project สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา

ปี 2561 คนไทยทิ้งขยะถึง 27.8 ล้านตัน 1 ใน 4 เป็นขยะที่ไม่ถูกกำจัด หรือกำจัดไม่ถูกวิธี ทำให้ขยะปะปนสู่ทะเล เป็นสาเหตุให้ระบบนิเวศทะเลเสียหาย สัตว์ทะเลป่วยและตาย มูลนิธิคุณ (Khun Foundation) จึงอยากแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยการนำนิทานและหุ่นมือไปสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อสร้างการตื่นตัวปัญหาขยะ และทักษะการแยกขยะ 3 R 40 โรงเรียนทั่วกรุงเทพ

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

895,294 บาท

เป้าหมาย

1,369,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 65%
54 วัน จำนวนผู้บริจาค 28

หนึ่งในปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันคือขยะพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และเป็นประเภทขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ทำให้เกิดไมโครพลาสติกที่กำลังปนเปื้อนห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ ทั้งน้ำดื่ม เกลือทะเล อาหารทะเล รวมทั้งเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

ตลอดปีที่ผ่านมา มีภาพข่าวสูญเสียสัตว์ทะเลหายากจากปัญหาขยะในทะเลมากเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะ พะยูน ที่มีอัตราการตายเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวจากปีก่อนๆ!

คุณรู้ไหมว่า...จริงๆ แล้ว ขยะที่ลอยเกลื่อนทะเลมาจากไหน?

กรมควบคุมมลพิษ แจ้งว่า ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายปี 2561 มีมากกว่า 27.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น จากปี 2560 ถึง 1.64%

และ...17% ของขยะมูลฝอยทั้งประเทศมาจากกรุงเทพฯ 

เมื่อดูภาพรวมของขยะ พบว่า ขยะถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องถึง 1 ใน 4 หรือคิดเป็น 27% 

นั่นคือ ที่มาว่าขยะจากบกปะปนสู่ทะเล ส่งผลให้สัตว์ทะเลป่วยและตาย 

เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องขยะพลาสติกและการแยกขยะให้กับเยาวชนและประชาชนผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของดารานักแสดง มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) จึงได้ดำเนินโครงการ #แยกเหอะ ร่วมกับพันธมิตรหลากหลายองค์กรเพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกและการแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดย 2 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับคุณก้อง สหรัถ สังคปรีชาจัดทำคลิปวิดีโอ 4 ชิ้นงาน เพื่อรณรงค์ให้คนใช้ถุงผ้าและแยกขยะลดขยะจากกล่องโฟมและ กล่องพลาสติกด้วยการพกภาชนะส่วนตัวไปซื้ออาหาร คุณปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิฯ คุณพัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา ผู้ก่อตั้ง และคุณธนนริศร์ ศิริมุขธนานันต์ จึงทำโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” โดยมีเป้าหมายให้ความรู้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 3-12 ปี มีทักษะในการแยกขยะ 3R คือ

มูลนิธิคุณ โดย ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิฯ พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณ และธนนริศร์ ศิริมุขธนานันต์ จึงต้องการทำโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” โดยมีเป้าหมายให้ความรู้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 3-12 ปี มีทักษะในการแยกขยะ 3R คือ   


Reduce การลดการใช้ 

Reuse เพิ่มการใช้ซ้ำ 

Recycle นำกลับมาใช้

เพราะจะทำให้ขยะลดลงและเพิ่มการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

กิจกรรมที่เราใช้เรียนรู้กับเด็กได้แก่

1.พัฒนานิทานที่ชื่อ “ปลาวาฬน้อยท้องผูก” ที่มีผองเพื่อนมาค้นหาความจริงว่าทำไมปลาวาฬน้อยถึงท้องผูก และจะช่วยปลาวาฬตัวนั้นได้อย่างไร   

2.พัฒนาหุ่นมือ Puppet Show เพื่อนำไปเล่าให้เด็กในโรงเรียนฟัง พร้อมทำกระบวนสอนการคัดแยกขยะผ่านหุ่นปลาวาฬท้องผูกที่ไปถามสัตว์ต่างๆ ถึงวิธีแก้แต่ก็ไม่สำเร็จ สุดท้ายไปพบคุณนกฮูกที่ตัดสินใจบินเข้าไปในปลาวาฬจนพบความจริงที่ว่ามีขยะมากมายในท้องปลาวาฬ3.เปิดตัวโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่สยามสแควร์วัน ชั้น 3 บริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม เราจัดให้มีกิจกรรมมากมาย และร่วมรับฟังหลากหลายมุมมองด้านการลดและแยกขยะจากแขกรับเชิญชื่อดัง


  • พี่ก้อง สหรัถ สังคปรีชา
  • พี่ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ
  • น้องภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน จากซีรี่ย์ อาตี๋ของผม
  • พี่ปูน ทัศนียา รัตนวงศ์

รวมถึงการแสดง Flash Mob & Junk Stomp และ Junk Kid Fashion Show แฟชั่นโชว์จากวัสดุรักโลกโดยน้องๆ คนดัง เช่นน้องเจ้าขา เจ้าคุณ ลูกลูกของคุณกระแต ศุภักษร ดารานางแบบคนดัง

4.นำนิทานและ Puppet Show เข้าไปสอนใน 40 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 (หากประสบความสำเร็จจะทำพื้นที่อื่นเพิ่ม)


ผลลัพธ์ของโครงการ

  1. เด็กอนุบาลและประถมอายุตั้งแต่ 3-12 ปี มีทักษะในการแยกขยะ 3R คือ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ (Recycle)
  2. มีสื่อกลางที่สอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ให้โรงเรียนและครอบครัวได้นำไปใช้

เจ้าของโครงการ


เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนบาท
1.หนังสือนิทาน เล่มละ 24.50 บาท10,000 เล่ม 245,000 
2.นำนิทานและ Puppet Show เข้าไปสอนโรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร โรงละ 25,000 บาท40 โรงเรียน 1,000,000
3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

124,500
งบประมาณทั้งหมด
1,369,500


บริจาคให้
ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน