project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

โครงการปรับปรุงห้องตรวจโรคความดันลบARI รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก

ปรับปรุงห้องตรวจโรคความดันลบ เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็กและดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ได้มาตรฐาน “ห้องนี้จำเป็นมากต่อการรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างเร็ว และระบาดรุนแรงอย่างโควิด-19 ที่พวกเรารวมถึงเด็กๆ กำลังเผชิญวิกฤตนี้ร่วมกันทั่วโลก”

ระยะเวลาโครงการ 29 พ.ย. 2566 ถึง 31 มี.ค.2568 พื้นที่ดำเนินโครงการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ยอดบริจาคขณะนี้

960,576 บาท

เป้าหมาย

5,500,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 17%
135 วัน จำนวนผู้บริจาค 987

ปรับปรุงห้องตรวจโรคความดันลบ เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็กและดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ได้มาตรฐาน “ห้องนี้จำเป็นมากต่อการรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างเร็ว และระบาดรุนแรงอย่างโควิด-19 ที่พวกเรารวมถึงเด็กๆ กำลังเผชิญวิกฤตนี้ร่วมกันทั่วโลก”

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลุกลามไปทั่วโลก จนส่งผลกระทบรุนแรงกว่าหลายๆการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอดีต นอกเหนือไปจากความรวดเร็วในการแพร่กระจายของเชื้อ ความรุนแรงของโรค ได้ส่งผลกระทบในด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็ก ต่างได้รับบทเรียนในปรากฏการณ์ครั้งนี้ 

โรคติดเชื้อ โควิด-19 ถือเป็น โรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลรุนแรงต่อพวกเราทุกคน เพราะมีการแพร่กระจายของโรคอย่างรวดเร็ว  ไม่นับรวมโรคซาร์ ไข้หวัดนก ฝีดาษลิงที่พบก่อนหน้า "ความหวาดกลัว ความตื่นตระหนก และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือระบบการจัดการกับภาวะวิกฤตที่โถมเข้ามารวดเร็ว แทบไม่ทันตั้งตัว ทำให้การดูแลรับมือ ทำได้เพียงประคองให้ผ่านพันไป” ที่ผ่านมาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ไม่เคยมีพื้นที่จำเพาะ สำหรับตรวจโรคอุบัติใหม่ ทำให้มีโอกาสเกิดการปะปนของผู้ป่วยกันเอง และ/หรือ ปะปนกับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลได้มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเพื่อการดูแลคนไข้อย่างเร่งด่วน แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็กที่มีรายละเอียดและความยุ่งยากซับซ้อนที่แตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ โดยเด็กเล็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดสร้าง “ห้องตรวจโรคความดันลบ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก”

ทำไมต้องเป็นห้องความดันลบ

ตามปกติอากาศจะไหลจากที่ที่มีความดันอากาศสูงกว่าไปที่ต่ำกว่า อากาศภายในห้องผู้ป่วยจึงถูกทำให้มีความดันต่ำกว่าปกติ เพื่อไม่ไหลออกจากห้องเมื่อมีการเปิด-ปิดประตู เพิ่มป้องกันแน่นหนาขึ้นด้วยประตู 2 ชั้น มีระบบกรองอากาศฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยอากาศไปสู่ภายนอกผ่านระบบท่อการควบคุมทิศทางการไหลจากอากาศ ทำให้เชื้อโรคไม่กระจายสู่ผู้ป่วย สู่บุคคลากรทางการแพทย์ที่ทำการดูแลและรักษาผู้ป่วย ห้องนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นมากต่อการรักษาโรคทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างเร็ว ทั้งโรคที่พบได้ทั่วไป  อาทิ หัด วัณโรค สุกใสและโรคอุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดรุนแรงในอดีตอย่างซาร์ส รวมถึงโควิด-19 ที่ พวกเรากำลังเผชิญวิกฤตนี้ร่วมกันทั่วโลก

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ห้องความดับลบ (Negative pressure room) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ใช้ได้กับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่อายุแรกเกิด – 18 ปี  จำนวน 5 ห้อง
  2. ห้องหัตถการความดันลบ Swab 1 ห้อง
  3. ห้องเอ๊กซเรย์ จำนวน 1 ห้อง
  4. ห้องLab จำนวน 1 ห้อง
  5. ห้องยา 1 ห้อง
  6. บริการสำนักงาน/ทำบัตร/การเงิน

โดยในแต่ละห้อง มีระยะห่างระหว่างแพทย์และผู้ป่วยที่เหมาะสม มีการใช้ระบบ Negative Pressure ในห้องตรวจ ห้องหัตถการ และห้อง Lab มีการใช้ระบบ Positive Pressure ในสำนักงานพยาบาล ห้องบัตร การเงินและห้องยา  เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ได้มาตรฐาน มีระบบที่สามารถให้การดูแลรักษาได้อย่างครบวงจรเป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยเด็กในระดับประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก  กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 1.ห้องไอซียูความดันลบ ห้องที่ช่วยรักษาผู้ป่วย และปกป้องบุคลากรการแพทย์ 2.ห้องไอซียูความดันลบ (ICU Negative Pressure Room) เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยแบบแยกเดี่ยว ป้องกันเชื้อโรคกระจายออกนอกห้อง 3.ห้องฉุกเฉินแยกโรคติดเชื้อทางอากาศแรงดันลบ ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ใช้ได้กับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่อายุแรกเกิด – 18 ปี ที่รับเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโรคติดเชื้อรุนแรงอื่นๆ 4.ห้องตรวจ จำนวน 5 ห้อง 5.ห้องเอ๊กซเรย์ จำนวน 1 ห้อง 6.ห้องLab จำนวน 1 ห้อง 7.ห้องหัตถการ Swab 1 5,000,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
5,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
500,000.00

ยอดระดมทุน
5,500,000.00

บริจาคให้
โครงการปรับปรุงห้องตรวจโรคความดันลบARI รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน