project เด็กและเยาวชน

คริสต์มาสและปีใหม่ มาร์ค x FOOD FOR GOOD ชวนมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์

“มาร์ค-ภาวริสร์ พานิชประไพ ”และเพื่อน ๆ ชวนทุกคนมาร่วมกันมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์ให้เพื่อนๆ ที่อยู่ห่างไกล ใน 1 โรงเรียนตลอด 1 ปีการศึกษาร่วมกับ FOOD FOR GOOD เพื่อฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ไปพร้อมกันๆ

ระยะเวลาโครงการ 20 ธ.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

165,138 บาท

เป้าหมาย

165,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 215

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ผลดำเนินโครงการ มาร์ค x FOOD FOR GOOD ชวนมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์

22 มิถุนายน 2022

FOOD FOR GOOD ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า “โภชนาการที่ดี คือรากฐานของการเจริญเติบโต” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กในประเทศไทยได้รับความสมดุลทางโภชนาการ โดยการเข้าไปสนับสนุนกลไกการทำงานในพื้นที่ ส่งเสริมเรื่ององค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง และสร้างกลไกการดูแลโภชนาการเด็กที่ต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเติมเต็มเรื่องอาหาร/เกษตร/น้ำดื่ม ในพื้นที่ที่ขาดแคลน

ข้อมูลจาก Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ระบุว่า 1 ใน 3 ของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาดังกล่าวทวีคูณมากขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ความแข็งแรงของร่างกาย จิตใจ ระดับสติปัญญา และมีผลต่อการทำงาน การสร้างรายได้ของผู้นั้น ด้วยเหตุนี้เองภาวะโภชนาการจึงมีผลต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ และจำเป็นต้องมีการส่งเสริมโภชนาการตั้งแต่แรกเกิด ตลอดจนวัยเรียน เพราะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่คุ้มค่า


เราทำงานร่วมกับโรงเรียนที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองเด็กเพื่อแก้ปัญหานี้ เพราะอาหารมื้อกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้เด็กๆ คิดเป็น 40% ของอาหารที่เด็กได้รับต่อวัน หรืออาจะเรียกได้ว่าเป็นมื้อหลัก อีกทั้งโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนพักนอน จะมีการจัดสรรอาหารให้เด็ก 100 % ทั้ง 3 มื้อ ซึ่งหลายโรงเรียนในประเทศไทยเผชิญปัญหาซับซ้อน เช่น โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก มีต้นทุนค่าอาหารสูง มีภาระค่าขนส่งวัตถุดิบ มีค่าแม่ครัว และค่าใช้จ่ายแฝง อีกปัญหาที่พบในโรงเรียนขยายโอกาส คือ งบประมาณรายหัวค่าอาหารกลางวันไม่ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับมัธยม แต่โรงเรียนมีการทำอาหารกลางวันให้นักเรียนทั้งโรงเรียน จึงนำงบประมาณที่ได้รับของนักเรียนประถมมาเฉลี่ยให้พี่มัธยมได้กินด้วย ทำให้งบประมาณค่าอาหารกลางวันที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะจัดสรรอาหารให้มีโภชนาการครบถ้วน เงินบริจาคที่ได้รับจากทุกช่องทาง FOOD FOR GOOD นำมาจัดสรรอย่างเป็นระบบเพื่อให้เด็กได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและมีโภชนาการที่ดีขึ้น โดยเข้าไปสนับสนุนให้เกิดการดูแลโภชนาการเด็กในพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้วยกลไก 4 GOOD

ปี 2565 (มกราคม - พฤษภาคม 2565)

  • เด็กนักเรียนได้รับการดูแลโภชนาการที่ดี 4,917 คน 
  • ส่งเสริมโภชนาการที่ครบถ้วนในมื้ออาหาร คุณภาพ 297,540 มื้อ
  • ทำงานร่วมกับ 70 โรงเรียนเพื่อสร้างกลไกการแก้ปัญหาโภชนาการเด็กในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีสมาชิกโรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมในปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น 31 โรงเรียน (จังหวัดเลย เชียงใหม่ และเชียงราย)

สำหรับงบประมาณที่ได้มาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การจัดการอาหารและโภชนาการเปิดเทอมของ 31 โรงเรียนตลอดปี 2565


FOOD FOR GOOD ขอขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมที่ทำให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดี เหมาะสมตามช่วงวัยที่เด็กๆทุกคนควรได้รับ เพราะโภชนาการที่ดี คือ รากฐานของการเจริญเติบโต เราสัญญาจะทำอย่างไม่ลดละ...เพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงอาหารดีมีประโยชน์


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

“มาร์ค-ภาวริสร์ พานิชประไพ ”และเพื่อน ๆ ชวนทุกคนมาร่วมกันมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์ให้เพื่อนๆ ที่อยู่ห่างไกลร่วมกับ FOOD FOR GOOD เพื่อฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ไปพร้อมกันๆ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

“เพราะผมรักการทำอาหาร และ เชื่อเหมือนกับ FOOD FOR GOOD ว่า โภชนาการที่ดีคือรากฐานของการเจริญเติบโต“

วาระคริสต์มาสและปีใหม่นี้ผม (มาร์ค-ภาวริสร์ พานิชประไพ) จึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกับผมที่จะเปลี่ยน “การให้ (เลี้ยง)ครั้งนี้ ไม่จบแค่มื้ออาหาร แต่กลายเป็น การให้ที่ทำให้เพื่อนของผมมีโภชนาการและสุขภาพที่ดีขึ้น

วันนี้ 1 ใน 3 ของเด็กไทย หรือ 2.9 ล้านคน มีภาวะโภชนาการขาด/เกิน* เพราะพวกเขาได้รับสารอาหารจำเป็นไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ร่างกายและสมองไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ปิดกั้นการเรียนรู้

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ผมจึงตั้งใจระดมทุน เพื่อทำให้เงินก้อนนี้สามารถดูแลเพื่อนๆ ผมได้ 1 โรงเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา โดยเงินจำนวนนี้จะนำมอบให้ FOOD FOR GOOD เพื่อดำเนินการตามกลไก 4 GOOD

  • GOOD FOOD สนับสนุนมื้ออาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน หลากหลายและมีปริมาณที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายให้เด็กในโรงเรียนที่ห่างไกล ตลอดระยะเวลา 1 ปี 
  •  GOOD KNOWLEDGE ให้ครูได้รับการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ จัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ครูสามารถส่งต่อความรู้ให้บุคลากรสู่รุ่นต่อไปได้ โดยตลอดโครงการจะได้รับคำปรึกษาจากนักโภชนาการจาก FOOD FOR GOOD เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
  • GOOD FARM สนับสนุนแหล่งอาหารที่ปลอดภัย เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อนำมาปรุงอาหาร จัดสร้างโรงเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดกองทุนหมุนเวียน สร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลแบบระยะยาว
  • GOOD HEALTH ติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน และทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มนักเรียนที่มี “ภาวะทุพโภชนาการ” และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง พร้อมทำงานเชื่อมต่อกับสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งหมด


ประโยชน์ของโครงการ

1. เพื่อนๆ ของผมกว่า 100 คนได้รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ผ่านการบริหารจัดการจาก FOOD FOR GOOD ตลอดระยะเวลา 1 ปี

2. ขยายโรงเรียนในการดูแลของ FOOD FOR GOOD ไปอีก 1 โรงเรียน ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนให้มีโครงการเกษตรปลอดภัยและกองทุนหมุนเวียน

3. บุคลากรหรือครูในโรงเรียน จำนวน 8 คน ได้รับการเสริมความรู้ด้านการจัดการอาหาร และโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน เพื่อสามารถจัดโภชนาการที่ดีให้เด็กอย่างยั่งยืน

4. ทุกคนที่บริจาคกับผมจะทำให้การให้ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การเลี้ยงอาหาร แต่เป็นการดูแลสุขภาพเด็กมากกว่า 100 คน ตลอด 1 ปี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มาร์ค-ภาวริสร์ พานิชประไพ

FOOD FOR GOOD

ผลดำเนินโครงการ มาร์ค x FOOD FOR GOOD ชวนมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์

22 มิถุนายน 2022

FOOD FOR GOOD ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า “โภชนาการที่ดี คือรากฐานของการเจริญเติบโต” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กในประเทศไทยได้รับความสมดุลทางโภชนาการ โดยการเข้าไปสนับสนุนกลไกการทำงานในพื้นที่ ส่งเสริมเรื่ององค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง และสร้างกลไกการดูแลโภชนาการเด็กที่ต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเติมเต็มเรื่องอาหาร/เกษตร/น้ำดื่ม ในพื้นที่ที่ขาดแคลน

