project โควิด-19 กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

COVID THAILAND AID ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบต่อโควิด19 ปี 2564

COVID Thailand Aid ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั่วไทยในสภาวะที่โควิด-19 อย่างต่อเนื่องในปี 2564 ด้วยการ 1.) ชุดยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวรายได้น้อย และผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ 2.) อาหารให้คนไร้บ้าน 3.) กองทุนฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่อยู่แนวหน้ารับมือโรคนี้โดยตรง

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

1,869,124 บาท

เป้าหมาย

2,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 93%
จำนวนผู้บริจาค 1,070

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ COVID Thailand Aid

4 กุมภาพันธ์ 2021

ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่ :

 1. Facebook page: https://www.facebook.com/covidthailandaid
 2. Facebook group: https://www.facebook.com/groups/covidthailandaid

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

จากการระบาดของ COVID-19 ระลอก2 เป้าหมายของ COVID Thailand Aid คือการช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศไทย ที่กำลังเผชิญหน้ากับสภาวะที่โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราทุกคนได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน

WHO ARE WE?

COVID Thailand Aid คือกลุ่มอาสาสมัครกว่า 480 กว่าคน ที่ทุ่มเทเวลาและกำลังในการช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางในภาวะที่โควิด-19 แพร่ระบาด ซึ่งเป็นภาวะวิกฤติทั้งทางสุขอนามัยและทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

ผลการช่วยเหลือปี 2020:
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม ปี 2563 เราระดมทุนได้ 3 ล้านกว่าบาท และช่วยเหลือผู้คนได้ 88,400 คน มากกว่าเป้าหมายที่เราตั้งใจช่วยเหลือ 30,000 คน ถึง 3 เท่า

กลุ่มของเราจะช่วยใครบ้าง?

 1. ชุดยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวรายได้น้อย และผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ
 2. อาหารให้คนไร้บ้าน
 3. กองทุนฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่อยู่แนวหน้ารับมือโรคนี้โดยตรง รวมถึงผู้ประสบอุทกภัย
 4. ช่วยเหลือศูนย์ชุมชน เพื่อให้บุตรหลานของผู้ปกครองที่ว่างงานในชนบทสามารถศึกษาต่อได้

เราจะใช้เงินบริจาคอย่างไร?

1.) เงินช่วยเหลือ = 1.8 ล้านบาท
150,000 บาทต่อเดือน เพื่อสมทบทุน: 

 • แพ็กเกจดูแล (ครอบครัวละ 250 บาท)
 • ค่าอาหารสำหรับคนไร้บ้าน (30 บาท / มื้อ)
 • สื่อการเรียนรู้ที่ศูนย์ชุมชนสำหรับเด็กที่มีพ่อแม่ว่างงานในพื้นที่ชนบท

ชุดยังชีพประกอบด้วย : อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ของใช้เพื่อสุขอนามัย โดยการทำงานของเราจะใช้วิธีการติดต่อผู้นำชุมชนหรือติดต่อเป็นรายบุคคลเพื่อสอบถามถึงสิ่งของเฉพาะเจาะจงที่ต้องการอย่างจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดสรรสิ่งของเหล่านั้นมอบให้ตามความเหมาะสม

ตัวอย่างชุดถุงยังชีพ

2) ด่านหน้าและกรณีฉุกเฉิน = 200,000 บาท 

 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในต่างจังหวัด
 • หน้ากากและถุงมือ ในชุมชนที่ขาดแคลน
 • ช่วยเหลือเคสเร่งด่วน บางกรณีที่ต้องจัดซื้อจัดหาสิ่งของราคาแพง เช่น กรณีหญิงสูงวัยที่ต้องพักรักษาบนเตียงและต้องใช้ยาบางชนิดเป็นการเฉพาะท่านสามารถติดตามกิจกรรมการช่วยเหลือ และความคืบหน้าของโครงการได้ที่ Facebook และกลุ่มของเรา

กลุ่มของเราแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไร?

 • เรานำเงินบริจาคทั้งหมดไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้คน และจะไม่นำไปจ่ายเป็นเงินเดือน
 • เราช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่ม ไม่ใช่เพียงกลุ่มเดียว
 • เราจัดสรรความช่วยเหลือทั่วไทย ไม่ใช่เพียงแต่ในกรุงเทพฯ 
 • เราเป็นคนกลุ่มเล็กและมีความคล่องตัว เราจับคู่อาสาสมัครเพื่อพยายามจัดสรรความช่วยเหลือให้ในวันเดียวกัน  

ที่ไหน?

ปีที่แล้วเราได้ช่วย 37 จังหวัดในประเทศไทย แม้เป็นพืนที่ที่เข้าถึงยาก แต่พวกเราเข้าไปทุกที่เมื่อต้องการความช่วยเหลือ

เว็บไซต์: www.covidthailandaid.com

ติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาได้จากกลุ่มเฟซบุ๊กของเรา: Covid Thailand Aid 

ความคืบหน้าโครงการ COVID Thailand Aid

4 กุมภาพันธ์ 2021

ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่ :

 1. Facebook page: https://www.facebook.com/covidthailandaid
 2. Facebook group: https://www.facebook.com/groups/covidthailandaid

แผนการใช้เงิน

รายละเอียดจำนวนจำนวนเงิน (บาท)

1.กองทุนสำหรับการทำงาน 12 เดือน 

 • แพ็กเกจดูแล (ครอบครัวละ 250 บาท)
 • ค่าอาหารสำหรับคนไร้บ้าน (30 บาท / มื้อ)


7,200


1,800,000

2. ด่านหน้าและกรณีฉุกเฉิน
200,000
รวม
2,000,000

ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)