แก้ไข
กอมมี่ช่วยช้าง 2

โปรเจควันเกิดโบกอมปีนี้ เราอยากชวนมาช่วยซื้ออาหารให้ช้างกันค่ะ โดยเรามีของที่ระลึกให้ผู้ร่วมโปรเจค 30 คนแรกที่บริจาคตั้งแต่ 216 บาทขึ้นไป เงื่อนไขและรายละเอียดของที่ระลึกดูใน twitter @aoiait นะคะ และเมื่อบริจาคเสร็จแล้วกรอกฟอร์มพร้อมส่งหลักฐานโดเนทที่ bitly.com/aoiait1606
ยอดระดมทุนที่ได้รับตอนนี้
11,231 บาท
ผู้บริจาค
23 คน
การบริจาคทั้งหมดของเพื่อนๆ จะนำไปให้โครงการ
โควิด-19 สัตว์

ช่วยช้างอิ่มท้อง ซื้อผลไม้เลี้ยงช้างในช่วงโควิด

ชวนมาเลี้ยงอาหารช้าง 100 ตัว ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมดูแลอยู่ ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด มีช้างที่ผอม ป่วย และทยอยตายลงเรื่อยๆ

เป้าหมาย

660,000 บาท
ดำเนินการแล้ว 109%
จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,166

สำเร็จแล้ว

สำเร็จแล้ว