ข้อมูลจาก Health Data Center กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ระบุว่า 1 ใน 3 ของเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาดังกล่าวทวีคูณมากขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ความแข็งแรงของร่างกาย จิตใจ ระดับสติปัญญา และมีผลต่อการทำงาน การสร้างรายได้ของผู้นั้น ด้วยเหตุนี้เองภาวะโภชนาการจึงมีผลต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ และจำเป็นต้องมีการส่งเสริมโภชนาการตั้งแต่แรกเกิด ตลอดจนวัยเรียน เพราะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่คุ้มค่า


เราทำงานร่วมกับโรงเรียนที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองเด็กเพื่อแก้ปัญหานี้ เพราะอาหารมื้อกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้เด็กๆ คิดเป็น 40% ของอาหารที่เด็กได้รับต่อวัน หรืออาจะเรียกได้ว่าเป็นมื้อหลัก อีกทั้งโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนพักนอน จะมีการจัดสรรอาหารให้เด็ก 100 % ทั้ง 3 มื้อ ซึ่งหลายโรงเรียนในประเทศไทยเผชิญปัญหาซับซ้อน เช่น โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก มีต้นทุนค่าอาหารสูง มีภาระค่าขนส่งวัตถุดิบ มีค่าแม่ครัว และค่าใช้จ่ายแฝง อีกปัญหาที่พบในโรงเรียนขยายโอกาส คือ งบประมาณรายหัวค่าอาหารกลางวันไม่ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับมัธยม แต่โรงเรียนมีการทำอาหารกลางวันให้นักเรียนทั้งโรงเรียน จึงนำงบประมาณที่ได้รับของนักเรียนประถมมาเฉลี่ยให้พี่มัธยมได้กินด้วย ทำให้งบประมาณค่าอาหารกลางวันที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะจัดสรรอาหารให้มีโภชนาการครบถ้วน เงินบริจาคที่ได้รับจากทุกช่องทาง FOOD FOR GOOD นำมาจัดสรรอย่างเป็นระบบเพื่อให้เด็กได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและมีโภชนาการที่ดีขึ้น โดยเข้าไปสนับสนุนให้เกิดการดูแลโภชนาการเด็กในพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้วยกลไก 4 GOOD

ปี 2565 (มกราคม - พฤษภาคม 2565)

  • เด็กนักเรียนได้รับการดูแลโภชนาการที่ดี 4,917 คน 
  • ส่งเสริมโภชนาการที่ครบถ้วนในมื้ออาหาร คุณภาพ 297,540 มื้อ
  • ทำงานร่วมกับ 70 โรงเรียนเพื่อสร้างกลไกการแก้ปัญหาโภชนาการเด็กในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีสมาชิกโรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมในปีการศึกษา 2565 ทั้งสิ้น 31 โรงเรียน (จังหวัดเลย เชียงใหม่ และเชียงราย)

สำหรับงบประมาณที่ได้มาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การจัดการอาหารและโภชนาการเปิดเทอมของ 31 โรงเรียนตลอดปี 2565


FOOD FOR GOOD ขอขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมที่ทำให้เด็กได้รับโภชนาการที่ดี เหมาะสมตามช่วงวัยที่เด็กๆทุกคนควรได้รับ เพราะโภชนาการที่ดี คือ รากฐานของการเจริญเติบโต เราสัญญาจะทำอย่างไม่ลดละ...เพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงอาหารดีมีประโยชน์


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 กองทุนอาหารให้โรงเรียนที่ห่างไกล เพื่อช่วยเหลือเรื่องโภชนาการเด็ก โดยดำเนินการตั้งแต่ สบทบทุนค่าอาหารแก่โรงเรียน, กระบวนการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการของบุคลากรในโรงเรียน, กองทุนหมุนเวียนด้านการเกษตร จำนวน 2 โรงเรียน ขนาดไม่เกิน 80 คน (เฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท) โรงละ 150,000 บาท 1 โรงเรียน 150,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
150,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,000.00

ยอดระดมทุน
165,000.00