project ภัยพิบัติ

มอบ N95 20,000 ชิ้น เพื่อ Save บุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลจาก COVID-19

ส่งมอบหน้ากาก N95 20,000 ชิ้น แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ตามเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ระยะเวลาโครงการ 03 ก.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพฯและปริมณฑล

ยอดบริจาคขณะนี้

550,540 บาท

เป้าหมาย

550,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 332

สำเร็จแล้ว

ส่งมอบหน้ากาก N95 20,000 ชิ้น แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ตามเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบันการระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ทำให้เตียงผู้ป่วยมีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายวันที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ป่วยตกค้างรอรถพยาบาลไปรับเป็นจำนวนมาก ส่วนวัคซีนที่บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ได้ฉีดไปก็ไม่สามารถป้องกันการติดโรคโควิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ เช่น สายพันธุ์เดลต้า ทำให้เหลือเพียงปราการด่านสุดท้าย คือ "หน้ากากที่ป้องกันได้จริง" วินาทีนี้เราไม่สามารถสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ไปได้แม้แต่ท่านเดียว เพราะถึงจะเพิ่มเตียงได้ แต่แพทย์และพยาบาลไม่สามารถเพิ่มได้

เนื่องจากมีผลศึกษาวิจัยในหลายประเทศพบว่าหน้ากากชนิด N95 หรือมาตรฐานเทียบเท่า สามารถป้องกันโคโรนาไวรัสซึ่งมีขนาดเล็ก 0.125 ไมครอน ได้มากกว่า 95% ส่วนหน้ากากอนามัยนั้นไม่สามารถป้องกันได้เพราะมีขนาดรูที่ใหญ่รวมถึงความไม่กระชับแนบใบหน้า หน้ากากชนิด N95 นี้ ถึงจะมีราคาต่อชิ้นที่แพงแต่ก็สามารถนำมาใช้งานซ้ำได้ โดยมีผลวิจัยว่าถึงแม้จะอบร้อนเกิน 10 ครั้ง ก็ยังสามารถใช้งานได้ดี โดยหน้ากาก 10 ชิ้น อาจช่วยบุคลากรทางการแพทย์ป้องกันตัวได้สูงสุดถึง 100 วัน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ขอใบเสนอราคา เอกสารทดสอบคุณภาพ และตัวอย่างมาทดสอบตัวอย่าง ว่าน่าเชื่อถือและใช้งานทางกายภาพได้ดีหรือไม่
  2. ทำการสั่งซื้อหน้ากากเกรด N95 หรือเทียบเท่า ตรงจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน NIOSH, CE เพื่อป้องกันการซื้อหน้ากากที่กรองไวรัสไม่ได้
  3. ประสานโรงพยาบาลเป้าหมาย ถึงปริมาณหน้ากาก N95 ที่ขาดแคลน โดยเฉพาะของแพทย์ที่ทำงานในแผนกที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงบุคลากรอื่น เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานขับรถรับส่งผู้ป่วย พนักงานที่เข้าไปทำความสะอาดหอผู้ป่วยติดเชื้อ 
  4. ประสานข้อมูลจากศูนย์สาธารณสุขและชุมชนเป้าหมาย ถึงรายชื่อและจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
  5. เมื่อได้รับหน้ากากที่สั่งซื้อมาแล้ว มาทำการแยกใส่ถุงซีลตามจำนวนที่จำเป็นของแต่ละกลุ่ม รวมถึงแปะสติกเกอร์โครงการ มูลนิธิ วิธีใช้งานและวิธีใช้ซ้ำ
  6. ทำรายงานสรุปข้อมูล เช่น จำนวนและประเภทที่สั่งซื้อ ใบเสร็จ รูปถ่าย หนังสือหรือใบเซ็นรับของโรงพยาบาล หรือชุมชน ส่งให้ทางเทใจ.com รายงานแก่ผู้บริจาค
  7. ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าเงินบริจาค เช่น ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าติดต่อประสานงาน ฯลฯ ทางผู้บริหารโครงการจะแบกรับไว้เอง

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดยนพ.ทัศนัย จาก ลาเชอรี คลินิก เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ด้านผิวหนังและเลเซอร์มายาวนาน ปัจจุบันคุณหมอได้ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในเขตเมืองของกรุงเทพฯ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งด้านการรักษาสุขภาพ และการป้องกันตัวจากโควิด-19 ซึ่งเดิมคุณหมอ ครอบครัว ญาติพี่น้อง รวมถึงลูกค้าและเพื่อนฝูง ได้ทำการซื้อและบริจาคอุปกรณ์ PPE เช่น แมสก์, Face Shield, PAPR, แอลกอฮอล์พ่นมือ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขตามชุมชน (อสส.) แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ไม่สามารถทำโครงการขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดประสิทธิผลได้เต็มที่ ดังนั้นในการระบาดระรอกนี้คุณหมอจึงคิดโครงการที่จะระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาสำหรับนำไปจัดหาอุปกรณ์เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและในโรงพยาบาลจากการเจ็บป่วยและหยุดงาน โดย concept คือ "เตียงเพิ่มได้ แต่แพทย์พยาบาลเพิ่มไม่ได้"

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 หน้ากากชนิด N95 หรือเทียบเท่า ราคาชิ้นละ 25 บาท 20000 ชิ้น 500,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
500,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
50,000.00

ยอดระดมทุน
550,000.00