project เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม

“ปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ” ด้วยPUPPET ROADSHOW

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่สะสมมาช้านาน และใช้งบประมาณในการขจัดหรือฝังกลบขยะเหล่านี้เป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี นอกจากนั้น ยังพบว่าปริมาณขยะในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการมีประชากรเพิ่มขึ้น มูลนิธิคุณ (Khun Foundation) จึงอยากแก้ปัญหาร่วมมือพันธมิตรตั้งเป้าปลูกฝังเด็กและเยาวชนผ่าน PUPPET ROADSHOW เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าในมากยิ่งขึ้น

Duration 14 พ.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2567 Area ระบุพื้นที่: โรงเรียนในเขตคลองเตย (กรุงเทพ), โรงเรียนในเขตประเวศ เมืองโบราณ (สมุทรปราการ), โรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย (เชียงราย), โรงเรียนวัดธงชัย (กลุ่มโรงเรียนธงชัยธรรมจักร) (ประจวบคีรีขันธ์)

Current donation amount

1,350 THB

Target

715,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 0%
209 days left จำนวนผู้บริจาค 7

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่สะสมมาช้านาน และใช้งบประมาณในการขจัดหรือฝังกลบขยะเหล่านี้เป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี นอกจากนั้น ยังพบว่าปริมาณขยะในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการมีประชากรเพิ่มขึ้น มูลนิธิคุณ (Khun Foundation) จึงอยากแก้ปัญหาร่วมมือพันธมิตรตั้งเป้าปลูกฝังเด็กและเยาวชนผ่าน PUPPET ROADSHOW เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าในมากยิ่งขึ้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่สะสมมาช้านาน และใช้งบประมาณในการขจัดหรือฝังกลบขยะเหล่านี้เป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี นอกจากนั้น ยังพบว่าปริมาณขยะในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการมีประชากรเพิ่มขึ้น ชุมชนเมืองขยายตัว รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมา ได้รับการติดต่อจากเขตคลองเตย และจากโรงเรียนที่เคยมาร่วมงานว่าอยากให้จัดโครงการอีก และอยากให้ทำระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลต่างๆ ที่พร้อมร่วมเป็นพันธมิตรกับโครงการระยะยาวได้แก่โรงเรียนในเขตคลองเตย โรงเรียนในเขตประเวศ

แนวทางในการต่อยอดโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนคือการทำงานอย่างต่อเนื่อง และนอกจากการส่งข่าวตามสำนักข่าวชั้นนำต่างๆ แล้ว เหล่าดารา อินฟลูเอนเซอร์ ยังร่วมมือกันช่วยกระจายข่าวกิจกรรม ทางช่องทางของตัวเองตามสื่อออนไลน์เพื่อผลักดันโครงการดีๆ นี้ เพิ่มเติมอย่างคาดไม่ถึง

การปลูกฝังความรู้ และจิตสำนึกในการลดและแยกขยะให้กับเด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ผ่านเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้อย่างง่ายๆ และแฝงไปด้วยความสนุกสนาน ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิดสัตว์ต่างๆ เช่น วาฬ กวาง สุนัข ปลาดาว นกฮูก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้เด็กๆ สนใจและซึมซับความรู้และประโยชน์ของการคัดแยกขยะได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ นอกจากการแสดงละครหุ่นเชิดแล้ว ยังมีการแสดงกลองชุดจากขยะรีไซเคิล การเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงของรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย และมีกลุ่มดารา ศิลปิน และกลุ่มทีมจาก Supranational Thailand มาร่วมงาน และให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกกับกิจกรรม และจะเป็นกระบอกเสียงให้สังคมอย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นผลอื่นๆ ที่ได้นอกเหนือจากเป้าหมาย/ที่คาดการณ์ไว้


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ปลูกจิตสำนึกให้คนตระหนักถึงประโยชน์การแยกขยะและการลดใช้พลาสติก โดยปรับให้เข้ากับยุคสมัยโดยผ่าน Social Media (Viral VDO) เพื่อสร้างกระแสให้คนรับรู้ถึงโครงการ
  2. ผลิตสื่อเกี่ยวกับการแยกขยะให้ถูกวิธี รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการลดขยะและแยกขยะผ่านคลิปและบทเพลง
  3. ร่วมมือกับองค์กรรัฐเพื่อให้ความรู้เรื่องการลด-แยกขยะตามโรงเรียนและชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
  4. สรรหา influencer หรือผู้ทรงอิทธิพลในแต่ละแขนงมาร่วมเป็นแกนหลักในการทำประชาสัมพันธ์โครงการ


กำหนดการสถานที่จัดกิจกรรม
14. พฤษภาคม 2566เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ 
 9 มิถุนายน 2566สาธิตปทุมวัน 
16 มิถุนายน 2566เชียงราย
10 พฤศจิกายน 2566ประจวบคีรีขันธ์
18 พฤศจิกายน 2566อยุธยา


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 จัดแสดง Puppet Show ในโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โรงเรียนละ 50,000 บาท แบ่งเป็น 1. ทีมนักเชิดหุ่น 2. นักพากย์ 3. ทีม organiser 4. ระบบแสงเสียง 5. ค่าเดินทางต่าง ๆ 5 โรงเรียน 250,000.00
2 จัดแสดง Puppet Show ในโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด โรงเรียนละ 80,000 บาท เป็น 1. ทีมนักเชิดหุ่น 2. นักพากย์ 3. ทีม organiser 4. ระบบแสงเสียง 5. ค่าเดินทางต่าง ๆ 5 โรงเรียน 400,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
650,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
65,000.00

ยอดระดมทุน
715,000.00

Donate to
“ปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ” ด้วยPUPPET ROADSHOW

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends