project โควิด-19 กลุ่มคนเปราะบาง

กองทุนเทใจช่วยครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน

"ครอบครัวเด็กยากจนจำนวนมากเข้าสู่สถานการณ์อดมื้อกินมื้อแล้ว" ขอชวนทุกคนช่วยกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กในบ้านพักเด็กเล็ก เด็กอ่อนในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานรายวัน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาด Covid-19 ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ อาทิ ถุงยังชีพ หน้ากาก รวมถึงอาชีพที่จะหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

780,300 บาท

เป้าหมาย

780,300 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 497

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สรุปการทำงานตามโครงการกองทุนเทใจ ระยะที่ 1

28 พฤษภาคม 2020

ทางเทใจได้ดำเนินการโอนเงินรอบแรกไปยัง องค์กรเพื่อให้แต่ละองค์กรดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง

องค์กรที่ 1 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 

สนับสนุน : ตะกร้ายังชีพให้กลุ่มคนเปราะบาง 51 ราย

ดำเนินการช่วยเหลือบุคคลกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ ทั้งที่ยังไม่มีสัญชาติไทย และกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ใน 3 ตำบล 2 อำเภอ คือพื้นที่ ตำบลแม่สลองนอก ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และพื้นที่ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 51 ราย โดย มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ได้ดำเนินการจัดหาของใช้สำหรับอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จัดใส่ในตะกร้ายังชีพ ประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ จำนวน 5 กิโล กรัม 1 ถุง น้ำมันพืช 1 ขวด ไข่ไก่ 1 แผง มะม่วงสุก 1กิโลกรัม ผงซักฟอก 1 ถุง แชมพู 1 ขวด สบู่ 2 ก้อน ยาสีฟัน 1 กล่อง แปรงสีฟัน 1 ด้าม ทั้งนี้ยังได้มอบเงินใส่ซองเพื่อให้กลุ่มผู้เฒ่าได้นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันท่านละ 200 บาท


องค์กรที่ 2 มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

สนับสนุน : ของจำเป็นต่อคนข้ามเพศ 25 ราย 

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ ของจำเป็นต่อคนข้ามเพศที่ไม่มีแจกในชุดยังชีพอื่นๆเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนงสิ่งของที่บรรจุในถุงยังชี โดยส่งมอบไปยังในพื้นที่ เชียงใหม่ ชลบุรี อุบลราชธานี ตรัง กรุงเทพมหานครและปริมมณฑล อาทิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และยาต่างๆ 

องค์กรที่ 3 สหทัยมูลนิธิ

สนับสนุน : จัดถุงยังชีพ ให้ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลเด็กให้กับมูลนิธิ 30 ครอบครัว

สหทัยมูลนิธิ ได้จัดถุงยังชีพ ให้ครอบครัวอุปถัมภ์อำเภอบางไทร และอำเภอลาดบัวหลวง จ.อยุธยา จำนวน 30 ครอบครัว โดย ถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง นม และของอุปโภคต่างๆ รวมถึง หนังสือนิทานอีเล้งเค้งโค้งหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กและครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อดูแลตัวเอง

องค์กรที่ 4 สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

สนับสนุน : ถุงยังชีพเทใจ แบ่งปัน 200 ครอบครัว

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) 

“ถุงยังชีพเทใจ แบ่งปัน”สำหรับ 200 ครอบครัวใน จ.ยะลา เป็นถุงยังชีพที่ทำให้ครอบครัวที่มีเด็กเปราะบางได้เข้าถึงอาหารที่จำเป็นต้องการดำรงชีวิต และเข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันตัว ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งที่นอกเหนือจากที่มีอยู่ในถุงยังชีพ ลูกเหรียงสนับสนุนเนื้อผ้าบางส่วนให้กับหลายครอบครัว เพื่อให้เพียงพอต่อสมาชิกที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะจากการสำรวจเดิมของลูกเหรียงกับปัจจุบัน สมาชิกในครอบครัวมีเพิ่มขึ้นจำนวน 3-6 คนต่อ 1 ครอบครัว ผลจากการถูกเลิกจ้างงานจากในพื้นที่และจากประเทศมาเลยเซีย ทำให้มีแรงงานย้ายถิ่นกลับมาจำนวนมาก หลายครอบครัวได้รับการติดต่อเพื่อช่วยหางานให้ และหลายครอบครัวลูกเหรียงระดมนมกล่องจากโรงเรียนที่ปิดเทอม (โดยขอสนับสนุนจากครอบครัวที่มีบุตรในโรงเรียน แต่ไม่บริจาคนมให้กับลูกเหรียงเพื่อมอบให้กับเด็กๆที่ต้องการแทน) สนับสนุนนมกล่องสำหรับเด็กเล็ก ที่ครอบครัวไม่มีเงินซื้อนมสำหรับเด็กเล็ก


องค์กรที่ 5มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

สนับสนุน : ถุงยังชีพ 792 ครอบครัว

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการพัฒนากับเด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีสภาวะยากลำบากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ ชุมชนแออัดเมือง ชุมชนกลุ่มแรงงานต่างชาติ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ภาคอีสาน ได้มอบถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ไปยัง 7 ชุมชมประกอบด้วย

1.ชุมชนสะพานปลา จ.สมุทรปราการ 200 ครอบครัว 

2.ชุมชนวัดดวงแข เขตปทุมวัน กทม. 120 ครอบครัว

3.ชุมชนจรัสเมือง เขตปทุมวัน กทม. 35 ครอบครัว

4.ชุมชนตรอกสลักหิน เขตปทุมวัน กทม. 200 ครอบครัว

5.ชุมชนแฟลตรถไฟ เขตปทุมวัน กทม. 167 ครอบครัว

6.ศพด.ก่อนวัยเรียนราษฎ์พัฒนา มูลนิธิธรรมานุสรณ์ เขตหนองแขม กทม. 20 ครอบครัว 

7.จ.ศรีสะเกษ 20 ครอบครัว 

ทั้งนี้มีองค์กรใจดีอย่าง บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โฟร์โนล็อค จำกัด ร่วมมอบถุงยังชีพเพิ่มด้วย


องค์กรที่ 6 บ้านอุ่นไอรักเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส

บ้านอุ่นไอรักได้เริ่มแจกจ่ายถุงยังชีพแล้วในบางคนที่ต้องช่วยยังเร่งด่วนเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักในแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 

องค์กรที่ 7 มูลนิธิขวัญชุมชน

สนับสนุน : มอบของใช้จำเป็นให้ 100 คน / ครอบครัว

มูลนิธิขวัญชุมชนได้จัดเตรียม หน้ากากผ้า ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สบู่ล้างมือ ปลากระป๋อง นม น้ำยาฆ่าเชื้อ ไปยังกลุ่มผู้พิการติดเตียง กลุ่มผู้สูงอายุ ครอบครัวที่ตกงานและมีเด็กอ่อนและเด็กพิการ ในพื้นที่เขตบริการของโรงพยาบาลรัตนบุรี และกลุ่มแรงงานนอกระบบขาดโอกาส ใน ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และทำงานร่วมกับเครือข่ายเขตบริการของโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

“เด็กอยุ่กับผู้สูงอายุในชุมชน มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้ มีหนี้สินมาก พ่อแม่ไปทำงานกรุงเทพและปริมณฑล ตอนนี้พ่อแม่เด็กหลายคนตกงานเพราะโควิด”

“พ่อแม่ต้องหยุดงานไม่มีใครรับจ้างให้ทำงานเพราะสถานประกอบการหยุดและปิดตัวลงหลายแห่ง”

“เป็นเวลากว่า 1 เดือน ก็พบว่ามีพนักงานจำนวนหนึ่งยังคงพักค้างอยู่ในร้านหรือในพื้นที่เนื่องจากไม่มีเงินค่ารถที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมของตัวเอง”

“ขาดรายได้ในการดำรงชีวิต กระทบกับการดูแลบุคคลในครอบครัวที่มีภาวะความยากลำบากอยู่เดิม ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ป่วยเรื้อรัง ต้อง กินยาเป็นประจำ”

"ครอบครัวเด็กยากจนจำนวนมากเข้าสู่สถานการณ์อดมื้อกินมื้อแล้ว" 


นี่คือตัวอย่างของผลสำรวจครอบครัวกลุ่มเปราะบางจากหลายพื้นที่ของประเทศ การระบาดของ Covid-19 นอกจากสร้างผลด้านสุขภาพ ยังกระทบกับชีวิตของประชาชนกลุ่มที่ขาดโอกาสในอีกหลายด้วย เช่น ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ หรือแม้กระทั่งการขาดแคลนของอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะกับประชากรกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กในบ้านพักเด็กเล็ก เด็กอ่อนในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานรายวัน และอีกมากมาย ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดโรคมากขึ้นทวีคูณเพราะทำให้ครอบครัวเหล่านี้นอกจากจะสุขภาพแย่ลงเพราะขาดแคลน ยังยากลำบากต่อการเว้นระยะทางสังคม (social distancing)

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาด Covid-19 ให้ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงเกิดเป็นความรวมมือระหว่างเทใจ ChangeFusion กับหลากหลายมูลนิธิที่ทำงานกับประชากรกลุ่มเปราะบางดังกล่าวอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ “กองทุนเทใจช่วยคนเปราะบางรอดไปด้วยกัน” โดยทางเทใจจะร่วมมือกับองค์กรมูลนิธิในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของชุมชนกลุ่มเปราะบาง และทำการจัดชุดยังชีพที่ประกอบด้วยของหน้ากากผ้า อุปโภคบริโภค เช่น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง สบู่ ผงซักฟอก เงินเยียวยา หรือสิ่งของอื่นๆ รวมถึงความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูอาชีพตามข้อมูลที่ทางโครงการรวบรวมได้มา


บรรยายภาพ : มูลนิธิขวัญชุมชนได้กระจายถุงยังชีพรอบแรกแล้ว 

ข้อมูลที่ทางโครงการรวบรวม

มูลนิธิจังหวัด
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กกรุงเทพ และ สมุทรปราการ
สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(กลุ่มลูกเหรียง)ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
บ้านอุ่นไอรักเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสยะลา
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาเชียงราย
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา กรุงเทพ อุบลราชธานี
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม​ ในพระอุปถัมภ์​ฯกรุงเทพฯ​
 สหทัยมูลนิธิกรุงเทพฯ  อยุธยา
โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นชัยภูมิ
เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามมหาสารคาม
มูลนิธิขวัญชุมชนสุรินทร์

มูลนิธิ SWING

กรุงเทพฯ และ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ศูนย์บริการคนพิการตำบลชมภูเชียงใหม่
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวปทุมธานี
โรงเรียนลำปลายมาศบุรีรัมย์
มูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น


แนวทางการดำเนินงานและการใช้เงินบริจาค

  1. ทางโครงการส่งแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมความต้องการใน 1 เดือน ของแต่ละสถานที่ / ชุมชน ไปตามแต่ละมูลนิธิที่ร่วมงานกับโครงการ
  2. เมื่อได้เงินบริจาคมา ทางโครงการจะทำการกระจายเงินบริจาคไปให้กับทุกมูลนิธิ เพื่อเป็นทุนในการจัดเตรียมชุดยังชีพ (ในงบประมาณ 500 บาท ต่อชุด) และหน้ากากผ้า (ในงบประมาณ 35 บาท ต่อชิ้น) ให้กับครอบครัวเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือเพื่อเป็นทุนในการฟื้นฟูและสร้างอาชีพแต่ละครอบครัวหรือกลุ่มชุมชน เช่นเงินทุนเริ่มต้นในการจัดหาวัตถุดิบหรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพ โดยแบ่งเงินบริจาคตามสัดส่วนข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือที่แต่ละมูลนิธิส่งมา
  3. ทางองค์กรต่างๆนำเงินบริจาคที่ได้รับไปจัดเตรียมชุดยังชีพหรือจัดเตรียมความช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่ชุมชนต้องการ

หมายเหตุ: ทางโครงการจะเริ่มทำการแบ่งเงินบริจาคไปแต่ละมูลนิธิเมื่อได้รับเงินระดมทุนเพียงพอ ในเบื้องต้น และสามารถเพิ่มเติมตามสถานการณ์

เจ้าของโครงการสรุปการทำงานตามโครงการกองทุนเทใจ ระยะที่ 1

28 พฤษภาคม 2020

ทางเทใจได้ดำเนินการโอนเงินรอบแรกไปยัง องค์กรเพื่อให้แต่ละองค์กรดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง

องค์กรที่ 1 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 

สนับสนุน : ตะกร้ายังชีพให้กลุ่มคนเปราะบาง 51 ราย

ดำเนินการช่วยเหลือบุคคลกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ ทั้งที่ยังไม่มีสัญชาติไทย และกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ใน 3 ตำบล 2 อำเภอ คือพื้นที่ ตำบลแม่สลองนอก ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และพื้นที่ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 51 ราย โดย มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ได้ดำเนินการจัดหาของใช้สำหรับอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จัดใส่ในตะกร้ายังชีพ ประกอบไปด้วย ข้าวหอมมะลิ จำนวน 5 กิโล กรัม 1 ถุง น้ำมันพืช 1 ขวด ไข่ไก่ 1 แผง มะม่วงสุก 1กิโลกรัม ผงซักฟอก 1 ถุง แชมพู 1 ขวด สบู่ 2 ก้อน ยาสีฟัน 1 กล่อง แปรงสีฟัน 1 ด้าม ทั้งนี้ยังได้มอบเงินใส่ซองเพื่อให้กลุ่มผู้เฒ่าได้นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันท่านละ 200 บาท


องค์กรที่ 2 มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

สนับสนุน : ของจำเป็นต่อคนข้ามเพศ 25 ราย 

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ ของจำเป็นต่อคนข้ามเพศที่ไม่มีแจกในชุดยังชีพอื่นๆเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนงสิ่งของที่บรรจุในถุงยังชี โดยส่งมอบไปยังในพื้นที่ เชียงใหม่ ชลบุรี อุบลราชธานี ตรัง กรุงเทพมหานครและปริมมณฑล อาทิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และยาต่างๆ 

องค์กรที่ 3 สหทัยมูลนิธิ

สนับสนุน : จัดถุงยังชีพ ให้ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลเด็กให้กับมูลนิธิ 30 ครอบครัว

สหทัยมูลนิธิ ได้จัดถุงยังชีพ ให้ครอบครัวอุปถัมภ์อำเภอบางไทร และอำเภอลาดบัวหลวง จ.อยุธยา จำนวน 30 ครอบครัว โดย ถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง นม และของอุปโภคต่างๆ รวมถึง หนังสือนิทานอีเล้งเค้งโค้งหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กและครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อดูแลตัวเอง

องค์กรที่ 4 สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

สนับสนุน : ถุงยังชีพเทใจ แบ่งปัน 200 ครอบครัว

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) 

“ถุงยังชีพเทใจ แบ่งปัน”สำหรับ 200 ครอบครัวใน จ.ยะลา เป็นถุงยังชีพที่ทำให้ครอบครัวที่มีเด็กเปราะบางได้เข้าถึงอาหารที่จำเป็นต้องการดำรงชีวิต และเข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันตัว ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งที่นอกเหนือจากที่มีอยู่ในถุงยังชีพ ลูกเหรียงสนับสนุนเนื้อผ้าบางส่วนให้กับหลายครอบครัว เพื่อให้เพียงพอต่อสมาชิกที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพราะจากการสำรวจเดิมของลูกเหรียงกับปัจจุบัน สมาชิกในครอบครัวมีเพิ่มขึ้นจำนวน 3-6 คนต่อ 1 ครอบครัว ผลจากการถูกเลิกจ้างงานจากในพื้นที่และจากประเทศมาเลยเซีย ทำให้มีแรงงานย้ายถิ่นกลับมาจำนวนมาก หลายครอบครัวได้รับการติดต่อเพื่อช่วยหางานให้ และหลายครอบครัวลูกเหรียงระดมนมกล่องจากโรงเรียนที่ปิดเทอม (โดยขอสนับสนุนจากครอบครัวที่มีบุตรในโรงเรียน แต่ไม่บริจาคนมให้กับลูกเหรียงเพื่อมอบให้กับเด็กๆที่ต้องการแทน) สนับสนุนนมกล่องสำหรับเด็กเล็ก ที่ครอบครัวไม่มีเงินซื้อนมสำหรับเด็กเล็ก


องค์กรที่ 5มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

สนับสนุน : ถุงยังชีพ 792 ครอบครัว

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านการพัฒนากับเด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีสภาวะยากลำบากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ ชุมชนแออัดเมือง ชุมชนกลุ่มแรงงานต่างชาติ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ภาคอีสาน ได้มอบถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ไปยัง 7 ชุมชมประกอบด้วย

1.ชุมชนสะพานปลา จ.สมุทรปราการ 200 ครอบครัว 

2.ชุมชนวัดดวงแข เขตปทุมวัน กทม. 120 ครอบครัว

3.ชุมชนจรัสเมือง เขตปทุมวัน กทม. 35 ครอบครัว

4.ชุมชนตรอกสลักหิน เขตปทุมวัน กทม. 200 ครอบครัว

5.ชุมชนแฟลตรถไฟ เขตปทุมวัน กทม. 167 ครอบครัว

6.ศพด.ก่อนวัยเรียนราษฎ์พัฒนา มูลนิธิธรรมานุสรณ์ เขตหนองแขม กทม. 20 ครอบครัว 

7.จ.ศรีสะเกษ 20 ครอบครัว 

ทั้งนี้มีองค์กรใจดีอย่าง บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โฟร์โนล็อค จำกัด ร่วมมอบถุงยังชีพเพิ่มด้วย


องค์กรที่ 6 บ้านอุ่นไอรักเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส

บ้านอุ่นไอรักได้เริ่มแจกจ่ายถุงยังชีพแล้วในบางคนที่ต้องช่วยยังเร่งด่วนเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักในแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 

องค์กรที่ 7 มูลนิธิขวัญชุมชน

สนับสนุน : มอบของใช้จำเป็นให้ 100 คน / ครอบครัว

มูลนิธิขวัญชุมชนได้จัดเตรียม หน้ากากผ้า ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สบู่ล้างมือ ปลากระป๋อง นม น้ำยาฆ่าเชื้อ ไปยังกลุ่มผู้พิการติดเตียง กลุ่มผู้สูงอายุ ครอบครัวที่ตกงานและมีเด็กอ่อนและเด็กพิการ ในพื้นที่เขตบริการของโรงพยาบาลรัตนบุรี และกลุ่มแรงงานนอกระบบขาดโอกาส ใน ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และทำงานร่วมกับเครือข่ายเขตบริการของโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 


แผนการใช้เงิน


มูลนิธิส่งเสริมอาชีพ (คน) ชุดยังชีพ (ชุด)หน้ากาก (ชิ้น)งบประมาณทั้งหมด (บาท)
1.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 110200 62,000
2.สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)170470101,450 
3.บ้านอุ่นไอรักเพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส 50150 30,250
4.มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 01,00035,000
5.มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน 10050037,550
6.มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม​ ในพระอุปถัมภ์​ฯ 400146,000
7.โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น1420032,500
8.สหทัยมูลนิธิ *ทางมูลนิธิจะให้การสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน เนื่องจากครอบครัวอยู่กระจายกันในหลายเขต /อำเภอ
014,000
9.เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม3550 19,250
10.มูลนิธิขวัญชุมชน200068,000
11.มูลนิธิ SWIING (ได้รับความช่วยเหลือแล้ว)---
12.ศูนย์บริการคนพิการตำบลชมภู จ.เชียงใหม่

35,000
13.มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จ.ปทุมธานี
41,000
14.โรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
39,000
15.มูลนิธิไทยอาทร จ.ขอนแก่น

41,270
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% 
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)


78,030
รวม

780,300