project โควิด-19 ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

ตู้ยาสมุนไพรประจำวัด

นำตู้ยาและยาสมุนไพรแจกจ่ายให้กับวัดและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันและดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ โดยให้พระสงฆ์เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างของสังคมด้านสุขอนามัย

ระยะเวลาโครงการ 5 กรกฎาคม 2565 ถึง 15 กรกฎาคม 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: จังหวัดสงขลา (วัด)

ยอดบริจาคขณะนี้

13,315 บาท

เป้าหมาย

80,850 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 16%
จำนวนผู้บริจาค 41

สำเร็จแล้ว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID19 ในจังหวัดสงขลา ปัจจุบันยังคงมีความระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเข้าถึงระบบสาธารณะสุขยากมากขึ้น โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร นักบวช ประชาชนและผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล มีความลำบากในการเดินทาง ทางมูลนิธิจึงมีความประสงค์นำยาสมุนไพรแจกจ่ายให้กับวัดและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพ พระภิกษุ สามเณร นักบวช ประชาชนและผู้ยากไร้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยได้จัดทำโครงการการตู้ยาสมุนไพรแจกจ่ายตามวัดขึ้น ซึ่งมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้วัดมียาสมุนไพรที่จำเป็นพร้อมสำหรับดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพระภิกษุ สามเณร นักบวชและผู้ยากไร้ เพื่อให้พระสงฆ์เป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างของสังคมด้านสุขอนามัย  ในการนี้ทางมูลนิธิฯเรามีความพร้อมด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แผนไทยที่สามารถลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และรักษาเบื้องต้น 

ซึ่งยาสมุนไพรที่เป็นยาพื้นฐานที่จำเป็น มีดังนี้

 1. ยาห้าราก ใช้ในการกระทุ้งพิษต่างๆ หรือถอนพิษต่างๆ แก้ไข้ต้นมือ แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้หัว แก้ไข้เพื่อดีและโลหิต
 2. ยาสหัสธารา แก้ปวดเมื่อย ขับลมในเส้น แก้ปวดข้อ ลดอาการชา บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ
 3. ยาหอมเทพจิตร แก้ลมกองละเอียด ได้แก่ อาการหน้ามืด ตาลาย สวิงสวาย (อาการที่รู้สึกใจหวิววิงเวียน คลื่นไส้ ตาพร่าจะเป็นลม) ใจสั่น และบำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น
 4. ยาธรณีสัณฑะฆาต เป็นยาระบาย ขับเมือกมันในลำไส้ แก้กษัยต่างๆ แก้เส้นเอ็นตึง ลมอัมพาต ขัดยอก แก้ฟกช้ำภายใน แก้ลมเป็นลูกเป็นก้อนในท้อง จุกเสียด กินอาหารไม่รู้รส หาว เรอ แก้มือเท้าไม่มีแรง แก้ปวดหลัง ปวดเอว แก้ชาที่ปลายนิ้วมือและนิ้วเท้า เนื่องจากท้องผูก
 5. ยาเบญจกูล บำรุงธาตุ แก้ธาตุให้ปกติ ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 
 6. น้ำมันมหาจักร รักษาแผลเรื้อรัง แผลเปื่อย แผลสด น้ำร้อนลวก
 7. น้ำมันหม่อง แก้ปวดข้อ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ฟกช้ำดำเขียว แก้เคล็ด ขัดยอก    

หมายเหตุ ยารายการที่ 1-5 เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 มกราคม 2556

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. สำรวจวัดที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดสงขลา
 2. จัดทำยาสมุนไพรที่กำหนดไว้ โดยมีปลักคล้าคลินิกการแพทย์แผนไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิต
 3. แจกจ่ายยาให้กับวัดและชุมชน โดบมีแพทย์แผนไทยลงพื้นที่แจกจ่ายและให้คำแนะด้วยตนเอง
 4. ติดตามทุกระยะ 1 เดือน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิสถาบันแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้ ได้ขอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล โดยใช้ชื่อว่า “ปลักคล้าคลินิกการแพทย์แผนไทย” มีวัตถุประสงค์ของการเปิดสถานพยาบาล คลินิกการแพทย์แผนไทย เพื่อสงเคราะห์ บำบัดรักษา พระภิกษุ สามเณรอาพาธ นักบวชและผู้ยากไร้ ศาสนาต่างๆ ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา เพื่อบริการ ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู อาการเจ็บป่วยผู้สูงอายุและบุคลทั่วไป

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ยาห้าราก เม็ดละ 3 บาท x 100 เม็ด/1 ชุด 30 ชุด 9,000.00
2 สหัสธารา เม็ดละ 3 บาท x 100 เม็ด/1 ชุด 30 ชุด 9,000.00
3 ยาหอมเทพจิตร เม็ดละ 3 บาท x 100 เม็ด/1 ชุด 30 ชุด 9,000.00
4 ยาธรณีสัณฑะฆาต เม็ดละ 3 บาท x 100 เม็ด/1 ชุด 30 ชุด 9,000.00
5 ยาเบญจกูล เม็ดละ 3 บาท x 100 เม็ด/1 ชุด 30 ชุด 9,000.00
6 น้ำมันมหาจักร ขวดละ120 บาท 30 ชุด 3,600.00
7 น้ำมันหม่อง ขวดละ 80 บาท 30 ชุด 2,400.00
8 ตู้ยา ตู้ละ 750 บาท 30 ตู้ 22,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
73,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
7,350.00

ยอดระดมทุน
80,850.00