project เด็กและเยาวชน

โซล่าเซลล์สระว่ายน้ำเพื่อให้เด็กฝึกว่ายน้ำฟรี

โรงเรียนบ้านป่าซ่าน มีสระว่ายน้ำที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ หลายพันคนจากหลายหมู่บ้าน ตำบลในพื้นที่สูงของจังหวัดพิษณุโลกได้มีโอกาสมาฝึกทักษะว่ายน้ำ แต่ในปัจจุบันโครงการดีๆอาจต้องหยุดลง เพราะโรงเรียนต้องแบกรับต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นจากการเปิดระบบสระว่ายน้ำ โรงเรียนจึงอยากขอสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 16 แผ่น เพื่อให้โครงการนี้ได้เดินหน้าต่ออย่างยั่งยืน

ระยะเวลาโครงการ 01 พ.ค. 2566 ถึง 31 พ.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: พิษณุโลก

ยอดบริจาคขณะนี้

4,345 บาท

เป้าหมาย

88,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 5%
148 วัน จำนวนผู้บริจาค 12

โรงเรียนบ้านป่าซ่าน มีสระว่ายน้ำที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆ หลายพันคนจากหลายหมู่บ้าน ตำบลในพื้นที่สูงของจังหวัดพิษณุโลกได้มีโอกาสมาฝึกทักษะว่ายน้ำ แต่ในปัจจุบันโครงการดีๆอาจต้องหยุดลง เพราะโรงเรียนต้องแบกรับต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นจากการเปิดระบบสระว่ายน้ำ โรงเรียนจึงอยากขอสนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 16 แผ่น เพื่อให้โครงการนี้ได้เดินหน้าต่ออย่างยั่งยืน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สระว่ายน้ำบ้านป่าซ่าน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลายคนรวมพลังกันสร้างขึ้นมาแก้ปัญหาการจมน้ำในเด็กซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุในการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีทั่วประเทศ

หลังจากการก่อสร้างมีเด็กๆ หลายพันคนจากหลายหมู่บ้านตำบลในพื้นที่สูงของจังหวัดพิษณุโลกมีโอกาสมาฝึกทักษะว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำแห่งนี้ฟรี

แต่ในปัจจุบันโครงการนี้อาจต้องหยุดลง เนื่องจากระบบสระว่ายน้ำต้องใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งวัน เพราะตามมาตรฐานของน้ำในสระต้องมีมาตรฐานเหมาะกับการสอนว่ายน้ำให้เด็กๆที่ผ่านมาค่า FT ของการไฟฟ้า ได้ปรับขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกินกำลังในการช่วยเหลือเด็กๆในได้เรียนว่ายน้ำ

การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสได้เรียนว่ายน้ำเพื่อเป็นทักษะชีวิตติดชูชีพ ป้องกันภัยจมน้ำทางโครงการจึงอยากขอสนับสนุน แผงโซล่าเซลล์ จำนวน 16 แผ่น เพื่อให้โครงการเพื่อเด็กๆเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1 ประชุมวางแผนโครงการ

2 เสนอแนวทางแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าสระว่าบน้ำ

3  ระดมทุนซื้อแผ่นโซล่าเซลล์จำนวน 16  แผ่น

4 ช่างจิตอาสาช่วยกันติดตั้งระบบโซล่าเซลล์กับระบบไฟฟ้าสระว่ายน้ำ

5 เดินหน้าโครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กๆ ด้อยโอกาส ปีละกว่า 2,000-3,000 คน อย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ก่อการดี(ป้องกันการจมน้ำ)โรงเรียนบ้านป่าซ่าน

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าแผ่นโซล่าเซลล์ จำนวน 16 แผ่น แผ่นละ 5,000 บาท 16 แผ่น 80,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
80,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
8,000.00

ยอดระดมทุน
88,000.00

บริจาคให้
โซล่าเซลล์สระว่ายน้ำเพื่อให้เด็กฝึกว่ายน้ำฟรี

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน