project สุขภาพ เด็กและเยาวชน

ส่งน้ำสะอาด ให้น้องในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลดื่ม

โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะบนดอยสูง ไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดที่นำมาบริโภคได้ ต้องนำน้ำประปาภูเขาที่มีตะกอนหินปูนเจือปนอยู่เป็นจำนวนมากมาใช้ดื่มกิน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กๆ Food4Good ขอชักชวนทุกคนมาร่วมกันจัดซื้อชุดเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็ก ครู และคนในชุมชมรอบ 10 โรงเรียน มีน้ำดื่มสะอาดเหมาะกับการบริโภค

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนบนดอยสูง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง กาฬสินธุ์ และเชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

128,375 บาท

เป้าหมาย

660,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 19%
135 วัน จำนวนผู้บริจาค 92

"การหาน้ำดื่มสะอาดของโรงเรียนบนดอยไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ผ่านมาโรงเรียนต้องต่อท่อเพื่อนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติที่มีระยะทางค่อนข้างไกลมาทั้งกินและใช้ในโรงเรียน อย่างไรก็ตามคุณภาพน้ำจากแหล่งธรรมชาติยังไม่สะอาดพอที่จะดื่มโดยตรง เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่ เป็นพื้นที่หินปูน ดินโคลน"

ทว่าเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจำนวนไม่น้อยต้องดื่มน้ำประปาภูเขา ที่ปนเปื้อนไปด้วยสารแขวนลอย ตะกอนจากดิน หินปูน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ เช่น ปวดท้อง โรคกระเพาะปัสสาวะ โรคไต และนิ่ว


ยิ่งช่วงฤดูฝนที่น้ำหลาก น้ำประปาภูเขามักเป็นสีเหลืองขุ่นเพราะเจือปนด้วยดิน ครูต้องพักน้ำในบ่อ และแกว่งสารส้มให้สารแขวนลอยตกตะกอนจึงจะนำมาดื่มได้ แต่หากการปนเปื้อนเยอะจนเด่นชัดโรงเรียนจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการซื้อน้ำจากโรงงานน้ำดื่มในตัวเมืองขึ้นไปให้เด็ก ๆ บริโภค แต่โรงเรียนก็ต้องแลกด้วยภาระค่าขนส่งที่สูงลิ่ว เพราะหลายโรงเรียนอยู่ในพื้นห่างไกลจากตัวเมืองคิดเป็นระยะเวลาเดินอาจใช้ตั้งแต่ 2-6 ชั่วโมง

สิ่งที่ Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ เชื่อและทำงานอย่างจริงจังตลอด 6 ปีที่ทำงานมา คือ “เด็กๆทุกคนควรได้รับอาหาร สารอาหารและน้ำดื่มที่สะอาด เช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานอื่น เพราะอาหารดี น้ำสะอาด คือรากฐานของการเติบโต”


เราจึงได้จัดหาเครื่องกรองน้ำประสิทธิภาพดีไปติดตั้งไว้ในบางโรงเรียนแล้ว โดยมีกระบวนการให้เด็ก ครู และคนในชุมชนร่วมกันดูแลเครื่องกรองน้ำ ตั้งแต่

 1. ประชุมเพื่อจัดตารางในการล้างทำความสะอาด ถังพักน้ำ เครื่องกรองน้ำ
 2. เด็กมีส่วนร่วมในตรวจวัดความสะอาดของน้ำดื่ม
 3. เปลี่ยนไส้กรองต่างๆ เมื่อถึงระยะเวลา

วันนี้ยังมีอีก 10 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลต้องการน้ำดื่ม ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับการใช้ดื่มกินให้กับเด็กๆนักเรียนของโรงเรียน รวมถึงคนในชุมชน ซึ่งอยู่พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ตาก จ.ลำปาง และจ.เชียงใหม่ ได้ดื่มกินด้วย เราจึงอยากชวนคนใจดีมาร่วมส่งมอบน้ำสะอาดให้ทุกคนได้ดื่มกินกันเถอะ

ขั้นตอนการทำโครงการ

 1. โรงเรียนและชุมชน ประชุมเพื่อวางแผนการติดตั้ง และแผนดูแลเครื่องกรองน้ำระยะยาว
 2. จัดหาบริษัทเครื่องกรองน้ำที่เหมาะสม ทั้งด้านราคา การรับประกัน และการดูแลรักษา
 3. ระดมทุน และเริ่มติดตั้ง
 4. ดำเนินการโครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนและชุมชนใกล้โรงเรียน


พื้นที่ในการดำเนินการ

 1. โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนบ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 3. โรงเรียนบ้านแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
 4. โรงเรียนบ้านวังมน ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 5. โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 6. โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
 7. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 8. โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 9. โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 10. โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนจำนวนเงิน(บาท)

1. เครื่องกรองน้ำ พร้อมเครื่องตรวจวัดการปนเปื้อนของน้ำดื่ม ชุดละ 60,000 บาท
ชุดเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด ประกอบด้วย

 • เครื่องผลิตแสงยูวีแบบจุ่ม 28 พร้อมระบบตั้งเวลาทำงาน
 • ถังเก็บน้ำ PE ทึบแสงขนาด 1000 ลิตร
 • ปั๊มน้ำเสื้อใบพัดสแตนเลส 0.5 แรงม้า อัตโนมัติ
 • ถังไฟเบอร์ + หัวล้างสารกรองแบบแมนนวลขนาด 10 X 54 นิ้ว พร้อมสารกรองแมงกานิส 40 ลิตร
 • ถังไฟเบอร์ + หัวล้างสารกรองแบบแมนนวลขนาด 10 X 54 นิ้ว พร้อมสารกรองคาร์บอน 40 ลิตร
 • ถังไฟเบอร์ + หัวล้างสารกรองแบบแมนนวลขนาด 10 X 54 นิ้ว พร้อมสารกรองเรซิ่น 40 ลิตร พร้อมเกลือฟื ้นสภาพสารกรอง 50 กิโลกรัม
 • ชุดฟิวเตอร์กรอง 10 นิ้ว พร้อมไส้กรองเซรามิกกรองเชื้อโรค 0.3 µm
 • ชุดฟิวเตอร์กรอง 10 นิ้ว พร้อมไส้กรองคาร์บอนบล็อก 10 นิ้ว
 • ถังน้ำสแตนเลส 500 ลิตร พร้อมขาตั้ง
 • อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบท่อ-ข้อต่อ-สายไฟย่อย
 • เครื่องวัดคุณภาพน้ำระบบดิจิตอล 1 เครื่อง


10 โรงเรียน


600,000

2. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

60,000
รวม
660,000


บริจาคให้
ส่งน้ำสะอาด ให้น้องในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลดื่ม

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน