project ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

แว่นขยายดิจิทัลให้กับนักเรียนสายตาเลือนรางได้เรียนหนังสือ

นักเรียนสายตาเลือนราง ถือเป็นผู้พิการทางสายตา นักเรียนกลุ่มนี้ไม่สามารถอ่านหนังสือขนาดปกติได้ หรือแม้แต่สิ่งของต้องเพ่งมอง เด็กนักเรียนสายตาเลือนรางที่ต้องศึกษาเล่าเรียนต้องใช้ชีวิตในการอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้ จึงขอชวนทุกคนสนับสนุนแว่นขยายดิจิทัล จำนวน 50 เครื่องเพื่อมอบให้กับกลุ่มสายตาเลือนรางที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปี ในโรงเรียนสอนคนตาบอด 10 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนตาบอดที่มองเห็นเลือนรางสามารถอ่านหนังสือ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ระยะเวลาโครงการ 30 ก.ค. 2566 ถึง 30 ก.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: (โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา-บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน กรุงเทพฯ), (โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น), (วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น), (โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สาย), (โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา), (โรงเรียนธรรมิกวิทยา เพชรบุรี), (โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ), (โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด), (โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี), (โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่)

ยอดบริจาคขณะนี้

333,246 บาท

เป้าหมาย

330,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 591

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

น้องๆ นักเรียนสายตาเลือนราง ได้รับแว่นขยายดิจิทัลแล้ว 51 คน

14 ธันวาคม 2023

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท สมาร์ท แอสซิสทีฟ อินโนเวชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด ดำเนินการส่งมอบแว่นขยายดิจิทัลจากทุนทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน (ขอระดมทุนจำนวน 50 เครื่อง บริษัทสมทบเพิ่มเติม จำนวน 1 เครื่อง) ให้กับนักเรียนสายตาเลือนรางในโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่ง 10 ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น
 3. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด
 4. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา
 5. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สาย จังหวัดเชียงราย
 6. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี
 7. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา - บ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน กรุงเทพฯ
 8. โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
 9. โรงเรียนเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 10. โรงเรียนธรรมสากล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมอบให้ทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นเร่งด่วนในการใช้แว่นขยายดิจิทัลเพื่อประกอบการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ที่ได้รับ : นักเรียนสามารถอ่านหนังสือตัวปกติได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านการมองเห็น เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นอกจากการอ่านหนังสือแล้วยังสามารถใช้ขยายวัตถุที่มีขนาดเล็ก หรืออยู่ในระยะไกลให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้การดำรงชีวิตไม่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปมากนัก และจากการส่งมอบอุปกรณ์ เด็กนักเรียนมีความตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มีผู้ใจบุญได้เห็นความสำคัญและมอบโอกาสแห่งการเรียนรู้โดยการจัดซื้อแว่นขยายให้กับพวกเขาในครั้งนี้

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 " สวัสดีค่ะ หนูชื่อ เด็กหญิงสุวัฒณี มนัสโส ชื่อเล่น เอลซ่า กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา หนูขอบคุณทุกท่านมากๆ ที่มอบแว่นขยายดิจิทัลให้หนู แว่นขยายจะช่วยให้หนูสามารถอ่านหนังสือตัวปกติได้เหมือนคนตาดีคนอื่นๆ ไม่ต้องก้มหน้าไปอ่านหนังสือใกล้ๆ เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว หนูจะใช้แว่นขยายที่ได้รับมานี้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะ " เด็กหญิงสุวัฒณี มนัสโส

 " สวัสดีครับ ผมชื่อนายจิรายุ อุดขาว กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้รับอุปกรณ์ที่จะมาช่วยให้ชีวิตผมง่ายขึ้น ต่อจากนี้ไปผมสามารถอ่านหนังสือได้เป็นเวลานานๆ โดยไม่รู้สึกปวดตาแล้ว และจะมองวัตถุได้ชัดขึ้นกว่าเดิม ผมมีความสุขมากครับ " นายจิรายุ อุดขาว 

 " สวัสดีครับ ผมชื่อนายบุรินทร์ พุทซาคำ ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับพวกเรา ขอบคุณการบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดซื้อแว่นขยายดิจิทัลครับ " นายบุรินทร์ พุทซาคำ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้พิการและผู้ป่วยนักเรียนสายตาเลือนราง51 คนนักเรียนสายตาเลือนรางสามารถอ่านหนังสือขนาดปกติได้ ไม่ต้องเพ่งมองหนังสือใกล้ๆ เหมือนเคย
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

นักเรียนสายตาเลือนราง ถือเป็นผู้พิการทางสายตา นักเรียนกลุ่มนี้ไม่สามารถอ่านหนังสือขนาดปกติได้ หรือแม้แต่สิ่งของต้องเพ่งมอง เด็กนักเรียนสายตาเลือนรางที่ต้องศึกษาเล่าเรียนต้องใช้ชีวิตในการอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้ จึงขอชวนทุกคนสนับสนุนแว่นขยายดิจิทัล จำนวน 50 เครื่องเพื่อมอบให้กับกลุ่มสายตาเลือนรางที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปี ในโรงเรียนสอนคนตาบอด 10 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนตาบอดที่มองเห็นเลือนรางสามารถอ่านหนังสือ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากการสำรวจสภาวะตาบอด-ตาเลือนรางและโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในเด็กไทย ปี พ.ศ. 2549-2550 พบว่าอัตราความชุกของสภาวะตาบอดและตาเลือนรางเมื่อปรับตามอายุและเพศแล้ว เท่ากับร้อยละ 0.11 และ 0.21 ตามลำดับ ถ้ามีเด็กไทยเป็นคนตาบอด 13,101 คน จะมีคนที่มีสายตาเลือนราง จำนวน 26,670 คน

คนในกลุ่มสายตาเลือนรางนั้นหากไม่มีอุปกรณ์ช่วย จะไม่สามารถอ่านหนังสือหรือเอกสารต่างๆ แบบคนตาปกติได้ เกิดความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน และในเด็กวัยเรียนก็จะทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ กลายเป็นภาระของครอบครัวและสังคมในอนาคตต่อไป

ดังนั้นบริษัท SAINT จึงจัดทำโครงการขอรับบริจาคเพื่อจัดซื้อแว่นขยายดิจิทัลสำหรับนักเรียนตาบอดที่มองเห็นเลือนราง เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางด้านการมองเห็นให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ โดยสำรวจจำนวนนักเรียนตาบอดที่มองเห็นเลือนรางในโรงเรียนสอนคนตาบอด จำนวน 10 โรงเรียนเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย แล้วพบว่ามีนักเรียนกลุ่มสายตาเลือนรางกว่า 214 คน ดังนี้

 1. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น : มีนักเรียนสายตาเลือนราง จำนวน 33 คน
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น : มีนักเรียนสายตาเลือนราง จำนวน 13 คน
 3. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด : มีนักเรียนสายตาเลือนราง จำนวน 21 คน
 4. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา : มีนักเรียนสายตาเลือนราง จำนวน 29 คน
 5. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สาย (จังหวัดเชียงราย) : มีนักเรียนสายตาเลือนราง จำนวน 14 คน
 6. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี : มีนักเรียนสายตาเลือนราง จำนวน 16 คน
 7. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา - บ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน (กรุงเทพฯ) : มีนักเรียนสายตาเลือนราง จำนวน 26 คน
 8. โรงเรียนธรรมิกวิทยา (จังหวัดเพชรบุรี) : มีนักเรียนสายตาเลือนราง จำนวน 28 คน
 9. โรงเรียนเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ (จังหวัดเพชรบุรี) : มีนักเรียนสายตาเลือนราง จำนวน 5 คน
 10. โรงเรียนธรรมสากล หาดใหญ่ (จังหวัดสงขลา) :  มีนักเรียนสายตาเลือนราง จำนวน 29 คน

จากจำนวน 214 คน พบว่ามีนักเรียนที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้แว่นขยายดิจิทัลมาช่วยในการเรียนรู้ กว่า 100 คน เพื่อช่วยขยายขนาดตัวอักษร วัตถุหรือสิ่งของต่างๆ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ง่ายต่อการอ่าน การเรียนรู้ และการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน เช่น การอ่านหนังสือ การอ่านสลากยา การดูป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป และทำให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

แว่นขยายดิจิทัลที่บริษัท SAINT ขอระดมทุนเพื่อจัดซื้อในครั้งนี้ เป็นแว่นขยายดิจิทัลแบบพกพา หน้าจอ LCD ขนาด 5.0” HD (800X480) ช่วงซูม 4X ถึง 32X รองรับการขยายต่อเนื่อง ความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซล (โฟกัสระยะไกล), 0.3 ล้านพิกเซล (โฟกัสระยะใกล้) โหมดสี 18 ชนิด สามารถเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ได้

ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว แว่นขยายดิจิทัลจะช่วยให้ผู้ที่มีสายตาเลือนรางสามารถอ่านข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างชัดเจนและคล่องตัว ลดอุปสรรคในการเรียนรู้ การใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมาก อุปกรณ์นี้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายในโรงเรียนสอนคนตาบอด ห้องสมุดสาธารณะ และสถาบันต่างๆ และได้รับการรับรองจาก CE. (European Conformity), FCC. (Federal Communications Commission)

ทั้งนี้บริษัททำหนังสือแจ้งรายละเอียดการระดมทุนในครั้งนี้ พร้อมทั้งขออนุญาตใช้ชื่อโรงเรียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารตัวอย่างนี้  

      


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. สำรวจและระบุความต้องการแว่นขยายดิจิทัลสำหรับนักเรียนที่มองเห็นเลือนราง
 2. ดำเนินการระดมทุนและขอรับบริจาค
 3. ดำเนินการจัดซื้อแว่นขยายดิจิทัล
 4. ดำเนินการส่งมอบแว่นขยายดิจิทัลและแนะนำการใช้งาน
 5. ติดตามและประเมินผล
  • ติดตามแนะนำวิธีการใช้งาน การแก้ไขปัญหาการใช้งานแว่นขยายดิจิทัลและประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
  • ประเมินผลและรายงานผลการใช้แว่นขยายดิจิทัลให้กับผู้บริจาคและสนับสนุนโครงการ

โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีความร่วมมือจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการมองเห็นและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับแว่นขยายดิจิทัลได้ นอกจากนี้ยังต้องมีการคัดเลือกนักเรียนตาบอดที่จะได้รับแว่นขยายดิจิทัลอย่างเหมาะสมตามความต้องการจำเป็นและสภาพความสามารถการมองเห็นของแต่ละบุคคล


ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท สมาร์ท แอสซิสทีฟ อินโนเวชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด

Website: www.saint.co.th

น้องๆ นักเรียนสายตาเลือนราง ได้รับแว่นขยายดิจิทัลแล้ว 51 คน

14 ธันวาคม 2023

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท สมาร์ท แอสซิสทีฟ อินโนเวชั่น เทคโนโลยีส์ จำกัด ดำเนินการส่งมอบแว่นขยายดิจิทัลจากทุนทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน (ขอระดมทุนจำนวน 50 เครื่อง บริษัทสมทบเพิ่มเติม จำนวน 1 เครื่อง) ให้กับนักเรียนสายตาเลือนรางในโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่ง 10 ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น
 3. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดร้อยเอ็ด
 4. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดนครราชสีมา
 5. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สาย จังหวัดเชียงราย
 6. โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี
 7. โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา - บ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน กรุงเทพฯ
 8. โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
 9. โรงเรียนเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 10. โรงเรียนธรรมสากล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมอบให้ทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นเร่งด่วนในการใช้แว่นขยายดิจิทัลเพื่อประกอบการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ที่ได้รับ : นักเรียนสามารถอ่านหนังสือตัวปกติได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านการมองเห็น เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นอกจากการอ่านหนังสือแล้วยังสามารถใช้ขยายวัตถุที่มีขนาดเล็ก หรืออยู่ในระยะไกลให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้การดำรงชีวิตไม่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปมากนัก และจากการส่งมอบอุปกรณ์ เด็กนักเรียนมีความตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มีผู้ใจบุญได้เห็นความสำคัญและมอบโอกาสแห่งการเรียนรู้โดยการจัดซื้อแว่นขยายให้กับพวกเขาในครั้งนี้

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 " สวัสดีค่ะ หนูชื่อ เด็กหญิงสุวัฒณี มนัสโส ชื่อเล่น เอลซ่า กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา หนูขอบคุณทุกท่านมากๆ ที่มอบแว่นขยายดิจิทัลให้หนู แว่นขยายจะช่วยให้หนูสามารถอ่านหนังสือตัวปกติได้เหมือนคนตาดีคนอื่นๆ ไม่ต้องก้มหน้าไปอ่านหนังสือใกล้ๆ เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว หนูจะใช้แว่นขยายที่ได้รับมานี้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะ " เด็กหญิงสุวัฒณี มนัสโส

 " สวัสดีครับ ผมชื่อนายจิรายุ อุดขาว กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้รับอุปกรณ์ที่จะมาช่วยให้ชีวิตผมง่ายขึ้น ต่อจากนี้ไปผมสามารถอ่านหนังสือได้เป็นเวลานานๆ โดยไม่รู้สึกปวดตาแล้ว และจะมองวัตถุได้ชัดขึ้นกว่าเดิม ผมมีความสุขมากครับ " นายจิรายุ อุดขาว 

 " สวัสดีครับ ผมชื่อนายบุรินทร์ พุทซาคำ ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับพวกเรา ขอบคุณการบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดซื้อแว่นขยายดิจิทัลครับ " นายบุรินทร์ พุทซาคำ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้พิการและผู้ป่วยนักเรียนสายตาเลือนราง51 คนนักเรียนสายตาเลือนรางสามารถอ่านหนังสือขนาดปกติได้ ไม่ต้องเพ่งมองหนังสือใกล้ๆ เหมือนเคย
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 จัดซื้อแว่นขยายดิจิทัล ราคา 6,000 บาท/เครื่อง 50 เครื่อง 300,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00