project เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม

“ปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ” ด้วยPUPPET ROADSHOW

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่สะสมมาช้านาน และใช้งบประมาณในการขจัดหรือฝังกลบขยะเหล่านี้เป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี นอกจากนั้น ยังพบว่าปริมาณขยะในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการมีประชากรเพิ่มขึ้น มูลนิธิคุณ (Khun Foundation) จึงอยากแก้ปัญหาร่วมมือพันธมิตรตั้งเป้าปลูกฝังเด็กและเยาวชนผ่าน PUPPET ROADSHOW เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าในมากยิ่งขึ้น

Duration 14 พ.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2567 Area ระบุพื้นที่: โรงเรียนในเขตคลองเตย (กรุงเทพ), โรงเรียนในเขตประเวศ เมืองโบราณ (สมุทรปราการ), โรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย (เชียงราย), โรงเรียนวัดธงชัย (กลุ่มโรงเรียนธงชัยธรรมจักร) (ประจวบคีรีขันธ์)

Current donation amount

10,800 THB

Target

715,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 2%
จำนวนผู้บริจาค 15

สำเร็จแล้ว

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่สะสมมาช้านาน และใช้งบประมาณในการขจัดหรือฝังกลบขยะเหล่านี้เป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี นอกจากนั้น ยังพบว่าปริมาณขยะในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการมีประชากรเพิ่มขึ้น มูลนิธิคุณ (Khun Foundation) จึงอยากแก้ปัญหาร่วมมือพันธมิตรตั้งเป้าปลูกฝังเด็กและเยาวชนผ่าน PUPPET ROADSHOW เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าในมากยิ่งขึ้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่สะสมมาช้านาน และใช้งบประมาณในการขจัดหรือฝังกลบขยะเหล่านี้เป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี นอกจากนั้น ยังพบว่าปริมาณขยะในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการมีประชากรเพิ่มขึ้น ชุมชนเมืองขยายตัว รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมา ได้รับการติดต่อจากเขตคลองเตย และจากโรงเรียนที่เคยมาร่วมงานว่าอยากให้จัดโครงการอีก และอยากให้ทำระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลต่างๆ ที่พร้อมร่วมเป็นพันธมิตรกับโครงการระยะยาวได้แก่โรงเรียนในเขตคลองเตย โรงเรียนในเขตประเวศ

แนวทางในการต่อยอดโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนคือการทำงานอย่างต่อเนื่อง และนอกจากการส่งข่าวตามสำนักข่าวชั้นนำต่างๆ แล้ว เหล่าดารา อินฟลูเอนเซอร์ ยังร่วมมือกันช่วยกระจายข่าวกิจกรรม ทางช่องทางของตัวเองตามสื่อออนไลน์เพื่อผลักดันโครงการดีๆ นี้ เพิ่มเติมอย่างคาดไม่ถึง

การปลูกฝังความรู้ และจิตสำนึกในการลดและแยกขยะให้กับเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ผ่านเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้อย่างง่ายๆ และแฝงไปด้วยความสนุกสนาน ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิดสัตว์ต่างๆ เช่น วาฬ กวาง สุนัข ปลาดาว นกฮูก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้เด็กๆ สนใจและซึมซับความรู้และประโยชน์ของการคัดแยกขยะได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ นอกจากการแสดงละครหุ่นเชิดแล้ว ยังมีการแสดงกลองชุดจากขยะรีไซเคิล การเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงของรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย และมีกลุ่มดารา ศิลปิน และกลุ่มทีมจาก Supranational Thailand มาร่วมงาน และให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกกับกิจกรรม และจะเป็นกระบอกเสียงให้สังคมอย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นผลอื่นๆ ที่ได้นอกเหนือจากเป้าหมาย/ที่คาดการณ์ไว้


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ปลูกจิตสำนึกให้คนตระหนักถึงประโยชน์การแยกขยะและการลดใช้พลาสติก โดยปรับให้เข้ากับยุคสมัยโดยผ่าน Social Media (Viral VDO) เพื่อสร้างกระแสให้คนรับรู้ถึงโครงการ
  2. ผลิตสื่อเกี่ยวกับการแยกขยะให้ถูกวิธี รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการลดขยะและแยกขยะผ่านคลิปและบทเพลง
  3. ร่วมมือกับองค์กรรัฐเพื่อให้ความรู้เรื่องการลด-แยกขยะตามโรงเรียนและชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
  4. สรรหา influencer หรือผู้ทรงอิทธิพลในแต่ละแขนงมาร่วมเป็นแกนหลักในการทำประชาสัมพันธ์โครงการ


กำหนดการสถานที่จัดกิจกรรม
14. พฤษภาคม 2566เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ 
 9 มิถุนายน 2566สาธิตปทุมวัน 
16 มิถุนายน 2566เชียงราย
10 พฤศจิกายน 2566ประจวบคีรีขันธ์
18 พฤศจิกายน 2566อยุธยา


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 จัดแสดง Puppet Show ในโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โรงเรียนละ 50,000 บาท แบ่งเป็น 1. ทีมนักเชิดหุ่น 2. นักพากย์ 3. ทีม organiser 4. ระบบแสงเสียง 5. ค่าเดินทางต่าง ๆ 5 โรงเรียน 250,000.00
2 จัดแสดง Puppet Show ในโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด โรงเรียนละ 80,000 บาท เป็น 1. ทีมนักเชิดหุ่น 2. นักพากย์ 3. ทีม organiser 4. ระบบแสงเสียง 5. ค่าเดินทางต่าง ๆ 5 โรงเรียน 400,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
650,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
65,000.00

ยอดระดมทุน
715,000.00