โครงการผู้พิการและผู้ป่วย

เตียงลมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชติดเตียง

“Bedsore รอเตียงลม” ระดมซื้อเตียงลม 13 หลังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชติดเตียงโดยกลุ่มนักศึกษา Leave It with Us จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ต้องการร่วมสมทบทุนซื้อที่นอนลมเพื่อผู้ป่วยเหล่านี้

ระยะเวลาโครงการ 25 มีนาคม - 23 เมษายน 2561 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

133,020 บาท

เป้าหมาย

78,650 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 169%
จำนวนผู้บริจาค 52

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบเตียงลมชนิดลอน จำนวน 15 เตียงแล้ว

2 พฤษภาคม 2018

นักศึกษากลุ่ม Leave It with Us จากวิชา Public Relations Workshop II สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบเตียงลม ชนิดลอน จำนวน 15 เตียง และเงินบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 123,500 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ภายใต้โครงการ Bedsore รอเตียงลม

ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่มาร่วมส่งความห่วงใย เพื่อผู้ป่วยจิตเวชติดเตียง กับโครงการ Bedsore รอเตียงลม ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี เตียงลมทั้ง 15 เตียงและเงินบริจาคทั้งหมดจะมิอาจเกิดขึ้นได้ หากปราศจากความช่วยเหลือและการระดมทุนจากผู้บริจาคทุกท่าน

ทั้งนี้ ผู้จัดทำโครงการมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนที่เกินความคาดหมาย ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อผู้ป่วยจิตเวชติดเตียงอย่างแท้จริง และทางผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณ เทใจดอทคอม ที่ให้ความช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้ทางโครงการ Bedsore รอเตียงลม ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซด์เทใจดอทคอม รวมถึงเป็นสื่อกลางในการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชติดเตียง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง คณะผู้จัดทำโครงการ “Bedsore รอเตียงลม”อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

หมายเหตุ**

ยอดบริจาคสมทบทุนโครงการ ‘bedsore รอเตียงลม’ ที่เกินเป้าหมาย จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาทั้งหมด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยจิตเวชไร้ญาติ รวมไปถึงการสร้างเสริมอาชีพให้กับผู้ป่วย


กลุ่มนักศึกษา Leave It with Us จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ ได้ประสานงานกับ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาและริเริ่มโครงการ “Bedsore รอเตียงลม” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชติดเตียง ขณะนี้โรงพยาบาลศรีธัญญามีผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุที่เข้ารับการรักษาอยู่จำนวนมาก ซึ่งทางครอบครัวของผู้ป่วยทิ้งไว้ให้ทางโรงพยาบาลดูแล ทางโรงพยาบาลมีความตั้งใจที่จะดูแล สนับสนุนค่ารักษาพยาบาล และให้การช่วยเหลือผู้ป่วยไร้ญาติ รวมทั้งผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ให้กลับมามีสุขภาพจิตที่แข็งแรงเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีอิสระต่อไป จึงเป็นเหตุให้ทางโรงพยาบาลมีงบประมาณจัดสรรในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อ การซื้อที่นอนลมเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยจิตเวชติดเตียง


ที่นอนเตียงลมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน

ปัจจุบันทางโรงพยาบาลศรีธัญญา มีที่นอนลมเพียง 7 เตียง และมีเพียง 1 เตียงเท่านั้นที่มีสภาพดี แต่โรงพยาบาลมีผู้ป่วยจิตเวชติดเตียงมากกว่า 20 คนที่เข้ารับการรักษาอยู่ และมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่มีโอกาสเป็นผู้ป่วยติดเตียงและยังรอความช่วยเหลือจากเรา 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ประสานงานกับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

2.จัดกิจกรรม Roadshow ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่

  • เค วิลเลจ ในวันที่ 1 เมษายน 2561 
  • โครงการสนั่นนภาอารีย์ ในวันที่ 2-3 เมษายน 2561
  • งาน “Little Hands Can Help” ณ ห้างสรรพสินค้า Siam Center ใน วันที่ 21-22 เมษายน 2561
        โดยในงานจะมีกิจกรรมขายของที่ระลึกจากทางมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และโครงการ “Bedsore รอเตียงลม” รวมถึงการตั้งซุ้มถ่ายรูป (Photo Booth) ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำมาซื้อที่นอนลมเพื่อบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลศรีธัญญา
3.นำรายได้หลังหักค่าบำรุงรักษาเว็บไซต์เทใจ ร่วมสบทบทุนซื้อที่นอนลม   
4.สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา Official Facebook: https://www.facebook.com/SrithanyaHospitalFoundation/  

ประโยชน์ของโครงการ

  1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจปัญหาการขาดแคลนที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับในโรงพยาบาลศรีธัญญา
  2. เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการบริจาคที่นอนลมให้แก่โรงพยาบาลศรีธัญญา
  3. เพื่อให้โรงพยาบาลศรีธัญญาได้มีที่นอนลมเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยจิตเวชติดเตียง

สมาชิกภายในทีม


กลุ่มนักศึกษา Leave It with Us จากวิชา Public Relations Workshop II สาขาวิชาการ ประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยอัญสัมชัญ

อักษรลักษณ์ บุญสิทธิ์ ติดต่อประสานงาน sister_pook@hotmail.com

เขมจิรา มารมย์ ติดต่อประสานงาน mkhemjira@gmail.com

อัจจิมา จรัสพงศธ์ร ติดต่อประสานงาน pan_9596@hotmail.com

เตวิช กิตติวิมล ถ่ายภาพและวีดีโอ taewish@gmail.com

จักริน สุวรรณโชติ ถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอ jukrin-nut@hotmail.com

ศศกรณ์ บุญเลี้ยง นักออกแบบกราฟฟิก Morenormeen888@gmail.com

ชนิดา นรจิตต์ นักออกแบบกราฟฟิก jinglebell.zc@hotmail.com

อินทิรา อ่วมสอาด นักออกแบบกราฟฟิก cherinnik@gmail.com

กนกลักษณ์ พชรโชติโภคิน นักออกแบบกราฟฟิก kwang.2u-know@msn.com

วัทธิกร ทองสุก บัญชี franc.wattikorn@gmail.com

สราวุฒิ จาง สมาชิกภายในทีม sarawut-51195@hotmail.com

ณัฐชา ประเสริฐธีระชัย สมาชิกภายในทีม meevwork@gmail.com

เกวลิน ชัยสุขสวัสดิ์ สมาชิกภายในทีม kawalinc25@gmail.com

ฉัตรฤทัย วงศาโรจน์ สมาชิกภายในทีม junchatruthai@gmail.com

ชลิตา เฟื่องเวโรจน์สกุล สมาชิกภายในทีม pc-ammy@hotmail.com

Tisa Shrestha สมาชิกภายในทีม tizcappi@gmail.com

Somboon Pitawanik สมาชิกภายในทีม frankpitawanik@gmail.com

ภาคี


มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา 
Official Facebook : https://www.facebook.com/SrithanyaHospitalFoundation/
Website : http://www.srithanya.go.th/srifound/

 


มอบเตียงลมชนิดลอน จำนวน 15 เตียงแล้ว

2 พฤษภาคม 2018

นักศึกษากลุ่ม Leave It with Us จากวิชา Public Relations Workshop II สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบเตียงลม ชนิดลอน จำนวน 15 เตียง และเงินบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 123,500 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ภายใต้โครงการ Bedsore รอเตียงลม

ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่มาร่วมส่งความห่วงใย เพื่อผู้ป่วยจิตเวชติดเตียง กับโครงการ Bedsore รอเตียงลม ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา และให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี เตียงลมทั้ง 15 เตียงและเงินบริจาคทั้งหมดจะมิอาจเกิดขึ้นได้ หากปราศจากความช่วยเหลือและการระดมทุนจากผู้บริจาคทุกท่าน

ทั้งนี้ ผู้จัดทำโครงการมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนที่เกินความคาดหมาย ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยต่อผู้ป่วยจิตเวชติดเตียงอย่างแท้จริง และทางผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณ เทใจดอทคอม ที่ให้ความช่วยเหลือ และเปิดโอกาสให้ทางโครงการ Bedsore รอเตียงลม ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซด์เทใจดอทคอม รวมถึงเป็นสื่อกลางในการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชติดเตียง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง คณะผู้จัดทำโครงการ “Bedsore รอเตียงลม”แผนการใช้เงิน


รายการจำนวน (บาท)
1.ที่นอนลมแบบรังผึ้ง จำนวน 13 เตียง ราคาเตียงละ 5,500 บาท 71,500
2.ค่าธรรมเนียมบำรุงรักษาระบบ 10%7,150
รวมเป็นเงิน78,650