โครงการสิ่งแวดล้อม

ระดมทุนติดตั้งสถานีตรวจวัด PM 2.5 ภาคประชาชน

เพราะฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 นั้นเล็กเกินกว่าใครบางคนรู้สึกได้ เราจึงขอเปิดระดมทุนเพื่อเพิ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 ใน 21 เขตของกรุงเทพฯ ที่ยังไม่มีข้อมูล เพื่อให้เกิดการบันทึกอย่างเป็นระบบ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและพิสูจน์ผลได้จริง

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

60,189 บาท

เป้าหมาย

60,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 47

สำเร็จแล้ว

ท่ามกลางปัญหามลพิษฝุ่นจิ๋วที่ปกคลุมไปทั่วกรุงเทพและปริมณฑล เราต่างเผชิญความยากลำบาก โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก เยาวชนและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ตลอดจนผู้ที่ต้องทำงานหรือใช้ชีวิตกลางแจ้งอยู่เป็นประจำ สถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มว่าปัญหาจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน หากไม่มีมาตรการลดมลพิษอย่างจริงจัง 

แต่ที่น่าห่วงใยคือเรายังพบเห็นผู้คนใช้ชีวิตในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ห่างไกลสถานีตรวจวัดอย่างปกติ ไม่ได้ใช้เครื่องป้องกันใดๆ 

เพราะฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 นั้นเล็กเกินกว่าใครบางคนรู้สึกได้ เมื่อมองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ ความตระหนักต่อปัญหาก็อาจถูกมองข้าม

โครงการระดมทุนเพื่อเพิ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 นกรุงเทพมหานคร ริเริ่มโดยแอปพลิเคชันปั่นเมือง มูลนิธิโลกสีเขียว

ด้วยความมุ่งหวังว่า "ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดที่มากพอจะช่วยทำให้ปัญหาฝุ่นละอองจิ๋วที่มองไม่เห็นเป็นที่รับรู้เพิ่มขึ้น และข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและพิสูจน์ผลได้จริง"

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสถานีตรวจวัดทั้งหมด 50 สถานี กระจายอยู่ในพื้นที่เขตเพียง 29 เขต


             บรรยายภาพ : 21 เขตที่ยังไม่มีเครื่องตรวจวัด

ยังมีประชาชนชาวกรุงเทพอีกจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ใกล้สถานีตรวจวัด และไม่มีโอกาสได้รับรู้สภาพอากาศในละแวกบ้านของตัวเอง

เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศก็มีราคาสูง และขาดตลาด จะเป็นการดีกว่าไหม หากเครื่องมือตรวจวัดของเราสามารถแบ่งปันข้อมูลฝุ่นละอองให้ผู้คนในย่านได้รับรู้ร่วมกันได้ เมื่อเรารู้ความรุนแรงของปัญหาได้ชัดเจน เราก็จะรับมือกับมันได้ดียิ่งขึ้น

เราในฐานะภาคประชาชนตัวเล็กๆ ที่ห่วงใยต่อสุขภาพของผู้คนในบ้านเมือง และพอมองเห็นโอกาสที่ภาคประชาชนจะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ชาวกรุงเทพกำลังเผชิญอยู่อย่างทั่วหน้ากัน จึงริเริ่มโครงการระดมทุนนี้ขึ้น 


โดยเครื่องมือที่จะติดตั้งเป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM 2.5) คือเครื่อง Air Visual Pro (ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.airvisual.com/air-quality-monitor ) ซึ่งนอกจากจะวัด PM 2.5 ได้แล้ว ตัวเครื่องยังสามารถเก็บบันทึกข้อมูลและแชร์ไปยังสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันตรวจสอบคุณภาพอากาศที่นิยมอย่างแพร่หลาย (AirVisual) และหากมีข้อมูลมากเพียงพอ ก็จะทำให้การพยากรณ์สภาพมลพิษทางอากาศมีความแม่นยำยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ นักวิชาการ นักวิจัยยังสามารถดึงข้อมูลดิบจากเครื่องวัดสาธารณะเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัย วิชาการต่างๆ ได้

ที่จริงเราก็อยากให้ภาครัฐออกมาตรการลดแหล่งกำเนิดมลพิษลงอย่างมีนัยยะสำคัญทันที แต่นี่คือซึ่งที่พวกเราสามารถทำได้ทันที ด้วยมือของเราเอง และเราเชื่อว่า ข้อมูลที่มากขึ้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาต่อไป


ขั้นตอนดำเนินการเบื้องต้น

1. เปิดรับผู้สนใจติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ได้อย่างน้อย 20 สถานีใน 21 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. เปิดรับการระดมทุนจากสื่อสังคมออนไลน์ จนกว่าจะได้ครบจำนวน หรือจนถึงวันที่ 14 ก.พ. 2562

3. จัดซื้อเครื่อง Air Visual Pro และนัดหมายผู้สนใจฯ มาเรียนรู้ระบบการทำงานและการติดตั้งให้เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสาธารณะ (จะแจ้งวันนัดหมายแก่ผู้สนใจที่ได้รับการคัดเลือกภายหลัง)

4. ทีมงานโครงการช่วยตรวจสอบและดูแลให้การติดตั้งสถานีตรวจวัดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

***ต้องการติดตั้งได้แล้วเสร็จ 20 สถานีภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562 นี้

***ทั้งนี้ กำหนดการและขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คุณมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ได้อย่างไรบ้าง

อาสาสมัคร ดูแดสถานีตรวจวัด ตรวจวัด PM 2.5 เพื่อประโยชน์สาธารณะ  ผู้สนใจติดตั้งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตที่ยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ* (ตรวจสอบแผนที่เขตที่ไม่มีสถานีตรวจวัดฯ ได้ข้างล่าง)

2.มีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการติดตั้งเครื่องตรวจวัดดังนี้

  •  อยู่กลางแจ้ง อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี แต่มีหลังคาป้องกันแสงแดดและฝน 
  •  ต้องติดตั้งในระดับพื้นราบ หรือสูงกว่าพื้นดินไม่เกิน 10 เมตร
  •  มีสัญญาณ wifi และไฟฟ้าเข้าถึงในพื้นที่ติดตั้ง
  •  ไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษอยู่ใกล้ๆ เช่น เตาบาร์บีคิว จุดสูบหรี่ กระถางธูป เป็นต้น

อ่านรายละเอียดสถานที่ติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่

https://www.airvisual.com/air-pollution-information/blog/join-the-movement-for-a-cleaner-planet-become-a-public-air-pollution-data-contributor-today

3.เจ้าของสถานีร่วมออกค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องอย่างน้อย 60 % (เป็นเงินอย่างน้อย 5,000 บาท จากราคาเต็ม 269US$ หรือราวๆ 8,700 บาท) และติดตั้งสถานี ตลอดจนค่าอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าสำหรับการทำงานของเครื่องตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง  โดยเครื่องตรวจวัดและสถานีถือเป็นสมบัติของท่าน ทั้งนี้ค่าเครื่องอีกราว 4,000 บาทเราจะใช้การระดมทุนให้ท่าน

สนใจสมัครเชิญกรอกใบสมัครกันเลยที่นี่

https://goo.gl/forms/ioAzf9reHTg7seED2

* หากท่านอยู่ในพื้นที่เขตที่มีสถานีตรวจวัดอยู่แล้ว แต่สนใจอยากเพิ่มสถานีตรวจวัด ท่านสามารถลงชื่อสมัครได้

แต่โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนสถานีตรวจวัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า ท่านอาจจะได้รับส่วนลดพิเศษในการซื้อเครื่องตรวจวัดจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น 

เจ้าของโครงการ

ปั่นเมือง มูลนิธิโลกสีเขียว

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.สบทบค่าเครื่องตรวจวัดเครื่องละ 4,000 บาท จำนวน 21 เครื่อง84,000
2.ค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจ 9,334
รวม93,334