project โควิด-19

อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย (อสทท.) ร่วมฟื้นวิกฤติโควิดในชุมชนกระบี่

ระดมทุนค่าอาหาร ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เช่น บ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ (พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นกว่า 100 คน), พื้นที่ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ (มีผู้เดือดร้อนมากกว่า 1,000 ครัวเรือน) และพื้นที่อำเภอคลองท่อม ตำบลกองพน (ยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,500-2,000 ครัวเรือน) ซึ่งปัจจุบันทางการได้สั่งปิดหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถเดินทางออกไปไหนได้

ระยะเวลาโครงการ 28 ก.ย. 2564 ถึง 30 พ.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ กระบี่

ยอดบริจาคขณะนี้

735 บาท

เป้าหมาย

550,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 0%
จำนวนผู้บริจาค 6

สำเร็จแล้ว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประกาศล็อคดาวจังหวัดตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นมา เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงในจังหวัด มีหลายหมู่บ้านมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เช่น บ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ วันที่ 20 กันยายน มีผู้กักตัวที่โรงแรม 59 คน กักตัวที่บ้าน 17 คน รวม 76 คน ทางชุมชนต้องการ ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน มีจำนวน 101 คน  พื้นที่อำเภอเมือง ตำบลกระบี่น้อยมีผู้เดือนร้อนมากกว่า 1,000 ครัวเรือนและยังมีพื้นที่ อำเภอคลองท่อม ตำบลกองพน ที่เป็นชุมชนใหญ่พบยอดผู้ติดเชื้อในครัวเรือนมากว่า 1,500 - 2,000 ครัวเรือน อีกทั้งทีมกู้ภัยที่คอยเข้าไปช่วยเหลือก็ยังขาดอุปกรณ์การแพทย์ ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจน และยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ เพราะจำเป็นต้องใช้อย่างมากเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อสูงทุกวัน

ทางโครงการจึงต้องการระดมทุนเพื่อนำไปใช้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นได้แก่ ถังอ๊อกซิเจน เครื่องวัดอ๊อกซิเจน เครื่องวัดความดัน ชุด PPE ถุงมือ ตลอดจนข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม นม และผ้าอ้อมเด็ก เป็นต้น ส่งไปยังเกาะหลีเป๊ะ และผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทราปราการ และจังหวัดเชียงราย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. วางแผนการสื่อสาร

2. พัฒนา content

3. ยิงโพสต์ประชาสัมพันธ์

4. ติดตาม ตอบ comments

5. อัพเดทความช่วยเหลือที่ได้รับเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ติดตาม

6. ยิงโพสต์ขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ และสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ช่วยเหลือได้รับทราบผ่านเพจ อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย Thai Tourism Volunteers

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กาญจนา สมมิตร

56 หมู่ 5 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

0819502721

sommitrak@gmail.com


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1

เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
- ถังออกซิเจนขนาด 2 คิวพร้อมหัวเกจ์และอุปกรณ์ จำนวน 6 หัว x 39,000 บาท
- เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด จำนวน 20 หัว x 2,390 บาท
- เครื่องวัดอุณหภูมิปลายนิ้วมือ จำนวน 20 เครื่อง x 160 บาท 
- ชุด PPE จำนวน 200 ชุด x 165 บาท
- ค่าอุปกรณ์จิปาถะ 2,000 บาท

(ตามรายการที่ระบุ)125,000.00
2 ถุงยังชีพ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง สิ่งของจำเป็นต่างๆ เบื้องต้นจำนวน 1,500 ชุด x 250 บาท 1,500 ชุด 375,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
500,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
50,000.00

ยอดระดมทุน
550,000.00