project สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา

ปี 2561 คนไทยทิ้งขยะถึง 27.8 ล้านตัน 1 ใน 4 เป็นขยะที่ไม่ถูกกำจัด หรือกำจัดไม่ถูกวิธี ทำให้ขยะปะปนสู่ทะเล เป็นสาเหตุให้ระบบนิเวศทะเลเสียหาย สัตว์ทะเลป่วยและตาย มูลนิธิคุณ (Khun Foundation) จึงอยากแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยการนำนิทานและหุ่นมือไปสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างการตื่นตัวปัญหาขยะ และทักษะการแยกขยะ 3 R 40 โรงเรียนทั่วกรุงเทพ

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

900,094 บาท

เป้าหมาย

1,369,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 66%
จำนวนผู้บริจาค 37

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เลื่อนการแสดง The puppet show ปลูกฝังการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี

21 กันยายน 2020

มูลนิธิคุณ ได้เผยแพร่ความรู้ของการทิ้งขยะที่ถูกวิธี  โดยปลูกจิตสำนึกของการทิ้งขยะ ให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ผ่านการเล่าเรื่อง The puppet show ที่พร้อมจัดแสดงตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้การแสดงต้องเลื่อนออกไป

ที่ผ่านมา ได้จัดการแสดงให้เด็กได้เรียนรู้แล้ว 2 แห่ง ต่อไปนี้

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมเปิดการแสดง ที่จะตะลอนไปหาน้องๆ ใน 40 โรงเรียน ในกรุงเทพฯ

หากผ่านพ้นสถานการณ์โควิดนี้ไปแล้ว การแสดง The puppet show จะกลับมาพบกับเด็กๆ อีกครั้งค่ะ :)

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

หนึ่งในปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันคือขยะพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และเป็นประเภทขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ทำให้เกิดไมโครพลาสติกที่กำลังปนเปื้อนห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ ทั้งน้ำดื่ม เกลือทะเล อาหารทะเล รวมทั้งเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

ตลอดปีที่ผ่านมา มีภาพข่าวสูญเสียสัตว์ทะเลหายากจากปัญหาขยะในทะเลมากเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะ พะยูน ที่มีอัตราการตายเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวจากปีก่อนๆ!

คุณรู้ไหมว่า...จริงๆ แล้ว ขยะที่ลอยเกลื่อนทะเลมาจากไหน?

กรมควบคุมมลพิษ แจ้งว่า ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายปี 2561 มีมากกว่า 27.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น จากปี 2560 ถึง 1.64%

และ...17% ของขยะมูลฝอยทั้งประเทศมาจากกรุงเทพฯ 

เมื่อดูภาพรวมของขยะ พบว่า ขยะถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องถึง 1 ใน 4 หรือคิดเป็น 27% 

นั่นคือ ที่มาว่าขยะจากบกปะปนสู่ทะเล ส่งผลให้สัตว์ทะเลป่วยและตาย 

เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องขยะพลาสติกและการแยกขยะให้กับเยาวชนและประชาชนผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของดารานักแสดง มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) จึงได้ดำเนินโครงการ #แยกเหอะ ร่วมกับพันธมิตรหลากหลายองค์กรเพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกและการแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดย 2 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับคุณก้อง สหรัถ สังคปรีชาจัดทำคลิปวิดีโอ 4 ชิ้นงาน เพื่อรณรงค์ให้คนใช้ถุงผ้าและแยกขยะลดขยะจากกล่องโฟมและ กล่องพลาสติกด้วยการพกภาชนะส่วนตัวไปซื้ออาหาร คุณปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิฯ คุณพัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา ผู้ก่อตั้ง และคุณธนนริศร์ ศิริมุขธนานันต์ จึงทำโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” โดยมีเป้าหมายให้ความรู้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 3-12 ปี มีทักษะในการแยกขยะ 3R คือ

มูลนิธิคุณ โดย ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิฯ พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณ และธนนริศร์ ศิริมุขธนานันต์ จึงต้องการทำโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” โดยมีเป้าหมายให้ความรู้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 3-12 ปี มีทักษะในการแยกขยะ 3R คือ   


Reduce การลดการใช้ 

Reuse เพิ่มการใช้ซ้ำ 

Recycle นำกลับมาใช้

เพราะจะทำให้ขยะลดลงและเพิ่มการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

กิจกรรมที่เราใช้เรียนรู้กับเด็กได้แก่

1.พัฒนานิทานที่ชื่อ “ปลาวาฬน้อยท้องผูก” ที่มีผองเพื่อนมาค้นหาความจริงว่าทำไมปลาวาฬน้อยถึงท้องผูก และจะช่วยปลาวาฬตัวนั้นได้อย่างไร   

2.พัฒนาหุ่นมือ Puppet Show เพื่อนำไปเล่าให้เด็กในโรงเรียนฟัง พร้อมทำกระบวนสอนการคัดแยกขยะผ่านหุ่นปลาวาฬท้องผูกที่ไปถามสัตว์ต่างๆ ถึงวิธีแก้แต่ก็ไม่สำเร็จ สุดท้ายไปพบคุณนกฮูกที่ตัดสินใจบินเข้าไปในปลาวาฬจนพบความจริงที่ว่ามีขยะมากมายในท้องปลาวาฬ3.เปิดตัวโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่สยามสแควร์วัน ชั้น 3 บริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม เราจัดให้มีกิจกรรมมากมาย และร่วมรับฟังหลากหลายมุมมองด้านการลดและแยกขยะจากแขกรับเชิญชื่อดัง


  • พี่ก้อง สหรัถ สังคปรีชา
  • พี่ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ
  • น้องภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน จากซีรี่ย์ อาตี๋ของผม
  • พี่ปูน ทัศนียา รัตนวงศ์

รวมถึงการแสดง Flash Mob & Junk Stomp และ Junk Kid Fashion Show แฟชั่นโชว์จากวัสดุรักโลกโดยน้องๆ คนดัง เช่นน้องเจ้าขา เจ้าคุณ ลูกลูกของคุณกระแต ศุภักษร ดารานางแบบคนดัง

4.นำนิทานและ Puppet Show เข้าไปสอนใน 40 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 (หากประสบความสำเร็จจะทำพื้นที่อื่นเพิ่ม)


ผลลัพธ์ของโครงการ

  1. เด็กอนุบาลและประถมอายุตั้งแต่ 3-12 ปี มีทักษะในการแยกขยะ 3R คือ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ (Recycle)
  2. มีสื่อกลางที่สอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ให้โรงเรียนและครอบครัวได้นำไปใช้

เจ้าของโครงการ


เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

เลื่อนการแสดง The puppet show ปลูกฝังการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี

21 กันยายน 2020

มูลนิธิคุณ ได้เผยแพร่ความรู้ของการทิ้งขยะที่ถูกวิธี  โดยปลูกจิตสำนึกของการทิ้งขยะ ให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ผ่านการเล่าเรื่อง The puppet show ที่พร้อมจัดแสดงตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทำให้การแสดงต้องเลื่อนออกไป

ที่ผ่านมา ได้จัดการแสดงให้เด็กได้เรียนรู้แล้ว 2 แห่ง ต่อไปนี้

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมเปิดการแสดง ที่จะตะลอนไปหาน้องๆ ใน 40 โรงเรียน ในกรุงเทพฯ

หากผ่านพ้นสถานการณ์โควิดนี้ไปแล้ว การแสดง The puppet show จะกลับมาพบกับเด็กๆ อีกครั้งค่ะ :)

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนบาท
1.หนังสือนิทาน เล่มละ 24.50 บาท10,000 เล่ม 245,000 
2.นำนิทานและ Puppet Show เข้าไปสอนโรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร โรงละ 25,000 บาท40 โรงเรียน 1,000,000
3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

124,500
งบประมาณทั้งหมด
1,369,500