project สิ่งแวดล้อม

Waves of Love เรือโซลาร์เซลล์ ท่องเที่ยวชุมชนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการเรือพลังแสงอาทิตย์ Waves of love สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ให้เห็นรูปธรรมของการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถใช้ได้จริง สามารถลดสภาวะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันในแต่ละวัน และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จะนะยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

Duration 01 ม.ค. 2568 ถึง 30 พ.ค. 2568 Area ระบุพื้นที่: อ.จะนะ จ.สงขลา

Current donation amount

31,019 THB

Target

511,500 THB
ดำเนินการไปแล้ว 6%
199 days left จำนวนผู้บริจาค 9

โครงการเรือพลังแสงอาทิตย์ Waves of love สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ ให้เห็นรูปธรรมของการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถใช้ได้จริง สามารถลดสภาวะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันในแต่ละวัน และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จะนะยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา คือ พื้นที่เป้าหมายของรัฐในการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ดำเนินการในพื้นที่ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม รวม 16,752 ไร่ มีการจัดสรรพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม 6 ประเภท หนึ่งในนั้นคือ อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า จำนวน 4,000 ไร่ (สืบนาคะเสถียร, 2020) หากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดมลพิษอย่างน้อย 5 ชนิด ส่งผลต่อสุขภาพของคนทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีผลต่อการประกอบอาชีพประมง เลี้ยงนกเขาชวา และเกษตรกรรม 

พวกเราจึงรวมตัวกัน เพื่อสร้างโครงการเรือพลังแสงอาทิตย์ Waves of love เพื่อเป็นต้นแบบ

  • เรือโซลาร์เซลล์ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเเสงอาทิตย์ลำแรกของชุมชน ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นจริงโดยคนในชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน
  • “ วิสาหกิจการท่องเที่ยว ” ที่เกิดจากการเชื่อมร้อยระหว่าง ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ทรัพยากรสิ่งเเวดล้อม เเละคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและมั่นคง
  • เพื่อพัฒนาชุมชน โดยการใช้ศักยภาพของฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ ให้เกิดประโยชน์เเละสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
  • เพื่อเงินรายได้จากการท่องเที่ยว เรามอบให้คนในชุมชนเพื่อสร้างประโยชน์ที่แท้จริง
  • เพื่อสื่อสาร คุณค่าอัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นเเละวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผ่านกิจกรรม “ ลูกทะเล ”

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. เมื่อได้เงินทุนมาแล้วนำมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และจัดทำส่วนประกอบอื่นของเรือ รวมทั้งการจัดการ ระบบความปลอดภัย การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำทริปทดลอง ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ wave of love เรือโซลาเซลล์ เพื่อให้ชุมชนได้ฝึกฝนและทดลองการเปิดรับนักท่องเที่ยวและการจัดการทริปท่องเที่ยว จากนั้นดำเนินการสรุปและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ

​3. ทำการประชาสัมพันธ์เปิดรับนักท่องเที่ยวผ่านทางช่องทางทางเพจ wave of love เรือโซลาเซลล์

4. เปิดรับนักท่องเที่ยวล่องเรือโซลาร์เซลล์ WAVE OF LOVE

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นาง วรรณา ระหมันยะ

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ชุดมอเตอร์ 20 กิโลวัตต์ ( ระบายความร้อนด้วยน้ำ ) 1 ตัว 100,000.00
2 เเบตเตอรี่ 15 กิโลวัตต์ฮาว 1 ตัว 150,000.00
3 เเผงโซลาร์เซลล์ 6 เเผง 30,000.00
4 MPPT ตัวเเปลงไฟ + เบรคเกอร์ + ตู้คอมบาย 1 ตู้ 20,000.00
5 โครงหลังคา ( ทำโดยช่างในชุมชน ) - 20,000.00
6 ชุดเกียร์ทด อัตรา 4/1 หางยาวขนาด 4/20 เมตร ( สเตนเลส ) 1 ตัว 50,000.00
7 ระบบ safety ( คอนเท็คเตอร์ + energy stop ) 1 ตัว 20,000.00
8 ระบบน้ำระบายความร้อน 1 ตัว 20,000.00
9 เสื้อชูชีพผู้ใหญ่ 18 ตัว 11,700.00
10 เสื้อชูชีพเด็ก 5 ตัว 2,250.00
11 เเว่นตาว่ายน้ำ 20 ชิ้น 7,000.00
12 เบ็ตตกปลา 5 คัน 2,750.00
13 สมอเรือ 20 กิโล ( สเตนเลส ) 1 ชิ้น 6,500.00
14 ไฟติดเรือ 5 ดวง 1,750.00
15 ไฟฉาย 3 ดวง 1,050.00
16 ห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง 1 ห้อง 20,000.00
17 บรรไดขึ้นเรือ ( สเตนเลส ) 1 ชิ้น 2,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
465,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
46,500.00

ยอดระดมทุน
511,500.00

Donate to
Waves of Love เรือโซลาร์เซลล์ ท่องเที่ยวชุมชนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

Amount

ได้สิทธิรับของตอบแทน ต้องการรับหรือไม่*

Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends