project เด็กและเยาวชน

เปิดโลกน้องๆบ้านห้วยพ่าน พาทัศนศึกษากรุงเทพและเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิต

ช่วยจุดประกายความฝันให้น้องๆ 13 คน ได้ออกไปเห็นโลกภายนอกและวาดฝันของตัวเองได้กว้างขึ้น ผ่านโครงการพาน้องๆ มาทัศนศึกษาในกรุงเทพและทะเลชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยพ่านเป็นโรงเรียนขนาดเล็กของชุมชนที่อยู่นอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการ แต่คนในชุมชนบ้านห้วยพ่านไม่อยากให้เด็กๆ ในชุมชนขาดการศึกษา จึงตั้งเป็นโรงเรียนชุมชน

ระยะเวลาโครงการ อัพเดทหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิท-19 เบาบางลงและเริ่มเดินทางได้ พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (ศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยพ่าน)

ยอดบริจาคขณะนี้

76,316 บาท

เป้าหมาย

83,380 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 92%
65 วัน จำนวนผู้บริจาค 101

ความคืบหน้าโครงการ

เลื่อนกำหนดการเดินทางเปิดโลกน้องๆบ้านห้วยพ่าน พาทัศนศึกษากรุงเทพและเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิต

29 เมษายน 2021
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ขอเชิญชวนทุกคนให้ช่วยจุดประกายความฝันให้น้องๆ ให้ได้ออกไปเห็นโลกภายนอกและวาดฝันของตัวเองได้กว้างขึ้น ผ่านโครงการพาน้องๆมาทัศนศึกษาในกรุงเทพและทะเลชลบุรี น้องๆจากศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยพ่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กของชุมชนที่อยู่นอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเพื่อเป็นการลดภาระทางงบประมาณ แต่คนในชุมชนบ้านห้วยพ่านไม่อยากให้เด็กๆในชุมชนขาดการศึกษา จึงตั้งเป็นโรงเรียนชุมชนและรับเงินบริจาคเพื่อให้ยังทำการเรียนการสอนให้น้องๆยังเรียนต่อไปได้ แต่จากเงินบริจาคที่ไม่แน่นอน และการขาดการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ การพาน้องๆไปทัศนศึกษาเป็นเรื่องที่เกินฝันสำหรับโรงเรียนชุมชนแห่งนี้ น้องๆ ซึ่งมีกันอยู่ 13 คน แทบไม่เคยได้ออกไปนอกตัวจังหวัด ไม่เคยเห็นเมืองหลวง ไม่เคยเห็นทะเลเลยสักครั้ง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

     ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน ไม่สามารถให้การศึกษาที่ครอบคลุมไปถึงชุมชนขนาดเล็กได้ เช่นการลดการสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก พยายามให้โรงเรียนขนาดเล็กควบรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้น โดยมิได้คำนึงถึงมิติของชุมชนที่ต้องมีภาระการเดินทาง และอื่นๆตามมาอีกมาก ทำให้เด็กนักเรียนอาจจะขาดโอกาสที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพและสามารถกลับมาพัฒนาชุมชนต่อไปได้ 

     ในกรณีของศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยพ่านนั้น เป็นโรงเรียนชุมชนที่อยู่นอกระบบของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่สอดคล้องวัฒนธรรมชุมชนเข้าไปกับแผนการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีขนาดเล็กเกินไป จึงไม่สามารถเข้าถึงแผนการพัฒนาของทางรัฐบาลในด้านการให้งบประมาณสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยพ่านไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นการกดดันโดยอ้อมให้ผู้ปกครองส่งเด็กๆไปเรียนในตัวอำเภอแทน อย่างไรก็ตามการเดินทางไปเรียนในตัวอำเภอนั้นไม่ได้ตอบโจทย์คนในชุมชนซึ่งเห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงและทำให้เด็กๆเสียโอกาสในการได้นำเวลาเดินทางไปพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ทางชุมชนจึงยังคงจัดการเรียนการสอนต่อไปให้กับเด็กๆในชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13 คน เพื่อให้เด็กมีโอกาสเติบโต เท่าทันโลก และเติมเต็มในสิ่งที่แต่ละคนอยากเป็น

     ส่งผลให้โรงเรียนชุมชนแห่งนี้ต้องพึ่งพาแต่เงินบริจาคและเงินผ้าป่าเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำการเรียนการสอน และต้องประหยัดงบให้มากที่สุดเพื่อรักษาโรงเรียนไว้ต่อไปได้ ด้วยเงินบริจาคที่ไม่แน่นอน และการขาดการสนับสนุนอย่างเป็นระบบจึงทำให้นอกจากเรื่องเรียนแล้วเรื่องทัศนศึกษาจึงเป็นสิ่งที่เกินฝันของนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ จินตนาการและความรู้ของเด็กๆ ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ภายในห้องเรียน เด็กๆไม่สามารถนึกภาพออกได้ว่าอนาคตของตนเองจะเป็นอย่างไรได้บ้าง 

     โครงการนี้จึงมีความตั้งใจสร้างโอกาสให้น้องๆ ได้ออกมาจากห้องเรียน พาน้องๆ มาทัศนศึกษาและศึกษาวิถีชีวิตของผู้คน มองเห็นโอกาสที่ตนเองสามารถมีได้ในอนาคต โดยแบ่งเป็นพาน้องๆมาทัศนศึกษาในกรุงเทพ สัมผัสบรรยากาศเมืองหลวง และได้ไปทะเลไปครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษจิกายนปี 2563 หลังจากที่กลุ่มครูอาสาได้ไปลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านห้วยพ่านจังหวัดน่าน และได้เห็นปัญหาที่เกิดกับโรงเรียนแห่งนี้ และได้วางแผนดำเนินการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ 

ธันวาคม 2563 ระบุปัญหาและศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมให้เหมาะกับความต้องการของศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยพ่านมากที่สุด
มกราคม 2564วางโครงสร้างการแก้ปัญหาด้วยวิธีการพาน้องมาทัศนศึกษา ศึกษาความเข้ากับกับแผนการเรียนรู้และประโยชน์ที่นักเรียนจะได้
กุมภาพันธ์ 2564ทำแผนงบประมาณ ลงรายละเอียดสถานที่ที่จะไปให้เข้ากับแผนการเรียนรู้ และศึกษาความเป็นไปได้
มีนาคม 2564ทำแคมเปญหาเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนให้น้องๆสามารถทำตามฝันและมาทัศนศึกษาได้
เมษายน 2564พาน้องๆมาทัศนศึกษากรุงเทพและชลบุรี พร้อมวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้ และรายงานที่ต้องจัดทำต่อไป

โดยรายละเอียดการทัศนศึกษามีดังนี้
ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

โครงการนี้เป็นโครงการที่ครูอาสาที่เคยได้เข้าร่วมโครงการกับโรงบ่มอารมณ์สุข (https://www.facebook.com/HappySeedsGroup/) ได้เข้ามาช่วยกันทำ โดยแยกออกมาจากการทำงานหลักของโรงบ่มอารมณ์สุขเนื่องจากโรงบ่มอารมณ์สุขมีงานล้นมือแล้ว และต้องการให้มีการแตกภาคีออกไป จึงมีความคิดทำโครงการนี้ขึ้นในกลุ่มครูอาสาโรงเรียนบ้านห้วยพ่าน อย่างไรก็ดียังมีการทำงานร่วมกับโรงบ่มอารมณ์สุข ปรึกษาในการวางแผน และในการแชร์ไปในเครือข่าย

เลื่อนกำหนดการเดินทางเปิดโลกน้องๆบ้านห้วยพ่าน พาทัศนศึกษากรุงเทพและเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิต

29 เมษายน 2021


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเดินทางนักเรียนและครูผู้ดูแล (บ้านห้วยพ่าน - กรุงเทพฯ - ชลบุรี - บ้านห้วยพ่าน) โดยเป็นเช่าเหมารถตู้สองคัน 19 คน 32,000.00
2 ค่าทางด่วน หมอชิต - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ - ที่พัก วันที่ 24 มี.ค. 2 คัน 800.00
3 ค่า BTS จากสถานี สนามกีฬาแห่งชาติ - สถานีช่องนนทรี (เด็ก และ ผู้ใหญ่) 19 คน 570.00
4 ค่าอาหาร 12 มื้อ 19 คน 13,490.00
5 ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ผู้ใหญ่) คนละ 300 (เด็กๆทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฟรี) 6 คน 1,800.00
6 ค่าเข้า Skywalk ตึกมหานคร (เด็กและผู้ใหญ่) คนละ 250 19 คน 4,750.00
7 ค่าเข้ามิวเซียมสยาม (เด็กคนละ 50 และผู้ใหญ่ คนละ 100) 19 คน ได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าฟรี
8 ค่าเข้าเข้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา (เด็กคนละ 40 และผู้ใหญ่ คนละ 80) 19 คน 1,000.00
9 ค่าเข้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว (เด็กคนละ 30 และผู้ใหญ่ คนละ 150) 19 คน 1,290.00
10 ค่าที่พัก กรุงเทพฯ 1 คืน พักโฮสเทลหัวละ 300 บาท 19 คน 5,700.00
11 ค่าที่พัก ชลบุรี 2 คืน พักโฮสเทลหัวละ 300 บาท 19 คน 11,400.00
12 อื่นๆ เช่นอาหารว่างเครื่องดื่ม 19 คน 3,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
75,800.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
7,580.00

ยอดระดมทุน
83,380.00

บริจาคให้
เปิดโลกน้องๆบ้านห้วยพ่าน พาทัศนศึกษากรุงเทพและเที่ยวทะเลครั้งแรกในชีวิต

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน