project เด็กและเยาวชน

แสงสว่างนี้พี่ให้น้องในโรงเรียนห้วยหินลาดใน 2024

โรงเรียนห้วยหินลาดใน ไม่มีไฟ้าฟ้าใช้ อาศัยไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ แต่ตอนนี้แบตเตอรี่ระเบิดไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ อยากได้ชุดโซลาเซลล์ชุดใหม่

ระยะเวลาโครงการ 01 ก.พ. 2567 ถึง 31 ก.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 (โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน)

ยอดบริจาคขณะนี้

95,198 บาท

เป้าหมาย

148,467 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 64%
43 วัน จำนวนผู้บริจาค 207

โรงเรียนห้วยหินลาดใน ไม่มีไฟ้าฟ้าใช้ อาศัยไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ แต่ตอนนี้แบตเตอรี่ระเบิดไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ อยากได้ชุดโซลาเซลล์ชุดใหม่

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน​ ตั้งอยู่ที่​ หมู่7 ต.บ้านโป่ง​ ​อ.เวียงป่าเป้า​ จ.เชียงราย อยู่ห่างจากไปทางถนนสายอำเภอ เวียงป่าเป้า - อำเภอพร้าว ประมาณ 2 กิโลเมตร 

ทั้งหมู่บ้านห้วยหินลาดไม่มีไฟฟ้า  แม้ทางหมู่บ้านจะขอขยายเขตไฟฟ้าจากหน่วยงานราชการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558  กว่า 8 ปีแล้วเสาไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึง เพราะอยู่ในเขตอุทยาน ชั้น A จึงทำให้ไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้ จึงเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิต การติดต่อสื่อสาร ของคนในหมู่บ้านและทางโรงเรียน 

ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน อาศัยพลังไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ที่หน่วยงานรัฐมาติดตั้งเมื่อ  13 ปีที่แล้ว ทว่าเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566แบตเตอรี่ระเบิดไป 3 ลูก ทำให้เกิดปัญหาเรื่องไฟฟ้าไม่พอใช้ เพราะโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบควบชั้นและเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV การติดต่อราชการ การทำอาหารกลางวันให้นักเรียนทาน รวมถึงคณะครูที่พักอาศัยอยู่ในโรงเรียนในตอนกลางคืน

ทางโรงเรียนมีจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ชุดใหม่อย่างเร่งด่วนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนต่อในปีการศึกษา 2567 (ประมาณเดือนพฤษภาคม) ซึ่งการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนขนาดเล็กมีงบบริหารจัดการน้อย ทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการงบประมาณ 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 7 คน  และนักเรียนจำนวน 24 คน โดยแยกนักเรียนดังนี้

  • อนุบาล 1 จำนวน 2 คน
  • อานุบาล 2 จำนวน 3 คน
  • ป.1 จำนวน 1 คน
  • ป.2 จำนวน 6 คน
  • ป.3 จำนวน 1 คน
  • ป.4 จำนวน 4 คน
  • ป.5 จำนวน 2 คน
  • ป.6 จำนวน 5 คน

  

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สำรวจความเสียหายโดยองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ส่งนายช่างชำนาญการมาสำรวจและประเมินราคาการจัดซ่อม (ดำเนินการแล้ว)

2. ระดมทุนเพื่อจัดซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์บางส่วนใหม่

3. จัดหา จัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมา และติดตั้งแบตเตอรี่ชุดโซล่าเซลล์

4. ติดตามและประเมินผล

แบบปร.5โดยองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งที่ส่งนายช่างชำนาญการมาสำรวจและประเมินราคาการจัดซ่อม 


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายพงษ์พันธุ์  ซาเมาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 แบตเตอรี่ลิเธียม 48 A 280 A 2 92,000.00
2 สายไฟแบตเตอรี่ ขนาด 25sq.mm 10 10 3,900.00
3 ชาร์จเจอร์ 60 A MPPT 1 4,500.00
4 อุปกรณ์ติดตั้งอื่น ๆ เช่น สายไฟ ,ท่อไฟฟ้า ,หางปลา 1 2,000.00
5 แผงโมโน 450 W. 6 26,570.00
6 รางจับหลังคาลอนคู่ 1 6,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
134,970.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
13,497.00

ยอดระดมทุน
148,467.00

บริจาคให้
แสงสว่างนี้พี่ให้น้องในโรงเรียนห้วยหินลาดใน 2024

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน