project ภัยพิบัติ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช ปี2563

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 1,000 ครัวเรือน ใน ต.หุล่อง, ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ที่มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากได้รับน้ำจากตำบลใกล้เคียง ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเล ชาวบ้านยังคงต้องการอาหารและอุปกรณ์จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ถึง มี.ค. 64 ที่คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครรีธรรมราช หมู่ที่ 4, 5, 6 (500 ครัวเรือน) พื้นที่เทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (500 ครัวเรือน)

ยอดบริจาคขณะนี้

44,185 บาท

เป้าหมาย

122,650 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 36%
จำนวนผู้บริจาค 33

สำเร็จแล้ว

นับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 63 เกิดมรสุมพัดผ่านภาคใต้จึงทำให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง กระจายในหลายพื้นที่ของอำเภอปากพนัง ตำบลหูล่องและตำบลเกาะทวดเป็นพื้นที่ลุ่มแอ่งกระทะ ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปริมาณน้ำฝนกับน้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอลานสกาและจากอำเภอชะอวด ก่อนน้ำไหลลงสู่ทะเล จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวน้ำท่วมขังนานในหลายหมู่บ้าน

เหตุการณ์ในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง จึงอยากชวนทุกท่านมาร่วมสมทบทุนช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ ตำบลหูล่อง และตำบลเกาะทวด ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากการสำรวจข้อมูลของเครือข่ายจิดอาสาภัยพิบัติมีพื้นที่ประสพภัย 1 อำเภอ 2ตำบล 11 หมู่บ้าน 1,000 ครัวเรือน 2,500 คน ข้าวของในบ้านเสียหายบางส่วนบ้าง เสียหายทั้งหลังบ้าง ถนนทางเข้าหมู่บ้านรถเข้าไม่ได้ ต้องใช้เรือในการเดินทางมาถนนใหญ่ ทำให้ประชาชนที่บ้านท่วมหนักต้องอาศัยอยู่บ้านพัก โรงเรียน ขณะนี้ชาวบ้านไม่มีอาชีพ ขาดรายได้ในการหุงหาอาหาร ซึ่งขณะนี้หลังจากฝนหยุดตกไป 2 วันแล้ว แต่น้ำก็ยังท่วมมากกว่าเดิม สำหรับความช่วยเหลือเร่งด่วนตอนนี้ง สิ่งอุปโภคบริโภค ของใช้ยามจำเป็นของผู้สูงอายุ รวมถึงหามาตราการช่วยเหลือสิ่งของที่จำเป็นในบ้านที่เสียหายต่อไป

สถานการณ์ในปัจจุบัน พื้นที่ ต.หูล่องและเทศบาล ต.เกาะทวด รวม 11 หมู่บ้าน 1,000 ครัวเรือน ยังมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะน้ำไหลมาจาก อ.ชะอวด อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.เชียรใหญ่ เพื่อจะไหลลงสู่แม่น้ำปากพนัง ตอนนี้ในพื้นที่ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ ทำได้เพียงเข้ามาประเมินสถานการณ์เท่านั้น เบื้องต้นโครงการได้ยืมเรือจากทีมภัยพิบัติจังหวัดพังงา และเรือในพื้นที่ ต.หูล่อง บางส่วนเพื่อนำมาอพยพ และลำเลียงเสบียงอาหาร ขณะนี้ ต.หูล่อง มีครัวกลางทำอาหารกล่องที่ หมู่ที่ 3 แต่ในพื้นที่เทศบาล ต.เกาะทวดยังไม่มีครัวกลาง เพราะยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ ส่วนเทศบาล ต.แกะทวด จะเริ่มจัดตั้งครัวกลางที่รพสต.บ้านบางบูชา ทางโครงการยังจำเป็นต้องใช้เรือเพิ่มในพื้นที่อีก 5 ลำ สำหรับเทศบาลตำบลเกาะทวด และอาหารการกินและน้ำดื่ม เพื่อประชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. นำของไปลงที่เทสบาลตำบลเกาะทวดคือ สถานีอนามัยบ้านบางบูชา
  2. ทีมงานอาสาภัยพิบัติประจำตำบล ทั้งจังหวัดมี 108 คน ในพื้นที่ตำบลเกาะทวดและตำบลหูล่องมีอาสาตำบลละ 6 คน ลงพื้นที่นำอาหารแห้ง/อาหารพร้อมทานจากครัวกลาง และของใช้ไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน ทุกวัน
  3. อัพเดทข้อมูลครัวเรือน กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว ผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบภัยอยู่ในพื้นที่ และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
  4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และเครือข่ายใกล้เคียงเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น วัวไม่อาหาร/หญ้ากิน ต้องประสานปสุสัตว์จังหวัดจัดหาหญ้ามาให้วัวกิน
  5. เมื่อน้ำลด โครงการจะเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเข้าสู่ระยะฟื้นฟู ที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร โรงเรียน ฯลฯ ต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

พื้นที่ตำบลหุล่องและเทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม เป็นพื้นที่รับน้ำจากตำบลใกล้เคียง ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ทะเลทำให้ปริมาณน้ำมากกว่าตำบลอื่นจึงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างและเกิดน้ำท่วมขังนานหลายหมู่บ้าน รวม 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน 1,000 ครัวเรือนได้แก่พื้นที่ตำบลหูล่องและพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะทวดทำให้ระดับน้ำเริ่มทะลักเข้าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้าง และระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่ต้องอพยพชาวบ้านมาอยู่ที่ศูนย์อพยพ พื้นที่ต้องการเรือ ต้องการถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตในช่วงประสพภัย

ผู้รับชอบโครงการ

มูลนิธิชุมชนไท

ภาคี

เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราช/อปท/สาธารณสุขจังหวัดและอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.อาหารสำเร็จรูป เช่น ปลากระป๋อง อาหารซอง ข้าวสาร2,000 ชุด100,000
2.ถุงยา ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กระดาษชำระสำหรับผู้ป่วยติดเตียง50 ชุด7,000
3.น้ำดื่ม/ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า และยาสามัญประจำบ้าน1,000 ชุด4,500
4.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

11,150
รวม
122,650