project กลุ่มคนเปราะบาง อื่นๆ

ปันอิ่มคนไร้บ้าน

เพื่อนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะบางคนค้นหาอาหารในถังขยะที่มีสารปนเปื้อน นำมาทานจนบางคนป่วย บางคนเสียชีวิต มูลนิธิอิสรชนจึงสร้างพื้นที่แบ่งปัน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ให้คนที่อยากแบ่งปัน มาเปิดมุมมอง ร่วมเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ด้วยเป็นเจ้าภาพเสริม แบ่งปันอาหาร ทุกวันอังคาร เวลา 17.00 น. จำนวน 150 กล่องต่อสัปดาห์

ระยะเวลาโครงการ 29 มี.ค. 2566 ถึง 31 พ.ค. 67 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตรอกสาเก ข้างโรงแรมรัตนโกสินทร์

ยอดบริจาคขณะนี้

339,618 บาท

เป้าหมาย

330,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 103%
จำนวนผู้บริจาค 498

สำเร็จแล้ว

เพื่อนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะบางคนค้นหาอาหารในถังขยะที่มีสารปนเปื้อน นำมาทานจนบางคนป่วย บางคนเสียชีวิต มูลนิธิอิสรชนจึงสร้างพื้นที่แบ่งปัน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ให้คนที่อยากแบ่งปัน มาเปิดมุมมอง ร่วมเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ด้วยเป็นเจ้าภาพเสริม แบ่งปันอาหาร ทุกวันอังคาร เวลา 17.00 น. จำนวน 150 กล่องต่อสัปดาห์

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

หลังสถานการณ์โควิดมีคนตกงานจำนวนมาก

บางคนยังเข้าสู่ระบบงานไม่ได้..

บางคนพอมีงานทำแต่รายได้ไม่เพียงพอก็ทำให้สถานการณ์คนไร้บ้าน ที่อยู่ในภาวะไร้ที่พึ่งมีจำนวนมากขึ้น...

ในอดีตเเคยมีเพื่อนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะบางคน ค้นหาอาหารในถังขยะเพื่อนำมาทาน แล้วมีสารปนเปื้อน จนทำให้เสียชีวิต มูลนิธิอิสรชนจึงอยากสร้างพื้นที่แบ่งปัน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ให้คนที่อยากแบ่งปัน มาเปิดมุมมอง ร่วมเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ โดยรอบนี้เราชวนคุณมาเสริม เพราะเราได้รับอนุญาตแบ่งปันได้แค่วันอังคาร ที่ผ่านมาเรามีเจ้าภาพหลักสนับสนุนค่าอาหารประมาณ 300 ชุด แต่คนมาต่อคิวรับอาหารอยู่ที่ 450-500 คนทำให้เราอยากชวนทุกท่านมาแบ่งปันมื้ออาหาร

นอกจากจุดนี้จะเป็นจุดแบ่งปันอาหารแล้วเรายังเป็นพื้นที่ของการพัฒนา เรียนรู้ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น

  • การเก็บข้อมูลเคสคนเร่ร่อนไร้บ้าน
  • พื้นที่ให้อาสาสมัครมาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ระหว่างกิจกรรมอาสาสมัครบุคคลทั่วไปและคนเร่ร่อนไร้บ้าน
  • พื้นที่จุด Dropin ในการพัฒนา มีเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วม ตรวจสุขภาพ ย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล สมัครงาน ทำบัตรประชาชน หรือการช่วยเหลือการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. เราจะนำงบประมาณที่ท่านบริจาคมาทำอาหารปรุงสุกสะอาดในพื้นที่ โดยเราได้พัฒนาคนเร่ร่อนไร้บ้านในบริเวณนั้นให้เขามาทำอาหาร มีรายได้จากที่ท่านร่วมบริจาค
  2. คือปรุงสุกสะอาดในพื้นที่ โดยอาสาสมัครคนเร่ร่อน ไร้บ้านตรงจุดแจก ในครั้งนี้ 1 ชุดจะประกอบไปด้วยข้าว 1 กล่อง น้ำดื่ม 1 ขวด และขนมปัง 1 ชิ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวอัจฉรา  สรวารี เลขาธิการมูลนิธิอิสรชน

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ชุดข้าวกล่อง ขนมปังและน้ำดื่ม ต่อหนึ่งชุด 50 บาท สัปดาห์ละ 150 ชุด (สัปดาห์ ละ 7,500 บาท 40 300,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00