project เด็กและเยาวชน ภัยพิบัติ

คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่มเพื่อน้องๆ ชุมชนคลองเตย ในช่วงการระบาดโควิดระลอกใหม่

การบริจาค 30 บาท = อาหาร 1 มื้อ ซึ่งเด็กที่รับคูปอง สามารถซื้ออาหารได้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าจะอยู่บริเวณรอบๆ ชุมชน นอกจากจะลดรายจ่ายของครอบครัว เด็กได้กินอิ่มแล้ว ยังทำให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ค. 2564 ถึง 31 ก.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชุมชนคลองเตย)

ยอดบริจาคขณะนี้

1,287,617 บาท

เป้าหมาย

1,405,690 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 92%
85 วัน จำนวนผู้บริจาค 1,527

ความคืบหน้าโครงการ

เพิ่มจำนวนผู้รับคูปองอาหารจาก 1,267 คนเป็น 2,686 คน

5 พฤษภาคม 2021

เนื่องจากชุมชนพัฒนาใหม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 100 คน 

ทำให้ปัจจุบันนับว่าประชากรในชุมชนทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยง 100% คือ จำเป็นต้องช่วยเหลือทุกบ้าน ไม่ใช่แค่บ้านที่ติดโควิด

การช่วยเหลือประกอบด้วย 

1. แจกถุงยังชีพ (ใหญ่ๆ) + เซ็ตป้องกันตัวเอง

2. เอาไปพร้อมกับให้กรอกข้อมูล โดยแจกตามบ้าน

3. แจกคูปอง ตามจำนวนคนที่อยู่ในบ้าน และตามรายชื่อ

4. สำราจร้านค้าในชุมชนเพื่อเข้าโครงการ

5. ทำแผนที่ชุมชน

6. ทำระบบฐานข้อมูล (จ้างอาสา ในชุมชนมาทำงานเก็บข้อมูลและแจกถุงยังชีพ 30 คน ให้วันละ 400 บาท) 


* บ้านไหนโดนกักตัว บ้านข้างๆ จะต้องไปช่วยซื้อข้าวให้

โดยมีจำนวนหลังคาเรือน 454 หลังคาเรือน นับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นได้ 1,469 คน 

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

การบริจาค 30 บาท = อาหาร 1 มื้อ ซึ่งเด็กที่รับคูปอง สามารถซื้ออาหารได้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าจะอยู่บริเวณรอบๆ ชุมชน นอกจากจะลดรายจ่ายของครอบครัว เด็กได้กินอิ่มแล้ว ยังทำให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายคนในชุมชนคลองเตย ตกงาน หรือมีรายได้ลดลง หลายครอบครัวยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดในรอบแรก  และการที่โรงเรียนถูกปิดอย่างนั้น ผู้ปกครองบางคนถึงกับต้องหยุดงาน เพื่อดูแลบุตรหลานที่ยังเล็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ทำให้ขาดรายได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครอบครัวที่เราอาจจะมองข้าม     นอกจากนี้การไปโรงเรียน นอกจากเด็กได้เรียนหนังสือแล้ว แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารกลางวันที่เด็กต้องไปฝากท้องที่โรงเรียน ถึงแม้ว่าจะเป็นเงินไม่มาก แต่สำหรับครอบครัวที่หาเช้ากินค่ำ มีหนี้สินนอกระบบที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวัน ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากไม่น้อย

กลุ่มคลองเตยดีจัง จึงทำโครงการ “ปันกันอิ่มเพื่อน้อง” เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ให้เด็กๆได้กินอิ่ม ในสถานการณ์ที่ครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก และให้เด็กๆ มีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์ สามารถเติบโตและมีพัฒนาการอย่างสมวัย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ทำข้อมูลเด็ก และแผนที่เดินดินในชุมชน เพื่อตรวจสอบจำนวนเด็กอีกครั้ง
  2. ประชุมร้านค้า และแกนนำชุมชน เพื่อวางแผนการแจกคูปอง
  3. ให้แต่ละชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเรื่องการแจกคูปอง เพื่อให้รับข้อมูลทราบข้อมูลข่าวสารกันอย่างทั่วถึง
  4. ดำเนินการแจกคูปอง โดยประธานชุมชน คณะกรรมการ และอาสาสมัครในชุมชน ซึ่งจะมีคลองเตยดีจัง เป็นพี่เลี้ยงในการออกแบบระบบการจัดการ

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

กลุ่ม Music sharing เกิดจากกลุ่มอาสาสมัครนักดนตรีที่รวมตัวกัน โดยเริ่มจากการเปิดขอรับบริจาคเครื่องดนตรีและสอนดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส เช่น เด็กเยาวชนในพื้นที่ชายแดน เด็กชาติพันธุ์ เด็กในพื้นที่สลัมอื่น ๆ

ปัจจุบันมีพื้นที่ดำเนินการหลักอยู่ในชุมชนคลองเตย จึงใช้ชื่อโครงการว่า “คลองเตยดีจัง” โดยใช้กระบวนการทางด้านดนตรีและศิลปะในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาเป็นเวลากว่า 8 ปี ซึ่งทำงานกับเด็กและเยาวชนหลากหลายวัยจะมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยและลักษณะเด็กในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย และการทำงานกับเด็ก เยาวชน 7 ปีที่ผ่านมา

เพิ่มจำนวนผู้รับคูปองอาหารจาก 1,267 คนเป็น 2,686 คน

5 พฤษภาคม 2021

เนื่องจากชุมชนพัฒนาใหม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 100 คน 

ทำให้ปัจจุบันนับว่าประชากรในชุมชนทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยง 100% คือ จำเป็นต้องช่วยเหลือทุกบ้าน ไม่ใช่แค่บ้านที่ติดโควิด

การช่วยเหลือประกอบด้วย 

1. แจกถุงยังชีพ (ใหญ่ๆ) + เซ็ตป้องกันตัวเอง

2. เอาไปพร้อมกับให้กรอกข้อมูล โดยแจกตามบ้าน

3. แจกคูปอง ตามจำนวนคนที่อยู่ในบ้าน และตามรายชื่อ

4. สำราจร้านค้าในชุมชนเพื่อเข้าโครงการ

5. ทำแผนที่ชุมชน

6. ทำระบบฐานข้อมูล (จ้างอาสา ในชุมชนมาทำงานเก็บข้อมูลและแจกถุงยังชีพ 30 คน ให้วันละ 400 บาท) 


* บ้านไหนโดนกักตัว บ้านข้างๆ จะต้องไปช่วยซื้อข้าวให้

โดยมีจำนวนหลังคาเรือน 454 หลังคาเรือน นับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นได้ 1,469 คน 

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 คูปอง จำนวน 30 บาท 20 มื้อ 1,217 คน + 1,469 คน 1,170,900.00
2 ค่าออกแบบ Art work ราคา 2000 บาท 10 ชิ้น 20,000.00
3 ค่าผลิตป้ายราคาป้ายละ 200 บาท 40 ป้าย 8,000.00
4 ค่าผลิตคูปอง จำนวน 3,000 ใบๆละ 3 บาท 3,000 ใบ 9,000.00
5 ค่าประสานงาน 5 เดือนๆละ 3,000 บาท 2 คน 30,000.00
6 ค่าเดินทางลงชุมชน 10 ครั้ง ครั้งละ 300 บาท 5 คน 15,000.00
7 ค่าจัดประชุมคณะทำงาน 15 คน (ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าสถานที่) 3,000 บาท 5 ครั้ง 15,000.00
8 ค่าอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ถุง ปากกา กระดาษ ราคา 2,000 บาท 5 เดือน 10,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,277,900.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
127,790.00

ยอดระดมทุน
1,405,690.00

บริจาคให้
คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่มเพื่อน้องๆ ชุมชนคลองเตย ในช่วงการระบาดโควิดระลอกใหม่

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน