project ผู้พิการและผู้ป่วย

กองทุนรักษาโรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน

ช่วยเหลือค่าผ่าตัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน (Ischemic stroke) ที่มีความจำเป็นต้องใช้การรักษาด้วยวิธีใส่สายสวนลากลิ่มเลือดสมอง (Cerebral Thrombectomy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาชีวิตผู้ป่วย โดยจะเริ่มทำงานใน ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ยอดบริจาคขณะนี้

970,450 บาท

เป้าหมาย

1,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 97%
0 วัน จำนวนผู้บริจาค 393

ความคืบหน้าโครงการ

ผ่าตัดผู้ป่วยรายที่ 3

7 ตุลาคม 2019

ผู้ป่วยชาย 59 ปี มารพ.สมุทรปราการด้วยซึม แขนขาด้านซ้ายอ่อนแรง 4 ชม ก่อนมารพ. ทำเอกซ์เคย์คอมพิวเตอร์สมองพบการขาดเลือดที่ก้านสมอง ได้รับยาสลายลิ่มเลือดที่สมุทรปราการแต่ไม่สามารถเปิดเส้นเลือดได้ จึงส่งต่อสถาบันประสาทเพื่อรักษาด้วยวิธีลากสายสวน

- ที่สถาบันได้ทำการรักษาด้วยวิธีลากสายสวนได้ลิ่มเลือดสมองออกมา แต่เนื่องจากเป็นตำแหน่งก้านสมองที่ขาดเลือดมาเลี้ยงทำให้แม้รักษาชีวิตผู้ป่วยได้แต่ไม่สามารถฟื้นตัว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และเจาะคอเพื่อดูแลต่อเนื่อง ส่งกลับรพ.สมุทรปราการ มีภาวะแทรกซ้อนคือปอดบวม ทำให้ผู้ป่วยทรุดลงและเสียชีวิตหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1 เดือน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

รู้ เร็ว รอด!

รู้ ช้า เสี่ยงตาย เสี่ยงอัมพาต!

นี่เป็นคำนิยามสั้นๆ ของคำว่า โรคหลอดเลือดสมอง

องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO) เพิ่งรายงานเมื่อปี 2560 ว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก 

ขณะที่ประเทศไทย โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการตายก่อนวัยอันควรสูงเป็นอันดับ 1

โรคนี้ถือเป็นภัยที่กำลังคุกคามประชากรทั่วโลก

แม้วันนี้ประเทศไทยโชคดีที่เมื่อมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที นั่นคือ ภายใน 4.5 ชั่วโมงพวกเขาจะได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาสลายลิ่มเลือด ซึ่งจะสามารถลดการพิการแขนขาอ่อนแรงถาวร  

ทว่าในความเป็นจริง เคสแบบนี้หลายรายส่งในระยะเวลาเกินกำหนด ทำให้สิ่งที่ตามมาคือไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาสลายลิ่มเลือด หรือกรณีที่การอุดตันมีขนาดใหญ่การกินยา ก็ใช้ไม่ได้ผล

วิธีการรักษาต่อมา การใส่สายสวนลากลิ่มเลือดสมอง (Cerebral Thrombectomy) ซึ่งวิธีนี้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาไม่ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตและช่วยลดความพิการของผู้ป่วย

ทว่า ผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยวิธีนี้ได้เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วย โดยค่าอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเคสอยู่ระหว่าง 30,000 บาท หรือบางรายอาจจะไปถึง 200,000 บาท หากผู้ป่วยคนนั้นใช้สิทธิบัตรทอง   

เราจึงจัดทำโครงการ "กองทุนทลายโรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน" เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดยพื้นที่นำร่องของโครงการคือ เขตบริการสุขภาพที่ 6 (ภาคตะวันออก) ประกอบไปด้วยจังหวัด ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราดให้เข้าถึงการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวให้มากขึ้น

ภาพประกอบ : ลิ่มเลือดที่ไปอุดตันเส้นเลือดในสมอง

ภาพประกอบ : วิธีการใส่สายสวนเพื่อลากลิ่มเลือดที่ไปอุดตันเส้นเลือดในสมอง


ภาพประกอบ : ลิ่มเลือดที่ลากออกมา

วิธีการทำงาน

  1. เครือข่ายแพทย์ประชุมเพื่อประเมินวิธีการรักษา
  2. กรณีที่ต้องส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยวิธีใส่สายสวนลากลิ่มเลือดสมอง ระหว่างโรงพยาบาลต่างๆในภาคตะวันออก โรงพยาบาลจะทำการประสานไปสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เพื่อเตรียมผ่าตัด
  3. โรงพยาบาลเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก "กองทุนรักษาโรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน"
  4. งบประมาณจะเบิกได้ก็ต่อเมื่อกองทุนมีเงินสำรอง


ทีมงาน

  • นพ.มกร ลิ้มอุดมพร ประสาทแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และ ประธาน service plan สาขาโรคหลอดเลือดสมองเขตบริการสุขภาพที่6 
  • นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ ที่ 6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ บริจาคออนไลน์ผ่านเทใจดอทคอม สามารถขอใบรับเงินเพื่อนำไปหักภาษีได้

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ผ่าตัดรักษาลิ่มเลือดสมองอุดตันสำเร็จแล้ว 2 เคส

3 เมษายน 2019

วันนี้เราได้ 2 ผู้รอดชีวิตและยังรอดพ้นจากความพิการจากการกองทุนรักษาโรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน โดยมี นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ ที่ 6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และนพ.มกร ลิ้มอุดมพร ปประธาน service plan สาขาโรคหลอดเลือดสมองเขตบริการสุขภาพที่ 6 ได้ริเริ่มโครงการนี้

ภาพประกอบ

คุณหมอบรรยาย โครงการกองทุนรักษาโรคลิ่มเลือดสมองอุดตันมอบเงินรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา

เคสที่ 1 ส่งต่อจากโรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี

ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 88 ปี ถูกส่งมายังโรงพยาบาลด้วยการอาการแขนขาด้านขวาอ่อนแรงยกไม่ได้ มีอาการซึมลง 30 นาทีก่อน แพทย์จากรพ.บางละมุง วินิจฉัยเป็นเส้นเลือดสมองใหญ่ด้านซ้ายอุดตัน ได้รับยาสลายลิ่มเลือด แต่อาการไม่ดีขึ้น และไม่สามารถหายใจเองได้ จึงต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งต่อมารรักษาตัวที่สถาบันประสาท เพื่อรักษาด้วยวิธีใส่สายสวนหลอดเลือด โดยแพทย์จากสถาบันประสาทใช้เวลาในการผ่าตัด 50 นาที
อาการหลังผ่าตัด : ผู้ป่วยมีอาการที่ตื่นมากขึ้น สามารถเอาท่อช่วยหายใจออกและหายใจได้เอง อีก 2 วันต่อมา แขนขาด้านขวายังอ่อนแรงแต่เริ่มขยับได้ ผู้ป่วยอยู่พักฟื้นในสถาบันประสาทวิทยาประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นส่งกลับเพื่อกายภาพบำบัดต่อที่โรงพยาบาลบางละมุง

เคสที่ 2 ส่งต่อจากโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

ผู้ป่วยเพศหญิง 65 ปี มีอาการแขนขาด้านขวาอ่อนแรงและพูดไม่ได้ เข้ารักษารพ.เปาโลสมุทรปราการ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นเส้นเลือดสมองใหญ่ด้านซ้ายอุดตัน ได้รับยาสลายลิ่มเลือด แต่อาการไม่ดีขึ้น และไม่สามารถพูดได้ ฟังไม่เข้าใจความหมาย จึงส่งต่อมารักษาตัวที่สถาบันประสาทวิทยา เพื่อรักษาด้วยวิธีใส่สายสวนหลอดเลือด โดยใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 40 นาที
อาการหลังผ่าตัด : ผู้ป่วยรู้ตัวดี พูดและฟังเข้าใจได้ แขนขาด้านขวายังมีอาการอ่อนแรงเล็กน้อย จึงให้ทำกายภาพบำบัดประมาณ 1 สัปดาห์ ปัจจุบันอาการใกล้เคียงเป็นปกติ

ผู้ป่วยทั้งสองเคสใช้สิทธิบัตรทองในการรักษาพยาบาล เนื่องจากการรักษาชนิดสายสวนหลอดเลือดไม่สามารถเบิกได้ตามหลักเกณฑ์กองทุนประกันสุขภาพ จึงทำให้ผู้ป่วยจ่ายได้บางส่วน และกองทุนรักษาโรคลิ่มเลือดร่วมสมทบค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 249,320 บาท 

ผ่าตัดผู้ป่วยรายที่ 3

7 ตุลาคม 2019

ผู้ป่วยชาย 59 ปี มารพ.สมุทรปราการด้วยซึม แขนขาด้านซ้ายอ่อนแรง 4 ชม ก่อนมารพ. ทำเอกซ์เคย์คอมพิวเตอร์สมองพบการขาดเลือดที่ก้านสมอง ได้รับยาสลายลิ่มเลือดที่สมุทรปราการแต่ไม่สามารถเปิดเส้นเลือดได้ จึงส่งต่อสถาบันประสาทเพื่อรักษาด้วยวิธีลากสายสวน

- ที่สถาบันได้ทำการรักษาด้วยวิธีลากสายสวนได้ลิ่มเลือดสมองออกมา แต่เนื่องจากเป็นตำแหน่งก้านสมองที่ขาดเลือดมาเลี้ยงทำให้แม้รักษาชีวิตผู้ป่วยได้แต่ไม่สามารถฟื้นตัว ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และเจาะคอเพื่อดูแลต่อเนื่อง ส่งกลับรพ.สมุทรปราการ มีภาวะแทรกซ้อนคือปอดบวม ทำให้ผู้ป่วยทรุดลงและเสียชีวิตหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1 เดือน

แผนการใช้เงิน

รายการคนบาท
ค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาด้วยวิธีลากลิ่มเลือดอุดตันสมองเฉลี่ยรายละ 35,000-150,000 บาท201,000,000

ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% เป็นเงินโดยประมาณ 100,000 บาท

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริจาคให้
กองทุนรักษาโรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน

จำนวนเงิน

การบริจาคให้โครงการทุกๆ เดือนจะช่วยสนับสนุนการทำงานที่ต่อเนื่อง

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน