โครงการสุขภาพ

กองทุนรักษาโรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน

ช่วยเหลือค่าผ่าตัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน (Ischemic stroke) ที่มีความจำเป็นต้องใช้การรักษาด้วยวิธีใส่สายสวนลากลิ่มเลือดสมอง (Cerebral Thrombectomy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาชีวิตผู้ป่วย โดยจะเริ่มทำงานใน ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ยอดบริจาคขณะนี้

324,499 บาท

เป้าหมาย

1,050,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 31%
281 วัน จำนวนผู้บริจาค 128

รู้ เร็ว รอด!

รู้ ช้า เสี่ยงตาย เสี่ยงอัมพาต!

นี่เป็นคำนิยามสั้นๆ ของคำว่า โรคหลอดเลือดสมอง

องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO) เพิ่งรายงานเมื่อปี 2560 ว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก 

ขณะที่ประเทศไทย โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการตายก่อนวัยอันควรสูงเป็นอันดับ 1

โรคนี้ถือเป็นภัยที่กำลังคุกคามประชากรทั่วโลก

แม้วันนี้ประเทศไทยโชคดีที่เมื่อมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที นั่นคือ ภายใน 4.30 ชั่วโมงพวกเขาจะได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาสลายลิ่มเลือด ซึ่งจะสามารถลดการพิการแขนขาอ่อนแรงถาวร  

ทว่าในความเป็นจริง เคสแบบนี้หลายรายส่งในระยะเวลาเกินกำหนด ทำให้สิ่งที่ตามมาคือไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาสลายลิ่มเลือด หรือกรณีที่การอุดตันมีขนาดใหญ่การกินยา ก็ใช้ไม่ได้ผล

วิธีการรักษาต่อมา การใส่สายสวนลากลิ่มเลือดสมอง (Cerebral Thrombectomy) ซึ่งวิธีนี้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาไม่ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตและช่วยลดความพิการของผู้ป่วย

ทว่า ผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยวิธีนี้ได้เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วย โดยค่าอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเคสอยู่ระหว่าง 30,000 บาท หรือบางรายอาจจะไปถึง 200,000 บาท หากผู้ป่วยคนนั้นใช้สิทธิบัตรทอง   

เราจึงจัดทำโครงการ "กองทุนทลายโรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดยพื้นที่นำร่องของโครงการคือ เขตบริการสุขภาพที่ 6 (ภาคตะวันออก) ประกอบไปด้วยจังหวัด ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราดให้เข้าถึงการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวให้มากขึ้น

ภาพประกอบ : ลิ่มเลือดที่ไปอุดตันเส้นเลือดในสมอง

ภาพประกอบ : วิธีการใส่สายสวนเพื่อลากลิ่มเลือดที่ไปอุดตันเส้นเลือดในสมอง


ภาพประกอบ : ลิ่มเลือดที่ลากออกมา

วิธีการทำงาน

1.เครือข่ายแพทย์ประชุมเพื่อประเมินวิธีการรักษา

2.กรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยวิธีใส่สายสวนลากลิ่มเลือดสมอง ระหว่างโรงพยาบาลต่างๆในภาคตะวันออก โรงพยาบาลจะทำการประสานไปสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เพื่อเตรียมผ่าตัด

3.โรงพยาบาลเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก "กองทุนรักษาโรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน"

4.งบประมาณจะเบิกได้ก็ต่อเมื่อกองทุนมีเงินสำรอง

ทีมงาน

นพ.มกร ลิ้มอุดมพร ประสาทแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และ ประธาน service plan สาขาโรคหลอดเลือดสมองเขตบริการสุขภาพที่6 

นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ ที่ 6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ! บริจาคออนไลน์ผ่านเทใจดอทคอม สามารถขอใบรับเงินเพื่อนำไปหักภาษีได้ทันใจ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการคนบาท
1.ค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาด้วยวิธีลากลิ่มเลือดอุดตันสมองเฉลี่ยรายละ 35,000 บาท301,050,000บริจาคให้
กองทุนรักษาโรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน

จำนวนเงิน
ประเภทการบริจาค

การบริจาคให้โครงการทุกๆ เดือนจะช่วยสนับสนุนการทำงานที่ต่อเนื่อง

ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน