project อื่นๆ

ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือชุมชนแออัดเขตยานนาวาและบางนา

ระดมทุนจัดทำถุงยังชีพให้ 2000 ครอบครัวเพื่อนำไปช่วยประชาชนในชุมชนแออัด และชุมชนที่อยู่นอกระบบเขตยานนาวาและบางนาที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ เขตยานนาวาและบางนา กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

6,982 บาท

เป้าหมาย

660,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 1%
10 วัน จำนวนผู้บริจาค 19

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีชุมชนและชาวบ้านจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ทำให้พวกเขาขาดรายได้  ไม่มีเงินในการเลี้ยงดูตัวเองและคนรอบข้าง แม้ว่าทางรัฐบาลได้ออกมาช่วยเหลือต่างทั้งทางการเงิน และแจกจ่ายถุงยังชีพไปยังชุมชนต่างๆ แต่ก็จำกัดอยู่แค่ชุมชนที่ได้ลงทะเบียนอยู่ในระบบฐานข้อมูล ซึ่งยังมีชุมชนขนาดเล็ก รวมไปถึงชุมชนแออัดต่างๆยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ชุมชนนอกระบบและชุมชนแออัดเหล่านั้นได้รับผลกระทบอย่างมาก มีเพียงคนจำนวนน้อยที่รับรู้และให้การช่วยเหลือ  พวกเราจากบริษัท Thrive Venture Builder เป็นองค์กรอิสระ ที่มุ่งมั่นและตั้งใจสร้างธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดช่องว่างทางสังคมในปัจจุบัน ได้ทำโครงการช่วยเหลือชาวสวนและบุคคลากรรับจ้างรายวันที่ได้รับผลกระทบให้มีรายได้ในช่วงนี้ ภายใต้โครงการ “What the Fruit?” และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ระดมทุน เพื่อนำเงินไปทำถุงยังชีพ 500 ถุง เพื่อกระจายให้กับชุมชนนอกระบบ 2 ชุมชน


นอกจากนี้ เมื่อเราติดต่อสอบถามจากฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตยานนาวา และเขตบางนา พบว่ามีชุมชนแออัด ชุมชนนอกระบบ และห้องในพื้นที่ เขตยานนาวา และเขตบางนา กรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทางทีมจึงอยากช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยมอบถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย ข้าวสาร วุ้นเส้น ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม ขนม น้ำพริก ไข่เค็ม สบู่ (ถุงละ 300 บาท) ให้กับ 2,000 ครอบครัว

มาร่วมสนับสนุนพวกเรากันเถอะ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  • ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจชุมชนที่ต้องการการช่วยเหลือ
  • เปิดระดมทุน
  • ซื้อสินค้าอาหารแห้ง เพื่อจัดทำถุงยังชีพ
  • บรรจุและแจกจ่ายถุงยังชีพในชุมชน
  • สามารถติดตามการเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook “Thrive Venture Builder”

ประโยชน์ของโครงการ

ช่วยบรรเทาปัญหาด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตด้วยการจัดทำถุงยังชีพ ให้แก่สมาชิกชุมชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนอยู่ในระบบ ชุมชนขนาดเล็ก รวมไปถึงชมชุนแออัดต่างๆ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 

ภาคี
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
1.ถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย ข้าวสาร วุ้นเส้น ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม ขนม น้ำพริก ไข่เค็ม สบู่ (ถุงละ 300 บาท)2,000 ชุด600,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% 
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

60,000
รวม
660,000


บริจาคให้
ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือชุมชนแออัดเขตยานนาวาและบางนา

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน