project สัตว์

"แหม๋วไม่เจ็บ" กองทุนเพื่อรักษาสัตว์ยากไร้ที่เจ็บป่วย

สัตว์จร หากบาดเจ็บหรือไม่สบาย สัตว์เหล่านี้จะไม่ได้รับการรักษาใดๆ เพราะไม่มีหน่วยงานใดที่ดูแลเรื่องนี้ พวกเค้าต้องตายจากอย่างทรมาน มูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา)พยายามเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสัตว์จรจัดยากไร้เหล่านี้ จึงอยากชวนทุกคนบริจาคเพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือสัตว์จรเหล่านี้กัน

ระยะเวลาโครงการ 12 มิ.ย. 2566 ถึง 12 ธ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

111,154 บาท

เป้าหมาย

660,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 17%
69 วัน จำนวนผู้บริจาค 257

สัตว์จร หากบาดเจ็บหรือไม่สบาย สัตว์เหล่านี้จะไม่ได้รับการรักษาใดๆ เพราะไม่มีหน่วยงานใดที่ดูแลเรื่องนี้ พวกเค้าต้องตายจากอย่างทรมาน มูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา)พยายามเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสัตว์จรจัดยากไร้เหล่านี้ จึงอยากชวนทุกคนบริจาคเพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือสัตว์จรเหล่านี้กัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โครงการ “เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) ขึ้นในปี พ.ศ. 2555 และดำเนินงานเรื่อยมาจนเกิดเป็น มูลนิธิเดอะวอยซ์ เสียงจากเราในปี 2556 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ยากไร้ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือและรักษาสัตว์จรจัดที่ได้รับอุบัติเหตุ ถูกทำร้าย หรือสัตว์ที่ถูกทิ้ง รวมถึงจัดหาผู้รับอุปการะใหม่
  2. เพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านการทำหมัน และเป็นการลดประชากรสัตว์จรอย่างยั่งยืน
  3. เพื่อแนะแนวทาง และเป็นตัวอย่างในการช่วยเหลือสัตว์ให้แก่บุคคลทั่วไป ให้สามารถเข้าใจและพร้อมช่วยเหลือได้ด้วยตนเอง
  4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์แก่เยาวชน และเสริมสร้างเรื่องความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงในสังคมทั่วไป

ปัจจุบันเคสมีเคสที่ทำการรักษาแล้วเสร็จกว่า 500  เคส และตอนนี้มีเคสรักษาคงค้างเป็นจำนวนมาก และเป็นการรักษาแบบต่อเนื่องอีกด้วย

เคสเราช่วยเหลือส่วนใหญ่พบกับอุบัติเหตุที่ค่อนข้างหนัก ทำให้พวกเค้าพิการไปตลอดชีวิต และยังมีโรคแทรกซ้อนอีก เราต้องดูแลเค้าไปตลอดลมหายใจ และใช้เงินเป็นจำนวนมากในการรักษา ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์ในประเทศ เราจำเป็นต่องจ่าย เพื่อรักษา ดูแลและเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้พวกเขา

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.มีผู้แจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือ

2.ทางมูลนิธิก็จะประสานส่งโรงพยาบาลสัตว์ใกล้เคียง และชำนาญในโรคหรือภาวะที่เป็น

3.ทางโรงพยาบาลสัตว์จะประเมินค่ารักษา

4.ทางมูลนิธิจะมาประเมินการระดมทุน และหาทุนจนครบในเคสนั้นๆ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่ารักษาโดยเฉลี่ย 20,000 บาทต่อตัว 30 600,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
600,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
60,000.00

ยอดระดมทุน
660,000.00

บริจาคให้
"แหม๋วไม่เจ็บ" กองทุนเพื่อรักษาสัตว์ยากไร้ที่เจ็บป่วย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน