project ผู้สูงอายุ

ปลูกกล้วยกับมะรุมให้ตายาย จ.บุรีรัมย์

เชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการปลูกกล้วยและต้นมะรุม พืชเศรษฐกิจที่กินและขายได้ จำนวน 2,000 ต้น ที่ให้ร่มเงาและเป็นแหล่งอาหาร ให้กับคุณตาคุณยายในชุมชนที่อยู่เพียงลำพัง ให้พวกท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดบุรีรัมย์

ยอดบริจาคขณะนี้

53,873 บาท

เป้าหมาย

104,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 52%
จำนวนผู้บริจาค 56

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบต้นกล้วยและมะรุม ให้ตายาย 180 ครัวเรือน

7 พฤษภาคม 2021

สำหรับการดำเนินกิจกรรม คณะผู้จัดทำโครงการ รวมถึง คณะครู นักเรียน โรงเรียนมีชัยพัฒนา ที่ได้ร่วมกันนำต้นกล้วยและต้นมะรุมที่จัดซื้อไปมอบและปลูกให้กับผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 9 ชุมชน ชุมชนละ 20 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 180 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะได้รับต้นกล้วยและมะรุมรวมครัวเรือนละ 5 ต้น ซึ่งโครงการได้ทำกิจกรรมในชุมชนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายชื่อชุมชน ดังนี้

 1. บ้านโกรกประดู่ หมู่ 6 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 เมษายน 2564
 2. บ้านหนองโดนน้อย หมู่ 8 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 เมษายน 2564
 3. บ้านไทรงาม หมู่ 15 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 เมษายน 2564
 4. บ้านร่มเย็น หมู่ 16 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 เมษายน 2564
 5. บ้านสำโรง หมู่ 3 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2564
 6. บ้านหนองฟักทอง หมู่ 4 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2564
 7. บ้านดอนลอย หมู่ 5 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2564
 8. บ้านเก่า หมู่ 11 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2564
 9. บ้านโคกกลาง หมู่ 1 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 8 เมษายน 2564
 10. บ้านโคกกลางน้อย หมู่ 12 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 8 เมษายน 2564

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

ทางคณะผู้จัดทำได้ขอความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนให้คัดเลือกครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุจำนวน 20 ครัวเรือนต่อชุมชน ให้ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน มารวมตัวกันที่ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อรับฟังวัตถุประสงค์ของโครงการ รับมอบต้นกล้วยและต้นมะรุม หลังจากนั้น คณะผู้จัดทำ คุณครู นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะไปช่วยขุดหลุมเพื่อปลูกต้นกล้วย และต้นมะรุม ในแต่ละครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการทำโครงการ

ผู้สูงอายุทุกครัวเรือนที่ได้รับต้นกล้วยและต้นมะรุมรู้สึกดีใจมากที่ได้มีต้นกล้วยและต้นมะรุมปลูกที่บ้าน ซึ่งต้นไม้ที่นำมาให้จะให้ผลผลิตที่สามารถเก็บไว้รับประทานเองได้ที่บ้าน รวมไปถึงหากมีปริมาณมากก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ ซึ่งเป็นประโยชน์และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทุกครัวเรือนดีใจที่มีโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยระดมทุนเพื่อนำมาจัดซื้อต้นกล้วยและต้นมะรุม และขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายรวมระหว่างคนในชุมชน นักเรียน และผู้จัดทำโครงการ มอบต้นกล้วยและต้นมะรุม

ภาพการเล่ารายละเอียดของโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ

ภาพคนในชุมชนมารวมตัวกันที่ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อรับต้นกล้วยและต้นมะรุม

ภาพการร่วมกันปลูกต้นกล้วยในบ้านของคุณตา

ภาพคุณยายที่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้ได้รับต้นกล้วยกับมะรุมไปปลูกในบ้าน

ภาพนักเรียนที่ร่วมกันปลูกต้นกล้วยให้กับคนในชุมชน

ภาพคุณยายดีใจที่ได้รับต้นกล้วยและต้นมะรุมไปปลูกที่บ้าน

ภาพการนำต้นกล้วยและต้นมะรุมไปมอบให้กับผู้สูงอายุในแต่ละบ้าน

ภาพของคนในชุมชนที่มารับต้นกล้วยและต้นมะรุม

ภาพนักเรียนที่ร่วมโครงการร่วมกันปลูกต้นมะรุมในพื้นที่บ้านของคุณลุง

ภาพการมอบต้นกล้วยและต้นมะรุมให้กับคุณตาความประทับใจจากตา-ยาย

ความประทับใจจากตา-ยาย


นายสยาม สิบทัศน์
“ ในนามตัวแทนของพี่น้องในชุมชน ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบสิ่งของต่าง ๆ ให้กับชุมชนเรา ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยสายพันธุ์ดี และมะรุมที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับผู้บริโภค ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องในชุมชน ตำบลโคกกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอบคุณครับ ”


นางมา เหลือสืบชาติ

“ ขอขอบคุณทุกคนมาก ๆ รู้สึกดีใจ ภูมิใจ ที่มีโครงการดี ๆ แบบนี้เข้ามาในชุมชน มามอบกล้วยกับมะรุมให้กับพวกเรา เป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆ ขอบคุณค่ะ ”


นายสมปอง สระรัมย์
“ ขอบคุณนำครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยบริจาคเงินสมทบทุนในการซื้อต้นกล้วย ต้นมะรุมให้พวกเรา ขอบคุณโรงเรียนมีชัยพัฒนาที่ให้ความสำคัญในการจัดทำโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา เป็นโครงการที่มีประโยชน์ นอกจากจะได้รับต้นกล้วยกับมะรุมแล้ว ยังได้พบปะกับลูก ๆ หลาน ๆ จากโรงเรียนอีกด้วย ”

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

“มีแค่ต้นไม้เฉย ๆ ใครก็มีได้ แต่มีต้นไม้ที่กินและขายได้มันดียิ่งกว่า”

พวกเราสมาชิกในกลุ่มล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมีชัยพัฒนา ซึ่งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ และตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาและเรียนรู้ โรงเรียนมีชัยพัฒนาได้ปลูกฝังจิตสำนึกการแบ่งปัน การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม จึงเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการปลูกกล้วยและต้นมะรุม พืชเศรษฐกิจ จำนวน 2,000 ต้น ที่ให้ร่มเงาและเป็นแหล่งอาหาร ให้กับคุณตาคุณยายในชุมชนที่อยู่เพียงลำพังในจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้พวกท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดี ๆ กันนะคะ 


ปัจจุบันพื้นที่ป่าในชุมชนลดจำนวนลง การปลูกต้นไม้ลดลง ในชุมชนต่าง ๆ โดยที่ประชาชนจำนวนมากในชนบทที่ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้มาปลูกหรือไม่มีโอกาสในการขอรับต้นไม้ฟรี ซึ่งโครงการนี้เราจะเน้นไปที่ผู้สูงอายุ ที่อยู่เพียงลำพังโดยที่ไม่มีลูกหลานดูแล เพื่อให้พวกเขาได้มีต้นไม้ปลูกภายในบริเวณบ้านและพื้นที่อื่น ๆ ของตน มีร่มเงาและแหล่งอาหารที่ดี  โดยสามารถเริ่มปลูกภายในบ้าน

เราเชื่อว่า แม้จะเป็นสิ่งเล็ก ๆ แต่ถ้ามารวมกันเยอะขึ้น ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และสิ่งเล็ก ๆ นี้ เป็นสิ่งที่เราสามารถมอบความสุขให้กับคุณตาคุณยายผ่านต้นไม้ที่เรานำไปปลูกให้ และโครงการดังกล่าวยังสามารถแก้ไขปัญหาพื้นที่แห้งแล้งภายในจังหวัดบุรีรัมย์ให้กลับมาร่มรื่นได้ รวมไปถึงการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำภายในสังคม เพราะครัวเรือนไหนที่มีงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้ก็จะมีพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ได้ แต่สำหรับครัวเรือนที่ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อต้นไม้ ก็จะยังคงพื้นที่แห้งแล้ง และที่สำคัญคือ ลดปัญหาความยากลำบากของผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง โดยเฉพาะกับคุณตาคุณยายที่ไม่มีลูกหลานดูแล 

กลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมดำเนินการมีลักษณะ ดังนี้

 • เป็นผู้ที่มีความต้องการที่อยากจะช่วยเหลือ รับผิดชอบสังคม ในด้านของสิ่งแวดล้อมร่วมกัน แต่ไม่สามารถปลูกต้นไม้เองได้
 • เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • เป็นผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ต้องการต้นไม้ในจังหวัดบุรีรัมย์
 2. สรุปยอดเงินระดมทุนจากเว็บเทใจ
 3. สรุปรายชื่อผู้ที่ต้องการต้นไม้
 4. จัดซื้อต้นกล้วย และต้นมะรุม
 5. เดินทางไปปลูกต้นไม้ตามที่อยู่รายชื่อที่ลงทะเบียน

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เพื่อให้คุณตาคุณยายที่ไม่มีงบประมาณในการซื้อต้นไม้หรือไม่มีโอกาสที่จะขอรับต้นไม้ฟรีมาปลูกให้มีต้นไม้ได้ปลูกภายในบ้าน
 2. เป็นแหล่งอาหารสำหรับครัวเรือนที่ลงทะเบียน
 3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์การปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้น
 4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสำหรับผู้ที่ทำกิจกรรม


สมาชิกภายในทีม

 • นางสาวณัฏฐา ชัยโชติกิจ ศิษย์เก่าโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์
 • นางสาวกุสุมา บุตรพรม ศิษย์เก่าโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์
 • นางสาวสุทธิดา เจตนารักชาติ  ศิษย์เก่าโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์
 • นางสาวแสงเทียน แสนเมืองชิน  ศิษย์เก่าโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์
 • นางสาวนุช มีชัยพัฒนา ศิษย์เก่าโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

ภาคี 

 • โรงเรียนมีชัยพัฒนา
 • สมาคมพัฒนาประชากร (PDA)
 • มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ (mvf)

มอบต้นกล้วยและมะรุม ให้ตายาย 180 ครัวเรือน

7 พฤษภาคม 2021

สำหรับการดำเนินกิจกรรม คณะผู้จัดทำโครงการ รวมถึง คณะครู นักเรียน โรงเรียนมีชัยพัฒนา ที่ได้ร่วมกันนำต้นกล้วยและต้นมะรุมที่จัดซื้อไปมอบและปลูกให้กับผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 9 ชุมชน ชุมชนละ 20 ครัวเรือน รวมทั้งหมด 180 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะได้รับต้นกล้วยและมะรุมรวมครัวเรือนละ 5 ต้น ซึ่งโครงการได้ทำกิจกรรมในชุมชนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายชื่อชุมชน ดังนี้

 1. บ้านโกรกประดู่ หมู่ 6 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 เมษายน 2564
 2. บ้านหนองโดนน้อย หมู่ 8 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 เมษายน 2564
 3. บ้านไทรงาม หมู่ 15 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 เมษายน 2564
 4. บ้านร่มเย็น หมู่ 16 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 เมษายน 2564
 5. บ้านสำโรง หมู่ 3 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2564
 6. บ้านหนองฟักทอง หมู่ 4 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2564
 7. บ้านดอนลอย หมู่ 5 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2564
 8. บ้านเก่า หมู่ 11 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 5 เมษายน 2564
 9. บ้านโคกกลาง หมู่ 1 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 8 เมษายน 2564
 10. บ้านโคกกลางน้อย หมู่ 12 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 8 เมษายน 2564

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

ทางคณะผู้จัดทำได้ขอความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนให้คัดเลือกครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุจำนวน 20 ครัวเรือนต่อชุมชน ให้ตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน มารวมตัวกันที่ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อรับฟังวัตถุประสงค์ของโครงการ รับมอบต้นกล้วยและต้นมะรุม หลังจากนั้น คณะผู้จัดทำ คุณครู นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะไปช่วยขุดหลุมเพื่อปลูกต้นกล้วย และต้นมะรุม ในแต่ละครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการทำโครงการ

ผู้สูงอายุทุกครัวเรือนที่ได้รับต้นกล้วยและต้นมะรุมรู้สึกดีใจมากที่ได้มีต้นกล้วยและต้นมะรุมปลูกที่บ้าน ซึ่งต้นไม้ที่นำมาให้จะให้ผลผลิตที่สามารถเก็บไว้รับประทานเองได้ที่บ้าน รวมไปถึงหากมีปริมาณมากก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ ซึ่งเป็นประโยชน์และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทุกครัวเรือนดีใจที่มีโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยระดมทุนเพื่อนำมาจัดซื้อต้นกล้วยและต้นมะรุม และขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่าน

ภาพประกอบ

ภาพถ่ายรวมระหว่างคนในชุมชน นักเรียน และผู้จัดทำโครงการ มอบต้นกล้วยและต้นมะรุม

ภาพการเล่ารายละเอียดของโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ

ภาพคนในชุมชนมารวมตัวกันที่ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อรับต้นกล้วยและต้นมะรุม

ภาพการร่วมกันปลูกต้นกล้วยในบ้านของคุณตา

ภาพคุณยายที่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้ได้รับต้นกล้วยกับมะรุมไปปลูกในบ้าน

ภาพนักเรียนที่ร่วมกันปลูกต้นกล้วยให้กับคนในชุมชน

ภาพคุณยายดีใจที่ได้รับต้นกล้วยและต้นมะรุมไปปลูกที่บ้าน

ภาพการนำต้นกล้วยและต้นมะรุมไปมอบให้กับผู้สูงอายุในแต่ละบ้าน

ภาพของคนในชุมชนที่มารับต้นกล้วยและต้นมะรุม

ภาพนักเรียนที่ร่วมโครงการร่วมกันปลูกต้นมะรุมในพื้นที่บ้านของคุณลุง

ภาพการมอบต้นกล้วยและต้นมะรุมให้กับคุณตาความประทับใจจากตา-ยาย

ความประทับใจจากตา-ยาย


นายสยาม สิบทัศน์
“ ในนามตัวแทนของพี่น้องในชุมชน ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบสิ่งของต่าง ๆ ให้กับชุมชนเรา ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยสายพันธุ์ดี และมะรุมที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับผู้บริโภค ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องในชุมชน ตำบลโคกกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอบคุณครับ ”


นางมา เหลือสืบชาติ

“ ขอขอบคุณทุกคนมาก ๆ รู้สึกดีใจ ภูมิใจ ที่มีโครงการดี ๆ แบบนี้เข้ามาในชุมชน มามอบกล้วยกับมะรุมให้กับพวกเรา เป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆ ขอบคุณค่ะ ”


นายสมปอง สระรัมย์
“ ขอบคุณนำครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยบริจาคเงินสมทบทุนในการซื้อต้นกล้วย ต้นมะรุมให้พวกเรา ขอบคุณโรงเรียนมีชัยพัฒนาที่ให้ความสำคัญในการจัดทำโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา เป็นโครงการที่มีประโยชน์ นอกจากจะได้รับต้นกล้วยกับมะรุมแล้ว ยังได้พบปะกับลูก ๆ หลาน ๆ จากโรงเรียนอีกด้วย ”

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.ต้นกล้วย1,000*(25) ต้น25,000
2.ต้นมะรุม1,000*(50) ต้น50,000
3.ค่าน้ำมันรถ
10,000
4.ค่าดำเนินกิจกรรม
10,000
5.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

9,500
รวม
104,500