project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีจริงมั๊ย ? มอบโซล่าเซลล์ให้น้องได้ทำการบ้าน !!!!!

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ผมไปมาแล้วยืนยันว่า ยังมีหลายหมู่บ้านในประเทศไทยเราที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง บางหมู่บ้าน อยู่กันมา 30-80 ปี ก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง แต่ยอมรับยังมีอยู่จริง ทีมงาน มูลนิธิฯบ้านนานา ได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้า พบว่ามีอยู่จริง แม้แต่ในจังหวัดที่มีกระแสการเงินสะพัดมีเศรษฐกิจดี อย่างเชียงราย เชียงใหม่ แต่หมู่บ้านอำเภอห่างไกล เรากลับพบว่าเป็นเรื่องจริง เชื่อว่ายังมีอีกหลายจังหวัดในประเทศไทยที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ด้วยความห่างไกลของชนบท ชนเผ่าชาวเขาที่อาศัยตามเขตพื้นที่สูง และระยะทางที่ห่างไกลไม่ใช่พื้นที่เขตอาศัย แต่กลับมีชนเผาที่ดั้งเดิมอาศัยปักหลักทำมาหากินทางการเกษตร ไม่อยู่แผนพัฒนาระดับอำเภอหรือจังหวัด ชุมชนเหล่านี้จึงถูกละเลย แต่ผลกระทบนั้นเด็กๆที่เกิดและอาศัยตามพ่อแม่บรรพบุรุษ พวกเค้าได้รับผลนั้น บ้านไม่มีไฟฟ้า

ระยะเวลาโครงการ 15 กรกฎาคม2566 ถึง 30 ตุลาคม 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

100,144 บาท

เป้าหมาย

141,900 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 71%
จำนวนผู้บริจาค 148

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบไฟโซล่าเซลล์ให้กับหมู่บ้านพื้นที่ห่างไกล 97 หลังคาเรือน

24 ตุลาคม 2023
 • 4-6 ตุลาคม 2566 ได้ทำการจัดซื้อและรับจัดเตรียมอุปกรณ์โซล่าเซลล์ จำนวน 60 ชุด และชุดไฟกริ่ง ไฟกลางแจ้ง จำนวน 20 ชุด พร้อมติดป้ายโลโก้มูลนิธิฯ เพื่อสัญลักษณ์การให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งยังได้จัดเตรียมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ต่างๆ ไปมอบให้ในครั้งนี้ด้วย
 • 7 ตุลาคม 2566 ได้ออกเดินทางจากแม่สาย เชียงราย มุ่งสู่เชียงใหม่ โดยมีนายกรรจร เจียมรัมย์ และศูนย์เฝ้าระวังภัยแม่สาย ร่วมเดินทางในครั้งนี้ รวมทั้งหมด 8 คน เพื่อมอบโซล่าเซลล์ช่วยน้องในถิ่นกันดารที่ห่างไกล
 • 8 ตุลาคม 2566 เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน เพื่อส่งมอบโครงการโซล่าเซลล์ช่วยน้องในถิ่นกันดารที่ห่างไกล โดยนอนที่ยอดดอย อำเภอพร้าว เชียงใหม่
  หมู่บ้านที่1 แม่งัดน้อย ชาวเขาเผาลาหู่ 15 หลังคา
  หมู่บ้านที่2 เผะโต๊ะ 25 หลังคา
 • 17 ตุลาคม 2566 ได้ออกเดินทางไปยังแม่อาย จำนวนผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วย 6 คน กับโครงการมอบแสงสว่างให้น้องบนยอดดอย
  หมู่บ้านที่3 บ้านจะโต๊ะ อำเภอแม่อาย ชนเผ่าลาหู่ จำนวน 45 หลังคา โดยมีเสื้อผ้า ผ้าห่ม อาหารแห้ง ไปมอบให้ด้วย
  หมู่บ้านที่4 บ้านหมอผี จำนวน 12 หลังคา

รวมผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในครั้งนี้ คือ รวมทั้งหมด 4 หมู่บ้าน 97 หลังคาเรือน

ขอขอบคุณโครงการดีๆ จากมูลนิธิฯบ้านนานา ขอบคุณผู้สนับสนุนโซล่าเซลล์ผ่านเทใจดอทคอม และขอบคุณทีมงานเฝ้าระวังภัยแม่สาย หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติอาเซียน DPNA ผู้ร่วมนำส่งจนถึงมือชาวบ้าน

ก่อนที่ทางมูลนิธิฯ จะไปให้ความช่วยเหลือนั้น ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ ตกอยู่ในความมืดความกลัว ความเสี่ยง ความล้าหลัง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไฟฟ้านั้นก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอาศัยอยู่ รวมถึงความปลอดภัยของชีวิตด้วย ไฟฟ้าถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตให้มีความสว่างในครอบครัวที่ดีขึ้น

หลังจากที่มูลนิธิฯได้ไปมอบไฟโซล่าเซลล์ให้กับชาวบ้าน ตามโครงการที่ได้ขอระดมทุนผ่านเทใจดอทคอมแล้วนั้น ทางชาวบ้านได้มีแสงสว่างในยามค่ำคืน หมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

" ผมรู้สึกดีใจแทนทุกคนในหมู่บ้านที่ได้มีไฟใช้แล้วนะครับ และขอขอบคุณที่มามอบไฟโซล่าเซลล์ให้กับหมู่บ้านของผมครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมากโดยเฉพาะเวลากลางคืน และขอขอบคุณทุกๆ คนที่ได้สนับสนุนในครั้งนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ " คุณจะลอ 

" ดิฉันขอขอบคุณมายังทุกท่านที่มีส่วนในการทำให้ทางหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในยามค่ำคืน ทั้งไฟโซล่าเซลล์ในบ้านและไฟกิ่ง รวมทั้งของใช้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ขนม นม ด้วยนะคะ รู้สึกดีใจมากๆ ค่ะ ที่มีไฟใช้แล้ว ขอบพระคุณค่ะ " คุณอาหมี่ 

" ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากจริงๆ โดยเฉพาะในยามค่ำคืน ขอบคุณที่เล็งเห็นความสำคัญของชาวบ้านในความเดือดร้อนในด้านนี้ และได้มามอบไฟโซล่าเซลล์และไฟกิ่งให้กับหมู่บ้านของผมครับ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการช่วยเหลือมาในครั้งนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ " คุณจะฟะ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ประชาชนทั่วไป
 • แถบพื้นที่หมู่บ้านแม่งัดน้อย 15 หลังคา
 • หมู่บ้านเผะโต๊ะ 25 หลังคา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่บ้านจะโต๊ะ 45 หลังคาเรือน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่บ้านหมอผี 12 หลังคาเรือน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
97 หลังคาเรือนประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าว ได้มีไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นแสงสว่างในยามค่ำคืน ทั้งสามารถอ่านหนังสือ ทำการบ้าน ในยามเข้าห้องน้ำ ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น ซึ่งถือว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตด้วยเช่นกัน
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม

 ภาพ : การส่งมอบชุดไฟโซล่าเซลล์ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านแม่งัดน้อย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 ภาพ : การส่งมอบชุดไฟโซล่าเซลล์ ชุดไฟกิ่ง ของใช้ เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเผะโต๊ะ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 ภาพ : การส่งมอบชุดไฟโซล่าเซลล์ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านจะโต๊ะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ : มอบแสงสว่างสู่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ห่างไกล ณ หมู่บ้านจะโต๊ะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ : มอบไฟโซล่าเซลล์เป็นแสงสว่างที่ดีให้กับคนที่ไม่มี พร้อมเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม ณ หมู่บ้านหมอผี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ผมไปมาแล้วยืนยันว่า ยังมีหลายหมู่บ้านในประเทศไทยเราที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง บางหมู่บ้าน อยู่กันมา 30-80 ปี ก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง แต่ยอมรับยังมีอยู่จริง ทีมงาน มูลนิธิฯบ้านนานา ได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้า พบว่ามีอยู่จริง แม้แต่ในจังหวัดที่มีกระแสการเงินสะพัดมีเศรษฐกิจดี อย่างเชียงราย เชียงใหม่ แต่หมู่บ้านอำเภอห่างไกล เรากลับพบว่าเป็นเรื่องจริง เชื่อว่ายังมีอีกหลายจังหวัดในประเทศไทยที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ด้วยความห่างไกลของชนบท ชนเผ่าชาวเขาที่อาศัยตามเขตพื้นที่สูง และระยะทางที่ห่างไกลไม่ใช่พื้นที่เขตอาศัย แต่กลับมีชนเผาที่ดั้งเดิมอาศัยปักหลักทำมาหากินทางการเกษตร ไม่อยู่แผนพัฒนาระดับอำเภอหรือจังหวัด ชุมชนเหล่านี้จึงถูกละเลย แต่ผลกระทบนั้นเด็กๆที่เกิดและอาศัยตามพ่อแม่บรรพบุรุษ พวกเค้าได้รับผลนั้น บ้านไม่มีไฟฟ้า

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

คนที่ไม่เคยอาศัยอยู่ในที่ๆ ไม่มีไฟฟ้าไม่อาจเข้าใจความรู้สึกนี้ได้

เพราะ มูลนิธิฯบ้านนานาเราเคย อยู่ในภาวะยากลำบากไม่มีไฟ มาก่อนจึงเข้าใจหัวอกคนที่ไม่มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างในยามค่ำคืนเป็นอย่างไร 

ในยามค่ำคืน ในยามที่ต้องทำการบ้าน อ่านหนังสือ ในยามที่ต้องเข้าห้องน้ำ ในยามที่เจ็บป่วยใคร่ ในยามที่นอนมีแมลง งูสัตว์มีพิษ เข้ามานอนอยู่ใต้ผ้าห่ม

คนทั่วไปไม่อาจรู้ได้ว่าเราเผชิญอะไรบ้าง 

ยังคงมีเด็กๆอีกจำนวนเยอะหลายร้อยครอบครัว บนดอยที่ห่างไกลชุมชน ตามหมู่บ้านชาวเขา ครอบครัวยากจนต้องอาสัยพื้นที่ห่างไกล ทำการเกษตรเลี้ยงชีพ อาศัยรวมกลุ่ม

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ความเจริญเข้าไม่ถึง ทั้งทางถนนและไฟฟ้า แม้นแต่ในจังหวัดที่เจริญแล้วอย่างเช่น เชียงใหม่ เชียงราย มีเศรษฐกิจการเงินที่ไหลเวียนดี แต่ก็ยังมีหมู่บ้านนอกเขตแผนการพัฒนาของอำเภอหรือจังหวัด 

ไฟฟ้าถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิต ให้มีความสว่างในครอบครัวที่ดีขึ้น

วันนี้ มูลนิธิฯบ้านนานา เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่เราเห็นความสำคัญต่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนสังคมที่ห่างไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยเฉพราะกลุ่มเด็กๆ ในพื้นที่เราลงสำรวจตามคำร้องข้อจากชาวบ้าน เช่น เชียงใหม่ อำเภอพร้าว หมู่บ้าน แม่งัดน้อย ชาวเขาเผาลาหู่ 18 หลังคา หมู่บ้านเผะโต๊ 25 หลังคา

และที่ อำเภอ แม่อาย หมู่บ้านจะโต๊ะ 45 หลังคาเรือน และ เชียงราย อำเภอเมือง หมู่บ้านหมอผี 12 รวม 100 หลังคาเรือน     

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

โครงการส่งมอบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ให้กับชาวเขาผู้ยากไร้ในถิ่นธุระกันดาน

ในแถบพื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย 4 หมู่บ้าน แถบอำเภอพร้าว หมู่บ้าน แม่งัดน้อย ชาวเขาเผาลาหู่ 18 หลังคา หมู่บ้านเผะโต๊ 25 หลังคา

และที่ อำเภอแม่อาย หมู่บ้านจะโต๊ะ 45 หลังคาเรือน และเชียงราย อำเภอเมือง หมู่บ้านหมอผี 12 รวม 100 หลังคาเรือน 

หลังจากได้รับการติดต่อจากชาวบ้านว่าชาวบ้านที่ไม่มีไฟ้ามีดังนี้

1 มูลนิธิฯได้ลงพื้นที่ไสำรวจ ที่เชียงใหม่ อำเภอพร้าว บ้านแม่งัดน้อย 15 หลังคา ระหว่างทาง ก่อนถึงมีหมูบ้านเผะโต๊ะอีก 25 หลังคา

2 มูลนิธิฯได้ลงพื้นที่ อำเภอแม่อาย หมู่บ้าน  จะโต๊ะ 45 หลังคาเรือน

3 มูลนิธิฯลงพื้นที่สำรวจที่เชียงราย อำเภอเมือง หมู่บ้านหมอผี  12 หลังคาเรือน

4 รวบรวมข้อหมู จำนวน ชาวบ้านประสานงาน อบต.พื้นที่และผู้นำชุมชน เพื่อแจ้งให้ทราบ

5 เขียนร่างโครงการเพื่อหาแนวรวบในการระดมทุนหาจัดหาจัดซื้อ แผงไฟฟ้าโซล่าเซลล์แบบครอบครัว

6 ประชุมจัดตั้งคณะดำเนินงาน วางแผนระดมทุนเพื่อหาทุน

7 ประสานงานเคลือข่ายในพื้นที่เพื่อทำการติดตั้งโซล่าเซลล์ ตามรายชื่อที่ร้องข้อมา

8 หลังเสร็จสิ้นสรุปงบประมาณการจัดซื้อและรายงานผลการดำเนินงาน 


ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะทำงานชุดที่ 1 ครั้งที่ 1

1 นายกรรจร เจียมรัมย์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ บ้านนานา

2 นส.เจนจิรา แลเชอกู่ เลขาจัดการงบประมาณ

3 นาย ศิรศักดิ์ หมื่นแสง 

4 นาย สุริน ยาแสน

5 นาย นิวัตฒ์ แสนไวยากรณ์


มอบไฟโซล่าเซลล์ให้กับหมู่บ้านพื้นที่ห่างไกล 97 หลังคาเรือน

24 ตุลาคม 2023

 • 4-6 ตุลาคม 2566 ได้ทำการจัดซื้อและรับจัดเตรียมอุปกรณ์โซล่าเซลล์ จำนวน 60 ชุด และชุดไฟกริ่ง ไฟกลางแจ้ง จำนวน 20 ชุด พร้อมติดป้ายโลโก้มูลนิธิฯ เพื่อสัญลักษณ์การให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งยังได้จัดเตรียมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ต่างๆ ไปมอบให้ในครั้งนี้ด้วย
 • 7 ตุลาคม 2566 ได้ออกเดินทางจากแม่สาย เชียงราย มุ่งสู่เชียงใหม่ โดยมีนายกรรจร เจียมรัมย์ และศูนย์เฝ้าระวังภัยแม่สาย ร่วมเดินทางในครั้งนี้ รวมทั้งหมด 8 คน เพื่อมอบโซล่าเซลล์ช่วยน้องในถิ่นกันดารที่ห่างไกล
 • 8 ตุลาคม 2566 เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน เพื่อส่งมอบโครงการโซล่าเซลล์ช่วยน้องในถิ่นกันดารที่ห่างไกล โดยนอนที่ยอดดอย อำเภอพร้าว เชียงใหม่
  หมู่บ้านที่1 แม่งัดน้อย ชาวเขาเผาลาหู่ 15 หลังคา
  หมู่บ้านที่2 เผะโต๊ะ 25 หลังคา
 • 17 ตุลาคม 2566 ได้ออกเดินทางไปยังแม่อาย จำนวนผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วย 6 คน กับโครงการมอบแสงสว่างให้น้องบนยอดดอย
  หมู่บ้านที่3 บ้านจะโต๊ะ อำเภอแม่อาย ชนเผ่าลาหู่ จำนวน 45 หลังคา โดยมีเสื้อผ้า ผ้าห่ม อาหารแห้ง ไปมอบให้ด้วย
  หมู่บ้านที่4 บ้านหมอผี จำนวน 12 หลังคา

รวมผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในครั้งนี้ คือ รวมทั้งหมด 4 หมู่บ้าน 97 หลังคาเรือน

ขอขอบคุณโครงการดีๆ จากมูลนิธิฯบ้านนานา ขอบคุณผู้สนับสนุนโซล่าเซลล์ผ่านเทใจดอทคอม และขอบคุณทีมงานเฝ้าระวังภัยแม่สาย หน่วยเคลื่อนที่เร็ว เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติอาเซียน DPNA ผู้ร่วมนำส่งจนถึงมือชาวบ้าน

ก่อนที่ทางมูลนิธิฯ จะไปให้ความช่วยเหลือนั้น ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ ตกอยู่ในความมืดความกลัว ความเสี่ยง ความล้าหลัง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไฟฟ้านั้นก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอาศัยอยู่ รวมถึงความปลอดภัยของชีวิตด้วย ไฟฟ้าถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตให้มีความสว่างในครอบครัวที่ดีขึ้น

หลังจากที่มูลนิธิฯได้ไปมอบไฟโซล่าเซลล์ให้กับชาวบ้าน ตามโครงการที่ได้ขอระดมทุนผ่านเทใจดอทคอมแล้วนั้น ทางชาวบ้านได้มีแสงสว่างในยามค่ำคืน หมู่บ้านมีความปลอดภัยในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

" ผมรู้สึกดีใจแทนทุกคนในหมู่บ้านที่ได้มีไฟใช้แล้วนะครับ และขอขอบคุณที่มามอบไฟโซล่าเซลล์ให้กับหมู่บ้านของผมครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมากโดยเฉพาะเวลากลางคืน และขอขอบคุณทุกๆ คนที่ได้สนับสนุนในครั้งนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ " คุณจะลอ 

" ดิฉันขอขอบคุณมายังทุกท่านที่มีส่วนในการทำให้ทางหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในยามค่ำคืน ทั้งไฟโซล่าเซลล์ในบ้านและไฟกิ่ง รวมทั้งของใช้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ขนม นม ด้วยนะคะ รู้สึกดีใจมากๆ ค่ะ ที่มีไฟใช้แล้ว ขอบพระคุณค่ะ " คุณอาหมี่ 

" ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากจริงๆ โดยเฉพาะในยามค่ำคืน ขอบคุณที่เล็งเห็นความสำคัญของชาวบ้านในความเดือดร้อนในด้านนี้ และได้มามอบไฟโซล่าเซลล์และไฟกิ่งให้กับหมู่บ้านของผมครับ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการช่วยเหลือมาในครั้งนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ " คุณจะฟะ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ประชาชนทั่วไป
 • แถบพื้นที่หมู่บ้านแม่งัดน้อย 15 หลังคา
 • หมู่บ้านเผะโต๊ะ 25 หลังคา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่บ้านจะโต๊ะ 45 หลังคาเรือน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • หมู่บ้านหมอผี 12 หลังคาเรือน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
97 หลังคาเรือนประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าว ได้มีไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นแสงสว่างในยามค่ำคืน ทั้งสามารถอ่านหนังสือ ทำการบ้าน ในยามเข้าห้องน้ำ ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น ซึ่งถือว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตด้วยเช่นกัน
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม

 ภาพ : การส่งมอบชุดไฟโซล่าเซลล์ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านแม่งัดน้อย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 ภาพ : การส่งมอบชุดไฟโซล่าเซลล์ ชุดไฟกิ่ง ของใช้ เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเผะโต๊ะ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 ภาพ : การส่งมอบชุดไฟโซล่าเซลล์ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านจะโต๊ะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ : มอบแสงสว่างสู่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ห่างไกล ณ หมู่บ้านจะโต๊ะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ : มอบไฟโซล่าเซลล์เป็นแสงสว่างที่ดีให้กับคนที่ไม่มี พร้อมเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม ณ หมู่บ้านหมอผี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าจัดซื้อ ชุดไฟฟ้าโซ่ลาเซลล์ 990 / ต่อ 1 ชุด 100 99,000.00
2 ไฟกริ่งโซล่าเซลล์ในมุมมืด 1500 ในชุ่มชน ละ 5 ชุด 4 หมู่บ้าน 20 30,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
129,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
12,900.00

ยอดระดมทุน
141,900.00