project Covid-19 ผู้สูงอายุ

Taejai for Elderly, Survive COVID-19 Together

Join us to donate one-month supply of food, medicine and masks for 200 at-risk households* with elderly who have lost their jobs and income during this global pandemic, enabling them to practice social distancing amidst loss of income

Duration 1 เดือน Area เชียงใหม่

Current donation amount

465,467 THB

Target

462,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 372

สำเร็จแล้ว

Project updates

แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้และครอบครัว เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ครอบครัว ครั้งที่ 2

23 June 2020

เทใจให้ผู้สูงวัย ผ่านโควิดไปด้วยกัน มีระยะเวลา 1 เดือน คือ ช่วงระหว่าง 1 - 31 เมษายน 2563   เพื่อช่วยผู้สูงอายุและครอบครัวซึ่งตกงานและขาดรายได้จำนวนกว่า 200 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กอปรกับมีการรณรงค์ให้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" แม้จะส่งผลดีต่อการยับยั้งโรคระบาด แต่ก็ทำให้ผู้สูงอายุและครอบครัวต้องประสบกับภาวะขาดรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มรับจ้าง หาเช้ากินค่ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่คุณภาพชีวิตอยู่บนเส้นความยากจนอยู่แล้ว จึงยิ่งเหมือนซ้ำเติม ความลำบาก จึงเกิดแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดทำ "ถุงยังชีพที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต 14 วัน" ของที่บรรจุในถุง ทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุได้เลือกใช้สินค้าจากชุมชน เช่น กระเทียม หอมแดง ปลาทู หอม กะปิ ข้าวสาร และ หน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน เพื่อคืนรายได้กลับสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง 

การแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้และครอบครัว เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ครอบครัว ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2563

1. การแจกถุงยังชีพ รอบ 2 จำนวน 200 ราย โดยการแจกถุงยังชีพแต่ละครั้งมีมาตรการในการแจกอย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุและครอบครัว ไม่ว่าการจัดเตรียมสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน การตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์


2. ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย


3. แนะนำให้ผู้สูงอายุทานอาหารที่มีโภชนาการเหมาะสมกับวัย เลือกทานอาหารให้เป็นยา เช่น หอมแดง กระเทียมซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย และอาจเพิ่มผักและผลไม้ เนื่องจากในผักผลไม่จะมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อให้สามารถต่อสู้กับไวรัส  


4. แม้จะห่างกายตามนโยบาย Social Distancing แต่ไม่จำเป็นต้องห่างกัน ทีมงานจึงมีการเยี่ยมบ้าน เพื่อถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ (ต่างคนต่างใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างกัน) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ลดความวิตกกังวล และได้มีพื้นที่ที่สามารถระบายออกมาได้บ้าง เป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจช่วยให้มีความหวังและเกิดกำลังใจที่จะเดินหน้าร่วมสู้ไปด้วยกัน พลังของการพูด การหัวเราะ การให้กำลังใจเป็นยาสำคัญที่ทุกคนต้องการอย่างมากที่สุดในช่วงนี้
Read more »
See all project updates

Amidst global pandemic, social distancing is a critical measure to allow us to curb the outbreak of COVID-19. 

Limitation of movement helps limit spread of this infectious disease.

However, marginalised households depending on daily wages as their main source of income have not been able to do so as their jobs require daily work in the community. This puts these households with elderly and children at highest risk of contracting the disease. 

“Buddy Homecare” has surveyed 200 households which reported loss of income due to closure of businesses in the community. These households are experiencing financial difficulties to survive during this pandemic. Buddy Homecare is an organization as part of FOPDEV that focuses on helping 200 households with elderlies living in low-income community in Chiang Mai Metropolitan.

Household averages 3 members including elderly, children and working age member who has lost their job and income.

“Taejai for Elderly, Survive COVID-19 Together” program will be operational during April 2020 for one month to fund-raise through Taejai Crowdfunding Platform and use the proceed to procure and distribute “COVID-19 Survival Pack” to 200 marginalised households in Chiang Mai Metropolitan. 


“COVID-19 Survival Pack”

Includes nutritional dried and fresh food to last for 30 days (distributing in 2 batches every 15 days)

1. Prescription and first-aid medicine, as necessary

2. Reusable, Maslin cotton masks, 2 pieces each


Benefit of Program:

Allow 200 marginalised households to survive during social distancing period 

Program Host:


สมาชิกภายในทีม

Mr. Janewit Wisodsongkram

Mr. Tosawat Boonma


ช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุที่ยากไร้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ครอบครัว ครั้งที่ 1

10 April 2020

ถึงกายห่าง (เท)ใจยังห่วง

ทีมงานบั๊ดดี้โฮมแคร์ ร่วมกับ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เขตเมือง เชียงใหม่ (ช.อ.บ.) นำ "ถุงยังชีพสู้ภัยโควิด" ที่จัดอาหารแห้งเพียงพอสำหรับ 14 วัน ยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากผ้า ไปช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุที่ยากไร้ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ครอบครัว ครั้งที่ 1 ระหว่าง 8-10 เมษายน 2563 

ความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 สำคัญที่สุด โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง บั๊ดดี้โฮมแคร์จึงดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงสัมผัสโรคดังนี้

1. ใช้การสั่งซื้อของด้วยระบบออนไลน์ และใช้บริการจัดส่งตรงไปยังชุมชน เพื่อลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น และลดการสัมผัสระหว่างการส่งของ หลีกเลี่ยงการสัมผัสมือโดยตรงกับผู้ส่งของ โดยให้วางของในบริเวณที่จัดเตรียมไว้

2. เลือกอาสาสมัครในชุมชน ที่ไม่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสโรค และไม่ได้เดินทางออกจากชุมชนในช่วงเฝ้าระวัง มาทำหน้าที่จัดเตรียมของลงถุง สวมหน้ากากอนามัย ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่า 70% เพื่อให้ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อใน 30 วินาที จัดสถานที่เว้นระยะห่างของบุคคล กำหนดจุดเข้าคิว จุดคัดกรอง และจุดรับของ แต่ละจุดห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร 

3. เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อให้แก่กัน ผู้สูงอายุอาจจะนำเก้าอี้ หรือโต๊ะวางไว้หน้าบ้าน เพื่อเป็นจุดรับของ หรือให้อาสาสมัครแขวนไว้หน้ารั้ว งดเว้นการเข้าใกล้ชิดกัน . หลังจากการมอบสิ่งของจำเป็นครั้งแรก ก็จะเว้นระยะไป 14 วัน แล้วจึงดำเนินการอีกครั้งเพื่อให้มีอาหารแห้งเพียงพอไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน


ภาพที่เรานำถุงยังชีพไปให้ผู้สูงวัยกันค่ะ


แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้และครอบครัว เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ครอบครัว ครั้งที่ 2

23 June 2020

เทใจให้ผู้สูงวัย ผ่านโควิดไปด้วยกัน มีระยะเวลา 1 เดือน คือ ช่วงระหว่าง 1 - 31 เมษายน 2563   เพื่อช่วยผู้สูงอายุและครอบครัวซึ่งตกงานและขาดรายได้จำนวนกว่า 200 ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กอปรกับมีการรณรงค์ให้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" แม้จะส่งผลดีต่อการยับยั้งโรคระบาด แต่ก็ทำให้ผู้สูงอายุและครอบครัวต้องประสบกับภาวะขาดรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มรับจ้าง หาเช้ากินค่ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่คุณภาพชีวิตอยู่บนเส้นความยากจนอยู่แล้ว จึงยิ่งเหมือนซ้ำเติม ความลำบาก จึงเกิดแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดทำ "ถุงยังชีพที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต 14 วัน" ของที่บรรจุในถุง ทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุได้เลือกใช้สินค้าจากชุมชน เช่น กระเทียม หอมแดง ปลาทู หอม กะปิ ข้าวสาร และ หน้ากากอนามัยผ้ามัสลิน เพื่อคืนรายได้กลับสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง 

การแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้และครอบครัว เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 200 ครอบครัว ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2563

1. การแจกถุงยังชีพ รอบ 2 จำนวน 200 ราย โดยการแจกถุงยังชีพแต่ละครั้งมีมาตรการในการแจกอย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุและครอบครัว ไม่ว่าการจัดเตรียมสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน การตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์


2. ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย


3. แนะนำให้ผู้สูงอายุทานอาหารที่มีโภชนาการเหมาะสมกับวัย เลือกทานอาหารให้เป็นยา เช่น หอมแดง กระเทียมซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย และอาจเพิ่มผักและผลไม้ เนื่องจากในผักผลไม่จะมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อให้สามารถต่อสู้กับไวรัส  


4. แม้จะห่างกายตามนโยบาย Social Distancing แต่ไม่จำเป็นต้องห่างกัน ทีมงานจึงมีการเยี่ยมบ้าน เพื่อถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ (ต่างคนต่างใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างกัน) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ลดความวิตกกังวล และได้มีพื้นที่ที่สามารถระบายออกมาได้บ้าง เป็นการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจช่วยให้มีความหวังและเกิดกำลังใจที่จะเดินหน้าร่วมสู้ไปด้วยกัน พลังของการพูด การหัวเราะ การให้กำลังใจเป็นยาสำคัญที่ทุกคนต้องการอย่างมากที่สุดในช่วงนี้
Budget plan


รายการหน่วยจำนวนเงินหมายเหตุ

1.อาหารสด/แห้ง ที่มีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ ทั้งปรุงสุกพร้อมรับประทาน และเก็บไปปรุงเองได้ในระยะเวลา 30 วัน

  1.1 อาหารปรุงสุก 600 ชุด จัดส่งให้ 2 ครั้งในวันที่มอบถุงยังชีพ

1.2 อาหารสด/แห้ง ประกอบด้วย

- ข้าวสาร

- เมล็ดธัญพืช

- ปลาแห้ง

- ไข่ไก่

- นมสดแพ็ค 6 กล่อง 4 แพ็ค 

200 ครัวเรือน224,000200 ชุด แบ่งนำส่ง 2 ครั้ง

2.ยาตามแพทย์สั่งสำหรับโรคประจำตัว และยาสามัญประจำบ้าน ตามความจำเป็น

2.1 สำรองค่าใช้จ่ายกรณียาตามแพทย์สั่ง ครอบครัวละ 500 บาท

2.2 ชุดยาตำราหลวง (ยาสามัญประจำบ้าน)ขององค์การเภสัชกรรม 1 ชุด ประกอบด้วย ยาสามัญประจำบ้าน ตามนี้ : -

ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. 10 เม็ด

ผงน้ำตาลเกลือแร่ (แก้ท้องร่วง) 1 ซอง

ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามีน 10 เม็ด

ยาธาตุน้ำแดง 180 มล. 1 ขวด - น้ำยาโพวิโดน 

ไอโอดีน 15 มล. 1 ขวด

พลาสเตอร์ยา 2 ชิ้น 

สำลี 5 กรัม 1 ห่อ * เพิ่ม ถุงมือยาง 45 บาท

แอลกอฮอล์ 70% ขวดเล็ก 50 บาท

สบู่ล้างมือ

200 ครัวเรือน140,000
3.หน้ากากผ้าฝ้ายมัสลิน ที่สามารถใช้ซ้ำได้ คนละ 2 ชิ้น1200 ชิ้น 36,000
4.สนับสนุนค่าเดินทาง เยี่ยมบ้าน มอบของและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แก่อาสาสมัคร ช.อ.บ. หรือ พนักงานบั๊ดดี้โฮมแคร์ 2 คน
20,000
5.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม  10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

42,000


462,000