project อื่นๆ

ตะกร้าเทใจ+เติมของตู้เทใจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วไทยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยการเติมของในตู้เทใจใน จ..ยะลา เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ยะลา

ยอดบริจาคขณะนี้

20,199 บาท

เป้าหมาย

88,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 23%
25 วัน จำนวนผู้บริจาค 24

จากการมีมาตราการป้องกันการระบาด ทำให้เจ้าของกิจกการหลายแห่งปิดกิจการ ลูกจ้างเหล่านี้...ตกงาน

ผู้ใช้แรงงานที่เคยเดินทางข้ามจังหวัด, อำเภอ หรือข้ามไปทำงานฝั่งมาเลเซีย ...ตกงาน

ปี 2561 นับเป็นครั้งแรกที่ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีอัตราความยากจนสูงที่สุดในประเทศ และในปีเดียวกัน จังหวัด 2561 แม่ฮ่องสอน ปัตตานี กาฬสินธุ์ นราธิวาส และตากเป็น 5 จังหวัดที่มีอัตราความยากจนสูงที่สุด จังหวัดในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้พรมแดน หรืออยู่ในเขตพื้นที่ขัดแย้งในภาคใต้

สภาพปัญหาที่ผ่านมา โครงการเติมของให้ตู้เทใจ จึงเกิดขึ้น

ไม่มีมาหยิบไป มีเหลือใช้ให้แบ่งปัน...

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่ติดตั้ง เทใจดอทคอมร่วมกับ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้ติดตั้ง “ตู้เทใจ” ที่ จ.ยะลา เพื่อการแบ่งปันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ค่ะ ในตู้จะมีทั้งข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ไข่ไก่ น้ำดื่ม อินทผาลัม ขนมหวาน ตู้เทใจตอนนี้มี จำนวน 5 ตู้ ประกอบด้วย

  1. หน้าบ้านลูกเหรียง 1 ตู้
  2. หน้าชุมชนคูหามุข 1 ตู้
  3. หน้าร้านตะกงแกง 1 ตู้
  4. หน้า ชุมชน ตำบลบาโงยซิแน อ.ยะหา 1 ตู้
  5. หน้า ชุมชน ต.ท่าสาป  1 ตู้

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม ตะกร้าเทใจ (ครัวชุมชน) อีก 3 จุดใน จ.นราธิวาสและปัตตานี โดยการตระกร้าดังกล่าวจะมีทั้งอาหารแห้งและอาหารสดเพื่อให้คนในชุมชนไปทำอาหารเลี้ยงเด็กในชุมชนด้วยกัน 3 จุดประกอบด้วย

  1. กลุ่มผู้หญิงแปรรูปอาหารท้องถิ่นอำเภอแว้ง    ที่อยู่ เลขที่ 128/2 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
  2. กลุ่มเยาวชนน้ำใส  ที่อยู่ เลขที่ 36/1 หมู่ 3 ตำบลเกียร์ อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส
  3. กลุ่มสตรีลูกหยีบ้านระแว้ง  ที่อยู่ เลขที่ 16/1ม.5 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

โดยผู้รับผิดชอบตู้ จะทยอยนำอาหารลงตู้ในวันที่ไม่มีอาหารมาแบ่งปัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สลับกับผู้แบ่งปันในพื้นที่ โดยเราจะเติมเมื่อไม่มีอาหารในตู้ เพื่อให้มีการกระจายและแบ่งปันอย่างสม่ำเสมอ

การอยู่รอดให้ได้ในช่วงนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถเติมตู้เทใจให้เต็มได้!!


แนวทางการทำงาน

1.อาสาสมัครในพื้นที่และสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ตรวจดูความเรียบร้อยของตู้ทุก1-2 วัน

2.จัดหาอาหารที่จำเป็นเพื่อคอยเติมตู้ดังกล่าว

3.ประชาสัมพันธ์ให้คนที่เดือนร้อนสามารถหยิบของที่ตู้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

4.ประชาสัมพันธ์ให้คนต้องการแบ่งปันมาเติมของที่ตู้

เจ้าของโครงการไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.อาหารแห้ง ปลากระป๋อง และอื่นๆที่จำเป็นในการเติมตู้เทใจตลอด 2 เดือน ตู้ละ  10,000 บาท880,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

8,000
รวม
88,000


บริจาคให้
ตะกร้าเทใจ+เติมของตู้เทใจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน