project โควิด-19 เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

บำบัดและฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กที่ถูกทอดทิ้ง... (โดยมูลนิธิฯ บ้านนานา)

เด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้ง มีความจำเป็นเร่งด่วนมากที่จะต้องได้รับการดูแลพื้นฟูสภาพจิตใจจากนักจิตวิทยาเด็กโดยตรง เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดเป็นระยะเวลาที่ยาวนานส่งผลกระทบต่อเด็กๆ มากขึ้น ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้มีพฤติกรรมก้าวร้าว เกิดสภาวะโรคซึมเศร้า หวาดกลัวและรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า และปัญหาที่ตามมาคือเด็กพายายามฆ่าตัวตาย

ระยะเวลาโครงการ 28 ก.พ. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชนบ้านนานา (ศูนย์การเรียนบ้านนานา), เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย (เด็กและยาวชนในชุมชน)

ยอดบริจาคขณะนี้

270,341 บาท

เป้าหมาย

217,679 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 124%
จำนวนผู้บริจาค 304

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

บำบัดและฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กๆบ้านนานา 150 คน

3 ตุลาคม 2022

มูลนิธิพันธกิจบ้านนานาได้จัดกิจกรรม บำบัดและฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กที่อยู่ในความดูแลขอมูลนิธิฯ 150 คน ผ่าน 3 กิจกรรม ต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่หนึ่ง สัตว์เลี้ยงบำบัด กิจกรรมเลี้ยงไก่ ให้อาหารไก่ เก็บไข่ไก่ และกิจกรรมเลี้ยงเป็ด เต็มน้ำในบ่อเป็ดเพื่อให้เป็ดเล่นน้ำ เก็บไข่เป็ด ให้อาหารเป็ด กิจกรรมเลี้ยงวัว ให้เด็กฝึกให้อาหารวัว ฝึกพาวัวไปเดินเล่น โดยมีวิธยากร นายวันชัย ปอแฉะ

สถานที่ ศูนย์การเรียนบ้านนานา

ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 60 คน

สิ่งที่ได้รับผล/เกิดการเปลี่ยนแปลง

 • เด็กมีจิตใจร่าเริง มีความรัก และเวลาเสี้ยงสัว์เด็กๆมีความสุข ที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
 • เด็กมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เพราะต้องหารอาหารและน้ำให้สัตว์เลี้ยง ทำให้เด็กๆใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เด็กๆตั้งชื่อให้วัว(ใบโบก)และให้อาหารวัวกับเพื่อนๆ 

เด็กๆเก็บไข่กับเพื่อนๆ

เด็กๆ ดดูแลไก่ของตนเองก่อนปล่อยไปกินอาหาร

กิจกรรมที่สอง ดนตรีบำบัด กิจกรรมเล่นดนตรี ให้เด็กเลือกดนตรีที่เด็กชอบโดยมีประเภทดนตรีต่างๆ 1.กีต้าร์ 2.เปียโน 3.กล่อง 4.เบส โดยมีวิทยากรจากโบสถ์คริสตจักรพันธมิตรแม่สายเป็นผู้สอนดนตรี นายสุพงษ์ สนธินิรมล

สถานที่ คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย

ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 30 คน

สิ่งที่ได้รับผล/เกิดการเปลี่ยนแปลง

 • เด็กๆได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีที่ตนเองชื่นชอบ ทำให้เด็กๆมีความสุขและเพลิดเพลินกับเสียงดนตรี
 • เด็กๆมีความตื่นเต้นที่จะเรียนรู้จังหวะและคอดร์ดนตรีใหม่ๆ

ลองให้ฝึกเปียโนด้วยตนเอง

เด็กๆสัมผัสกลองโดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมที่สาม ด้านศิลปะบำบัด กิจกรรมศิลปะ ให้เด็กหามุมที่ชอบและวาดภาพตามจินตนาการของตนเองพร้อมกับตั้งชื่อภาพวาดและอธิบายความหมายของภาพ โดยมีวิธยากรจาก Y.M.C.A จังหวัดเชียงราย

สถานที่ ศูนย์การเรียนบ้านนานา

ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำวน 60 คน

สิ่งที่ได้รับผล/เกิดการเปลี่ยนแปลง

 • เด็กๆแสดงความรู้สึกส่วนลึกของตนเองผ่านทางภาพวาดและอธิบายความหมายของภาพ เมื่อเด็กได้พูดความรู้สึกของตนเองทำให้เด็กได้ระบายอารมณ์และความรู้สึกทำให้เด็กรู้สึกสบายใจ
 • เด็กได้ความอิสระในการวาดภาพ ทำให้เด็กมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองเลือก
 • เด็กๆได้สัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้น ผ่านทางการมอง การเดิน ทำให้จิตใจของเด็กๆอ่อนโยน


ความประทับใจจากเด็กๆที่ได้ร่วมกิจกรรม

เด็กชายธีรกิจ พันธกิจ : ผมดีใจที่ได้ร่วมทำกิจกรรมศิลปะกับเพื่อน

เด็กหญิงมาลี ลาหู่นะ : หนูมีความสุขที่ได้เล่นดนตรีที่หนูชื่นชอบเเละได้พัฒนาการเล่นดนตรีมากขึ้น

เด็กชายเฉลิมชัย ดอกไม้ทอง : ผมประทับใจเรื่องวัว ได้ดูแล ได้เป็นเพื่อน ได้ขี่หลังวัว

เด็กชายสุภาวัฒน์ เบเช : ผมรู้สึกประทับใจที่ได้เลี้ยงไก่ ผมชอบเก็บไข่ไก่ครับ

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิฯ บ้านนานาได้ทำงานช่วยเหลือกลุ่มเด็กเร่ร่อนขอทาน และเด็กด้อยโอกาส เช่น เด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กจากครอบครัวแตกแยก เด็กที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในสวนผลไม้และเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการตก เป็นเหยื่อการค้าแรงงานเด็ก การค้ามนุษย์และได้รับผลกระทบจากครอบครัวติดเชื้อ HIV/ Aids ที่อาศัยอยู่ ตามแนวตะเข็บชายแดน โดย 50% ของเด็กในมูลนิธิเป็นเด็กกลุ่มกำพร้าและอีก 30% เป็นเด็กกลุ่มถูกทอดทิ้ง 20% เป็นเด็กกลุ่มที่ใช้ความรุนเเรงในครอบครัวและเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ    

จากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดเป็นระยะเวลาที่ยาวนานส่งผลกระทบต่อเด็กๆ มากขึ้น มีแนวโน้มจำนวนเด็กถูกทอดทิ้งมากขึ้นและจำนวนเด็กกำพร้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้มีพฤติกรรมก้าวร้าว เกิดสภาวะโรคซึมเศร้า หวาดกลัวและรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า และปัญหาที่ตามมาคือเด็กพายายามฆ่าตัวตาย จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนมากที่จะต้องได้รับการดูแลด้านอาหารและที่อยู่อาศัยที่ปลดภัยให้กับเด็ก กลุ่มดังก่าวรวมถึงการบำบัดพื้นฟูสภาพจิตใจจากนักจิตวิทยาเด็กโดยตรง โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด เกตษบำบัด ดูแลควบคู่ไปกับชีวิตความเป็นอยู่เพื่อแยกเด็กให้ออกจากสภาพแวดล้อมเสี่ยง และสร้างชีวิตใหม่ให้กับเขาเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาอยู่ในสันคมอย่างมีความสุขและไม่เป็นปัญหาให้กับสันคมต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ให้ความช่วยเหลือเด็กจากพื้นที่ต่างๆ จากการติดต่อแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาจากชุมชน  ชาวบ้านหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ ในพื้นที่
 2. ลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุ หรือที่ได้รับแจ้ง พร้อมเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากพยานแวดรอบ และผู้ใหญ่บ้านในชุมชนนั้นๆ
 3. รับเด็กเข้ามาอยู่ในบ้านพักพื้นโดยมีพี่เลี้ยงบ้านเด็ก  และนักจิตวิทยาเด็ก คอยพูดคุย ดูแล และเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเด็ก

รูปแบบกิจกรรม    

1. Pet therapy สัตว์เลี้ยงบำบัด

การมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์จะช่วยลดความกดดัน ทำให้มีสมาธิมากขึ้น สงบสติอารมณ์ มีความมั่นใจมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี      
และกิจกรรมด้านนี้จะพัฒนาเด็กในการใช้ร่างกายทุกส่วนให้เหมาะสมตามวัย การเสริมสร้างทักษะการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การทำงานสอดประสานกันของอวัยวะส่วนต่าง ๆ การบูรณาการความรู้จากวิชาเรียน มาสู่การละเล่น รวมถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคม โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การปลูกผัก การเลี้ยงไก่ ไข่ เก็บไข่ การเลี้ยงแปด และเลี้ยงวัว รวมถึงการออกนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้

2. ดนตรีบำบัด

กิจกรรมด้านนี้จะพัฒนาเด็กในการพัฒนาสมาธิ พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกัลวล กระตุ้นการรับรู้ และพัฒนาเจตคติในทางบวก โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การร่วมกันรับฟังดนตรี การมีส่วนร่วมโดยร่างกายหรือการบรรยาย รวมถึงการสร้างเสียงดนตรีด้วยตนเอง

3. ศิลปะบำบัด

กิจกรรมด้านนี้จะพัฒนาเด็กด้านอารมณ์ ความคิด การเสริมสร้างจินตนาการ เกิดการต่อยอดความรู้สึก และปลดปล่อยอารมณ์ทางลบ รวมถึงเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยในจิตใจ โดยกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ คือ การให้เด็กถ่ายทอดอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และแรงจูงใจผ่านวิธีการทางศิลปะหลากหลายรูปแบบ โดยไม่ได้คำนึงถึงความสวยงามหรือหลักเกณฑ์ทางศิลปะ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน บ้านนานา

บำบัดและฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กๆบ้านนานา 150 คน

3 ตุลาคม 2022

มูลนิธิพันธกิจบ้านนานาได้จัดกิจกรรม บำบัดและฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กที่อยู่ในความดูแลขอมูลนิธิฯ 150 คน ผ่าน 3 กิจกรรม ต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่หนึ่ง สัตว์เลี้ยงบำบัด กิจกรรมเลี้ยงไก่ ให้อาหารไก่ เก็บไข่ไก่ และกิจกรรมเลี้ยงเป็ด เต็มน้ำในบ่อเป็ดเพื่อให้เป็ดเล่นน้ำ เก็บไข่เป็ด ให้อาหารเป็ด กิจกรรมเลี้ยงวัว ให้เด็กฝึกให้อาหารวัว ฝึกพาวัวไปเดินเล่น โดยมีวิธยากร นายวันชัย ปอแฉะ

สถานที่ ศูนย์การเรียนบ้านนานา

ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 60 คน

สิ่งที่ได้รับผล/เกิดการเปลี่ยนแปลง

 • เด็กมีจิตใจร่าเริง มีความรัก และเวลาเสี้ยงสัว์เด็กๆมีความสุข ที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
 • เด็กมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เพราะต้องหารอาหารและน้ำให้สัตว์เลี้ยง ทำให้เด็กๆใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เด็กๆตั้งชื่อให้วัว(ใบโบก)และให้อาหารวัวกับเพื่อนๆ 

เด็กๆเก็บไข่กับเพื่อนๆ

เด็กๆ ดดูแลไก่ของตนเองก่อนปล่อยไปกินอาหาร

กิจกรรมที่สอง ดนตรีบำบัด กิจกรรมเล่นดนตรี ให้เด็กเลือกดนตรีที่เด็กชอบโดยมีประเภทดนตรีต่างๆ 1.กีต้าร์ 2.เปียโน 3.กล่อง 4.เบส โดยมีวิทยากรจากโบสถ์คริสตจักรพันธมิตรแม่สายเป็นผู้สอนดนตรี นายสุพงษ์ สนธินิรมล

สถานที่ คริสตจักรพันธมิตรแม่สาย

ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 30 คน

สิ่งที่ได้รับผล/เกิดการเปลี่ยนแปลง

 • เด็กๆได้สัมผัสกับเครื่องดนตรีที่ตนเองชื่นชอบ ทำให้เด็กๆมีความสุขและเพลิดเพลินกับเสียงดนตรี
 • เด็กๆมีความตื่นเต้นที่จะเรียนรู้จังหวะและคอดร์ดนตรีใหม่ๆ

ลองให้ฝึกเปียโนด้วยตนเอง

เด็กๆสัมผัสกลองโดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำ

กิจกรรมที่สาม ด้านศิลปะบำบัด กิจกรรมศิลปะ ให้เด็กหามุมที่ชอบและวาดภาพตามจินตนาการของตนเองพร้อมกับตั้งชื่อภาพวาดและอธิบายความหมายของภาพ โดยมีวิธยากรจาก Y.M.C.A จังหวัดเชียงราย

สถานที่ ศูนย์การเรียนบ้านนานา

ผู้ได้รับผลประโยชน์ จำวน 60 คน

สิ่งที่ได้รับผล/เกิดการเปลี่ยนแปลง

 • เด็กๆแสดงความรู้สึกส่วนลึกของตนเองผ่านทางภาพวาดและอธิบายความหมายของภาพ เมื่อเด็กได้พูดความรู้สึกของตนเองทำให้เด็กได้ระบายอารมณ์และความรู้สึกทำให้เด็กรู้สึกสบายใจ
 • เด็กได้ความอิสระในการวาดภาพ ทำให้เด็กมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองเลือก
 • เด็กๆได้สัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้น ผ่านทางการมอง การเดิน ทำให้จิตใจของเด็กๆอ่อนโยน


ความประทับใจจากเด็กๆที่ได้ร่วมกิจกรรม

เด็กชายธีรกิจ พันธกิจ : ผมดีใจที่ได้ร่วมทำกิจกรรมศิลปะกับเพื่อน

เด็กหญิงมาลี ลาหู่นะ : หนูมีความสุขที่ได้เล่นดนตรีที่หนูชื่นชอบเเละได้พัฒนาการเล่นดนตรีมากขึ้น

เด็กชายเฉลิมชัย ดอกไม้ทอง : ผมประทับใจเรื่องวัว ได้ดูแล ได้เป็นเพื่อน ได้ขี่หลังวัว

เด็กชายสุภาวัฒน์ เบเช : ผมรู้สึกประทับใจที่ได้เลี้ยงไก่ ผมชอบเก็บไข่ไก่ครับ

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม เด็กในโครงการบำบัด จำนวน 150 คน 10บาทต่อวัน ต่อคน วันละ 1 มื้อ =42,000 บาท /สามเดือน 42,000X3=126,000บาท 150 คน 126,000.00
2 Pet therapy สัตว์เลี้ยงบำบัด -พันธ์ไก่ 50 ตัว /120X50=6000 -พันธ์แปด 50 ตัว/120X50=6000 -อุปกรณ์การให้อาหารไก่ 20 อัน/100X20=2000 -อุปกรณ์ให้น้ำ ไก่ 20 อัน/100X20= 2000 -ค่าอาหารไก่ เป็ด 100 ตัว/300X3=900 -ถุงมือสำหรับเด็กๆ 50 คู่/50X50=2500 -รองเท้าบุดสำหรับเด็ก 50 คู่/150X50=7500 50คน 26,900.00
3 Music therapy ดนตรีบำบัด -ลำโพงเคลื่อนที่ 1 เครื่อง /4000 -กีต้าร์ 2 ตัว /4000x2=8000 -อูคูเลเล่ 2 ตัว/1000x2=2000 50คน 14,000.00
4 ด้านศิลปะบำบัด สีน้ำ 30 ชุด /40x30=1200 สีไม้ 30 ชุด/70x20=2100 กระดาษวาดเขียน 30 ชุด /100x3=300 กระดาษปรู้ฟ 10 ชุด/120x2=240 ภูกัน 30 ด้าม/30x5=150 30คน 3,990.00
5 ค่าจ้างนัดจิตวิทยา 1 คน/9000x3เดือน=27000 1คน 27,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
197,890.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
19,789.00

ยอดระดมทุน
217,679.00