project สุขภาพ เด็กและเยาวชน

ส่งน้ำสะอาด ให้น้องในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลดื่ม

โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะบนดอยสูง ไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดที่นำมาบริโภคได้ ต้องนำน้ำประปาภูเขาที่มีตะกอนหินปูนเจือปนอยู่เป็นจำนวนมากมาใช้ดื่มกิน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กๆ Food4Good ขอชักชวนทุกคนมาร่วมกันจัดซื้อชุดเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็ก ครู และคนในชุมชมรอบ 10 โรงเรียน มีน้ำดื่มสะอาดเหมาะกับการบริโภค

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบนดอยสูง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง กาฬสินธุ์ และเชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

799,388 บาท

เป้าหมาย

660,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 121%
จำนวนผู้บริจาค 559

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สรุปผลปิดโครงการส่งน้ำสะอาด ให้น้องในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลดื่ม

25 มกราคม 2022

    

    ผลลัพท์ของโครงการทำหมดทำให้ FOOD FOR GOOD ติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานประกอบด้วย เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

 • โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
 • โรงเรียนบ้านทีฮือลือ จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านห้วยม่วง จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านแม่และ จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านวังมน ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 • โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 • โรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคม จ.กาฬสินุ์
 • โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก จ.แม่ฮ่องสอน

    การติดตั้งได้ดำเนินการตลอดทั้งปี เป็นผลทำให้เด็กได้รับประโยชน์ 1663 คน และชาวบ้าน 12 ชุมชน


    แนวทางการรักษาเครื่องกรองน้ำโรงเรียนนั้น โรงเรียนและชุมชนจะร่วมกันดูแลรักษาเครื่องกรองให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยการตั้งเป็นคณะทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนของโรงเรียนและตัวแทนของชุมชน เนื่องจากทั้งเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนจะได้ใช้น้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำนี้ร่วมกัน โดยจะมีแนวทางและวิธีการในการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ ดังนี้

 • ล้างทำความสะอาดถังไฟเบอร์ + หัวล้างสารกรองแบบแมนนวล ทุก 1 เดือนในฤดูร้อนและฤดูหนาว และทุก 15 วันในฤดูฝน
 • เปลี่ยนชุดฟิวเตอร์กรองทุก 6 เดือน
 • ทำความสะอาดถังเก็บน้ำและตรวจเช็คระบบเชื่อมต่อและระบบไฟฟ้าทุก 1 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดูแลรักษา โรงเรียนและชุมชนจะเป็นผู้รับผิดชอบ

    เราขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้เด็กเข้าถึงน้ำสะอาดเฉกเช่นปัจจัยพื้นฐานอื่น สำหรับปี 2565 FOOD FOR GOOD เรายังมีโรงเรียนอีกกว่า 20 โรงที่ต้องการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาจากทุกคนที่จะร่วมให้เด็กและชุมชนที่ห่างไกลได้ดื่มน้ำสะอาด

    ขอบคุณอย่างยิ่ง

    ทีมงาน FOOD FOR GOOD


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

"การหาน้ำดื่มสะอาดของโรงเรียนบนดอยไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ผ่านมาโรงเรียนต้องต่อท่อเพื่อนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติที่มีระยะทางค่อนข้างไกลมาทั้งกินและใช้ในโรงเรียน อย่างไรก็ตามคุณภาพน้ำจากแหล่งธรรมชาติยังไม่สะอาดพอที่จะดื่มโดยตรง เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่ เป็นพื้นที่หินปูน ดินโคลน"

ทว่าเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจำนวนไม่น้อยต้องดื่มน้ำประปาภูเขา ที่ปนเปื้อนไปด้วยสารแขวนลอย ตะกอนจากดิน หินปูน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ เช่น ปวดท้อง โรคกระเพาะปัสสาวะ โรคไต และนิ่ว


ยิ่งช่วงฤดูฝนที่น้ำหลาก น้ำประปาภูเขามักเป็นสีเหลืองขุ่นเพราะเจือปนด้วยดิน ครูต้องพักน้ำในบ่อ และแกว่งสารส้มให้สารแขวนลอยตกตะกอนจึงจะนำมาดื่มได้ แต่หากการปนเปื้อนเยอะจนเด่นชัดโรงเรียนจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการซื้อน้ำจากโรงงานน้ำดื่มในตัวเมืองขึ้นไปให้เด็ก ๆ บริโภค แต่โรงเรียนก็ต้องแลกด้วยภาระค่าขนส่งที่สูงลิ่ว เพราะหลายโรงเรียนอยู่ในพื้นห่างไกลจากตัวเมืองคิดเป็นระยะเวลาเดินอาจใช้ตั้งแต่ 2-6 ชั่วโมง

สิ่งที่ Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ เชื่อและทำงานอย่างจริงจังตลอด 6 ปีที่ทำงานมา คือ “เด็กๆทุกคนควรได้รับอาหาร สารอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด เช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานอื่น เพราะอาหารดี น้ำสะอาด คือรากฐานของการเติบโต”


เราจึงได้จัดหาเครื่องกรองน้ำประสิทธิภาพดีไปติดตั้งไว้ในบางโรงเรียนแล้ว โดยมีกระบวนการให้เด็ก ครู และคนในชุมชนร่วมกันดูแลเครื่องกรองน้ำ ตั้งแต่

 1. ประชุมเพื่อจัดตารางในการล้างทำความสะอาด ถังพักน้ำ เครื่องกรองน้ำ
 2. เด็กมีส่วนร่วมในตรวจวัดความสะอาดของน้ำดื่ม
 3. เปลี่ยนไส้กรองต่างๆ เมื่อถึงระยะเวลา

วันนี้ยังมีอีก 10 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลต้องการน้ำดื่ม ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับการใช้ดื่มกินให้กับเด็กๆนักเรียนของโรงเรียน รวมถึงคนในชุมชน ซึ่งอยู่พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.ลำปาง และจ.เชียงใหม่ ได้ดื่มกินด้วย เราจึงอยากชวนคนใจดีมาร่วมส่งมอบน้ำสะอาดให้ทุกคนได้ดื่มกินกันเถอะ

ขั้นตอนการทำโครงการ

 1. โรงเรียนและชุมชน ประชุมเพื่อวางแผนการติดตั้ง และแผนดูแลเครื่องกรองน้ำระยะยาว
 2. จัดหาบริษัทเครื่องกรองน้ำที่เหมาะสม ทั้งด้านราคา การรับประกัน และการดูแลรักษา
 3. ระดมทุน และเริ่มติดตั้ง
 4. ดำเนินการโครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนและชุมชนใกล้โรงเรียน


พื้นที่ในการดำเนินการ

 1. โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนบ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 3. โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 4. โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 5. โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น จ.เชียงใหม่
 6. โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
 7. โรงเรียนบ้านทีฮือลือ จ.แม่ฮ่องสอน
 8. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง จ.แม่ฮ่องสอน
 9. โรงเรียนบ้านแม่และ จ.แม่ฮ่องสอน
 10. โรงเรียนบ้านวังมน ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 11. โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
  (โรงเรียนบ้านวังมนและโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า เรียนร่วมกัน จึงติดตั้งที่ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า)


ส่งมอบน้ำสะอาด 3 โรงเรียนแล้ว

17 พฤษภาคม 2021

อาหารดีและน้ำสะอาด คือรากฐานของการเจริญเติบโต...นั่นคือสิ่งที่ Food4Good เชื่อ และทำงานอย่างจริงจัง เพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงอาหารดีและน้ำสะอาดให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลตลอดการทำงาน 8 ปีที่ผ่านมา...

 ปี 2564 ที่เป็นปีที่ 8 ของ Food4Good บนเส้นทางการทำงานเพื่อให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงอาหารดีมีประโยชน์ ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการพัฒนาทั้งทางร่างกายและสมอง โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากเทใจดอทคอมและผู้บริจาคใจดีของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นั้นทำให้ Food4Good ได้ดำเนินการติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ 3 ชุด เพื่อให้ใช้ได้ในเด็ก 4 โรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนบ้านแม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 3. โรงเรียนบ้านวังมน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง สำหรับพื้นที่นี้มีเด็กโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า อ.วังหนือ ใช้น้ำด้วย เพราะเรียนร่วมกัน

วันนี้เราขอนำภาพมาฝากเพื่อขอบคุณที่ทำให้การเปิดเทอมปีการศึกษา 2564 เด็กๆ จะมีน้ำสะอาดได้ดื่มกัน

โรงเรียนบ้านแม่เงา

โรงเรียนบ้านแม่สวด

โรงเรียนบ้านวังมน

ร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://taejai.com/th/d/water4child/

มอบน้ำสะอาดให้ รร.บ้านห้วยโค้ง จ.เชียงใหม่

1 กรกฎาคม 2021

ติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 

ภาพประกอบ

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ


คุณครูและนักเรียนขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน

ท่านยังสามารถร่วมสนับสนุนให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้มีน้ำสะอาดเพิ่มเติมที่ https://taejai.com/th/d/water4child/

สรุปผลปิดโครงการส่งน้ำสะอาด ให้น้องในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลดื่ม

25 มกราคม 2022

    

    ผลลัพท์ของโครงการทำหมดทำให้ FOOD FOR GOOD ติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานประกอบด้วย เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

 • โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น จ.เชียงใหม่
 • โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
 • โรงเรียนบ้านทีฮือลือ จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านห้วยม่วง จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านแม่และ จ.แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านวังมน ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 • โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 • โรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคม จ.กาฬสินุ์
 • โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก จ.แม่ฮ่องสอน

    การติดตั้งได้ดำเนินการตลอดทั้งปี เป็นผลทำให้เด็กได้รับประโยชน์ 1663 คน และชาวบ้าน 12 ชุมชน


    แนวทางการรักษาเครื่องกรองน้ำโรงเรียนนั้น โรงเรียนและชุมชนจะร่วมกันดูแลรักษาเครื่องกรองให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยการตั้งเป็นคณะทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนของโรงเรียนและตัวแทนของชุมชน เนื่องจากทั้งเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนจะได้ใช้น้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำนี้ร่วมกัน โดยจะมีแนวทางและวิธีการในการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ ดังนี้

 • ล้างทำความสะอาดถังไฟเบอร์ + หัวล้างสารกรองแบบแมนนวล ทุก 1 เดือนในฤดูร้อนและฤดูหนาว และทุก 15 วันในฤดูฝน
 • เปลี่ยนชุดฟิวเตอร์กรองทุก 6 เดือน
 • ทำความสะอาดถังเก็บน้ำและตรวจเช็คระบบเชื่อมต่อและระบบไฟฟ้าทุก 1 เดือน
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดูแลรักษา โรงเรียนและชุมชนจะเป็นผู้รับผิดชอบ

    เราขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้เด็กเข้าถึงน้ำสะอาดเฉกเช่นปัจจัยพื้นฐานอื่น สำหรับปี 2565 FOOD FOR GOOD เรายังมีโรงเรียนอีกกว่า 20 โรงที่ต้องการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาจากทุกคนที่จะร่วมให้เด็กและชุมชนที่ห่างไกลได้ดื่มน้ำสะอาด

    ขอบคุณอย่างยิ่ง

    ทีมงาน FOOD FOR GOOD


แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนจำนวนเงิน(บาท)

1. เครื่องกรองน้ำ พร้อมเครื่องตรวจวัดการปนเปื้อนของน้ำดื่ม ชุดละ 60,000 บาท
ชุดเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด ประกอบด้วย

 • เครื่องผลิตแสงยูวีแบบจุ่ม 28 พร้อมระบบตั้งเวลาทำงาน
 • ถังเก็บน้ำ PE ทึบแสงขนาด 1000 ลิตร
 • ปั๊มน้ำเสื้อใบพัดสแตนเลส 0.5 แรงม้า อัตโนมัติ
 • ถังไฟเบอร์ + หัวล้างสารกรองแบบแมนนวลขนาด 10 X 54 นิ้ว พร้อมสารกรองแมงกานิส 40 ลิตร
 • ถังไฟเบอร์ + หัวล้างสารกรองแบบแมนนวลขนาด 10 X 54 นิ้ว พร้อมสารกรองคาร์บอน 40 ลิตร
 • ถังไฟเบอร์ + หัวล้างสารกรองแบบแมนนวลขนาด 10 X 54 นิ้ว พร้อมสารกรองเรซิ่น 40 ลิตร พร้อมเกลือฟื ้นสภาพสารกรอง 50 กิโลกรัม
 • ชุดฟิวเตอร์กรอง 10 นิ้ว พร้อมไส้กรองเซรามิกกรองเชื้อโรค 0.3 µm
 • ชุดฟิวเตอร์กรอง 10 นิ้ว พร้อมไส้กรองคาร์บอนบล็อก 10 นิ้ว
 • ถังน้ำสแตนเลส 500 ลิตร พร้อมขาตั้ง
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบท่อ-ข้อต่อ-สายไฟย่อย
 • เครื่องวัดคุณภาพน้ำระบบดิจิตอล 1 เครื่อง


10 โรงเรียน


600,000

2. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

60,000
รวม
660,000