project สัตว์

สร้างศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม

ยังคงมีอีกหลายชีวิตที่รอความช่วยเหลือ โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้มจะเป็นบ้านถาวรให้แก่ชีวิตที่ด้อยโอกาสกว่า 500 ชีวิต และจะเป็นสถานที่ที่ทำให้สัตว์มีสวัสดิภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 01 เม.ย. 2565 ถึง 01 ส.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: จังหวัดสงขลา

ยอดบริจาคขณะนี้

314,525 บาท

เป้าหมาย

741,158 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 42%
จำนวนผู้บริจาค 292

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สร้างศูนย์การเรียนรู้ดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม ณ หาดใหญ่ เสร็จแล้ว

23 พฤศจิกายน 2022

การก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม ที่ตั้ง หมู่ 6 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปัจจุบันได้ดำเนินการสร้างสำเร็จแล้ว และมูลนิธิฯ ได้ทะยอยเคลื่อนย้ายสุนัข จำนวนกว่า 500 ตัว เข้ามาดูแลในศูนย์ฯ 

ศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้มแห่งนี้ จะทำให้การจัดการการดูแลสัตว์ของมูลนิธิบ้านหมายิ้มสะดวกขึ้น และยังสร้างสวัสดิภาพชีวิตของสุนัขให้ดีขึ้นด้วย อีกทั้งเป็นสถานที่รองรับสุนัขที่รอการช่วยเหลือในจังหวัดสงขลา ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้ต่อไป

ภาพประกอบ

ภาพศูนย์การเรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม มุมสูง

การดูแลสุนัขของบ้านหมายิ้มภายในศูนย์ฯ

มีบ่อน้ำของน้องหมาไว้เล่นเป็นเวลา

ตัวแทนน้องหมา ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมบริจาค

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ทางมูลนิธิมีความจำเป็นต้องย้ายออกจากสถานที่ปัจจุบันภายในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ เนื่องจากสถานที่ปัจจุบันเป็นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งทางเทศบาลจะนำสถานที่ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น มูลนิธิจึงต้องเร่งก่อสร้างเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา 

ทางมูลนิธิได้ทำการจัดซื้อที่ดิน และทำการประชาคมหมู่บ้านผ่านเรียบร้อยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนก่อสร้าง ทางมูลนิธิยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก หากศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขแห่งนี้ได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจะทำให้ทุกชีวิตมีบ้านที่ถาวร และเป็นสถานที่ต้นแบบของการดูแลสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ทางมูลนิธิได้มีการระดมทุนก่นหน้านี้มีทุกจำนวนหนึ่งในการก่อสร้างแต่ยัวคงไม่เพียงพอ เงินที่มีอยู่ก่อสร้างได้เพียงโครงสร้างพื้นฐาน ยังคงขาดเรื่องงานสถาปัตยกรรมพวกการก่ออิฐรั้วและผนัง การกั้นห้อง งานเหล็กประตู ระบบปะปา ระบบระบายน้ำ ในส่วนนี้ได้วางแผนการก่อสร้างไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ตั้งแต่เมษายน 2565 ถึง กรกฎาคม 2565 จะต้องหาทุนทรัพย์มูลค่า 673,780 บาท สำหรับการสร้างโรงเรือนเพื่อเป็นที่อยู่ของสุนัขและแมว

รายละเอียดงานสถาปัตยกรรมดังนี้

 • งานก่ออิฐ 590 ตาราวเมตร 138,650 บาท
 • งานฉาบปูน 1180 ตารางเมตร 206,500 บาท
 • งานทับหลัง 300 เมตร 28,500 บาท
 • งามเซี้ยม 600 เมตร 39,000 บาท
 • งานอิฐช่องลม 290 เมตร 47,850 บาท
 • งานทาสี 1,180 ตารางเมตร 76,700 บาท
 • งานประตูห้องหมา 15 บาน 43,500 บาท
 • งานประตูหน้าเข้าคอก 18 ตารางเมตร 34,020 บาท
 • รางระบายน้ำ 8"  69 เมตร 11,730 บาท
 • รางระบายน้ำ 6"  75 เมตร 9,000 บาท
 • ท่อ 1.5"  95 เมตร 4,370 บาท
 • ท่อ 0.5"   20 เมตร 400 บาท
 • อุปกรณ์ สิ้นเปลือง 4,000 บาท
 • บ่อส้วม 12 ลูก 4,560 บาท
 • งานปะปา. 25,000 บาท

รวมทั้งสิ้น. 673,780 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวศิรพันธ์ งามพร้อมวงษ์ ประธานมูลนิธิบ้านหมายิ้ม

แผนการใช้เงินโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม

14 ตุลาคม 2022

หลังจากการปิดระดมทุนจากเทใจ โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม ได้รับเงินบริจาคโครงการทั้งหมด 314,525 บาท โดยมูลนิธิบ้านหมายิ้มจะนำเงินบริจาคไปสมทบการก่อสร้างสร้างศูนย์ดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม  ที่ก่อสร้างแล้ว 90% และคงเหลือการชำระเงินในงวดสุดท้าย ซึ่งเป็นค่าก่อสร้าง งานฉาบ และงานก่ออิฐ เมื่อก่อสร้างเสร็จมูลนิธิฯ จะดำเนินการย้ายสุนัขของมูลนิธิฯที่ดูแลอยู่ 500 กว่าตัว เข้ามาอยู่ในศูนย์ฯ แห่งนี้

คลิปบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้และดูแลสุนัขชองมูลนิธิบ้านหมายิ้มแห่งแรกในพื้นที่ของมูลนิธิฯ

ภาพประกอบ

ศูนย์ดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม

ด้านในศูนย์ดูแลสุนัข

ประธานมูลนิธิบ้านหมายิ้ม "ขอขอบคุณผู้สนับสนุน และจะทำให้ดีที่สุดค่ะ"

บ้านหมายิ้ม และ เหมียวเทใจ

สร้างศูนย์การเรียนรู้ดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม ณ หาดใหญ่ เสร็จแล้ว

23 พฤศจิกายน 2022

การก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม ที่ตั้ง หมู่ 6 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปัจจุบันได้ดำเนินการสร้างสำเร็จแล้ว และมูลนิธิฯ ได้ทะยอยเคลื่อนย้ายสุนัข จำนวนกว่า 500 ตัว เข้ามาดูแลในศูนย์ฯ 

ศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้มแห่งนี้ จะทำให้การจัดการการดูแลสัตว์ของมูลนิธิบ้านหมายิ้มสะดวกขึ้น และยังสร้างสวัสดิภาพชีวิตของสุนัขให้ดีขึ้นด้วย อีกทั้งเป็นสถานที่รองรับสุนัขที่รอการช่วยเหลือในจังหวัดสงขลา ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้ต่อไป

ภาพประกอบ

ภาพศูนย์การเรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม มุมสูง

การดูแลสุนัขของบ้านหมายิ้มภายในศูนย์ฯ

มีบ่อน้ำของน้องหมาไว้เล่นเป็นเวลา

ตัวแทนน้องหมา ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมบริจาค

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1

ค่าก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

 • งานก่ออิฐ 590 ตาราวเมตร 138,650 บาท
 • งานฉาบปูน 1180 ตารางเมตร 206,500 บาท
 • งานทับหลัง 300 เมตร 28,500 บาท
 • งามเซี้ยม 600 เมตร 39,000 บาท
 • งานอิฐช่องลม 290 เมตร 47,850 บาท
 • งานทาสี 1,180 ตารางเมตร 76,700 บาท
 • งานประตูห้องหมา 15 บาน 43,500 บาท
 • งานประตูหน้าเข้าคอก 18 ตารางเมตร 34,020 บาท
 • รางระบายน้ำ 8" 69 เมตร 11,730 บาท
 • รางระบายน้ำ 6" 75 เมตร 9,000 บาท
 • ท่อ 1.5" 95 เมตร 4,370 บาท
 • ท่อ 0.5" 20 เมตร 400 บาท
 • อุปกรณ์ สิ้นเปลือง 4,000 บาท
 • บ่อส้วม 12 ลูก 4,560 บาท
 • งานปะปา. 25,000 บาท
15ห้อง และ ลานวิ่ง 673,780.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
673,780.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
67,378.00

ยอดระดมทุน
741,158.00