project เด็กและเยาวชน

คริสต์มาสและปีใหม่ มาร์ค x FOOD FOR GOOD ชวนมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์

“มาร์ค-ภาวริสร์ พานิชประไพ ”และเพื่อน ๆ ชวนทุกคนมาร่วมกันมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์ให้เพื่อนๆ ที่อยู่ห่างไกล ใน 2 โรงเรียนตลอด 1 ปีการศึกษาร่วมกับ FOOD FOR GOOD เพื่อฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ไปพร้อมกันๆ

ระยะเวลาโครงการ 20 ธ.ค. 2564 ถึง 31 ม.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

141,722 บาท

เป้าหมาย

330,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 43%
35 วัน จำนวนผู้บริจาค 174

“มาร์ค-ภาวริสร์ พานิชประไพ ”และเพื่อน ๆ ชวนทุกคนมาร่วมกันมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์ให้เพื่อนๆ ที่อยู่ห่างไกลร่วมกับ FOOD FOR GOOD เพื่อฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ไปพร้อมกันๆ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผู้ที่บริจาคมากว่า  300 บาท 200 ท่านแรก มาร์คจะอบ mini cookies เพื่อส่งไปของขวัญตอบแทนน้ำใจที่ร่วมกันทำบุญครั้งนี้ !!!

“เพราะผมรักการทำอาหาร และ เชื่อเหมือนกับ FOOD FOR GOOD ว่า โภชนาการที่ดีคือรากฐานของการเจริญเติบโต“

วาระคริสต์มาสและปีใหม่นี้ผม (มาร์ค-ภาวริสร์ พานิชประไพ) จึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกับผมที่จะเปลี่ยน “การให้ (เลี้ยง)ครั้งนี้ ไม่จบแค่มื้ออาหาร แต่กลายเป็น การให้ที่ทำให้เพื่อนของผมมีโภชนาการและสุขภาพที่ดีขึ้น

วันนี้ 1 ใน 3 ของเด็กไทย หรือ 2.9 ล้านคน มีภาวะโภชนาการขาด/เกิน* เพราะพวกเขาได้รับสารอาหารจำเป็นไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ร่างกายและสมองไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ปิดกั้นการเรียนรู้


ผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 300 บาท 200 ท่านแรก มาร์คจะอบ mini cookies เพื่อส่งไปของขวัญตอบแทนน้ำใจที่ร่วมกันทำบุญครั้งนี้ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ผมจึงตั้งใจระดมทุนจำนวน 300,000 บาท เพื่อทำให้เงินก้อนนี้สามารถดูแลเพื่อนๆ ผมได้ 2 โรงเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา โดยเงินจำนวนนี้จะนำมอบให้ FOOD FOR GOOD เพื่อดำเนินการตามกลไก 4 GOOD

  • GOOD FOOD สนับสนุนมื้ออาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน หลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายให้เด็กในโรงเรียนที่ห่างไกล ตลอดระยะเวลา 1 ปี 
  •  GOOD KNOWLEDGE ให้ครูได้รับการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ จัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ครูสามารถส่งต่อความรู้ให้บุคลากรสู่รุ่นต่อไปได้ โดยตลอดโครงการจะได้รับคำปรึกษาจากนักโภชนาการจาก FOOD FOR GOOD เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
  • GOOD FARM สนับสนุนแหล่งอาหารที่ปลอดภัย เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อนำมาปรุงอาหาร จัดสร้างโรงเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดกองทุนหมุนเวียน สร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลแบบระยะยาว
  • GOOD HEALTH ติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน และทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มนักเรียนที่มี “ภาวะทุพโภชนาการ” และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง พร้อมทำงานเชื่อมต่อกับสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งหมด


ประโยชน์ของโครงการ

1. เพื่อนๆ ของผมกว่า 100 คนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ผ่านการบริหารจัดการจาก FOOD FOR GOOD ตลอดระยะเวลา 1 ปี

2. ขยายโรงเรียนในการดูแลของ FOOD FOR GOOD ไปอีก 2 โรงเรียน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนให้มีโครงการเกษตรปลอดภัยและกองทุนหมุนเวียน

3. บุคลากรหรือครูในโรงเรียน จำนวน 8 คน ได้รับการเสริมความรู้ด้านการจัดการอาหาร และโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน เพื่อสามารถจัดโภชนาการที่ดีให้เด็กอย่างยั่งยืน

4. ทุกคนที่บริจาคกับผมจะทำให้การให้ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การเลี้ยงอาหาร แต่เป็นการดูแลสุขภาพเด็กมากกว่า 100 คน ตลอด 1 ปี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มาร์ค-ภาวริสร์ พานิชประไพ

FOOD FOR GOOD

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 กองทุนอาหารให้โรงเรียนที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือเรื่องโภชนาการเด็ก โดยดำเนินการตั้งแต่ สบทบทุนค่าอาหารแก่โรงเรียน, กระบวนการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการของบุคลากรในโรงเรียน, กองทุนหมุนเวียนด้านการเกษตร จำนวน 2 โรงเรียน ขนาดไม่เกิน 80 คน (เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท) โรงละ 150,000 บาท * 2 โรงเรียน 300,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00

บริจาคให้
คริสต์มาสและปีใหม่ มาร์ค x FOOD FOR GOOD ชวนมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน