project สิ่งแวดล้อม

ครัวรักษ์อาหาร เพื่อช่วยเหลือชุมชน ทั้ง 3 ภูมิภาคในประเทศไทย

ครัวรักษ์อาหาร เป็นครัวชุมชนเพื่อชุมชนที่รับวัตถุดิบอาหารส่วนเกินจากระบบตลาด แต่ยังมีคุณภาพดี สามารถรับประทานได้ แทนที่จะถูกนำไปทิ้ง เรากลับนำมาปรุงสุกใหม่ แล้วนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบระยะยาวจากโควิด-19 กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนรายได้ต่ำ ทั้งนี้ครัวรักษ์อาหารได้ให้ความช่วยเหลือผู้เปราะบางในชุมชนต่างๆ ไปแล้วกว่า 150 ชุมชนทั่วประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมประชากรกว่า 600,000 คน ด้วยปริมาณมื้ออาหารจำนวนกว่า 1.6 ล้านมื้อ โดยโครงการครัวรักษ์อาหารในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในทั้ง 3 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ โดยจะมีประชากรผู้ได้รับผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น 30,000 คนต่อเดือน และได้รับการสนับสนุนอาหารอย่างน้อย 1 มื้อตลอดโครงการ

Duration 20 พ.ค. 2565 ถึง 31 ม.ค. 2566 Area กรุงเทพมหานครและปริมณฑล , เชียงใหม่ , ประจวบคีรีขันธ์

Current donation amount

82,280 THB

Target

1,188,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 7%
จำนวนผู้บริจาค 70

สำเร็จแล้ว

Project updates

ส่งต่อมื้ออาหารให้แก่ชุมชนทั้ง 3 ภูมิภาค จำนวน 12,117 มื้อ

20 April 2023

ครัวรักษ์อาหาร เพื่อช่วยเหลือชุมชน ทั้ง 3 ภูมิภาคในประเทศไทย มีผู้ได้รับผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น 12,117 คน ในระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2565 จนถึงเดือนมกราคม 2566

 1. ครัวรักษ์อาหารในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล (ประชากรที่ได้รับความช่วยเหลือ 600 คน) จำนวน 3 ครั้ง/เดือน
 2. ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประชากรที่ได้รับความช่วยเหลือ 500 คน) จำนวน 2 ครั้ง/เดือน
 3. ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่ (ประชากรที่ได้รับความช่วยเหลือ 400 คน) จำนวน 2 ครั้ง/เดือน

ตารางแสดงจำนวนมื้ออาหารที่ช่วยเหลือชุมชน 3 ภูมิภาคตลอดแคมเปญ

รายชื่อครัวรักษ์อาหารมื้ออาหารรวม
ครัวรักษ์อาหารในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล5,367
ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,680
ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่3,070
มื้ออาหารรวม12,117

รวมทั้งสิ้นมูลนิธิ ฯ ได้ส่งต่อมื้ออาหารให้แก่ชุมชนทั้ง 3 ภูมิภาค ทั้งหมด 12,117 มื้อ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนรายได้ต่ำที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

ครัวรักษ์อาหารในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

 นางสุนันทา สุนทรสมัย (อุ้ย) แกนนำจัดตั้งครัวรักษ์อาหารบางพลัด
ครัวรักษ์อาหารบางพลัด ร่วมกับมูลนิธิเอสโอเอสมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งเเต่สถานการณ์โควิดจนปัจจุบัน เพื่อปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่ได้รับจากมูลนิธิ เป็นมื้ออาหาร "1 อิ่ม 1 มื้อ" ให้กับคนในชุมชนผู้มีรายได้น้อย ในเขตบางพลัดจำนวน 22 ชุมชน ประมาณ ทั้งหมด 1,110 ครอบครัว โดยมีทีมเเม่ครัวอาสา 8 คน และทีมงานอาสาสมัครช่วยกระกระจายอาหาร รวม 12 คน
ความประทับใจที่ได้ร่วมโครงการ คือ ก่อนทราบจาก พอช. CODI ว่ามูลนิธิ ฯ มีการบริจาคอาหารผักสด และอาหารต่าง ๆ เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระ ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ พอได้เข้าร่วม ก็รู้สึกว่า ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ช่วยเหลือ คนมีรายได้น้อย แล้วทำให้รู้สึกว่าอาหารที่ได้รับมีคุณค่ากับคนในชุมชน บางครั้งอาหารที่ได้มา บางคนไม่เคยกิน เพราะปกติมีรายได้ไม่เพียงพอ ที่จะซื้อกินอยู่แล้ว คุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้ว มีอาหารดีๆกิน ในช่วงโควิดเป็นภาวะที่ลำบากมาก การจัดการในชุมชนก็ลำบาก พอได้อาหารที่ได้รับก็ได้แบ่งปันให้กับผู้มีรายได้น้อย บ้านเช่า ชุมชนแออัด คนไร้บ้าน กลุ่มเปราะบาง ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงอาหารจากครัวรักษ์อาหารบางพลัด อาหารช่วยเติมใจให้เขาอิ่มหนึ่งมื้อ แต่ละมื้อคือความสุขของคนที่ได้รับ เวลาที่ไปแจกเขากินตรงนั้นเลย สุดยอดของความอร่อย รอยยิ้มคือรางวัลที่มีค่าที่สุด ที่เป็นแรงผลักดันให้ไม่หยุดในการทำครัวรักษ์อาหาร

ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นายบรรลือศักดิ์ สงกา (ป๋อม) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
อาหาร ที่ทางมูลนิธิ SOS หัวหิน มาส่งให้ ซึ่งเป็นอาหารที่มาจากห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ได้ช่วยเหลือในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนตำบลบึงนคร ได้แก่ ผู้ที่มีรายได้น้อย กลุ่มคนในตำบลที่ตกงาน และได้รับผลกระทบระยะยาวจากโรคระบาด กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงผู้ที่มีรายได้ต่ำเนื่องจากมีอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ เด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในพื้นที่ด้วย
นอกจากนี้ ในการรับการสนับสนุนในโครงการครัวรักษ์อาหาร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สามารถนำวัตถุดิบมาประกอบอาหาร นอกจากจะสามารถช่วยลดภาระและความกังวลในการจัดการค่าใช้จ่ายแล้ว วัตถุดิบที่ได้รับบริจาคนั้นยังมีคุณภาพดี ทำให้ชุมชนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และคุณภาพดีเช่นกันอีกด้วย

ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่

 นางสุกัญญา เพลาแก้ว (อ้อย) แพทย์ประจำ โรงพยาบาลประจำตำบลบ้านเจ็ดยอด อำเภอเมือง เชียงใหม่
ความรู้สึกก่อนร่วมโครงการ ตอนที่ผู้ประสานติดต่อเข้ามา (คุณเอิร์ธ) ก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะนำอาหารมามอบให้ชุมชน แต่ก็ยังไม่เห็นภาพว่าจะเป็นแบบไหน แต่พอหลังจากร่วมโครงการรู้สึกดีใจที่ SOS (คุณบอมบ์และทีมเชียงใหม่) ได้นำอาหารมามอบให้ชุมชน ขอบคุณมาก ๆ ที่ทำให้คนในชุมชนได้รับอาหารดีๆ มีขนมทาน ได้ทานผักผลไม้ดี ถึงจะเป็นอาหารที่รอจำหน่ายออก แต่ก็เป็นอาหารที่สามารถทานได้ และยังเป็นอาหารที่หลาย ๆ คน รอคอย ขอบคุณ SOS ที่นำสิ่งดี ๆ มามอบให้คนในชุมชน สิ่งที่ได้รับมากกว่าอาหารคือ เราได้กัลยาณมิตร

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กลุ่มคนเปราะบางกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนรายได้ต่ำที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเชียงใหม่12,117ช่วยเหลือชุมชนรายได้น้อย ชุมชนที่ตกงานหรือชุมชนที่สูญเสียงานประจำ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการลดรายจ่ายค่าอาหาร และช่วยเหลือชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารสดที่มีคุณภาพดีได้ โดยการส่งอาหารปรุงสุกใหม่ผ่านโครงการของครัวรักษ์อาหารในช่วงเศรษฐกิจซบเซาในขณะนี้
รูปภาพกิจกรรม

ครัวรักษ์อาหารในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

 ภาพ : หัวหน้าอาสาสมัครพัฒนาชุมชนเขตบางกอกน้อยและอาสาสมัครร่วมกันขนอาหารปรุงสุกเพื่อเตรียมนำแจกให้กับชาวบ้านชุมชนวัดรวก

 ภาพ : อาสาสมัครชุมชนนางเลิ้งกำลังสอนอาสาสมัครจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบอาหารปรุงสุกในเมนูแกงส้ม เผยแพร่ตำรับอาหารไทยจากวัตถุดิบส่วนเกินให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก

ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ภาพ : SOS สาขาหัวหินสนับสนุนวัตถุดิบส่วนเกินและร่วมประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านในตำบลหินเหล็กไฟ 

 ภาพ : วัตถุดิบส่วนเกินจำนวนมาก อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง และกะทิ ได้ถูกนำไปประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินพยอม 

ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ : SOS สาขาเชียงใหม่ ร่วมประกอบอาหารกับกลุ่ม Food Not Bombs เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนไร้บ้านบริเวณริมทางรถไฟ

 ภาพ : ครัวรักษ์อาหารในพื้นที่ห่างไกลที่ชุมชนบ้านหนองปิด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

Read more »
See all project updates

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ความขาดแคลนอาหารช่วงวิกฤตโควิด-19 และปัญหาขยะอาหาร

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดผลกระทบอย่างยาวนานมาตั้งแต่ปี 2019 มาจนถึงปัจจุบัน และยังมีทีท่าว่าสถานการณ์จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และถึงแม้ว่าจไม่มีความรุนแรงเท่าเดิม แต่ยังคงไม่หายไปในเร็ววันอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อกลุ่มชุมชนเปราะบางหรือรายได้น้อย ที่อาจต้องกักตัวเนื่องจากสภาวะการระบาดในแต่ละรอบ และอยู่ในสถานะที่ยังไม่สามารถหารายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวตามปกติได้ กลุ่มคนเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดแคลนอาหารอันเนื่องมาจากการขาดรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว

อีกทั้งเราพบว่าร้อยละ 64 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อปีนั้นคือขยะอาหาร ซึ่งในจำนวนนั้นประกอบไปด้วยอาหารส่วนเกินจำนวนมากที่ภาคธุรกิจไม่สามารถนำมาขายได้แล้วถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย และกลายเป็นขยะอาหารที่ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งที่จริงแล้วอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่มีคุณภาพดีและสามารถบริโภคได้ เพียงแต่เป็นปริมาณส่วนเกินในระบบตลาดเท่านั้น ในขณะเดียวกันยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามาถเข้าถึงอาหารคุณภาพดีเหล่านี้ได้ เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยประชาชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เปราะบางที่กล่าวไปข้างต้น

แนวทางการแก้ไข

โครงการครัวรักษ์อาหาร เป็นหนึ่งในโครงการของทางมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ที่ให้อาสาสมัครจากชุมชน และอาสาสมัครภายนอก มาร่วมกันปรุงอาหารจากอาหารส่วนเกินที่ได้รับบริจาคมาให้เป็นเมนูอาหารใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และถูกหลักอนามัย เพื่อส่งต่อให้กับคนในชุมชนที่ขาดแคลนอาหารตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกแรกในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้อาหารส่วนเกินทุกชนิด ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของอาสาสมัคร ให้เป็นเมนูอาหารที่ชุมชนคุ้นเคย โดยนอกจากคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมแล้ว ทางมูลนิธิฯ ยังคำนึงถึงรสชาติเพื่อเพิ่มความสุขให้กลุ่มผู้ที่ได้รับอาหารอีกด้วย

ที่ผ่านมาครัวรักษ์อาหารได้ให้ความช่วยเหลือผู้เปราะบางในชุมชนต่างๆ ไปแล้วกว่า 150 ชุมชนทั่วประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมประชากรกว่า 600,000 คน ด้วยปริมาณมื้ออาหารจำนวนกว่า 1.6 ล้านมื้อ

เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมลดปัญหาขยะอาหารจากอาหารส่วนเกิน โครงการครัวรักษ์อาหารของมูลนิธิฯ จึงเกิดขึ้น โดยการสร้างระบบการถ่ายโอนอาหารส่วนเกินซึ่งก็คือ “อาหารส่วนที่เกินจากความต้องการของตลาด” ไปยังกลุ่มผู้เปราะบางต่างๆ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ผ่านการวางแผนระบบการขนส่งอาหารจากกลุ่มผู้บริจาคซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตอาหารในระบบตลาดไปยังครัวชุมชนรอบจังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และท้ายที่สุดนำส่งมอบให้กับกลุ่มผู้รับอาหารในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่ดีได้เท่าที่ควร

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

 1. บรรเทา เยียวยา คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเปราะบางในการเข้าถึงอาหารที่ดี ถูกหลักโภชนาการอย่างเท่าเทียม
 2. การลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารแก่กลุ่มผู้ขาดแคลน
 3. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในสภาวะเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ด้านสิ่งแวดล้อม

 1. ลดปัญหาขยะอาหารในระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารในประเทศไทย
 2. การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากอาหารส่วนเกิน

แนวการต่อยอดโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการรักษ์อาหารไปได้อย่างต่อเนื่อง ทางมูลนิธิฯจำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการรับและการบริจาคอาหาร รวมไปถึงการได้รับเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาคส่วนต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะชี้วัดการดำรงอยู่ของโครงการให้คงอยู่ต่อไป

แนวทางการต่อยอดโครงการในอนาคตนั้นจะเกิดเป็นรูปแบบการเปิดรับอาสาสมัครจากภาคองค์กรเอกชน เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และได้ทำความเข้าใจชุมชนมากขึ้น

นอกจากนี้เพื่อหาโอกาสขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับบริจาคสินค้าอาหารส่วนเกินมากขึ้น และการเปิดรับบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการมากขึ้น เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ระบบการทำงานของมูลนิธิในทุก ๆ วันโดยปกติแล้วจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

 1. ระบบจัดการผู้รับบริจาคอาหาร หรือชุมชนผู้รับ
 2. ระบบการรับบริจาคอาหารส่วนเกิน ในส่วนของโครงการครัวรักษ์อาหารนั้นเป็นโครงการส่วนขยายจากโครงการรักษ์อาหาร ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

ดังนั้นขั้นตอนการดำเนินงานของครัวรักษ์อาหารจึงมีดังนี้

 1. ติดต่อหัวหน้าชุมชนที่เป็นผู้รับบริจาคอาหารจากทางมูลนิธิฯอยู่แล้ว และมีความเข้าใจเรื่องอาหารส่วนเกินเป็นอย่างดี เพื่อแนะนำให้เปิดครัวชุมชนเพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที
 2. ตรวจสอบความพร้อมของชุมชนว่ามีสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดตั้งครัวชุมชนครบครันหรือไม่ หากมีความพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางอาหารของมูลนิธิฯจะเข้าไปแนะนำการจัดตั้ง และความปลอดภัยให้กับชุมชน
 3. ประสานงานกับทีมรถรับบริจาคอาหารส่วนเกินเพื่อนำวัตถุดิบส่วนหนึ่งมาส่งให้กับครัวในวันที่นัดหมายไว้
 4. รวบรวมอาสาสมัครทั้งภายในชุมชน และบุคคลภายนอกเพื่อจัดเตรียมการทำครัว
 5. ประสานงานกับหัวหน้าชุมชนเพื่อจัดเตรียมจำนวนผู้รับอาหารที่มีความเดือนร้อน และจัดเตรียมด้านการสื่อสาร
 6. เมื่อถึงวันนัดหมาย อาสาสมัครร่วมทำอาหารด้วยกัน
 7. เมื่อทำอาหารเสร็จแล้วอาสาสมัครจึงลงพื้นที่นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชน
 8. อาสาสมัครกลับมาที่ครัวเพื่อช่วยกันจัดเก็บ ทำความสะอาดครัวด้วยกัน


ครัวรักษ์อาหารดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ รวมประชากรที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด 30,000 คน ต่อเดือน คนในชุมชมเหล่านี้ บางส่วนนอกจากจะมีรายได้น้อยแล้ว ยังมีผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แม่และเด็ก ผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือถึงแม้ว่ากลุ่มคนบางกลุ่มจะยังมีงานทำแต่ก็ถูกลดเงินเดือนลงไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดือนปกติ

มูลนิธิฯจึงต้องการเข้าไปสนับสนุนการทำครัวของชุมชนและจัดตั้งเป็นครัวรักษ์อาหาร ทำให้ชุมชนมีวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหาร และเป็นช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของคนในชุมชน มีโอกาสได้ใช้ “อาหาร” เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงคนในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และหน่วยงานเข้าด้วยกัน กลุ่มอาสาในชุมชนส่วนใหญ่มีภูมิปัญญาและทักษะการทำอาหาร ครัวรักษ์อาหารเปิดโอกาสให้วัฒนธรรมด้านอาหารเป็นเครื่องมือที่ชักชวนคนในชุมชน ผู้สูงอายุ และครูภูมิปัญญา มาร่วมกันทำอาหาร ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดยการได้พบปะสังสรรค์ และรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบที่ได้รับการบริจาคมาด้วยกัน

สร้างการมีส่วนร่วมให้การส่งต่ออาหารอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีอาหารเพียงพอเพื่อให้เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของชุมชน และให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างทั่วถึง

ครัวรักษ์อาหาร จะมีจำนวนครั้งของการทำอาหารเพื่อมอบอาหาร 1 มื้อ/คน/ครั้งดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร (มีประชากรได้รับความช่วยเหลือ 6,000 คน) จำนวน 3 ครั้ง/เดือน
 2. ปริมณฑล (มีประชากรได้รับความช่วยเหลือ 3,000 คน) จำนวน 3 ครั้ง/เดือน
 3. เชียงใหม่ (มีประชากรได้รับความช่วยเหลือ 500 คน) จำนวน 3 ครั้ง/เดือน
 4. ประจวบคีรีขันธ์ (มีประชากรได้รับความช่วยเหลือ 500 คน) จำนวน 3 ครั้ง/เดือน

รวมทั้งสิ้น 10,000 คน หรือ 30,000 มื้อ/เดือน


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดำเนินโครงการโดยมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาขยะอาหาร และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงอาหารภายในประเทศไทยโดยการใช้ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพเข้าไปรับอาหารส่วนเกิน (อาหารไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้แล้ว เช่น อาหารหน้าตาไม่สวย หรือใกล้ถึงวันหมดอายุ) จากซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ร้านอาหาร หรือโรงงานผลิตอาหาร เพื่อนำไปส่งต่อให้กับชุมชนรายได้ต่ำที่มีข้อจำกัดในการได้รับอาหารที่ดีและเพียงพอในแต่ละวัน

ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาในชุมชน และภาคีผู้บริจาคอาหารมากกว่า 400 แห่ง ยกตัวอย่างเช่น Lotus, Tops Supermarket, Central Food Hall, BigC, โรงแรมในเครือ Hilton, โรงแรมในเครือ Marriott, โรงงานผลิตอาหาร, และผู้ประกอบการด้านอาหารอีกมากมาย

ส่งต่อมื้ออาหารให้แก่ชุมชนทั้ง 3 ภูมิภาค จำนวน 12,117 มื้อ

20 April 2023

ครัวรักษ์อาหาร เพื่อช่วยเหลือชุมชน ทั้ง 3 ภูมิภาคในประเทศไทย มีผู้ได้รับผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น 12,117 คน ในระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2565 จนถึงเดือนมกราคม 2566

 1. ครัวรักษ์อาหารในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล (ประชากรที่ได้รับความช่วยเหลือ 600 คน) จำนวน 3 ครั้ง/เดือน
 2. ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ประชากรที่ได้รับความช่วยเหลือ 500 คน) จำนวน 2 ครั้ง/เดือน
 3. ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่ (ประชากรที่ได้รับความช่วยเหลือ 400 คน) จำนวน 2 ครั้ง/เดือน

ตารางแสดงจำนวนมื้ออาหารที่ช่วยเหลือชุมชน 3 ภูมิภาคตลอดแคมเปญ

รายชื่อครัวรักษ์อาหารมื้ออาหารรวม
ครัวรักษ์อาหารในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล5,367
ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,680
ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่3,070
มื้ออาหารรวม12,117

รวมทั้งสิ้นมูลนิธิ ฯ ได้ส่งต่อมื้ออาหารให้แก่ชุมชนทั้ง 3 ภูมิภาค ทั้งหมด 12,117 มื้อ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนรายได้ต่ำที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

ครัวรักษ์อาหารในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

 นางสุนันทา สุนทรสมัย (อุ้ย) แกนนำจัดตั้งครัวรักษ์อาหารบางพลัด
ครัวรักษ์อาหารบางพลัด ร่วมกับมูลนิธิเอสโอเอสมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งเเต่สถานการณ์โควิดจนปัจจุบัน เพื่อปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่ได้รับจากมูลนิธิ เป็นมื้ออาหาร "1 อิ่ม 1 มื้อ" ให้กับคนในชุมชนผู้มีรายได้น้อย ในเขตบางพลัดจำนวน 22 ชุมชน ประมาณ ทั้งหมด 1,110 ครอบครัว โดยมีทีมเเม่ครัวอาสา 8 คน และทีมงานอาสาสมัครช่วยกระกระจายอาหาร รวม 12 คน
ความประทับใจที่ได้ร่วมโครงการ คือ ก่อนทราบจาก พอช. CODI ว่ามูลนิธิ ฯ มีการบริจาคอาหารผักสด และอาหารต่าง ๆ เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระ ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ พอได้เข้าร่วม ก็รู้สึกว่า ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ช่วยเหลือ คนมีรายได้น้อย แล้วทำให้รู้สึกว่าอาหารที่ได้รับมีคุณค่ากับคนในชุมชน บางครั้งอาหารที่ได้มา บางคนไม่เคยกิน เพราะปกติมีรายได้ไม่เพียงพอ ที่จะซื้อกินอยู่แล้ว คุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้ว มีอาหารดีๆกิน ในช่วงโควิดเป็นภาวะที่ลำบากมาก การจัดการในชุมชนก็ลำบาก พอได้อาหารที่ได้รับก็ได้แบ่งปันให้กับผู้มีรายได้น้อย บ้านเช่า ชุมชนแออัด คนไร้บ้าน กลุ่มเปราะบาง ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงอาหารจากครัวรักษ์อาหารบางพลัด อาหารช่วยเติมใจให้เขาอิ่มหนึ่งมื้อ แต่ละมื้อคือความสุขของคนที่ได้รับ เวลาที่ไปแจกเขากินตรงนั้นเลย สุดยอดของความอร่อย รอยยิ้มคือรางวัลที่มีค่าที่สุด ที่เป็นแรงผลักดันให้ไม่หยุดในการทำครัวรักษ์อาหาร

ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นายบรรลือศักดิ์ สงกา (ป๋อม) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
อาหาร ที่ทางมูลนิธิ SOS หัวหิน มาส่งให้ ซึ่งเป็นอาหารที่มาจากห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ ได้ช่วยเหลือในการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนตำบลบึงนคร ได้แก่ ผู้ที่มีรายได้น้อย กลุ่มคนในตำบลที่ตกงาน และได้รับผลกระทบระยะยาวจากโรคระบาด กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงผู้ที่มีรายได้ต่ำเนื่องจากมีอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ เด็กนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในพื้นที่ด้วย
นอกจากนี้ ในการรับการสนับสนุนในโครงการครัวรักษ์อาหาร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สามารถนำวัตถุดิบมาประกอบอาหาร นอกจากจะสามารถช่วยลดภาระและความกังวลในการจัดการค่าใช้จ่ายแล้ว วัตถุดิบที่ได้รับบริจาคนั้นยังมีคุณภาพดี ทำให้ชุมชนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และคุณภาพดีเช่นกันอีกด้วย

ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่

 นางสุกัญญา เพลาแก้ว (อ้อย) แพทย์ประจำ โรงพยาบาลประจำตำบลบ้านเจ็ดยอด อำเภอเมือง เชียงใหม่
ความรู้สึกก่อนร่วมโครงการ ตอนที่ผู้ประสานติดต่อเข้ามา (คุณเอิร์ธ) ก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะนำอาหารมามอบให้ชุมชน แต่ก็ยังไม่เห็นภาพว่าจะเป็นแบบไหน แต่พอหลังจากร่วมโครงการรู้สึกดีใจที่ SOS (คุณบอมบ์และทีมเชียงใหม่) ได้นำอาหารมามอบให้ชุมชน ขอบคุณมาก ๆ ที่ทำให้คนในชุมชนได้รับอาหารดีๆ มีขนมทาน ได้ทานผักผลไม้ดี ถึงจะเป็นอาหารที่รอจำหน่ายออก แต่ก็เป็นอาหารที่สามารถทานได้ และยังเป็นอาหารที่หลาย ๆ คน รอคอย ขอบคุณ SOS ที่นำสิ่งดี ๆ มามอบให้คนในชุมชน สิ่งที่ได้รับมากกว่าอาหารคือ เราได้กัลยาณมิตร

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กลุ่มคนเปราะบางกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนรายได้ต่ำที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเชียงใหม่12,117ช่วยเหลือชุมชนรายได้น้อย ชุมชนที่ตกงานหรือชุมชนที่สูญเสียงานประจำ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการลดรายจ่ายค่าอาหาร และช่วยเหลือชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารสดที่มีคุณภาพดีได้ โดยการส่งอาหารปรุงสุกใหม่ผ่านโครงการของครัวรักษ์อาหารในช่วงเศรษฐกิจซบเซาในขณะนี้
รูปภาพกิจกรรม

ครัวรักษ์อาหารในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

 ภาพ : หัวหน้าอาสาสมัครพัฒนาชุมชนเขตบางกอกน้อยและอาสาสมัครร่วมกันขนอาหารปรุงสุกเพื่อเตรียมนำแจกให้กับชาวบ้านชุมชนวัดรวก

 ภาพ : อาสาสมัครชุมชนนางเลิ้งกำลังสอนอาสาสมัครจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบอาหารปรุงสุกในเมนูแกงส้ม เผยแพร่ตำรับอาหารไทยจากวัตถุดิบส่วนเกินให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก

ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ภาพ : SOS สาขาหัวหินสนับสนุนวัตถุดิบส่วนเกินและร่วมประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายชาวบ้านในตำบลหินเหล็กไฟ 

 ภาพ : วัตถุดิบส่วนเกินจำนวนมาก อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง และกะทิ ได้ถูกนำไปประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินพยอม 

ครัวรักษ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ : SOS สาขาเชียงใหม่ ร่วมประกอบอาหารกับกลุ่ม Food Not Bombs เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนไร้บ้านบริเวณริมทางรถไฟ

 ภาพ : ครัวรักษ์อาหารในพื้นที่ห่างไกลที่ชุมชนบ้านหนองปิด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 การประกอบอาหารในครัวรักษ์อาหารจำนวนเดือนละ 30,000 มื้อ (ต้นทุน 6 บาทต่อมื้อ) 180,000 มื้อ 1,080,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,080,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
108,000.00

ยอดระดมทุน
1,188,000.00