project โควิด-19 เด็กและเยาวชน

คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่มเพื่อน้องๆ ชุมชนคลองเตย ในช่วงการระบาดโควิดระลอกใหม่

การบริจาค 30 บาท = อาหาร 1 มื้อ ซึ่งเด็กที่รับคูปอง สามารถซื้ออาหารได้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าจะอยู่บริเวณรอบๆ ชุมชน นอกจากจะลดรายจ่ายของครอบครัว เด็กได้กินอิ่มแล้ว ยังทำให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ค. 2564 ถึง 31 ก.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชุมชนคลองเตย)

ยอดบริจาคขณะนี้

1,446,971 บาท

เป้าหมาย

1,405,690 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 103%
จำนวนผู้บริจาค 1,615

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

36 ชุมชน ได้รับความช่วยเหลือจากระบบครัวกลาง ในช่วงวิกฤติโควิด19

28 สิงหาคม 2021

การปรับแผนจากคูปองปันกันอิ่ม เป็นถุงยังชีพเด็กและครัวกลาง เนื่องจากชุมชนมีผู้ติดเชื้อรุนแรงและเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประชากรในชุมชนทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยง 100% ดังนั้นทีมงานจึงเห็นว่าความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบทุกบ้านไม่ใช่แค่บ้านที่ติดโควิด และเนื่องจากตลาดคลองเตยปิดทำให้ร้านค้าหลายร้านไม่สามารถหาซื้อวัตถุดิบได้จึงต้องปิดร้านไปด้วย ดังนั้นแผนการแจกคูปองจึงปรับมาเป็นครัวกลางในบางชุมชนและแจกถุงสำหรับสำหรับเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

ระบบครัวกลาง

การทำครัวกลางขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละชุมชน ซึ่งจะมีการปรับให้เป็นการแจกคูปองต่อวัน เพื่อทำระบบฐานข้อมูลไปพร้อมกัน โดยจะมีการทำอาหารส่งให้ผู้กักตัว 3 มื้อ เช้า กลางวัน และเย็น

โดยทีมงานของชุมชนจะเป็นคนเดินส่งให้ที่ห้องส่วนกรณีที่ไม่มีผู้ติดเชื้อจะแจกคูปองเพื่อให้คนมารับบริเวณตรงจุดแจกอาหาร

รายชื่อชุมชนที่ให้การสนับสนุนครัวกลาง

รายชื่อชุมชนที่ให้การสนับสนุนครัวกลาง และถุงยังชีพสำหรับเด็ก

 ถุงยังชีพสำหรับเด็กประกอบไปด้วยชุดของเล่นเสริมพัฒนาการ นมและขนมตามช่วงวัย ซึ่งมีเด็กที่ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพรวมทั้งหมด 36 ชุมชน 1,344 คน โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ 0-6 ปี 923 คน และช่วงอายุ 7-12 ปี 425 คน ดังนี้

สัมภาษณ์ความประทับใจจากคนในชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ภาพประกอบ

ครัวกลางชุมชนโรงหมู

ครัวกลางชุมชนริมคลองวัดสะพาน

ครัวกลางชุมชนพัฒนาใหม่

ครัวกลางชุมชนตลาดคลองเตย

ถุงยังชีพเด็ก

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

การบริจาค 30 บาท = อาหาร 1 มื้อ ซึ่งเด็กที่รับคูปอง สามารถซื้ออาหารได้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าจะอยู่บริเวณรอบๆ ชุมชน นอกจากจะลดรายจ่ายของครอบครัว เด็กได้กินอิ่มแล้ว ยังทำให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายคนในชุมชนคลองเตย ตกงาน หรือมีรายได้ลดลง หลายครอบครัวยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดในรอบแรก  และการที่โรงเรียนถูกปิดอย่างนั้น ผู้ปกครองบางคนถึงกับต้องหยุดงาน เพื่อดูแลบุตรหลานที่ยังเล็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ทำให้ขาดรายได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครอบครัวที่เราอาจจะมองข้าม     นอกจากนี้การไปโรงเรียน นอกจากเด็กได้เรียนหนังสือแล้ว แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารกลางวันที่เด็กต้องไปฝากท้องที่โรงเรียน ถึงแม้ว่าจะเป็นเงินไม่มาก แต่สำหรับครอบครัวที่หาเช้ากินค่ำ มีหนี้สินนอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวัน ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากไม่น้อย

กลุ่มคลองเตยดีจัง จึงทำโครงการ “ปันกันอิ่มเพื่อน้อง” เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ให้เด็กๆได้กินอิ่ม ในสถานการณ์ที่ครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก และให้เด็กๆ มีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ สามารถเติบโตและมีพัฒนาการอย่างสมวัย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ทำข้อมูลเด็ก และแผนที่เดินดินในชุมชน เพื่อตรวจสอบจำนวนเด็กอีกครั้ง
 2. ประชุมร้านค้า และแกนนำชุมชน เพื่อวางแผนการแจกคูปอง
 3. ให้แต่ละชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเรื่องการแจกคูปอง เพื่อให้รับข้อมูลทราบข้อมูลข่าวสารกันอย่างทั่วถึง
 4. ดำเนินการแจกคูปอง โดยประธานชุมชน คณะกรรมการ และอาสาสมัครในชุมชน ซึ่งจะมีคลองเตยดีจัง เป็นพี่เลี้ยงในการออกแบบระบบการจัดการ

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

กลุ่ม Music sharing เกิดจากกลุ่มอาสาสมัครนักดนตรีที่รวมตัวกัน โดยเริ่มจากการเปิดขอรับบริจาคเครื่องดนตรีและสอนดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส เช่น เด็กเยาวชนในพื้นที่ชายแดน เด็กชาติพันธุ์ เด็กในพื้นที่สลัมอื่น ๆ

ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการหลักอยู่ในชุมชนคลองเตย จึงใช้ชื่อโครงการว่า “คลองเตยดีจัง” โดยใช้กระบวนการทางด้านดนตรีและศิลปะในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาเป็นเวลากว่า 8 ปี ซึ่งทำงานกับเด็กและเยาวชนหลากหลายวัยจะมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยและลักษณะเด็กในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย และการทำงานกับเด็ก เยาวชน 7 ปีที่ผ่านมา

เพิ่มจำนวนผู้รับคูปองอาหารจาก 1,267 คนเป็น 2,686 คน

5 พฤษภาคม 2021

เนื่องจากชุมชนพัฒนาใหม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 100 คน 

ทำให้ปัจจุบันนับว่าประชากรในชุมชนทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยง 100% คือ จำเป็นต้องช่วยเหลือทุกบ้าน ไม่ใช่แค่บ้านที่ติดโควิด

การช่วยเหลือประกอบด้วย 

1. แจกถุงยังชีพ (ใหญ่ๆ) + เซ็ตป้องกันตัวเอง

2. เอาไปพร้อมกับให้กรอกข้อมูล โดยแจกตามบ้าน

3. แจกคูปอง ตามจำนวนคนที่อยู่ในบ้าน และตามรายชื่อ

4. สำราจร้านค้าในชุมชนเพื่อเข้าโครงการ

5. ทำแผนที่ชุมชน

6. ทำระบบฐานข้อมูล (จ้างอาสา ในชุมชนมาทำงานเก็บข้อมูลและแจกถุงยังชีพ 30 คน ให้วันละ 400 บาท) 


* บ้านไหนโดนกักตัว บ้านข้างๆ จะต้องไปช่วยซื้อข้าวให้

โดยมีจำนวนหลังคาเรือน 454 หลังคาเรือน นับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นได้ 1,469 คน 

การปรับแผนจากคูปองปันกันอิ่ม เป็นถุงยังชีพเด็กและครัวกลาง

8 มิถุนายน 2021

จากสถานการณ์เด็กในชุมชน ทำให้โครงการฯ ต้องดำเนินการปรับแผนเป็นถุงยังชีพเด็ก และครัวกลาง จากการช่วยเหลือในชุมชน โครงการฯ ได้ปรับช่วงอายุของการช่วยเหลือ และขยายชุมชนจากเดิม 4 ชุมชน กลายเป็น 9 ชุมชน เนื่องจาก หลายชุมชนที่มีการติดเชื้อรุนแรง และมีจำนวนมาก เช่น ชุมชนพัฒนาใหม่มีการติดเชื้อ 134 คน เป็นต้น ทีมงานจึงเห็นว่า มีความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด


ส่วนการแจกคูปอง อันเนื่องจากตลาดคลองเตยปิด ทำให้ร้านค้าหลายร้านไม่สามารถหาซื้อวัตถุดิบได้ จึงต้องปิดร้านไปด้วย ดังนั้นต้องปรับเป็นรูปแบบครัวกลางในบางชุมชน เพื่อช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีในเบื้องต้น และเมื่อสถานการณ์กลับเป็นปกติ อาจให้กลับมาเริ่มใช้ระบบคูปองอีกครั้ง

ระบบครัวกลาง

 • การทำครัวกลางขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละชุมชน ซึ่งจะมีการปรับให้เป็นการแจกคูปองต่อวัน เพื่อทำระบบฐานข้อมูลไปพร้อมกัน
 • จะมีการทำอาหารส่งให้ผู้กักตัว 3 มื้อ เช้า กลางวัน และเย็น โดยทีมงานของชุมชนจะเป็นคนเดินส่งให้ที่ห้อง
 • กรณีที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ จะแจกคูปอง เพื่อให้คนที่มารับ

จากปัญหาการระบาดอย่างต่อเนื่องในชุมชน ทำให้ประชาชนลายคนตกงาน เพราะอยู่ในเขตคลองเตย ส่งผลให้พ่อแม่เด็กไม่มีเงินซื้อนม แพมเพิส และของใช้อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องทานนม เนื่องจากแม่ไม่มีน้ำนม และราคานมค่อนข้างสูงมาก ดังนั้นทางคลองเตยดีจัง จึงต้องสนับสนุนการช่วยเหลือเด็กอายุ 0-12 ปี และมีรายการขอรับบริจาค ดังนี้

รายการนมเด็กที่ต้องการขอรับการสนับสนุน

 1. นม S26 สูตร 1, 2, 3 จำนวน 10 กล่อง
 2. นมแลคโตเย่น สูตร 1, 2 จำนวน 10 กล่อง
 3. นมผง Hi Q จำนวน 20 กล่อง
 4. เอนฟาแล็ค สูตร 1 2 3 จำนวน 10 กล่อง
 5. ดูแลค สูตร3 1 2 3 จำนวน 10 กล่อง
 6. ดูโกร สูตร3 1 2 3 จำนวน 10 กล่อง
 7. นมไทยเดนมาร์ค จำนวน 300 แพ็ค
 8. นม UHT Hi-Q จำนวน 300 แพ็ค
 9. นมโฟร์โมสต์ โอเมก้า จำนวน 300 แพ็ค

รายการของใช้จำเป็นของเด็ก

 1. แป้งเด็ก จำนวน 1,000 ขวด
 2. สบู่เด็ก จำนวน 1,000 ชิ้น
 3. ผ้าอ้อม สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 100 ผืน
 4. แพมเพิส XL, XXL,3XL จำนวน 100 ถุง

รายการของเล่นและสื่อการเรียนการสอน

 1. บล็อกไม้ เลโก้
 2. สมุดวาดรูประบายสี
 3. เครื่องเขียน กล่องดินสอ
 4. ของเล่นเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย

36 ชุมชน ได้รับความช่วยเหลือจากระบบครัวกลาง ในช่วงวิกฤติโควิด19

28 สิงหาคม 2021

การปรับแผนจากคูปองปันกันอิ่ม เป็นถุงยังชีพเด็กและครัวกลาง เนื่องจากชุมชนมีผู้ติดเชื้อรุนแรงและเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประชากรในชุมชนทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยง 100% ดังนั้นทีมงานจึงเห็นว่าความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบทุกบ้านไม่ใช่แค่บ้านที่ติดโควิด และเนื่องจากตลาดคลองเตยปิดทำให้ร้านค้าหลายร้านไม่สามารถหาซื้อวัตถุดิบได้จึงต้องปิดร้านไปด้วย ดังนั้นแผนการแจกคูปองจึงปรับมาเป็นครัวกลางในบางชุมชนและแจกถุงสำหรับสำหรับเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

ระบบครัวกลาง

การทำครัวกลางขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละชุมชน ซึ่งจะมีการปรับให้เป็นการแจกคูปองต่อวัน เพื่อทำระบบฐานข้อมูลไปพร้อมกัน โดยจะมีการทำอาหารส่งให้ผู้กักตัว 3 มื้อ เช้า กลางวัน และเย็น

โดยทีมงานของชุมชนจะเป็นคนเดินส่งให้ที่ห้องส่วนกรณีที่ไม่มีผู้ติดเชื้อจะแจกคูปองเพื่อให้คนมารับบริเวณตรงจุดแจกอาหาร

รายชื่อชุมชนที่ให้การสนับสนุนครัวกลาง

รายชื่อชุมชนที่ให้การสนับสนุนครัวกลาง และถุงยังชีพสำหรับเด็ก

 ถุงยังชีพสำหรับเด็กประกอบไปด้วยชุดของเล่นเสริมพัฒนาการ นมและขนมตามช่วงวัย ซึ่งมีเด็กที่ได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพรวมทั้งหมด 36 ชุมชน 1,344 คน โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ 0-6 ปี 923 คน และช่วงอายุ 7-12 ปี 425 คน ดังนี้

สัมภาษณ์ความประทับใจจากคนในชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ภาพประกอบ

ครัวกลางชุมชนโรงหมู

ครัวกลางชุมชนริมคลองวัดสะพาน

ครัวกลางชุมชนพัฒนาใหม่

ครัวกลางชุมชนตลาดคลองเตย

ถุงยังชีพเด็ก

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 คูปอง จำนวน 30 บาท 20 มื้อ 1,217 คน + 1,469 คน 1,170,900.00
2 ค่าออกแบบ Art work ราคา 2000 บาท 10 ชิ้น 20,000.00
3 ค่าผลิตป้ายราคาป้ายละ 200 บาท 40 ป้าย 8,000.00
4 ค่าผลิตคูปอง จำนวน 3,000 ใบๆละ 3 บาท 3,000 ใบ 9,000.00
5 ค่าประสานงาน 5 เดือนๆละ 3,000 บาท 2 คน 30,000.00
6 ค่าเดินทางลงชุมชน 10 ครั้ง ครั้งละ 300 บาท 5 คน 15,000.00
7 ค่าจัดประชุมคณะทำงาน 15 คน (ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าสถานที่) 3,000 บาท 5 ครั้ง 15,000.00
8 ค่าอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ถุง ปากกา กระดาษ ราคา 2,000 บาท 5 เดือน 10,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,277,900.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
127,790.00

ยอดระดมทุน
1,405,690.00