project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

ปวดขา เดินไม่ได้ น้องบุญรอด ป่วยด้วย “โรคเท้าโต” แต่กำเนิด

“ขาโต ก้าวเดินไม่ไหว หนูอยากเดินได้เหมือนคนอื่น ” น้องบุญรอด อายุ 14 ปี พิการแต่กำเนิด ป่วยด้วยโรคเท้าโตและเป็นโรคลมชัก หมอที่โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ บอกกับแม่น้องบุญรอดว่าเป็นความผิดปกติจากเส้นเลือดฝอยที่ขาซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ขณะที่กล้ามเนื้อก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ใช่ “โรคเท้าช้าง”

ระยะเวลาโครงการ 12 พ.ค. 2566 ถึง 12 ส.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

37,290 บาท

เป้าหมาย

40,568 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 92%
68 วัน จำนวนผู้บริจาค 82

“ขาโต ก้าวเดินไม่ไหว หนูอยากเดินได้เหมือนคนอื่น ” น้องบุญรอด อายุ 14 ปี พิการแต่กำเนิด ป่วยด้วยโรคเท้าโตและเป็นโรคลมชัก หมอที่โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ บอกกับแม่น้องบุญรอดว่าเป็นความผิดปกติจากเส้นเลือดฝอยที่ขาซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ขณะที่กล้ามเนื้อก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ใช่ “โรคเท้าช้าง”

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

“ขาโต ก้าวเดินไม่ไหว หนูอยากเดินได้เหมือนคนอื่น ” น้องบุญรอด อายุ 14 ปี พิการแต่กำเนิด ป่วยด้วยโรคเท้าโตและเป็นโรคลมชัก หมอที่โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ บอกกับแม่น้องบุญรอดว่าเป็นความผิดปกติจากเส้นเลือดฝอยที่ขาซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ขณะที่กล้ามเนื้อก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ใช่ “โรคเท้าช้าง”

ด้วยขาที่ใหญ่ขึ้นทำให้น้องบุญรอดปวดขามาก จึงต้องผ่าตัดขาหลายครั้งที่โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ แต่เนื่องจากกระดูกด้านในที่พรุน ทำให้ขาหักได้ง่าย โอกาสที่น้องบุญรอดจะเดินได้จึงมีน้อยเต็มที

ณ ปัจจุบันน้องบุญรอดยังคงต้องไปพบหมออย่างต่อเนื่อง หมอวินิจฉัยว่ายังไม่สามารถผ่าตัดขาให้น้องได้ในขณะนี้ เนื่องจากความไม่พร้อมของร่างกาย และน้องมีเลือดฝอยที่ขามากผิดปกติ ทุกวันจึงต้องให้น้องบุญรอดทานยาเพื่อประคองอาการไม่ให้ขาโตไปมากกว่านี้ และต้องมาพบหมอตามที่นัดหมายไว้เพื่อประเมินดูอาการของน้องอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

"กองบุญกู้วิกฤติ" เป็นกองบุญที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาสที่มีความเป็นอยู่ขัดสนยากลำบาก อยู้ในภาวะวิกฤติต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  และไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเช่นเด็กปกติทั่วไปได้ และเพื่อให้เด็กเหล่านั้นสามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด


เด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติได้แก่

1) เด็กเจ็บป่วยรุนแรง

2) เด็กพิการหรือไม่มีผู้ใหญ่ดูแล หรืออาศัยอยู่กับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย

3) เด็กต้องรับภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัวทั้งที่เป็นผู้พิการ หรือเป็นผู้สูงอายุ

4) เด็กที่ขาดความมั่นคงปลอดภัย ด้านที่อยู่อาศัย

ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติ

1) ระยะเร่งด่วน

• สนับสนุนการช่วยเหลือเฉพาะทาง

• สนับสนุนอาหารและน้ำเพื่อการยังชีพ

• ปรับปรุง ซ่อม สร้าง ที่พักอาศัยให้ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ

2) ระยะฟื้นฟู

• สร้างแหล่งอาหารในครัว เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

• สนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนพัฒนาทักษะอาชีพ

3) ระยะยาว

• ประสานหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับสนับสนุน

• มอบทุนพัฒนาทักษะอาชีพ

• ระดมจิตอาสาจากชุมชนและชาวบ้าน เพื่อร่วมให้การช่วยเหลือ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นที่ 1 การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 2 วางแผนให้ความช่วยเหลือ

ขั้นที่ 3 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเดินทางจากหมู่บ้านแม่จองไฟอำเภอเมืองลองถึง โรงพยาบาลแพร่อำเภอเมืองแพร่ (ไป-กลับ) จำนวน 1,000 บาท x 6 ครั้ง 6 ครั้ง 6,000.00
2 ค่าอาหารระหว่างการไปรักษาที่โรงพยาบาลแพร่ จำนวน 2 คน x 2 มื้อ x 100 บาท x 6 ครั้ง 6 ครั้ง 2,400.00
3 ค่าข้าวสารอาหารแห้ง/นมเสริมแคลเซี่ยม (เดือนละ 1,000) 1 ปี 12,000.00
4 ค่าแผ่นรองกันเปื้อน (เปลี่ยนทุก 3 เดือน) 4 แผ่น 8,000.00
5 ค่าแพมเพิสผ้าอ้อมสำเร็จรูป (เฉพาะเวลากลางคืนวันละ 1 ชิ้นๆ ละ 15 บาท ) 365 ชิ้น 5,480.00
6 ค่าเครื่องนอน (ที่นอน ผ้าห่ม มุ้ง) 1 ชุด 3,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
36,880.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
3,688.00

ยอดระดมทุน
40,568.00

บริจาคให้
ปวดขา เดินไม่ได้ น้องบุญรอด ป่วยด้วย “โรคเท้าโต” แต่กำเนิด

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน