project เด็กและเยาวชน

บ้านพักครูและหอพักนักเรียนแก่โรงเรียนบนดอย

เพราะนักเรียนอยู่บนเขาที่ห่างไกล การเดินทางไปสอนแต่ละครั้งจึงอยากลำบาก และหอพักเก่าก็ผุพังแล้ว มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ และมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จึงต้องการสร้างบ้านพักครูใน 3 โรงเรียน และหอพักนักเรียนอีก 1 อาคาร เราจึงตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้การสนับสนุนทางด้านที่พักอาศัยที่ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตของคุณครูและนักเรียนที่ดีขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 29 เม.ย. 2567 ถึง 31 มี.ค. 2568 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: 1.ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (บ้านปางสนุก) ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี , 2.โรงเรียนบ้านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน , 3.โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ ต.ปางหมู อ.เมืองเเม่ฮ่องสอน จ.เเม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

200,790 บาท

เป้าหมาย

968,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 21%
317 วัน จำนวนผู้บริจาค 50

**ทุกการบริจาคลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า** 

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากทางมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ และมูลนิธิไอแคร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมอบโอกาสทางด้านการศึกษา และได้เข้าไปสำรวจโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ จึงได้เห็นถึงปัญหาของโรงเรียนสามแห่งที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งมีนักเรียนและคุณครูที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องจากสภาพบ้านพักครูที่ทรุดโทรมและค่อนข้างยากลำบากในการพักอาศัย ทำให้คุณครูไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอและทำให้ประสิทธิภาพในการสอนลดลง รวมทั้งสภาพแวดล้อมและอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยทำให้น้ำรั่วซึมเข้าไปในบ้าน มีแมลงและสัตว์อื่นๆ เข้าไปรบกวน เราจึงตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและให้การสนับสนุนทางด้านที่พักอาศัยที่ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตของคุณครูและนักเรียนที่ดีขึ้น

1.ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (บ้านปางสนุก) ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  สร้างบ้านพักครูสำหรับ คุณครูสองท่าน 

2.โรงเรียนบ้านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สร้างบ้านพักครูสำหรับ คุณครูสามท่าน 

3.โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน จังหวัดเเม่ฮ่องสอน  ปรับปรุงเเละซ่อมเเซมบ้านพักครู สำหรับคุณครูสองท่าน เเละต่อเติมหอพักสำหรับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียน และเดินทางมาเรียนลำบาก

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเเละพบปัญหาบ้านพักครูที่มีความทรุดโทรม ทำให้ยากต่อการพักอยู่อาศัย จึงได้ตัดสินใจที่จะจัดตั้งโครงการสร้างบ้านพักครู  จำนวน 3 เเห่งที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน    

2.ระดมทุนเพื่อสร้างบ้านพักครู

3.จัดสร้างบ้านพักครู  3 แห่ง และหอพัก 1 แห่ง

4.เข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านพัก

5.ให้กำลังใจบุคลากรทางด้านการศึกษา ผู้ปกครอง เเละนักเรียน เเละทำพิธีเปิดบ้านพักอย่างเป็นทางการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายศุภกิจ ลิ่วเฉลิมวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมอัสสัมชัญ และประธานมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์

เพื่อนๆ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ AC 86

เพื่อนๆ จาก จุฬา รุ่น CU 15. 

พนักงานบริษัทลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท Plan Associates และ ประชาชนทั่วไป

iCare Thailand Foundation มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 สร้างบ้านพักครู โรงเรียนบ้านแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง 340,000.00
2 ซ่อมเเซมบ้านพักครูเเละต่อเติมหอพักสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ ต.ปางหมู อ.เมืองเเม่ฮ่องสอน จ.เเม่ฮ่องสอน 1 หลัง 280,000.00
3 สร้างบ้านพักครู ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (บ้านปางสนุก) ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง 260,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
880,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
88,000.00

ยอดระดมทุน
968,000.00

บริจาคให้
บ้านพักครูและหอพักนักเรียนแก่โรงเรียนบนดอย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน