project สิ่งแวดล้อม

สวนป่าอาจารย์ป๋วยฯ ให้ชุมชนเรียนรู้ปลูกไม้มีค่า

ร่วมต่อยอดการเรียนรู้ให้เยาวชนและชุมชนในมิติการบูรณะฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน จากการปลูกไม้มีค่าแบบสวนป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ จังหวัดชัยนาท นอกจากสร้างสำนึกรักธรรมชาติแล้ว ยังเป็นตัวอย่างการสร้างรายได้ระยะยาวให้กับชาวบ้าน ผ่านการปลูกป่ายั่งยืนอีกด้วย

ระยะเวลาโครงการ 3 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ จ.ชัยนาท

ยอดบริจาคขณะนี้

522,515 บาท

เป้าหมาย

1,998,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 26%
77 วัน จำนวนผู้บริจาค 107

ร่วมต่อยอดการเรียนรู้ให้เยาวชนและชุมชนในมิติการบูรณะฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน จากการปลูกไม้มีค่าแบบสวนป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ จังหวัดชัยนาท นอกจากสร้างสำนึกรักธรรมชาติแล้ว ยังเป็นตัวอย่างการสร้างรายได้ระยะยาวให้กับชาวบ้าน ผ่านการปลูกป่ายั่งยืนอีกด้วย

ในปัจจุบันศูนย์ป๋วยฯ​ มีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ทั้งเยาวชนและชาวบ้านเรียนรู้วิถีการพัฒนาชนบทอย่างต่อเนื่อง และยังมีพิพิธภัณฑ์ ให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ประวัติ แนวคิด และหลักการของ อ. ป๋วย ด้วย เพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ใหม่ๆของชุมชน จึงพัฒนาโครงการสวนป่า อ. ป๋วย ที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนป่าที่มีต้นไม้หลากหลาย โดยมีการวางแผนการปลูกไม้มีค่าต่างๆ ที่นอกจากจะลดภาวะโลกร้อน สร้างร่มเงา ฟื้นฟูธรรมชาติแล้ว ยังจะสามารถสร้างรายได้ผ่านการปลูกไม้มีค่าที่สามารถใช้ประโยชน์แบบหมุนเวียน ให้เยาวชนและชาวบ้านสามารถเรียนรู้แนวทางวิธีการได้อีกด้วย


เนื่องจากปัจจุบันมี พรบ. ป่าไม้ฉบับใหม่ อีกทั้งมีกลไกสนับสนุน เช่น โครงการธนาคารต้นไม้ของ ธกส. ซึ่งสามารถนำต้นไม้มีค่าที่ปลูกมาใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในสินเชื่อพัฒนาอาชีพได้ แต่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคกลางยังต้องการพื้นที่ต้นแบบที่จะสอนแนวทางดังกล่าว ให้ชาวบ้าน ชุมชน และเยาวชนมาร่วมเรียนรู้กระบวนการปลูกสวนป่าที่มีไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ ทางศูนย์เรียนรู้ชุมชน ป๋วย​ฯ จึงพัฒนาโครงการสวนป่าอาจารย์ป๋วยขึ้นในพื้นที่ เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

โดยจะระดมทุนปลูกไม้มีค่าทั้งสิ้น 999 ต้นในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ และมีต้นไม้อื่นๆผสมผสานให้กลายเป็นสวนป่าที่ทั้งสวยงาม ลดโลกร้อน และเป็นตัวอย่างแนวทางการสร้างรายได้ระยะยาวของชนบทได้ ซึ่งย่อมจะเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามปณิธานของ อ. ป๋วย ให้เข้ากับยุคสมัย และมีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป


รายละเอียดงบประมาณ

ต้นทุนเฉลี่ย 2,000 บาทต่อต้น ซึ่งรวม

 • ค่ากล้าไม้ที่โตแล้วระดับหนึ่ง
 • ค่าปรับพื้นที่ให้ปลูกได้ พัฒนาคุณภาพดิน ให้น้ำในหน้าแล้ง และป้องกันน้ำท่วม
 • ค่าจ้างการดูแลต้นไม้ต่อเนื่อง 3 ปี
 • ค่าพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงสวนป่า ไม้มีค่า

ประโยชน์ของโครงการ

 • ฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน ช่วยลดภาวะโลกร้อน
 • สร้างรายได้ระยะยาวให้กับชาวบ้าน ผ่านการปลูกป่า
 • สร้างต้นแบบการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
 • เป็นพื้นที่ต้นแบบให้เยาวชนและชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้กระบวนการปลูกสวนป่าที่มีไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ

เจ้าของโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนเงิน (บาท)

ค่ากล้าไม้และดูแลเฉลี่ยต้นละ 2,000 บาท จำนวน 999 ต้น
ซึ่งรวม

 • ค่ากล้าไม้ที่โตแล้วระดับหนึ่ง
 • ค่าปรับพื้นที่ให้ปลูกได้ พัฒนาคุณภาพดิน ให้น้ำในหน้าแล้ง และป้องกันน้ำท่วม
 • ค่าจ้างการดูแลต้นไม้ต่อเนื่อง 3 ปี
 • ค่าพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงสวนป่า ไม้มีค่า
1,998,000
รวม1,998,000


บริจาคให้
สวนป่าอาจารย์ป๋วยฯ ให้ชุมชนเรียนรู้ปลูกไม้มีค่า

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน