project ผู้พิการและผู้ป่วย

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และต้องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ที่บ้าน ช่วยลดความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย และสามารถกลับบ้านได้ มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อ “เครื่องช่วยหายใจ” เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้มีโอกาสได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวของพวกเขาอีกครั้ง

ระยะเวลาโครงการ 01 ส.ค. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

119,687 บาท

เป้าหมาย

506,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 24%
32 วัน จำนวนผู้บริจาค 275

ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และต้องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ที่บ้าน ช่วยลดความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย และสามารถกลับบ้านได้ มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อ “เครื่องช่วยหายใจ” เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้มีโอกาสได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวของพวกเขาอีกครั้ง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

“โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง” เป็นโรคหายากที่เกิดจากความผิดปกติของกรรมพันธุ์ในยีนด้อย ทำให้มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท สารสื่อประสาท หรือเซลล์ประสาทตั้งแต่กำเนิด และเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตในทารกและเด็ก ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะเริ่มแสดงอาการได้ตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึงวัยเด็ก ดังที่ปรากฏในโรคนี้คือ เด็กทารกที่เกิดมามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีตลอดจนเติบโตได้ดีในวัยเด็ก และจะค่อยๆ สูญเสียการควบคุมการทำงานขั้นพื้นฐานของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อจะค่อยๆ เริ่มใช้งานไม่ได้ จากกล้ามเนื้อขามาเป็นที่กล้ามเนื้อแขน จนในที่สุดไปสู่กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจจะค่อยๆ อ่อนแรงลง แต่เด็กเหล่านี้ยังมีการทำงานของสมองที่ปกติ พวกเขาสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆและมีความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเด็กปกติทั่วไป เพราะสมองยังคงสามารถสั่งงานไปยังกล้ามเนื้อให้เคลื่อนไหวได้ปกติ แต่กล้ามเนื้อไม่รับรู้ ไม่ตอบสนอง ทำให้พวกเขาจะใช้งานกล้ามเนื้อทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้ ทีละน้อยๆ และทําให้ไม่สามารถ ลุก นั่ง เดิน วิ่ง หยิบจับสิ่งของต่างๆ อย่างปกติได้ อายุขัยของพวกเขาก็อาจจะน้อยกว่าคนปกติด้วย เด็กๆ เหล่านี้ต้องการกำลังใจจากทุกท่าน

“โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง” ถือเป็นโรคหายากชนิดหนึ่ง ที่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาที่ทำให้หายขาดจากโรคนี้ได้ ทุกๆ ปีในประเทศไทยมีเด็กที่เกิดมาเป็นโรคนี้ มากกว่า 1,000 ราย โดยเด็กเกิดใหม่มีอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้เท่ากับ 1 ใน 6,000 การที่โรคนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทําให้โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนเหมือนโรคทั่วไปนั้น เป็นไปได้ยาก ทําให้ผู้ป่วยขาดโอกาสทั้งเรื่องของการเข้าถึงวินิจฉัย การรักษา และการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ รวมถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไป การให้โอกาส คือ สิ่งที่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงรอคอยจากสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาได้รับการรักษา ได้รับเครื่องมือที่ช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกาย ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ผู้ป่วยลงทะเบียนเข้ามาที่ มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และแจ้งความประสงค์ "ขอรับบริจาคเครื่องช่วยหายใจ"โดยมีการแนบเอกสารผลตรวจทางการแพทย์ ยืนยันการเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากพันธุกรรม (Inherited neuromuscular disease)

2. เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ติดต่อกลับ เพื่อพูดคุยกับผู้ป่วยฯ หรือผู้ดูและผู้ป่วยฯ เบื้องต้น

3. มูลนิธิจะส่งเอกสาร แบบประเมินการรับอุปกรณ์

   (1) ให้แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยทำการประเมินความสามารถในการใช้อุปกรณ์ และในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วยจะต้องมีการความสามารถทางอารมณ์ของผู้ป่วย เพื่อประเมินความสามารถในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย

  (2) ประเมินขนาดของอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ ตามน้ำหนักตัว และความสูง ผู้ป่วยแต่ละคน

  (3) ผู้ป่วยฯ หรือผู้ดูแล ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับรายได้และภาระรายจ่ายของครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อประเมินในด้านของเศรษฐานะของผู้ป่วยร่วมด้วย

4. ส่งแบบประเมินกลับมาที่มูลนิธิฯ โดยการพิจารณามอบเครื่องช่วยหายใจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการแพทย์ของมูลนิธิฯ

5. มูลนิธิจะติดต่อบริษัทที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์ฯ และจัดซื้อ โดยการ ขอเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจ เทียบกันอย่างน้อย 2 บริษัท

   (เพื่อให้เป็นตามหลักการดำเนินการของมูลนิธิ บนพื้นฐานความโปร่งใส ราคาที่เหมาะสม และบริการหลังการขายที่ดีที่สุดเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเครื่องฯในอนาคต)

6. นัดให้ผู้ป่วยรับมอบ และทดลองใช้ หรือ จัดส่งเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด โดยบริษัทที่จัดจำหน่ายพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ เเนะนำการใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์

7. จัดทำสัญญาการยืมอุปกรณ์ ระหว่างผู้รับอุปกรณ์ และ มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

8. เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ติดต่อพูดคุยกับผู้ป่วยหลังจากได้รับอุปกรณ์ ติดตามให้คำแนะนำ เเละช่วยเหลือ


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเครื่องช่วยหายใจ พร้อมอุปกรณ์เสริม เครื่องละ 230,000 บาท 2 460,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
460,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
46,000.00

ยอดระดมทุน
506,000.00

บริจาคให้
สมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน