project เด็กและเยาวชน

ส่งคอมพ์เก่าเพื่อน้อง

"เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ยุคเราไปแล้ว ห้องเรียนของเด็กจำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กยุคนี้เช่นกัน เมื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้เปลี่ยน เมื่อนั้นสังคมและโลกจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่คุณภาพใหม่" โครงการส่งคอมพ์เก่าเพื่อน้อง เล็งเห็นโอกาสของเด็กไทย ขอเปิดรับบริจาคทุนสนับสนุนเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมือสองสภาพดี เพื่อเปลี่ยนห้องเรียนในโรงเรียนโดยร่วมกับ Google ChromeOS Flex

ระยะเวลาโครงการ 07 ก.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

47,835 บาท

เป้าหมาย

5,647,400 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 1%
0 วัน จำนวนผู้บริจาค 66

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เด็กไทยจำนวนมากกลับเอื้อมไม่ถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับเด็กในโรงเรียนกลายเป็นเรื่องเข้าถึงได้ยาก การเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของเด็ก ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงในวิชาคอมพิวเตอร์ ซ้ำร้าย หลายโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เด็กในห้องเรียนคอมฯ ต้องมุงกันเพื่อใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน เราจึงมีเด็กเพียงจำนวนหนึ่งที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ในขณะที่เด็กจำนวนมากไม่มั่นใจที่จะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

มูลนิธิกระจกเงาเชื่อว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของคนทุกคน หากเราสามารถนำเข้าเครื่องมือ อุปกรณ์ไอที และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปตามโรงเรียนต่างๆ ให้เด็กทุกคนเข้าถึง ให้เด็กทุกคนได้ใช้งานจนคุ้นชิน เมื่อเครื่องมือการเรียนรู้เปลี่ยน จะส่งผลให้วิธีการเรียนรู้ในห้องเรียนเปลี่ยน สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา คือศักยภาพของเด็กยุคนี้จะเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำคัญ และเมื่อนั้นสังคมและโลกจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่คุณภาพใหม่

หน่วยงานรัฐ และเอกชนมีทรัพยากรคอมพิวเตอร์สภาพดีที่ไม่ได้ใช้งาน หรือหลายหน่วยงานมีนโยบายเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุก 5 ปี คอมพิวเตอร์มือสองเหล่านี้ หากนำมาใช้กับการเรียนรู้ของเด็ก ที่หลักสูตรยังเป็นการใช้งานระดับพื้นฐาน ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีศักยภาพพอเพียงต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ที่สำคัญ ด้วยวิธีนี้จะทำให้เด็กสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ไม่ใช่เด็กยังต้องมุงหน้าจอกันเรียนอย่างทุกวันนี้

ดังนั้นหากใครมีคอมพิวเตอร์เก่าเหลือใช้สามารถร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิกระจกเงา โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของเราจะนำมาซ่อมบำรุง เปลี่ยนอะไหล่ใหม่ เพื่อนำส่งให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ขณะนี้มูลนิธิกระจกเงาขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คเก่า เพื่อเด็กนักเรียนเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนรู้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยได้รับความร่วมมือจาก Google สนับสนุนระบบปฎิบัติการ Chrome OS Flex ให้ทุกโรงเรียนได้ใช้งานโปรแกรมฟรี

หรืออีกช่องทางคือ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ในช่องทางเทใจ.com ทุก 2,000 บาท จะเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์มือสองพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน 1 เครื่อง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

จัดหาคอมพิวเตอร์จำนวน 130,000 เครื่อง ภายในระยะเวลา 4 ปี เริ่มต้น 2,200 เครื่อง ภายในเทอม 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 2,200 เครื่อง (นำร่อง 11 โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 และม.1 ในโรงเรียนสังกัดกทม.)

  1. เป้าหมาย 12,500 เครื่อง ภายในปี 2567
  2. เป้าหมาย 44,000 เครื่อง ภายในปี 2568
  3. เป้าหมาย 72,000 เครื่อง ภายในปี 2569

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 คอมพิวเตอร์ 2,000 บาทต่อเครื่อง 2567 5,134,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
5,134,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
513,400.00

ยอดระดมทุน
5,647,400.00

บริจาคให้
ส่งคอมพ์เก่าเพื่อน้อง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน