project เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม

Yes, We can! เริ่มที่คุณ On Tour รณรงค์การลดฝุ่นและลดขยะ

รณรงค์ให้ปั่นจักรยานเพื่อลดฝุ่น และจัดกิจกรรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกการลดขยะและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา (Trash Education for Kids) ตลอดปี 2564

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ อยุธยา กรุงเทพ และจังหวัดในเขต EEC คือ ชลบุรี ระยอง

ยอดบริจาคขณะนี้

6,090 บาท

เป้าหมาย

363,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 2%
257 วัน จำนวนผู้บริจาค 10

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 มีมาโดยตลอด และจากภาพข่าวปีที่ผ่านมาตึกวิวหายไปเลย แรกๆ บางคนนึกว่าเป็นหมอก ที่สำคัญอาการป่วยของคนเห็นชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและในเด็ก สิ่งที่พวกเราจะช่วยกันได้คือการลดปริมาณการใช้รถ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นพิษ PM2.5 มาจากแหล่งต้นกำเนิด 3 ส่วน คือ รถยนต์ , การเผาที่โล่งแจ้ง และ สภาพความกดอากาศต่ำ โดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นแหล่งต้นกำเนิดฝุ่นกว่าร้อยละ 75

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) วิจัยพบว่า "รถยนต์" เป็นพาหนะที่ก่อให้เกิดฝุ่นพิษมากที่สุดร้อยละ 75.4 แต่ละวันในกรุงเทพมหานคร มีปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านกว่าวันละ 10 ล้านคัน อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา ทางกรมควบคุมมลพิษร่วมกับหลายหน่วยงานออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา รวมถึงการขอความร่วมมือหน่วยงานเกี่ยวข้องลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่ยังไม่สำเร็จเท่าที่ควร ส่วนมาตรการคุมเข้มเวลาสัญจรของกลุ่มรถบรรทุกที่ผ่านเส้นทางเข้ากรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเส้นทางพระราม 2 และเส้นทางอื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกวดขันเวลาที่ห้ามรถบรรทุกวิ่งผ่านตามกฎหมายกำหนด เพื่อลดปริมาณการติดขัดสะสมของสภาพการจราจร รวมถึงขอให้ยังคุมเข้มมาตรการตรวจจับควันดำรถยนต์ส่วนบุคคล และ รถโดยสารสาธารณะ ที่ถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งช่วงนั้นตรวจสอบควันดำได้กว่า 44,000 คัน โดยจำนวนนี้ร้อยละ 30 เป็นกลุ่มรถบรรทุก และร้อยละ 20 เป็นกลุ่มรถยนต์กระบะ
ข้อมูลจาก: https://news.thaipbs.or.th/content/287686 

อีกหนึ่งในปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันคือขยะพลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และเป็นประเภทขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ทำให้เกิดไมโครพลาสติกที่กำลังปนเปื้อนห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ ทั้งน้ำดื่ม เกลือทะเล อาหารทะเล รวมทั้งเข้าสู่ร่างกายมนุษย์

ตลอดปีที่ผ่านมา มีภาพข่าวสูญเสียสัตว์ทะเลหายากจากปัญหาขยะในทะเลมากเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะ พะยูน ที่มีอัตราการตายเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวจากปีก่อนๆ!
แต่คำถามคือ ขยะที่ลอยเกลื่อนทะเลมาจากไหน?

ข้อมูลจาก กรมควบคุมมลพิษ แจ้งว่า ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายปี 2561 มีมากกว่า 27.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น จากปี 2560 ถึง 1.64% และ 17% ของขยะมูลฝอยทั้งประเทศมาจากกรุงเทพฯ เมื่อดูภาพรวมของขยะ พบว่า ขยะถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องถึง 1 ใน 4 หรือคิดเป็น 27%
นั่นคือ ที่มาว่าขยะจากบกปะปนสู่ทะเล ส่งผลให้สัตว์ทะเลป่วยและตาย

เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องขยะพลาสติกและการแยกขยะให้กับเยาวชนและประชาชนผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของดารานักแสดง มูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) จึงได้ดำเนินโครงการ #แยกเหอะ ร่วมกับพันธมิตรหลากหลายองค์กรเพื่อรณรงค์การลดขยะพลาสติกและการแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดย 2 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับคุณก้อง สหรัถ สังคปรีชาจัดทำคลิปวิดีโอ 4 ชิ้นงาน เพื่อรณรงค์ให้คนใช้ถุงผ้าและแยกขยะลดขยะจากกล่องโฟมและ กล่องพลาสติกด้วยการพกภาชนะส่วนตัวไปซื้ออาหาร


มูลนิธิคุณและพันธมิตรจัดทำโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” โดยมีเป้าหมายให้ความรู้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 3-12 ปี มีทักษะในการแยกขยะ 3R คือ Reduce การลดการใช้, Reuse เพิ่มการใช้ซ้ำ และRecycle นำกลับมาใช้ นอกจากนี้ มูลนิธิคุณยังทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และช่วยน้องหมาแมวจร ที่จริงทั้งสามอย่างนี้มันเกี่ยวเนื่องกันในหลายมิติ อย่างปั่นจักรยานนอกจากได้ช่วยเรื่องลดฝุ่นแล้ว ยังช่วยเรื่องสุขภาพแข็งแรง และหากได้ปั่นจักรยานในที่สวยสวยก็จะมีสุขภาพจิตที่ดี

โครงการนี้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง โดยเริ่มที่โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน จังหวัดอยุธยา เป็นที่แรก ซึ่งทีมงานมูลนิธิคุณนัดประชุมทีมงานเทศบาลและสำรวจพื้นที่วันเสาร์ที่ 28 พย. 2563 นี้ และจัดกิจกรรมในโรงเรียนในกทม. ซึ่งจะประสานงานกับกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่คลองบางจาก และรองผู้ว่ากทม. ในเดือนธันวาคม 2563 โดยตั้งเป้าว่าจะจัดกิจกรรมเดือนละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 24 โรงเรียน ภายในเดือนธันวาคม 2565

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ก. เปิดตัวโครงการปั่นจักรยานรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ วันที่ 18 ตุลาคม 2563 และสัญจรไปตามจังหวัด เช่น อยุธยา เป็นที่แรก โดยทีมงานของคุณเจฟฟรี ดร.ภูมิ ร่วมกับผู้บริหารเทศบาลและบุคคลที่สนใจ

ข. จัดโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” โดยมีเป้าหมายให้ความรู้เด็กและเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 3-12 ปี มีทักษะในการแยกขยะ 3 R เพราะจะทำให้ขยะลดลงและเพิ่มการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ผ่านรูปแบบการสอนและกิจกรรม ดังนี้

1. แสดงนิทานโดยใช้หุ่นเชิดที่ชื่อ “ปลาวาฬน้อยท้องผูก” ที่มีผองเพื่อนมาค้นหาความจริงว่าทำไมปลาวาฬน้อยถึงท้องผูก และจะช่วยปลาวาฬตัวนั้นได้อย่างไร

2. Puppet Show แสดงสดให้เด็กในโรงเรียน พร้อมทำกระบวนการสอนการคัดแยกขยะผ่านหุ่นปลาวาฬท้องผูกที่ไปถามสัตว์ต่างๆ ถึงวิธีแก้แต่ก็ไม่สำเร็จ สุดท้ายไปพบคุณนกฮูกที่ตัดสินใจบินเข้าไปในปากวาฬจนพบความจริงที่ว่ามีขยะมากมายในท้องปลาวาฬ

ค. ผลิตสื่อเกี่ยวกับการแยกขยะให้ถูกวิธี รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการลดขยะและแยกขยะผ่านคลิปทุกที่ที่โครงการจัดกิจกรรม เผยแพร่ทางเฟสของมูลนิธิคุณและ bicycle diary fanpage และไอจีของเซเลปที่มาร่วมงานเช่น ก้อง สหรัถ

ง. ร่วมมือกับองค์กรรัฐเพื่อให้ความรู้เรื่องการลด-แยกขยะตามโรงเรียนและชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น คณะสังคมศาสตร์ของมศว และผ่านกลุ่มของดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ กรรมการปฎิรูปประเทศด้านพลังงาน ที่เป็นแกนนำในการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมกับภาครัฐต่างๆ ซึ่งดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ มาร่วมกิจกรรมของมูลนิธิคุณนี้ด้วย

จ. สรรหา Net Idol หรือผู้ทรงอิทธิพลในแต่ละแขนงมาร่วมเป็นแกนหลักในการทำประชาสัมพันธ์โครงการ

ประโยชน์ของโครงการ

  1. การนำนิทานและ Puppet Show เข้าไปสอนในโรงเรียน ประโยชน์ที่จะได้คือ เด็กและผู้ปกครองตื่นตัวมากขึ้น และเข้าใจพื้นฐานขั้นต้นของการแยกขยะ 
  2. ปลูกจิตสำนึกให้คนตระหนักถึงประโยชน์การลดใช้พลาสติก โดยปรับให้เข้ากับยุคสมัยโดยผ่าน Social Media (Viral VDO)
  3. ลดปริมาณการใช้รถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางระยะสั้น

สมาชิกในทีม

  • กลุ่มองค์กรและผู้สนับสนุนที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม นำโดยก้อง สหรัถ และคุณจิ๋วปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต แห่งมูลนิธิคุณ
  • โดยมีแนวร่วมหลักคือกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • บริษัท เอส.ดี.เจ. อินเตอร์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ N Joy ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนแบบย่อยสลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • คุณเจฟฟรี่ เบญจกุล จาก Bicycle Diary 
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน(บาท)
1. จัดแสดง Puppet Show ในโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โรงเรียนละ 25,000 บาท6 โรงเรียน150,000
2. จัดแสดง Puppet Show ในโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด โรงเรียนละ 30,000 บาท 6 โรงเรียน180,000
3. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

33,000
รวม
363,000

ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 12 โรงเรียน ตลอดปี 2564

บริจาคให้
Yes, We can! เริ่มที่คุณ On Tour รณรงค์การลดฝุ่นและลดขยะ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน