project เด็กและเยาวชน

โครงการฝึกอบรมงานฝีมือเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชนไทยกะเหรี่ยง

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนชนชุมชนไทยกะเหรี่ยง ด้วยการฝึกอาชีพให้พวกเขามีรายได้ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของพวกเขาให้คงอยู่ในรูปแบบร่วมสมัย

ระยะเวลาโครงการ 01 ส.ค. 2564 ถึง 31 ต.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนบ้านตะโกล่าง), ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (ชุมชนห้วยเกษม)

ยอดบริจาคขณะนี้

8,796 บาท

เป้าหมาย

59,400 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 15%
13 วัน จำนวนผู้บริจาค 28

ตลอดเวลา 2 ปี Youngเยาว์ ได้ทำงานร่วมกับคนในชุมชนหลากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนไทยกะเหรี่ยง พื้นที่อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา Youngเยาว์ พบว่าเยาวชนในชุมชนส่วนใหญ่นิยมศึกษาต่อในสายอาชีพ และ ต้องการหารายได้เสริม Youngเยาว์ จึงริเริ่มการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมช่องทางการเข้าถึงรายได้ของเยาวชน และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของพวกเขาอีกด้วย โครงการฝึกอบรมงานฝีมือของ Youngเยาว์ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไปพร้อมกับการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้วัฒนธรรมของพวกเขายังคงอยู่ในรูปแบบร่วมสมัย ด้วยผลิตภัณฑ์ของ Youngเยาว์

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ด้วยเป้าหมายสำคัญที่จะส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะของกลุ่มชุมชนไทยกะเหรี่ยง ใน 2 พื้นที่ ได้แก่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี และกลุ่มชาวบ้านชุมชนห้วยเกษม อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี Youngเยาว์ จึงริเริ่มโครงการฝึกอบรมงานฝีมือ ไปพร้อมๆกับการพัฒนาสินค้าเพื่อคนรุ่นใหม่ และเป็นตัวกลางในการหาจิตอาสาหรือผู้ร่วมบริจาคที่อยากจะสนับสนุนโครงการในการสร้างรายได้และอาชีพเสริมให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่

1)โครงการฝึกอบรมงานฝีมือ สำหรับ เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

2)โครงการฝึกอบรมงานฝีมือ สำหรับ กลุ่มชาวบ้านชุมชนห้วยเกษม อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

Youngเยาว์เชื่อว่า การฝึกอบรมงานฝีมือในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมทักษะและเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงรายได้ให้กับกลุ่มเยาวชนและชาวบ้านในชุมชนดังกล่าว อีกทั้ง 2 พื้นที่ยังมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจเช่น ผ้าทอกี่เอว ผ้าทอกี่กระตุก ที่ได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลานาน รวมถึง การปักลายกะเหรี่ยงดั้งเดิมที่มีความสวยงามและมีความละเอียดสูง Youngเยาว์จะนำวัฒนธรรมผ้าของพวกเขาเหล่านี้มาพัฒนาเป็นสินค้าร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและส่งเสริมอาชีพให้พวกเขาต่อไป

นอกเหนือจากการนำวัสดุในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าแล้ว จากการทำงานของYoungเยาว์ที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องการขนส่ง และ ต้นทุนการผลิตสินค้าโดยเฉพาะการตัดเย็บ ดังนั้น การฝึกทักษะเหล่านี้ให้กับชุมชน จะทำให้พวกเขาสามารถสร้างรายได้และลดปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่พวกเขาสามารถพัฒนาสินค้าได้ด้วยตนเองอีกด้วย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

เราต้องการที่จะทำให้โครงการนี้มีอยู่ตลอดทั้งปี เพื่อการันตีว่าพวกเขาจะได้มีรายได้และได้ความรู้อย่างยั่งยืน โดยที่โครงการนี้จะทำต่อทุกปีจากนักศึกษา โดยที่เราตั้งใจว่าจะเปิดรับบริจาคในการมำโครงการเพียงครั้งแรกครั้งเดียว เพื่อเป็นต้นทุนในการซื้อวัสดุในการทำสินค้า และในการเรียนรู้ รวมถึงการซื้อจักรเย็บผ้า เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้และฝึกอาชีพเพื่อนำมาใช้งานได้จริงในอนาคต มีกระบวนการดังนี้

1. วางแผนโครงการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่

2. ฝึกอบรมอาชีพ โดยโครงการนี้จะเกิดขึ้น 3 ครั้ง เป็นกลุ่มนักเรียน 2 ครั้ง และกลุ่มชาวบ้าน 1 ครั้ง โดยที่เราจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นในงานผ้าไปจนถึงการทำสินค้าได้จริง หลังจากจบโครงการ พวกเขาสามารถทำสินค้าของเราและสินค้าอื่นๆได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

3. ติดต่อหาผู้ที่สนใจในสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อขยายฐานตลาดลูกค้าให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้น

4. จัดแสดงผลงานในงาน Bangkok Design Week ที่จะจัดขึ้นในต้นเดือน พฤษภาคม และช่วงระหว่างเทอมที่นักศึกษาปิดเทอม เราจะยังคงการติดตามผลงานและให้การบ้านกับพวกเขาเพื่อฝึกฝีมือไว้สำหรับโครงการครั้งต่อๆไป อีกด้วย


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

สังกัดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเชิงสังคมและวัฒนธรรม (social and cultural innovation lab) คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ผ้าcanvas สำหรับฝึกสอนทำprototype เมตรละ 60 บาท 30 เมตร 1,800.00
2 ผ้ากาว สำหรับฝึกสอน เมตรละ 25 บาท 40 เมตร 1,000.00
3 ผ้าทอกี่กระตุกสำหรับทำสินค้าสีพื้น เมตรละ 150 บาท 30 เมตร 4,500.00
4 ผ้าทอกี่กระตุกสำหรับทำสินค้ามีลาย เมตรละ 210 บาท 20 เมตร 4,200.00
5 ยางยืด + ไหมปัก + ด้าย add-on อื่นๆ 35 ชุด 500.00
6 ค่าเดินทางไปกลับ สำหรับครูฝึกสอนพิเศษ 3 ครั้ง 3,000.00
7 จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมมือสอง ยี่ห้อ juki เครื่องละ4500 บาท 6 เครื่อง 27,000.00
8 จักรโพ้งอุตสหกรรมมือสอง เครื่องละ 6000 บาท 2 เครื่อง 12,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
54,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,400.00

ยอดระดมทุน
59,400.00

บริจาคให้
โครงการฝึกอบรมงานฝีมือเพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชนไทยกะเหรี่ยง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน