project โควิด-19 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

สะพานบุญ ปันยิ้ม สู้ภัยโควิด

อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) ได้ทำโครงการการเยี่ยมเยือนกลุ่มคนเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้รับเชื้อหรือผู้กักตัวสุ่มเสี่ยงสูง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วยการเป็นสะพานบุญ ส่งต่อความห่วงใยจากผู้ใจบุญ ร่วมบริจาด ผ้าอ้อม สิ่งของที่จำเป็น แก่กลุ่มคนเปราะบาง เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ปันรอยยิ้มให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน โดยขยายความช่วยเหลือให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 ราย

ระยะเวลาโครงการ 14 มี.ค. 2565 ถึง 14 ต.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ยอดบริจาคขณะนี้

195,149 บาท

เป้าหมาย

396,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 49%
จำนวนผู้บริจาค 350

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

อพม.ลาดพร้าว สะพานบุญ มอบผ้าอ้อมให้แก่ผู้ป่วย 307 คน

24 พฤศจิกายน 2022

อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เขตลาดพร้าว ได้เป็นสะพานบุญ นำกองบุญผ้าอ้อม ลงพื้นที่ เคาะประตูบ้าน เพื่อเยี่ยมเยือนถามไถ่ทุกข์สุข พร้อมข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และได้แบ่งปันกองบุญผ้าอ้อมนี้ ไปยังกลุ่มคนเปราะบางที่ตกขอบ พื้นที่ใกล้เคียง และยังส่งมอบกองบุญผ้าอ้อม เพื่อเป็นกุศลไปยัง 3 จังหวัดชายแดนใต้ และที่มีผู้ร้องขอ (ตามสภาพของผู้ประสบปัญหา) ส่งผลให้ กองบุญผ้าอ้อมนี้ ได้เป็นสะพานบุญ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียงและกลุ่มคนเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นจำนวนเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 300 คน กองบุญผ้าอ้อมนี้ทำให้ลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนได้ในเบื้องต้น และทำให้ผู้รับ สามารถรักษาความสะอาดทางด้านสุขอนามัยได้ ไม่เกิดแผลกดทับ และไม่ติดเชื้อ สุขภาพจิตดี และพร้อมดูแลตนเองกับความเจ็บป่วยที่มี 

ความประทับใจจากผู้ได้รับการช่วยเหลือ

น.ส.นก หลานของ น.ส.ฝ้าย ผู้พิการติดเตียง
ได้กล่าวขอบคุณ "ที่ได้รับการดูแล และใส่ใจ ด้วยการได้รับผ้าอ้อม และถุงยังชีพ จากผู้ใจบุญทุกท่าน "

นายสมชาย ผู้ป่วยติดเตียง
กล่าว "ขอบคุณผู้บริจาดทุกท่าน ที่ได้เมตตา ส่งสะพานบุญความช่วยเหลือมายังตนเองและครอบครัว ทำให้มีกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ต่อไป"

คุณยายสมใจ เป็นผู้สูงอายุติดเตียงมานาน และไม่ค่อยพูดคุย เพราะเหนื่อย แต่ในวันที่ อพม.ไปเยี่ยม คุณยายรู้สึกดีใจ และพยายามจะกล่าวคำว่า ขอบคุณ ทำให้อาสาที่เข้าเยี่ยมรู้สึกอิ่มบุญ

คุณตาเพียร ซึ่งอาศัยอยู่กับคุณยายบุญ เพียง 2 คนตายาย มีลูกก็ไม่ได้มาดูแล
กล่าว "ขอบคุณผู้ใจบุญ ผู้บริจาดทุกท่าน รวมถึง อพม.เขตลาดพร้าว ที่เข้ามาช่วยเหลือ และดูแล ใส่ใจและห่วงใยผู้สูงอายุ"

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

ภาพประกอบ

อาสาพัฒนาสังคม (อพม.) เขตลาดพร้าว เดินเท้าเคาะประตูบ้าน เยี่ยมเยือนผู้ป่วย

ผู้พิการติดเตียง และกลุ่มคนเปราะบาง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ แออัด และมีสภาพความเป็นอยู่ที่เดือดร้อน รวมถึงกลุ่มคนเปราะบางที่อาศัยอยู่ตามริมคลองต่างๆ ที่หน่วยงานต่างๆ และสภาพการเดินทางเข้าในพื้นที่นั้นยากลำบาก

อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.)เขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ริมคลอง คุณตาเที่ยงซึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายซึ่งมีอาชีพรับจ้าง ระหว่างที่ อพม.เข้าไปเยี่ยม คุณตาเที่ยง ได้นอนจมอยู่กับปัสสาวะของตนเอง และลุกไม่ขึ้น ทีมงานต้องช่วยกันประคองคุณตาขึ้นนั่ง และสังเกตว่า คุณตาไม่สามารถลุกเองได้ และอยู่ในท่านอนเดิมๆ นานเกินไป ทำให้เกิดอาการบวมน้ำที่เบ้าตาข้างขวา จึงได้ประสานกับ อาสาสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อช่วยดูอาการและช่วยในการดูแลปฐมพยาบาลต่อไป

ในซอกซอยแคบๆ ทีมีทางเดินทางเพียง 1.50 เมตร อพม.เขตลาดพร้าว ได้พบ น.ส.ฝ้าย ผู้พิการตัดขา ที่นอนติดเตียงอยู่บนบ้านไม้ที่พื้นไม้เริ่มผุ เวลาเดินเข้าบ้านต้องค่อยๆ ย่ำตามแผ่นไม้กระดาน อาศัยอยู่กับหลานที่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน ซึ่งระหว่างวันทำงานต้องให้ น.ส.ฝ้าย อยู่บ้านคนเดียว ต้องอยู่กับสิ่งขับถ่ายเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดเป็นแผลกดทับ ยากต่อการดูแลรักษา อพม.เขตลาดพร้าว จึงส่งมอบผ้าอ้อม ถุงยังชีพ และช่วยประสาน อาสาสาธารณสุข เข้าดูแลเรื่องสุขอนามัยต่อไป 

ในห้องเช่าเล็กๆ มีผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่กับลูกสาว ซึ่งต้องออกไปทำงานนอกบ้าน นายสมชาย เล่าว่า ตนเองเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้แขนขาซึกขวาไม่สามารถใช้งานได้ เป็นภาระทำให้ลูกสาวคนเดียว ต้องออกจากโรงเรียน และหางานทำ ซึ่งรายได้ก็ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ไม่มีเงินไปพบแพทย์ตามนัด อพม.เขตลาดพร้าว จึงส่งมอบผ้าอ้อม และข้าวสารอาหารแห้ง ไว้ เป็นการช่วยเหลือความเป็นอยู่ ในเบื้องต้น

นายสมชาย ได้กล่าว ขอบพระคุณผู้บริจากทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 

ในบ้านไม้เก่าๆ ชั้นเดียว ด้านในมีคุณยายสมใจ ที่ล้มป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียง อยู่ในความดูแลของลูกสาว เดิมคุณยายจะไม่ค่อยพูด เมื่อเห็น อพม.ลาดพร้าว ไปเยี่ยมด้วยความห่วงใย คุณยายพยายามจะพูดคุย และกล่าวคำขอบคุณออกมา ลูกสาวบอกกับอาสาฯ ว่าขอบคุณทีมงาน อพม.ลาดพร้าว ที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจ คุณยายรู้สึกดีใจ จึงพยายามจะพูดกับทุกค อพม.ลาดพร้าว ขอเป็นกำลังใจให้คุณยาย และครอบครัว


อพม.เขตลาดพร้าว ได้ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อเยี่ยมเยือนถามไถ่ทุกข์สุข ได้พบกับ

คุณตาเพียร และคุณยายบุญ อาศัยอยู่ในบ้านเพียง 2 คนตายาย เดิมมีลูก 3 คน ส่งเสียเล่าเรียนจนจบปริญญาโท ได้การงานที่ดีทั้ง 3 คนและได้ย้ายออกไปพักที่อื่น หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาเยี่ยมพ่อแม่อีกเลย คุณยายบุญ เกิดความเครียดทำให้ล้มป่วยเป็นอัลไซเมอร์ โดยมีคุณตาเพียรเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ คุณตาเพียร ทานข้าววันละ 1 มื้อ เพราะต้องประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์ เพื่อเป็นการรักษาคุณยาย (คุณตา เล่าเรื่องพร้อมน้ำตา)

อพม.เขตลาดพร้าว จึงเป็นสะพานบุญ ส่งมอบผ้าอ้อม และถุงยังชีพ ที่มีข้าวสารอาหารแห้ง นม และของใช้ประจำวัน ไว้ให้ เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือต่อไป


อพม.หัวใจ ผู้ให้ ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ในซอกใด หาก อพม.ลาดพร้าว ทราบ เราจะไปเคาะประตู เพื่อเยี่ยมเยือนถามไถ่ทุกข์สุข พร้อมเป็นสะพานบุญ นำผ้าอ้อม สิ่งของ และอาหารไปช่วยเหลือ และแบ่งปัน เป็นกำลังใจ สร้างรอยยิ้ม เพื่อสังคม

สะพานบุญ - กองบุญผ้าอ้อม เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียง และกลุ่มคนเปราะบาง ที่ยากลำบาก แม้แดดจะร้อนระอุเพียงใด อพม.ลาดพร้าว ก็พร้อมเข้าเยี่ยมผู้ประสบปัญหาที่มีความเดือดร้อน เป็นสะพานบุญ ส่งต่อ กองบุญผ้าอ้อม ให้ถึงบ้าน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

 กิจกรรม สะพานบุญ ปันยิ้ม สู้ภัยโควิค

ด้วยกลุ่มคนเปราะบาง ที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั้น มีความเดือดร้อนและยากลำบากมากในการประกอบการงาน ด้วยเพราะต้องดูแลเรื่องการขับถ่ายของผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีตัวเลขของผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ร้อยละ 20 (ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจของอาสาสมัครพัฒนาสังคม) ผู้ป่วยติดเตียง ต้องอยู่ในบ้านคนเดียว ด้วยเพราะผู้ดูแลต้องออกไปทำงาน ทำให้ผู้ป่วยบางราย ต้องนอนอยู่กับกองขับถ่ายของตนเองหลายชั่วโมง ก่อให้เกิดการติดเชื้อ และส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และเกิดความเจ็บป่วยแทรกซ้อนตามมา

ทีมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) จึงจัดโครงการเยี่ยมเยือนผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน และส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงได้สวมใส่ในระหว่างที่ผู้ดูแลได้ออกไปทำงานเพื่อนำรายได้มาจุนเจือค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ได้ทำให้ผู้ดูแลจำนวนมาก ต้องเป็นผู้รับเชื้อ ผู้กักตัวสุ่มเสี่ยงสูง ต้องหยุดงาน หรือถูกเลิกจ้างงาน ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในการหารายได้ ทีมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม จึงเห็นควรทำโครงการ สะพานบุญ ปันยิ้ม สู้ภัยโควิค เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อช่วยเหลือ แบ่งปันรอยยิ้ม เสริมสร้างกำลังใจให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน เพื่อเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็น เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สิ่งของที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเบื้องต้น
 2. อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เร่งแพ็คถุงยังชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง โจ๊ก นม ขนม ยาสามัญประจำบ้าน และน้ำดื่ม เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
 3. อาสาสมัครฯ ลงเยี่ยมบ้านเดือนละ 2 ครั้ง แต่หากมีเหตุฉุกเฉิน อาสาสมัครฯ ก็สามารถลงพื้นที่เป็นเคสพิเศษ ตามคำร้องขอ เพื่อเข้าช่วยเหลือให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 ประโยชน์ของกิจกรรม

 • ผู้ใจบุญและผู้บริจาด ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค แก่กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ขาดแคลน
 • มีส่วนร่วมในการส่งกำลังใจให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชนต่างๆ
 • ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบปัญหาฯ ได้ลดค่าใช้จ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค บางอย่างลง 
 • เปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมของคนในสังคมกับงานจิตอาสา โดยทำกิจกรรม ส่งสะพานบุญร่วมกัน

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มคนเปราะบาง และคนในครอบครัว มีกำลังใจ รอยยิ้มและความสุขเพิ่มมากขึ้น
 • เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้มีจิตอาสา และผู้ที่ต้องการทำบุญ ได้มีพื้นที่ในการส่งสะพานบุญช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียงในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน

 • ผู้พิการ , ผู้พิการติดเตียง
 • ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยติดเตียง
 • กลุ่มคนเปราะบางและผู้ที่มีรายได้น้อย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศปง.อพม.กทม.เขตลาดพร้าว องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขทะเบียน 5715

ภาคีเครือข่าย

                                                                
 •  วัดลาดปลาเค้า        
 • ชมรมผู้นำชุมชนลาดพร้าว              
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม


อพม. ลาดพร้าว ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วย กว่า 20 คน

12 เมษายน 2022

ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ศูนย์ประสานงานฯ อพม. เขตลาดพร้าว ได้ดำเนินการจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (แพมเพิร์ท) และได้ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามชุมชน และแหล่งชุมชนแออัด ซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงที่มีสภาพความยากลำบาก ด้วยการกลุ่มการลงเยี่ยมบ้าน พร้อมนำแพมเพิร์ท และหมอนใยสังเคราะห์อย่างดี จากผู้บริจาค ส่งมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง โดยมีการทำงาน ต่อไปนี้

 1. ทีมงานอาสาสมัคร อพม. แบ่งสายการลงพื้นที่ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ของทุกๆ สัปดาห์
 2. มีเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเตียงที่มีความยากลำบาก อย่างน้อยวันละ 3 ราย
 3. เป็นสะพานบุญส่งมอบ ผ้าอ้อม (แพมเพิร์ท) และหมอนใยสังเคราะห์ ครอบครัวละ 1-2 ชุด และส่งมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง นม ขนม และยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็น
 4. ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น ในด้านสุขอนามัย พร้อมได้รับกำลังใจจากทีมงานอาสาสมัคร อพม.

#สร้างสุข #ปันยิ้ม #กำลังใจ #สู่สังคม

ภาพลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วย


อพม.ลาดพร้าว สะพานบุญ มอบผ้าอ้อมให้แก่ผู้ป่วย 307 คน

24 พฤศจิกายน 2022

อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เขตลาดพร้าว ได้เป็นสะพานบุญ นำกองบุญผ้าอ้อม ลงพื้นที่ เคาะประตูบ้าน เพื่อเยี่ยมเยือนถามไถ่ทุกข์สุข พร้อมข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และได้แบ่งปันกองบุญผ้าอ้อมนี้ ไปยังกลุ่มคนเปราะบางที่ตกขอบ พื้นที่ใกล้เคียง และยังส่งมอบกองบุญผ้าอ้อม เพื่อเป็นกุศลไปยัง 3 จังหวัดชายแดนใต้ และที่มีผู้ร้องขอ (ตามสภาพของผู้ประสบปัญหา) ส่งผลให้ กองบุญผ้าอ้อมนี้ ได้เป็นสะพานบุญ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียงและกลุ่มคนเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นจำนวนเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 300 คน กองบุญผ้าอ้อมนี้ทำให้ลดภาระค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนได้ในเบื้องต้น และทำให้ผู้รับ สามารถรักษาความสะอาดทางด้านสุขอนามัยได้ ไม่เกิดแผลกดทับ และไม่ติดเชื้อ สุขภาพจิตดี และพร้อมดูแลตนเองกับความเจ็บป่วยที่มี 

ความประทับใจจากผู้ได้รับการช่วยเหลือ

น.ส.นก หลานของ น.ส.ฝ้าย ผู้พิการติดเตียง
ได้กล่าวขอบคุณ "ที่ได้รับการดูแล และใส่ใจ ด้วยการได้รับผ้าอ้อม และถุงยังชีพ จากผู้ใจบุญทุกท่าน "

นายสมชาย ผู้ป่วยติดเตียง
กล่าว "ขอบคุณผู้บริจาดทุกท่าน ที่ได้เมตตา ส่งสะพานบุญความช่วยเหลือมายังตนเองและครอบครัว ทำให้มีกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ต่อไป"

คุณยายสมใจ เป็นผู้สูงอายุติดเตียงมานาน และไม่ค่อยพูดคุย เพราะเหนื่อย แต่ในวันที่ อพม.ไปเยี่ยม คุณยายรู้สึกดีใจ และพยายามจะกล่าวคำว่า ขอบคุณ ทำให้อาสาที่เข้าเยี่ยมรู้สึกอิ่มบุญ

คุณตาเพียร ซึ่งอาศัยอยู่กับคุณยายบุญ เพียง 2 คนตายาย มีลูกก็ไม่ได้มาดูแล
กล่าว "ขอบคุณผู้ใจบุญ ผู้บริจาดทุกท่าน รวมถึง อพม.เขตลาดพร้าว ที่เข้ามาช่วยเหลือ และดูแล ใส่ใจและห่วงใยผู้สูงอายุ"

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

ภาพประกอบ

อาสาพัฒนาสังคม (อพม.) เขตลาดพร้าว เดินเท้าเคาะประตูบ้าน เยี่ยมเยือนผู้ป่วย

ผู้พิการติดเตียง และกลุ่มคนเปราะบาง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ แออัด และมีสภาพความเป็นอยู่ที่เดือดร้อน รวมถึงกลุ่มคนเปราะบางที่อาศัยอยู่ตามริมคลองต่างๆ ที่หน่วยงานต่างๆ และสภาพการเดินทางเข้าในพื้นที่นั้นยากลำบาก

อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.)เขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ริมคลอง คุณตาเที่ยงซึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายซึ่งมีอาชีพรับจ้าง ระหว่างที่ อพม.เข้าไปเยี่ยม คุณตาเที่ยง ได้นอนจมอยู่กับปัสสาวะของตนเอง และลุกไม่ขึ้น ทีมงานต้องช่วยกันประคองคุณตาขึ้นนั่ง และสังเกตว่า คุณตาไม่สามารถลุกเองได้ และอยู่ในท่านอนเดิมๆ นานเกินไป ทำให้เกิดอาการบวมน้ำที่เบ้าตาข้างขวา จึงได้ประสานกับ อาสาสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อช่วยดูอาการและช่วยในการดูแลปฐมพยาบาลต่อไป

ในซอกซอยแคบๆ ทีมีทางเดินทางเพียง 1.50 เมตร อพม.เขตลาดพร้าว ได้พบ น.ส.ฝ้าย ผู้พิการตัดขา ที่นอนติดเตียงอยู่บนบ้านไม้ที่พื้นไม้เริ่มผุ เวลาเดินเข้าบ้านต้องค่อยๆ ย่ำตามแผ่นไม้กระดาน อาศัยอยู่กับหลานที่มีอาชีพเป็นแม่บ้าน ซึ่งระหว่างวันทำงานต้องให้ น.ส.ฝ้าย อยู่บ้านคนเดียว ต้องอยู่กับสิ่งขับถ่ายเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดเป็นแผลกดทับ ยากต่อการดูแลรักษา อพม.เขตลาดพร้าว จึงส่งมอบผ้าอ้อม ถุงยังชีพ และช่วยประสาน อาสาสาธารณสุข เข้าดูแลเรื่องสุขอนามัยต่อไป 

ในห้องเช่าเล็กๆ มีผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่กับลูกสาว ซึ่งต้องออกไปทำงานนอกบ้าน นายสมชาย เล่าว่า ตนเองเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้แขนขาซึกขวาไม่สามารถใช้งานได้ เป็นภาระทำให้ลูกสาวคนเดียว ต้องออกจากโรงเรียน และหางานทำ ซึ่งรายได้ก็ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ไม่มีเงินไปพบแพทย์ตามนัด อพม.เขตลาดพร้าว จึงส่งมอบผ้าอ้อม และข้าวสารอาหารแห้ง ไว้ เป็นการช่วยเหลือความเป็นอยู่ ในเบื้องต้น

นายสมชาย ได้กล่าว ขอบพระคุณผู้บริจากทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 

ในบ้านไม้เก่าๆ ชั้นเดียว ด้านในมีคุณยายสมใจ ที่ล้มป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียง อยู่ในความดูแลของลูกสาว เดิมคุณยายจะไม่ค่อยพูด เมื่อเห็น อพม.ลาดพร้าว ไปเยี่ยมด้วยความห่วงใย คุณยายพยายามจะพูดคุย และกล่าวคำขอบคุณออกมา ลูกสาวบอกกับอาสาฯ ว่าขอบคุณทีมงาน อพม.ลาดพร้าว ที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจ คุณยายรู้สึกดีใจ จึงพยายามจะพูดกับทุกค อพม.ลาดพร้าว ขอเป็นกำลังใจให้คุณยาย และครอบครัว


อพม.เขตลาดพร้าว ได้ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน เพื่อเยี่ยมเยือนถามไถ่ทุกข์สุข ได้พบกับ

คุณตาเพียร และคุณยายบุญ อาศัยอยู่ในบ้านเพียง 2 คนตายาย เดิมมีลูก 3 คน ส่งเสียเล่าเรียนจนจบปริญญาโท ได้การงานที่ดีทั้ง 3 คนและได้ย้ายออกไปพักที่อื่น หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาเยี่ยมพ่อแม่อีกเลย คุณยายบุญ เกิดความเครียดทำให้ล้มป่วยเป็นอัลไซเมอร์ โดยมีคุณตาเพียรเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ คุณตาเพียร ทานข้าววันละ 1 มื้อ เพราะต้องประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์ เพื่อเป็นการรักษาคุณยาย (คุณตา เล่าเรื่องพร้อมน้ำตา)

อพม.เขตลาดพร้าว จึงเป็นสะพานบุญ ส่งมอบผ้าอ้อม และถุงยังชีพ ที่มีข้าวสารอาหารแห้ง นม และของใช้ประจำวัน ไว้ให้ เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือต่อไป


อพม.หัวใจ ผู้ให้ ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ในซอกใด หาก อพม.ลาดพร้าว ทราบ เราจะไปเคาะประตู เพื่อเยี่ยมเยือนถามไถ่ทุกข์สุข พร้อมเป็นสะพานบุญ นำผ้าอ้อม สิ่งของ และอาหารไปช่วยเหลือ และแบ่งปัน เป็นกำลังใจ สร้างรอยยิ้ม เพื่อสังคม

สะพานบุญ - กองบุญผ้าอ้อม เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียง และกลุ่มคนเปราะบาง ที่ยากลำบาก แม้แดดจะร้อนระอุเพียงใด อพม.ลาดพร้าว ก็พร้อมเข้าเยี่ยมผู้ประสบปัญหาที่มีความเดือดร้อน เป็นสะพานบุญ ส่งต่อ กองบุญผ้าอ้อม ให้ถึงบ้าน

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ราคาแพ็คละ 360 บาท 1000 360,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
360,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
36,000.00

ยอดระดมทุน
396,000.00