project สัตว์

วีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ

ปัจจุบันมีสัตว์หลายชนิดพิการและไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทำให้สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จนอาจทำให้เกิดแผลกดทับและติดเชื้อ ถ้าเป็นมากๆอาจถึงตายได้ ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หรือสัตว์อื่นๆ การทำวีลแชร์ให้กับสัตว์พิการเหล่านี้ จะช่วยให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้เราจะรวบรวมเงินที่ได้ให้กับกลุ่มช่วยเหลือสัตว์จาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุโดยไม่หวังผลตอบแทน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการทำวีลแชร์

ระยะเวลาโครงการ ปัจจุบัน ถึง 31 ม.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

32,578 บาท

เป้าหมาย

27,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 118%
9 วัน จำนวนผู้บริจาค 51

ปัจจุบันมีสัตว์หลายชนิดพิการและไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทำให้สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จนอาจทำให้เกิดแผลกดทับและติดเชื้อ ถ้าเป็นมากๆอาจถึงตายได้ ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หรือสัตว์อื่นๆ การทำวีลแชร์ให้กับสัตว์พิการเหล่านี้ จะช่วยให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้เราจะรวบรวมเงินที่ได้ให้กับกลุ่มช่วยเหลือสัตว์จาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุโดยไม่หวังผลตอบแทน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการทำวีลแชร์

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบันมีสัตว์พิการเกิดขึ้นมากมาย ทั้งจากอุบัติเหตุและเป็นโดยกำเหนิด ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี บางครั้งสัตว์เหล่านี้ก็ถูกมองข้ามไม่ได้รับการช่วยเหลือ บางตัวไม่สามารถที่จะหาอาหารได้สะดวก บางตัวเกดิแผลกดทับจนเกิดการติดเชื้อ หรืออาจตายได้ โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะหาเงินสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์การทำวีลแชร์ ให้กับหน่อยงานที่ช่วยเหลือสัตว์จากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตูโดยไม่หวังผลตอบแทน

"เอินเอิน" ด.ญ.ญาดา รุจนเวชช์ เป็นเด็กหญิงวัย 13 ปี จึงมีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือสัตว์พิการให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างปกติ และลดภาระทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้น โดยร่วมกับ กลุ่มช่วยเหลือสัตว์จากการเจ็บป่วย-อุบัติเหตุโดยไม่หวังผลตอบแทน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำวีลแชร์สัตว์พิการ มาเปิดกิจกรรมให้อาสามารถร่วมทำได้หลังการระดมทุมสำเร็จ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ติดต่อกับทางกลุ่มช่วยเหลือสัตว์โดยไม่หวังผลตอบแทนว่าจะมีการทำโครงการช่วยเหลือ 

2.ขอรายละเอียดและราคาของอุปกรณ์การทำวีลแชร์

3.หลังจากคุยรายละเอียดแล้วก็มาเสนอโครงการเพื่อรับบริจาค

4.เมื่อได้รับเงินบริจาคทางน้องก็จะส่งเงินให้กับทางกลุ่มผู้ช่วยเหลือสัตว์เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ต่อไป


ผู้รับผิดชอบโครงการ

เอินเอิน เป็นเด็กหญิงวัย 13 ปี ที่อยากจะช่วยเหลือสัตว์พิการให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างปกติ และลดภาระทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้น

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอุปกรณ์ทำวีลแชรสัตว์เฉลี่ยคันละ 500 บาท 50 25,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
25,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
2,500.00

ยอดระดมทุน
27,500.00

บริจาคให้
วีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน