project เด็กและเยาวชน

“Smile Bag” ถุงสร้างรอยยิ้มให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่กำลังเข้ารับการผ่าตัด

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มชวนมอบกระเป๋า “Smile Bag” ของใช้จำเป็น อาทิกระเป๋า สบู่ หวี แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระดาษทิชชู่ แป้ง แชมพู ผ้าขนหนูให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่เพื่อใช้ระหว่างการพักรักษาตัว (1 ถุง 699 บาท)

ระยะเวลาโครงการ 10 ก.พ. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

18,575 บาท

เป้าหมาย

246,048 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 8%
จำนวนผู้บริจาค 60

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบ “Smile Bag” ให้กับผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการรักษาในโครงการ จำนวน 353 คน

22 ธันวาคม 2023

หลังจากการปิดระดมทุนของโครงการของใช้จำเป็นแก่เด็กที่เข้ารับการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ และโครงการ“Smile Bag” ถุงสร้างรอยยิ้มให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่กำลังเข้ารับการผ่าตัด มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้มอบ “Smile Bag” ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋า สบู่ หวี แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระดาษทิชชู่ แป้ง แชมพู ผ้าขนหนู เป็นต้น ให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ แผลยึดติดหดรั้ง ที่เกิดจากแผลไหม้ นิ้วติด นิ้วเกิน รวมถึงความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า ที่ได้เข้ารับการรักษาในโครงการต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามข้อมูล ดังต่อไปนี้

รายการจำนวน (ถุง)
โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา42
โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
103
โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด46
โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก112
โครงการผ่าตัดแบบไม่จำกัดระยะเวลา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น50
รวม353

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มได้มอบ “Smile Bag” ให้กับผู้ป่วยในโครงการจำนวน 353 ราย

โดยผู้ป่วยที่จะได้รับ Smile Bag” เมื่อผ่านการคัดกรองและได้รับการรับรองจากแพทย์ว่า ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ ทางมูลนิธิฯ จะมอบ “Smile Bag” เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ระหว่างเข้ารับการผ่าตัด

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 " ขอขอบคุณผู้บริจาค และผู้สนับสนุนทุกท่านได้มอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยได้ใช้ระหว่างการเข้ารับการรักษา " มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

 " ผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบกระเป๋าสร้างรอยยิ้ม ให้ผมได้ใช้ระหว่างผ่าตัดมากๆ ครับ " น้องเอกพัชร

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วติด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง ที่เกิดจากแผลไหม้ รวมถึงความผิดปกติอื่นๆบนใบหน้า ในโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และโครงการผ่าตัดแบบไม่จำกัดระยะเวลา353 คนผู้ป่วยได้รับ “Smile Bag” ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋า สบู่ หวี แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระดาษทิชชู่ แป้ง แชมพู ผ้าขนหนู เป็นต้น ในการใช้ระหว่างเข้ารับการผ่าตัด
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หากผู้ป่วยได้ผ่านการคัดกรองและได้รับการรับรองจากแพทย์ว่า ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ ทางมูลนิธิฯ จะมอบกระเป๋า “Smile Bag” เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ระหว่างเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋า สบู่ หวี แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระดาษทิชชู่ แป้ง แชมพู ผ้าขนหนู เป็นต้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ในทุกๆ 3 นาที ทั่วโลก มีเด็กหนึ่งคนที่เกิดมาพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

เด็ก 1 ใน 700 ราย มีภาวะปากแหว่ง หรือเพดานโหว่ บางรายมีอาการทั้งสองอย่าง

ประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะมีเด็ก 2,000 รายต่อปีที่มีภาวะปากแหว่ง หรือเพดานโหว่ ยังไม่รวมถึงชาวเขา หรือผู้ลี้ภัยที่ยังไม่ทราบจำนวนแน่นอน

เด็กที่เกิดมาพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่นั้นจะไม่สามารถดื่มนมแม่ หรือทานอาหารได้อย่างปกติ มีความผิดปกติทั้งในการออกเสียง และได้ยินเสียง หรือมีปัญหากับระบบการหายใจ มักเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม เด็กที่เกิดมาพร้อมโรคนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อน ถูกกีดกันจากสังคม มักจะมองตนเองไร้ค่า และหลบเลี่ยงสังคม ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ในประเทศไทย มีผู้ป่วยเด็กปากแหว่งเพดานโหว่จำนวนมากที่ไม่เคยได้รับโอกาสผ่าตัดแก้ไขเลยจนตลอดชีวิต

สาเหตุของภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ยังไม่ปรากฏแน่ชัด แต่มักเกิดความผิดปกติในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์และเกิดจากความผิดปกติของยีนส์ และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม เช่น โรคของมารดา การขาดสารอาหาร หรือยาเสพติด

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้จัดทำ “โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การผ่าตัดภายในหนึ่งสัปดาห์” โดยเป็นการระดมบุคลากรแพทย์อาสาสมัครจากสาขาศัลยแพทย์ตกแต่ง วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลอาสาสมัครจากที่ต่างๆ เพื่อออกหน่วยมอบการผ่าตัดศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ความผิดปกติพิการบนใบหน้า และความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ๆ เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน ให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ หรือขาดศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ทำการรักษาผู้ป่วย ซึ่งในปี พ.ศ.2565 นี้

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 ทางมูลนิธิฯได้มีโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่

  1. โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวน 40 ราย ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
  2. โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวน 80 ราย ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
  3. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวน 80 ราย ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน พ.ศ. 2566
  4. โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวน 120 ราย ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้มให้การรักษาผ่าตัดให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วติด นิ้วเกิน แผลไหม้ แผลยึดติดหดรั้ง เป็นจำนวนกว่า 320 คน

ในโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หากผู้ป่วยได้ผ่านการคัดกรองและได้รับการรับรองจากแพทย์ว่า ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ ทางมูลนิธิฯ จะมอบ “Smile Bag” เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ระหว่างเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋า สบู่ หวี แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระดาษทิชชู่ แป้ง แชมพู ผ้าขนหนู เป็นต้น

Smile Bag 1 ถุง สำหรับครอบครัวผู้ป่วยจำนวน 1 ครอบครัว

Smile Bag 1 ถุง ราคา 699 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-

มอบ “Smile Bag” ให้กับผู้ป่วยที่ได้เข้ารับการรักษาในโครงการ จำนวน 353 คน

22 ธันวาคม 2023

หลังจากการปิดระดมทุนของโครงการของใช้จำเป็นแก่เด็กที่เข้ารับการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ และโครงการ“Smile Bag” ถุงสร้างรอยยิ้มให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่กำลังเข้ารับการผ่าตัด มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ได้มอบ “Smile Bag” ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋า สบู่ หวี แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระดาษทิชชู่ แป้ง แชมพู ผ้าขนหนู เป็นต้น ให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ แผลยึดติดหดรั้ง ที่เกิดจากแผลไหม้ นิ้วติด นิ้วเกิน รวมถึงความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า ที่ได้เข้ารับการรักษาในโครงการต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามข้อมูล ดังต่อไปนี้

รายการจำนวน (ถุง)
โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา42
โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
103
โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด46
โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก112
โครงการผ่าตัดแบบไม่จำกัดระยะเวลา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น50
รวม353

มูลนิธิสร้างรอยยิ้มได้มอบ “Smile Bag” ให้กับผู้ป่วยในโครงการจำนวน 353 ราย

โดยผู้ป่วยที่จะได้รับ Smile Bag” เมื่อผ่านการคัดกรองและได้รับการรับรองจากแพทย์ว่า ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ ทางมูลนิธิฯ จะมอบ “Smile Bag” เป็นของใช้จำเป็นที่ใช้ระหว่างเข้ารับการผ่าตัด

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 " ขอขอบคุณผู้บริจาค และผู้สนับสนุนทุกท่านได้มอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยได้ใช้ระหว่างการเข้ารับการรักษา " มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

 " ผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบกระเป๋าสร้างรอยยิ้ม ให้ผมได้ใช้ระหว่างผ่าตัดมากๆ ครับ " น้องเอกพัชร

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วติด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง ที่เกิดจากแผลไหม้ รวมถึงความผิดปกติอื่นๆบนใบหน้า ในโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และโครงการผ่าตัดแบบไม่จำกัดระยะเวลา353 คนผู้ป่วยได้รับ “Smile Bag” ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋า สบู่ หวี แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระดาษทิชชู่ แป้ง แชมพู ผ้าขนหนู เป็นต้น ในการใช้ระหว่างเข้ารับการผ่าตัด
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 40 27,960.00
2 โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 80 55,920.00
3 โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 80 55,920.00
4 โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 120 83,880.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
223,680.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
22,368.00

ยอดระดมทุน
246,048.00