project โควิด-19 เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

อย่าปล่อยให้ “การสูญเสีย” กลายเป็นเรื่องปกติ⁣⁣ ร่วมบริจาค UNICEF Box of Life

สถานการณ์ โควิด สร้างผลกระทบมากมายให้กับคนทั่วโลก โดยเฉพาะเด็กๆ กว่า 2 ล้านคนต้องเสียชีวิตไปเพราะขาดสารอาหาร ส่วนเด็กอีก 23 ล้านคนทั่วโลกก็อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น องค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงขอชวนคนไทยร่วมสร้างปาฏิหาริย์ ต่อลมหายใจให้กับเด็กๆ ในโครงการ Box of Life (กล่องช่วยชีวิต)เพื่อส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นไปยังเด็ก ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อลดการสูญเสียอย่างเร่งด่วน โดยในกล่อง Box of Life จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย “Box of Life สู้โควิด-19” “Box of Life ช่วยชีวิต” และ “Box of Life วัคซีนเด็ก”

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ย. 2564 ถึง 31 ม.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

9,097 บาท

เป้าหมาย

263,997 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 3%
7 วัน จำนวนผู้บริจาค 20

สถานการณ์ โควิด สร้างผลกระทบมากมายให้กับคนทั่วโลก โดยเฉพาะเด็กๆ กว่า 2 ล้านคนต้องเสียชีวิตไปเพราะขาดสารอาหาร ส่วนเด็กอีก 23 ล้านคนทั่วโลกก็อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น องค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงขอชวนคนไทยร่วมสร้างปาฏิหาริย์ ต่อลมหายใจให้กับเด็กๆ ในโครงการ Box of Life (กล่องช่วยชีวิต)เพื่อส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นไปยังเด็ก ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อลดการสูญเสียอย่างเร่งด่วน โดยในกล่อง Box of Life จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย “Box of Life สู้โควิด-19” “Box of Life ช่วยชีวิต” และ “Box of Life วัคซีนเด็ก”

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ยูนิเซฟ เน็กซ์เจน คือ โครงการระดับโลกที่ริเริ่มโดยยูนิเซฟ ซึ่งเป็นการรวมพลังผู้นำคนรุ่นใหม่จากหลากหลาย สาขาอาชีพ ผ่านงานด้านการศึกษา การให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนทักษะ การสร้างเครือข่าย และการระดมทุน เพื่อช่วยพัฒนาชีวิตของเด็กๆ ที่เปราะบางในประเทศไทยและทั่วโลก 

เน็กซ์เจน ทำงานร่วมกับยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์เด็ก

ยังมีเด็กมากมายในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เด็กอีกกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรง และอีกกว่า 23 ล้านคนทั่วโลกที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เพราะขาดวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น แต่เราร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อต่อลมหายใจให้เด็ก ๆ ได้ ด้วย UNICEF Box of Life

ร่วมมอบ BOX OF LIFE เป็น ของขวัญให้กับเด็ก ๆทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยยูนิเซฟแบ่งกลุ่มความช่วยเหลือให้แก่เด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากที่สุด ผ่านประเภทของ UNICEF Box of Life 3 แบบ ในราคากล่องละ 799 บาท

กล่อง UNICEF Box of Life บรรจุวัคซีน

กล่องนี้จะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถส่งวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น เช่น วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ หัด และโปลิโอ ไปถึงเด็ก ๆ วัคซีนเหล่านี้มีความสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้เด็ก โดยเฉพาะทารกและเด็กเล็ก สร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะช่วยปกป้องพวกเขาจากโรคร้ายที่ป้องกันได้

กล่อง UNICEF Box of Life เพื่อสู้โควิด 19

กล่องนี้บรรจุของจำเป็นเพื่อปกป้องเด็ก ๆ ในพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทย รวมถึงใช้จัดซื้ออุปกรณ์ด้านการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์และโรงพยาบาลในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด 19 ในประเทศไทย เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน สเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องตรวจโควิด 19 ให้แก่เด็กและประชากรกลุ่มเปราะบาง

กล่อง UNICEF Box of Life เพื่อช่วยชีวิต

เงินบริจาคของคุณจะช่วยให้ยูนิเซฟสามารถจัดส่งเม็ดทำน้ำสะอาดที่ใช้เปลี่ยนน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำสะอาดได้กว่า 15,000 ลิตร​ รวมถึงอาหารบำบัดฉุกเฉินถึง 60 ซอง และผ้าห่มอุ่น 1 ผืนให้เด็กที่ประสบภัยหนาว

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

โครงการ Box of Life ในปีนี้ ของที่อยู่ในกล่องล้วนเป็นสิ่งของที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของเด็กๆ ทั้งสิ้น ยูนิเซฟ จะจัดส่งสิ่งของเหล่านั้นไปยังเด็กๆ ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากที่สุดและในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด แอนอยากเชิญชวนให้พวกเรามาช่วยกันสนับสนุนให้เด็กๆ

เนื่องจากภารกิจหลักของเรา คือ การเร่งตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก ๆ อย่างแท้จริง ในบางกรณี เราจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งของด้วยสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ซึ่งมีความต้องการเร่งด่วนมากกว่าในขณะนั้น ขอให้คุณมั่นใจว่า การสนับสนุนจากคุณกำลังช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างแท้จริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

UNICEF Nextgen

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 UNICEF Box of Life เพื่อช่วยชีวิต 100 79,999.00
2 UNICEF Box of Life เพื่อสู้โควิด 19 100 79,999.00
3 UNICEF Box of Life บรรจุวัคซีน 100 79,999.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
239,997.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
23,999.70

ยอดระดมทุน
263,996.70

บริจาคให้
อย่าปล่อยให้ “การสูญเสีย” กลายเป็นเรื่องปกติ⁣⁣ ร่วมบริจาค UNICEF Box of Life

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน