project ผู้สูงอายุ

บุญ-ส่ง: สมทบทุนจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ 400 ชุด

ปัจจุบันประชากรที่มีอายุ 60 ปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่อัตราการเกิด และประชากรในวัยทำงานลดน้อยลง ภาวะสูงวัยมีความเปราะบางทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ และสังคม จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในโครงการที่ชื่อว่า “บุญ-ส่ง” เพื่อส่งผ้าอ้อมและแผ่นรองซับให้ผู้สูงอายุติดเตียงและคนที่จำเป็นต้องใช้งาน

ระยะเวลาโครงการ 17 ก.ค. 2566 ถึง 31 ต.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชุมชน), แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชุมชน), ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ชุมชน)

ยอดบริจาคขณะนี้

109,274 บาท

เป้าหมาย

110,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 99%
11 วัน จำนวนผู้บริจาค 230

ปัจจุบันประชากรที่มีอายุ 60 ปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่อัตราการเกิด และประชากรในวัยทำงานลดน้อยลง ภาวะสูงวัยมีความเปราะบางทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ และสังคม จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในโครงการที่ชื่อว่า “บุญ-ส่ง” เพื่อส่งผ้าอ้อมและแผ่นรองซับให้ผู้สูงอายุติดเตียงและคนที่จำเป็นต้องใช้งาน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังย่างก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2565 โดยคำว่าสังคมสูงวัยคือ สังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่สัดส่วนของอัตราการเกิด และจำนวนประชากรในวัยทำงานลดน้อยลงภาวะสูงวัยนั้นจะมาพร้อมกับความเปราะบางทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ และสังคม ผู้สูงอายุจึงต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นในหลายด้าน แม้ว่าภาครัฐจะเตรียมความพร้อมด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ส่งเสริมการแผนการเงิน และสุขภาพหลังเกษียณ สร้างความมั่นคงทางรายได้ไม่ให้เหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างสังคมสูงวัยที่เป็นธรรม และเท่าเทียม จัดสวัสดิการถ้วนหน้า และส่งเสริมอาชีพ ก็ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในประจำวัน

การเข้าถึงพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือยังกลุ่มผู้สูงอายุในครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิดนั้นเป็นปัญหาที่ทางโครงการฯ อยากเข้าไปช่วยเหลือ เพราะเมื่อผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพทางกายประเภทผู้ป่วยติดเตียงหรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเวชภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการติดเชื้อและอื่นๆตามมา นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวขาดครอบครัวหรือคนรอบข้างดูแล มักจะเกิดปัญหาสุขภาพจิตรู้สึกโดดเดี่ยวและอาจเกิดภาวะซึมเศร้าตามมาได้ การที่ได้ให้อาชีพวัยหลังเกษียณหรือมีกิจกรรมรองรับให้ทางกลุ่มผู้สูงอายุมารวมตัวกันเพื่อสังคม จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่โครงการฯ เห็นความสำคัญและพัฒนาให้เกิดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในโครงการที่ชื่อว่า “บุญ-ส่ง”

ขั้นตอนการดำเนินโครงการผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แถบกาวคละไซส์ 200 ห่อ 80,000.00
2 แผ่นรองซับ 200 ห่อ 20,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
100,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,000.00

ยอดระดมทุน
110,000.00

บริจาคให้
บุญ-ส่ง: สมทบทุนจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ 400 ชุด

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน