project สัตว์

สร้างศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม

ยังคงมีอีกหลายชีวิตที่รอความช่วยเหลือ โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้มจะเป็นบ้านถาวรให้แก่ชีวิตที่ด้อยโอกาสกว่า 500 ชีวิต และจะเป็นสถานที่ที่ทำให้สัตว์มีสวัสดิภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 01 เม.ย. 2565 ถึง 01 ส.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: จังหวัดสงขลา

ยอดบริจาคขณะนี้

162,431 บาท

เป้าหมาย

741,158 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 22%
25 วัน จำนวนผู้บริจาค 223

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ทางมูลนิธิมีความจำเป็นต้องย้ายออกจากสถานที่ปัจจุบันภายในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ เนื่องจากสถานที่ปัจจุบันเป็นที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งทางเทศบาลจะนำสถานที่ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น มูลนิธิจึงต้องเร่งก่อสร้างเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา 

ทางมูลนิธิได้ทำการจัดซื้อที่ดิน และทำการประชาคมหมู่บ้านผ่านเรียบร้อยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนก่อสร้าง ทางมูลนิธิยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก หากศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขแห่งนี้ได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจะทำให้ทุกชีวิตมีบ้านที่ถาวร และเป็นสถานที่ต้นแบบของการดูแลสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ทางมูลนิธิได้มีการระดมทุนก่นหน้านี้มีทุกจำนวนหนึ่งในการก่อสร้างแต่ยัวคงไม่เพียงพอ เงินที่มีอยู่ก่อสร้างได้เพียงโครงสร้างพื้นฐาน ยังคงขาดเรื่องงานสถาปัตยกรรมพวกการก่ออิฐรั้วและผนัง การกั้นห้อง งานเหล็กประตู ระบบปะปา ระบบระบายน้ำ ในส่วนนี้ได้วางแผนการก่อสร้างไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ตั้งแต่เมษายน 2565 ถึง กรกฎาคม 2565 จะต้องหาทุนทรัพย์มูลค่า 673,780 บาท สำหรับการสร้างโรงเรือนเพื่อเป็นที่อยู่ของสุนัขและแมว

รายละเอียดงานสถาปัตยกรรมดังนี้

 • งานก่ออิฐ 590 ตาราวเมตร 138,650 บาท
 • งานฉาบปูน 1180 ตารางเมตร 206,500 บาท
 • งานทับหลัง 300 เมตร 28,500 บาท
 • งามเซี้ยม 600 เมตร 39,000 บาท
 • งานอิฐช่องลม 290 เมตร 47,850 บาท
 • งานทาสี 1,180 ตารางเมตร 76,700 บาท
 • งานประตูห้องหมา 15 บาน 43,500 บาท
 • งานประตูหน้าเข้าคอก 18 ตารางเมตร 34,020 บาท
 • รางระบายน้ำ 8"  69 เมตร 11,730 บาท
 • รางระบายน้ำ 6"  75 เมตร 9,000 บาท
 • ท่อ 1.5"  95 เมตร 4,370 บาท
 • ท่อ 0.5"   20 เมตร 400 บาท
 • อุปกรณ์ สิ้นเปลือง 4,000 บาท
 • บ่อส้วม 12 ลูก 4,560 บาท
 • งานปะปา. 25,000 บาท

รวมทั้งสิ้น. 673,780 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวศิรพันธ์ งามพร้อมวงษ์ ประธานมูลนิธิบ้านหมายิ้ม

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1

ค่าก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

 • งานก่ออิฐ 590 ตาราวเมตร 138,650 บาท
 • งานฉาบปูน 1180 ตารางเมตร 206,500 บาท
 • งานทับหลัง 300 เมตร 28,500 บาท
 • งามเซี้ยม 600 เมตร 39,000 บาท
 • งานอิฐช่องลม 290 เมตร 47,850 บาท
 • งานทาสี 1,180 ตารางเมตร 76,700 บาท
 • งานประตูห้องหมา 15 บาน 43,500 บาท
 • งานประตูหน้าเข้าคอก 18 ตารางเมตร 34,020 บาท
 • รางระบายน้ำ 8" 69 เมตร 11,730 บาท
 • รางระบายน้ำ 6" 75 เมตร 9,000 บาท
 • ท่อ 1.5" 95 เมตร 4,370 บาท
 • ท่อ 0.5" 20 เมตร 400 บาท
 • อุปกรณ์ สิ้นเปลือง 4,000 บาท
 • บ่อส้วม 12 ลูก 4,560 บาท
 • งานปะปา. 25,000 บาท
15ห้อง และ ลานวิ่ง 673,780.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
673,780.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
67,378.00

ยอดระดมทุน
741,158.00

บริจาคให้
สร้างศูนย์เรียนรู้และดูแลสุนัขบ้านหมายิ้ม

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน