project ภัยพิบัติ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กทม. ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง

ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในพื้นที่ กทม ปทุมธานี อยุธยา และ จ.อ่างทอง เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,200 ถุง ประกอบด้วย ยา นมเด็ก น้ำดื่มสะอาด ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย

พื้นที่ดำเนินโครงการ กทม ปทุมธานี อยุธยา และ จ.อ่างทอง

ยอดบริจาคขณะนี้

6,990 บาท

เป้าหมาย

422,400 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 2%
33 วัน จำนวนผู้บริจาค 14

ฝกตกทุกวัน

บางทีน้ำไม่ลดหลายวันแล้ว!

ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมอบถุงยังชีพไปหลายพื้นที่ เราคาดว่า เหตุการณ์เช่นนี้จะยาวไปถึงตุลาคม จึงตั้งเป้าหมายช่วยเหลือชุมชมที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม ปทุมธานี อยุธยา และจ.อ่างทอง เพื่อนมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,200 ถุง ประกอบด้วย ยา นมเด็ก น้ำดื่มสะอาด ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย โดยตัวอย่างชุมชน ประกอบด้วย

  • ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ ดอนเมือง
  • ชุมชมวัดสะแก จ.ปทุมธานี
  • ชาวบ้านในพื้นที่บางปะหัน จ.อยุธยา
  • ชาวบ้านในพื้นที่ ป่าโมก จ.อ่างทอง

หรือหากใครต้องการส่งของช่วยเหลือ

สามารถส่งได้ที่ :  Icare Thailand foundation ซอย 5 หมู่บ้าน มณียา ถ.รัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี 

สิ่งของรับบริจาค : น้ำดื่มสะอาด และ อาหารแห้ง 

สิ่งที่ไม่รับ : เสื้อผ้ามือสอง

ติดต่อ : https://www.facebook.com/iCareTH


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ระดมทุนเพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ
  2. ลงพื้นที่ส่งถุงยังชีพอย่างเร่งด่วน
  3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และเครือข่ายใกล้เคียงเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ประโยชน์ของโครงการ 

  • ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติ
  • สร้างความร่วมมือของคนไทยเพื่อส่งต่อการช่วยเหลือด้วยกันเอง
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1อาหารกล่อง 500 กล่อง ๆ ละ 40 บาท 4 สัปดาห์ 80,000.00
2 ถุงยังชีพ 200 ถุง ๆ ละ 380 บาท 4 สัปดาห์ 304,000
รวมเป็นเงินทั้งหมด
384,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
38,400.00

ยอดระดมทุน
422,400.00

บริจาคให้
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กทม. ปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน