project เด็กและเยาวชน

อุปกรณ์การเรียนศศช.บ้านโอโลคีบน อำเภออมก๋อย

ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ ศศช.บ้านโอโลคีบน ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ทางการศึกษา สัญญาณอินเตอร์เน็ต การเดินทางที่ยากลำบาก พวกเรากลุ่มนักศึกษาได้สำรวจพบว่าปัญหาที่ควรได้รับการเเก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาการขาดเเคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา เนื่องจากในพื้นที่บ้านโอโลคีบนตั้งอยู่บนเชิงเขา เพื่อให้พวกเขาเข้าถึงการเรียน

ระยะเวลาโครงการ 12 ต.ค. 2566 ถึง 05 ม.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" บ้านโอโคลีบน)

ยอดบริจาคขณะนี้

14,587 บาท

เป้าหมาย

13,039 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 112%
จำนวนผู้บริจาค 38

สำเร็จแล้ว

ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ ศศช.บ้านโอโลคีบน ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ทางการศึกษา สัญญาณอินเตอร์เน็ต การเดินทางที่ยากลำบาก พวกเรากลุ่มนักศึกษาได้สำรวจพบว่าปัญหาที่ควรได้รับการเเก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาการขาดเเคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา เนื่องจากในพื้นที่บ้านโอโลคีบนตั้งอยู่บนเชิงเขา เพื่อให้พวกเขาเข้าถึงการเรียน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ศศช.บ้านโอโลคีบน เป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พื้นที่ศศช.บ้านโอโลคีบนต้องห่างจากอำเภอ อมก๋อยระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง จากระยะทางเเละความลำบากในการเดินทางทำให้การขนอุปกรณ์การศึกษา เช่น สื่อการเรียน ค่อนข้างลำบากและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูง ทำให้ศศช.บ้านโอโลคีบนเกิดปัญหาขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งด้านอุปกรณ์การเรียน สื่อสาร เเละอุปกรณ์การกีฬาอีกทั้งบุคลากรที่สามารถสอนหนังสือได้มีประจำที่ศูนย์เพียง 2 ท่าน ทำให้ดำเนินการเรียนการสอนแค่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย

จากการเก็บข้อมูลทางศศช.บ้านโอโลคีบน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ การเเก้ไขปัญหาเรื่องการขาดเเคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา คือ การใช้อุปกรณ์เท่าที่มี หรือพยายามทำอุปกรณ์ขึ้นมาเอง หรือเปลี่ยนการเรียนรู้จากการจดบันทึกเป็นกิจกรรมอย่างอื่น มีหน่วยงานของภาครัฐดูเเลอยู่เเต่เนื่องจากการเดินทางที่ลำบาก เเละเนื่องจากงบประมาณที่มีอย่างจำกัดอาจจะทำให้การเข้ามาช่วยเหลือล่าช้าทางโครงการส่งเสริมอุปกรณ์การเรียน จึงจะย่นระยะเวลาการดำเนิงานให้เร็วขึ้น ทำให้คนที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือสับสนุน ได้เจอกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้เร็วขึ้น 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ประชุมร่วมกับทีมงานค่ายเป็นเพื่อนป่า จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของค่าย เเละข้อมูลพื้นฐานของศศช.บ้านโอโลคีบน,อมก๋อย 

2.ลงสำรวจ ศศช.บ้านโอโลคีบน,อมก๋อย โดยตัวแทนโครงการส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนศศช.บ้านโอโลคี ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่และเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดค่ายเป็นเพื่อนป่า และสำรวจความต้องการของพื้นที่ว่าต้องการช่วยเหลือด้านใด

3.ทีมงานโครงการส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนศศช.บ้านโอโลคีบน ประชุมร่วมกับทีมงานค่ายเป็นเพื่อนป่า เพื่อทราบความต้องการของโรงเรียน และเขียนโครงการให้แก่เทใจ

4.จัดซื้อสิ่งของตามที่ได้ทำรายการไว้ซึ่งทางโครงการระดมทุนของเราเลือกจะสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์ทางการศึกษา

5.ตัวแทนโครงการส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนศศช.บ้านโอโลคีบน และค่ายเป็นเพื่อนป่านำสิ่งของขึ้นไป มอบให้เเก่ศศช.บ้านโอโลคีบน,อมก๋อย 

6.ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โดยผ่านค่ายเป็นเพื่อนป่า


ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนศศช.บ้านโอโลคีบน อำเภออมก๋อย ร่วมกับ ค่ายเป็นเพื่อนป่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Facebook: -

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ดินสอดำ 2B (แพ็ค50แท่ง) สเต็ดเล่อร์ EXAM (ราคาต่อแพ็ค 152 บาท) 5 แพ็ค 760.00
2 สมุดปกอ่อน ตัด 9 16x23.5ซม. 60แกรม 80แผ่น (6เล่ม) ONE (ราคาต่อแพ็ค 122 บาท) 5 แพ็ค 610.00
3 สมุดปกอ่อน ตัด 9 60แกรม คละสี 40 แผ่น (แพ็ค12เล่ม) ONE (ราคาต่อแพ็ค 119 บาท) 10 แพ็ค 1,190.00
4 ยางลบดินสอ (แพ็ค50ก้อน) สเต็ดเล่อร์ (ราคาต่อแพ็ค 239 บาท) 3 แพ็ค 717.00
5 ไม้บรรทัดพลาสติกแข็ง 12 นิ้ว (โหล 12 อัน) (ราคาต่อแพ็ค 50 บาท) 10 แพ็ค 500.00
6 กระเป๋าดินสอ (ราคาต่อแพ็ค 30 บาท) 60 ชิ้น 1,800.00
7 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. (แพ็ค50ด้าม) ตราม้า H-301 (ราคาต่อแพ็ค 247 บาท) 3 แพ็ค 741.00
8 ปากกาไวท์บอร์ดโมนามิ คละสี (แพ็ค4) (ราคาต่อแพ็ค 112 บาท) 5 แพ็ค 560.00
9 STAEDTLER กบเหลาดินสอ ลูน่า 24 อัน (สีพาสเทล/สีสด คละสี) (ราคาต่อแพ็ค 80 บาท) 3 แพ็ค 240.00
10 แฟ้มซองพลาสติก A4 ขาว (แพ็ค12ซอง) ตราช้าง (ราคาต่อชิ้น 65 บาท) 10 650.00
11 สีไม้คอลลีน Colleen 12สี (ราคาต่อชิ้น 45 บาท) 60 ชิ้น 2,700.00
12 MOLTEN ลูกฟุตบอลหนังเย็บ เบอร์ 3 Football (ราคาต่อลูก 295 บาท) 2 ลูก 590.00
13 ตระกร้อ มาราธอน MT201 (ราคาต่อลูก 398 บาท) 2 ลูก 796.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
11,854.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
1,185.40

ยอดระดมทุน
13,039.40