project โควิด-19

ส่งใจใส่กล่อง ผ่านชุดดูแลสุขภาพ พิชิตโควิค-19

อาสาสมัครฯ (อพม.) เร่งดำเนินการ ส่งใจใส่กล่อง ผ่านชุดดูแลสุขภาพ พิชิตโควิค-19 ให้แก่ผู้รับเชื้อและผู้สุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานใดๆ ด้วยการจัดยาสามัญ เวชภัณฑ์ สมุนไพร ที่จำเป็นในการดูแลอาการในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้รับเชื้อและผู้สุ่มเสี่ยงที่ต้องรอคอยในที่พักอาศัยได้ดูแลตนเองในเบื้องต้น ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 200 คน เน้นให้การช่วยเหลือผู้รับเชื้อและผู้สุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มสีเขียว และกลุ่มสีเหลือง ที่มีภาวะยากลำบาก และไม่มีแนวทางการประสานกับหน่วยงาน พร้อมมอบถุงยังชีพ ในช่วงเวลาที่ต้องกักตัว ดูแลอาการของตนเองในครัวเรือน ลดอัตราจำนวนการสูญเสียของประชากรในพื้นที่

ระยะเวลาโครงการ 25 ส.ค. 2564 ถึง 20 ต.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร , แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ยอดบริจาคขณะนี้

91,374 บาท

เป้าหมาย

244,200 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 37%
4 วัน จำนวนผู้บริจาค 49

ความคืบหน้าโครงการ

อัพเดทความคืบหน้าครั้งที่ 1

13 ตุลาคม 2021

ทาง ศปง.อพม.เขตลาดพร้าวได้จัดอาหาร และยาสามัญ ยาลดไข้ สมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาและประคองอาการการติดเชื้อจากโควิด-19 กระจายสู่ปอด ระหว่างที่ผู้รับเชื้อรอการประสานงานต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีกำหนดการเข้ารับการรักษาที่แน่นอน ช่วยชะลอการเสียชีวิตเพราะเชื้อลงปอดอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีขิงผงสำหรับชงทานเพื่อสร้างภูมิแก่ร่างกาย โดยจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ ให้ผู้รับเชื้อทางไปรษณีย์และบริษัทขนส่งเอกชน จากนั้นจึงประสานส่งต่อ ดูแลถึงหน้าบ้านของผู้ติดเชื้อ สอบถามและเฝ้าติดตามอาการ เก็บสำรวจเป็นข้อมูลเพื่อให้สถานพยาบาลสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการรักษาต่อไป

เสียงจากผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

คุณตาวัย 77 ปี
อาศัยในบ้านเช่าเล็กๆ ได้รับเชื้อโควิค และอยู่ในระหว่างรอการประสานงานของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำตัวคุณตาเข้ารับการรักษา ทีมงาน อพม.เขตลาดพร้าว เข้าดูแลส่งอาหาร ยา และสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และคอยสอบถามอาการเป็นระยะๆ

ครอบครัวคุณจีรชัย
คุณจีรชัย ภรรยา และลูกชายที่พิการได้รับเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษา และในครอบครัวมีผู้สุ่มเสี่ยงสูงที่ผลไม่ติดเชื้ออีก 1 ราย ต้องกักตัวในบ้าน ทีมงาน อพม.ได้ช่วยประสานงานด้วยการแนะนำการดูแลตนเองของผู้ป่วยติดเชื้อ ส่งต่อการเข้ารับการรักษาจนหายเป็นปกติ ผู้สุ่มเสี่ยงกักตัวได้รับการดูแลจากทีมงาน อพม.เขตลาดพร้าว ด้วยการนำอาหารปรุกสุก และถุงยังชีพ พร้อมยาสามัญ สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยการแนะนำการดูแลตนเอง จนครอบครัวนี้ได้หายป่วยและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

ครอบครัวของคุณกิริยา
อาศัยอยู่กัน 4 คน รวมผู้สูงอายุ 80 ปี อีก 1 ท่าน ติดเชื้อทั้งครอบครัว และไม่มีกำหนดการรับการรักษาจาก รพ.ใดๆ จึงตัดสินใจรักษาตัวเองที่บ้าน ทีมงาน อพม.เขตลาดพร้าว จึงจัดถุงยังชีพ อาหารปรุกสุกให้

สรุปผู้ได้รับประโยชย์จากการช่วยเหลือครั้งที่ 1

ผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้วทั้งหมด 117 คน แบ่งเป็น
- เด็กและเยาวชน จำนวน 4 คน
- ผู้ด้อยโอกาสที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 50 คน
- ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 10 คน
- ผู้ป่วยด้วยโรคอื่นและติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 50 คน
- ผู้พิการที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 คน

ทุกคนได้รับการรักษาหายเรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

อาสาสมัครฯ (อพม.) เร่งดำเนินการ ส่งใจใส่กล่อง ผ่านชุดดูแลสุขภาพ พิชิตโควิค-19 ให้แก่ผู้รับเชื้อและผู้สุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานใดๆ ด้วยการจัดยาสามัญ เวชภัณฑ์ สมุนไพร ที่จำเป็นในการดูแลอาการในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้รับเชื้อและผู้สุ่มเสี่ยงที่ต้องรอคอยในที่พักอาศัยได้ดูแลตนเองในเบื้องต้น ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 200 คน เน้นให้การช่วยเหลือผู้รับเชื้อและผู้สุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มสีเขียว และกลุ่มสีเหลือง ที่มีภาวะยากลำบาก และไม่มีแนวทางการประสานกับหน่วยงาน พร้อมมอบถุงยังชีพ ในช่วงเวลาที่ต้องกักตัว ดูแลอาการของตนเองในครัวเรือน ลดอัตราจำนวนการสูญเสียของประชากรในพื้นที่

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

        จากตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อและมีความสูญเสียเกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ ที่ยังไม่สามารถรับการดูแลจากหน่วยงานต่างๆ และผู้ติดเชื้อมีสภาวะความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการขาดรายได้ในครัวเรือน ทำให้มีผู้รับเชื้อจำนวนมากที่ต้องรอการดูแลอยู่ในที่พักอาศัยของตนเอง อาสาสมัครฯ (อพม.) จึงต้องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เร่งดำเนินการ ส่งใจใส่กล่อง ผ่านชุดดูแลสุขภาพ พิชิตโควิค-19 ให้แก่ผู้รับเชื้อและผู้สุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานใดๆ ด้วยการจัดยาสามัญ เวชภัณฑ์ สมุนไพร ที่จำเป็นในการดูแลอาการในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้รับเชื้อและผู้สุ่มเสี่ยงที่ต้องรอคอยในที่พักอาศัยได้ดูแลตนเองในเบื้องต้น ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 200 คน

         การช่วยเหลือผู้รับเชื้อและผู้สุ่มเสี่ยงสูงกลุ่มสีเขียว และกลุ่มสีเหลือง ที่มีภาวะยากลำบาก และไม่มีแนวทางการประสานกับหน่วยงาน พร้อมมอบถุงยังชีพ ในช่วงเวลาที่ต้องกักตัว ดูแลอาการของตนเองในครัวเรือน ลดอัตราจำนวนการสูญเสียของประชากรในพื้นที่ผู้ดูแล และคนในครอบครัว ที่ต้องดูแลผู้พิการที่ป่วยติดเตียง ทำให้ไม่สามารถหารายได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป ในบางครั้งผู้พิการที่ป่วยติดเตียง ต้องนอนอยู่กับปฏิกูลของตนเองจนเกิดแผลกดทับ บางรายถึงกับมีอาการปอดบวม และมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ซ้ำซ้อน ทำให้สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยก่อเกิดการสะสมของเชื้อโรค

          โครงการ อพม.ห่วงใย เยี่ยมเยือนผู้พิการป่วยติดเตียง ที่มีความยากลำบากนั้น เป็นโครงการที่จัดให้อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.)ได้เข้าเยี่ยมผู้พิการป่วยติดเตียง ทุกสัปดาห์ ด้วยการหมุนเวียนกันไป ด้วยการออกสำรวจของทีมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) เขตลาดพร้าว ซึ่งมีสมาชิกรวม 100 คน แบ่งการกระจายลงพื้นที่โดยรอบของอาณาเขตลาดพร้าว โดยเน้นชุมชนแออัดที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน ด้วยการเข้าสำรวจสภาพความเป็นอยู่ เยี่ยมเยือน สอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อน ให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งสิทธิในการรักษาพยาบาล หรือการประสาน ส่งต่อ หน่วยงานสาธารณสุข ในด้านการพยาบาลเยี่ยมบ้าน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้พิการที่ป่วยติดเตียง และนำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เข้าไปช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ดูแลในครัวเรือนนั้นๆ 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

      

           ขั้นตอนการดำเนินงาน : -

            1. อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) คัดกรองและตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยรับเชื้อ และผู้สุ่มเสี่ยงสูง ที่ประสานขอความช่วยเหลือมา

            2. เร่งดำเนินการนำถุงยังชีพเข้าช่วยเหลือ พร้อม " ส่งใจใส่กล่อง ผ่านชุดดูแลสุขภาพ พิชิตโควิค-19 "  เพื่อผู้รับเชื้อ และผู้สุ่มเสี่ยงสูง ได้ดูแลสุขภาพของตนเองก่อนรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


            ผลที่คาดได้รับ : -

            1. ผู้ป่วยติดเชื้อ และผู้สุ่มเสี่ยงสูง สามารถดูแลอาการเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

            2. ได้รับสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย

            3. จดบันทึกข้อมูลทางสุขภาพของตนเอง เป็นข้อมูลสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินในการรักษาอาการต่อไป

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย


       ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลเลขทะเบียน 5715

       

อัพเดทความคืบหน้าครั้งที่ 1

13 ตุลาคม 2021

ทาง ศปง.อพม.เขตลาดพร้าวได้จัดอาหาร และยาสามัญ ยาลดไข้ สมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาและประคองอาการการติดเชื้อจากโควิด-19 กระจายสู่ปอด ระหว่างที่ผู้รับเชื้อรอการประสานงานต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีกำหนดการเข้ารับการรักษาที่แน่นอน ช่วยชะลอการเสียชีวิตเพราะเชื้อลงปอดอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีขิงผงสำหรับชงทานเพื่อสร้างภูมิแก่ร่างกาย โดยจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ ให้ผู้รับเชื้อทางไปรษณีย์และบริษัทขนส่งเอกชน จากนั้นจึงประสานส่งต่อ ดูแลถึงหน้าบ้านของผู้ติดเชื้อ สอบถามและเฝ้าติดตามอาการ เก็บสำรวจเป็นข้อมูลเพื่อให้สถานพยาบาลสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการรักษาต่อไป

เสียงจากผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

คุณตาวัย 77 ปี
อาศัยในบ้านเช่าเล็กๆ ได้รับเชื้อโควิค และอยู่ในระหว่างรอการประสานงานของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำตัวคุณตาเข้ารับการรักษา ทีมงาน อพม.เขตลาดพร้าว เข้าดูแลส่งอาหาร ยา และสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และคอยสอบถามอาการเป็นระยะๆ

ครอบครัวคุณจีรชัย
คุณจีรชัย ภรรยา และลูกชายที่พิการได้รับเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษา และในครอบครัวมีผู้สุ่มเสี่ยงสูงที่ผลไม่ติดเชื้ออีก 1 ราย ต้องกักตัวในบ้าน ทีมงาน อพม.ได้ช่วยประสานงานด้วยการแนะนำการดูแลตนเองของผู้ป่วยติดเชื้อ ส่งต่อการเข้ารับการรักษาจนหายเป็นปกติ ผู้สุ่มเสี่ยงกักตัวได้รับการดูแลจากทีมงาน อพม.เขตลาดพร้าว ด้วยการนำอาหารปรุกสุก และถุงยังชีพ พร้อมยาสามัญ สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยการแนะนำการดูแลตนเอง จนครอบครัวนี้ได้หายป่วยและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

ครอบครัวของคุณกิริยา
อาศัยอยู่กัน 4 คน รวมผู้สูงอายุ 80 ปี อีก 1 ท่าน ติดเชื้อทั้งครอบครัว และไม่มีกำหนดการรับการรักษาจาก รพ.ใดๆ จึงตัดสินใจรักษาตัวเองที่บ้าน ทีมงาน อพม.เขตลาดพร้าว จึงจัดถุงยังชีพ อาหารปรุกสุกให้

สรุปผู้ได้รับประโยชย์จากการช่วยเหลือครั้งที่ 1

ผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้วทั้งหมด 117 คน แบ่งเป็น
- เด็กและเยาวชน จำนวน 4 คน
- ผู้ด้อยโอกาสที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 50 คน
- ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 10 คน
- ผู้ป่วยด้วยโรคอื่นและติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 50 คน
- ผู้พิการที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 คน

ทุกคนได้รับการรักษาหายเรียบร้อยแล้ว

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ยาพาราเซตามอล 30 เม็ด ต่อชุด 200 7,000.00
2 ยาแก้ไอ แก้เจ็บคอ 30 เม็ด ต่อชุด 200 7,000.00
3 ฟ้าทะลายโจร 50 เม็ด, ขิงผง 100% 25 ซอง ต่อชุด 200 40,000.00
4 ยาแก้แพ้ คลอร์เฟนิรามีน แท็บเบล็ต 200 20,000.00
5 ปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด แบบพกพา 200 84,000.00
6 ค่าอุปกรณ์คู่มือและค่าส่งของ 200 14,000.00
7 วิตามิน C 500มก. ต่อชุด 200 14,000.00
8 เจลแอลกอฮอล์ 50ml. 200 4,000.00
9 หน้ากากอนามัย 10 ชิ้น ต่อชุด 200 2,000.00
10 ชุด Antigen Test Kit (ATK) สำหรับผู้สุ่มเสี่ยงสูง, ผู้กักตัว 100 30,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
222,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
22,200.00

ยอดระดมทุน
244,200.00

บริจาคให้
ส่งใจใส่กล่อง ผ่านชุดดูแลสุขภาพ พิชิตโควิค-19

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน