project โควิด-19 เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

Side By Side ลิเวอร์พูล-ไทย ร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน (ร่วมส่งต่อ 'ถุงยังชีพ+ถุงยังเล่น' สู่เด็กๆและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19)

โครงการลิเวอร์พูล-ไทย ร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน ต้องการจัดหา “ถุงยังเล่น” อุปกรณ์ทำกิจกรรมเพื่อเด็กๆ และ “ถุงยังชีพ” อาหารแห้งพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพื่อส่งต่อยังเด็กๆและครอบครัวในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 จำนวนกว่า 875 ครัวเรือน และเด็กๆกว่า 550 คน ในชุมชนกรุงเทพฯ คือ ชุมชนสวนพลู ชุมชนมัสยิดฮารูณ ชุมชนโรงหมู และชุมชนริมทางรถไฟ เพราะการกักตัวส่งผลให้หลายครอบครัวต้องขาดรายได้ และเริ่มขาดแคลนอาหารในระยะเวลาอันใกล้ ทุกคนมีภาวะเครียด โรงเรียนที่ปิดเทอมยาวนานกว่าปกติ ทำให้เด็กๆขาดโอกาสในการเรียนรู้ส่งผลต่อสุขภาพใจและสุขภาพกายในระยะยาว “ถุงยังชีพ”จะเติมเต็มความต้องการทางโภชนาการและสุขอนามัยของทุก และ “ถุงยังเล่น” จะเติมเต็มพลังการเรียนรู้และกำลังใจให้กับเด็กๆ

ระยะเวลาโครงการ 20 พ.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชุมชนสวนพลู เขตธนบุรี), แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชุมชนมัสยิดฮารูน เขตบางรัก), แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ชุมชนโรงหมูและชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย)

ยอดบริจาคขณะนี้

151,500 บาท

เป้าหมาย

830,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 18%
จำนวนผู้บริจาค 159

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ถุงยังชีพ 2,300 ถุง และ ถุงยังเล่น 500 ถุง ถึงมือ 4 ชุมชนแล้ว

15 ตุลาคม 2021

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้รับเงินสนับสนุนจากเทใจ รวม 136,350 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมกับผลิตภัณฑ์ ถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคจากบริษัทพันธมิตร และบริษัทฯ ห้างร้าน ฯลฯ จึงทำให้มูลนิธิฯ สามารถแจก แจก ‘ถุงยังชีพ’ และ ‘ถุงยังเล่น’ ที่ได้รับการบริจาคจากผู้สนับสนุน บริษัทฯ และเว็บไซต์เทใจ ให้กับเด็กๆ และครอบครัวใน 4 ชุมชนกรุงเทพฯ ที่ได้รับผล กระทบจากวิกฤตโควิด-19 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 – พื้นที่ชุมชนโรงหมู และชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย
ถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง และ ถุงยังเล่นจำนวน 250 ถุง


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 – พื้นที่ชุมชนมัสยิดฮารูณ และชุมชนมัสยิดสวนพลู
แจกถุงยังเล่นจำนวน 250 ถุงวันที่ 26 กันยายน 2564 - พื้นที่ชุมชนมัสยิดสวนพลู
แจกถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง


วันที่ 26 กันยายน 2564 - พื้นที่ชุมชนมัสยิดฮารูณ
แจกถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง


เสียงจากผู้ได้รับประโยชน์บางส่วนของโครงการ


ถุงยังเล่นที่ไร้ท์ ทู เพลย์ให้มามีประโยชน์มาก
ได้ระบายสีก็มีสมาธิมากขึ้น ส่วนลูกโป่งก็เอามาเล่นได้สนุกสนาน
คุณวิสิฐ ดาวุธ ผู้ปกครอง

ถุงยังเล่นของไร้ท์ ทู เพลย์ ทำให้มีกิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัว
ถุงยังเล่นทำให้น้องมีสมาธิมากขึ้นเรามีกิจกรรมทำร่วมกันด้วยในครอบครัว

คุณลลิตา มะเตอรกี ผู้ปกครอง

ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือได้รับความเดือดร้อน
เราได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ เข้ามาช่วยในเรื่องถุงยังชีพให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง
ครอบครัวเกือบครึ่งชุมชนตกงาน และค่าอาหารต่างๆก็ไม่เพียงพอ การได้ของที่เข้ามาช่วยเหลือขอขอบพระคุณ

คุณปานชัย แก้วอัมพรดี รองประธานชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โครงการลิเวอร์พูล-ไทย ร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน ต้องการจัดหา “ถุงยังเล่น” อุปกรณ์ทำกิจกรรมเพื่อเด็กๆ และ “ถุงยังชีพ” อาหารแห้งพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพื่อส่งต่อยังเด็กๆและครอบครัวในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 จำนวนกว่า 875 ครัวเรือน และเด็กๆกว่า 550 คน ในชุมชนกรุงเทพฯ คือ ชุมชนสวนพลู ชุมชนมัสยิดฮารูณ ชุมชนโรงหมู และชุมชนริมทางรถไฟ เพราะการกักตัวส่งผลให้หลายครอบครัวต้องขาดรายได้ และเริ่มขาดแคลนอาหารในระยะเวลาอันใกล้ ทุกคนมีภาวะเครียด โรงเรียนที่ปิดเทอมยาวนานกว่าปกติ ทำให้เด็กๆขาดโอกาสในการเรียนรู้ส่งผลต่อสุขภาพใจและสุขภาพกายในระยะยาว “ถุงยังชีพ”จะเติมเต็มความต้องการทางโภชนาการและสุขอนามัยของทุก และ “ถุงยังเล่น” จะเติมเต็มพลังการเรียนรู้และกำลังใจให้กับเด็กๆ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

     ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สาม โดยกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนสวนพลู ชุมชนฮารูน ชุมชนโรงหมู และชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยกว่า 2,125 ครัวเรือน มีเด็กๆกว่า 550 คน และเป็นพื้นที่มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์และมูลนิธิสโมสรลิเวอร์พูล ทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยใช้พลังของกีฬาและการเล่นให้กับเด็กๆในชุมชนอยู่อย่างต่อเนื่องผ่าน โครงการ "Side By Side ลิเวอร์พูล-ไทย ร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน"


      ในชุมชนเหล่านี้ผู้คนจำนวนมากทำงานเป็นลูกจ้างรายวัน ทำงานแบบหาเช้ากินค่ำ หลายครอบครัวต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้และไม่มีเงินมากพอที่จะกักตุนอาหารได้ เด็ก ๆ และครอบครัวจำนวนมาก จึงกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหาร อีกทั้งเด็กๆ ยังไม่สามารถออกไปโรงเรียนหรือเล่นกับเพื่อนๆในชุมชนได้ ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวลและขาดโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  


     มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทยจึงต้องการจัดหาและส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับชุมชน เราจะแจกจ่ายชุดอาหารแห้งให้กับครอบครัวหรือ ‘ถุงยังชีพ’ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมออนไลน์และจัดหาอุปกรณ์การเล่นให้กับเด็ก ๆ หรือ ‘ถุงยังเล่น’ เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้จากบ้านในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถกลับไปเรียนรู้ในโรงเรียนได้นี้  


ถุงยังเล่น มีอะไร?


ถุงยังเล่น ประกอบด้วยอุปกรณ์กิจกรรมแสนสนุก เหมาะกับน้องๆวัย 6-12 ปี ผู้ปกครองก็เล่นไปพร้อมกับน้องๆได้  จากภาวะการระบาดของโควิดทั้ง 2 ครั้ง ที่ผ่านมา มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ได้ออกแบบกิจกรรมและอุปกรณ์การทำกิจกรรมใน 'ถุงยังเล่น' สำหรับน้องๆวัย 6-12 ปี จากแนวคิด play-based learning ที่เราเชี่ยวชาญ และได้ลองแจกจ่ายให้กับน้องๆในชุมชน ซึ่งเราพบว่าเด็กๆได้นำกิจกรรมในถุงยังเล่นดังกล่าว ทำร่วมกับผู้ปกครอง น้องๆเกิดการเรียนรู้ตามวัย การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่จากงานประดิษฐ์ ลดกิจกรรมออนไลน์หรือติดหน้าจอ และเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว

 • DIY SET ชุดงานประดิษฐ์
 • Art set วาดรูป ระบายสี
 • Active set การ์ดเกมส์ และบิงโก
ถุงยังชีพ มีอะไร ?

 • ข้าวสาร 5 กิโลกรัม
 • น้ำมันพืช 1 ลิตร
 • ปลากระป๋อง 6 กระป๋อง
 • ผักกาดกระป๋อง 6 กระป๋อง
 • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 แพ็ค
 • ซีอิ๊วขาว 700 มล. 1 ขวด
 • กระดาษชำระ 2 ม้วน
 • ขนมปัง/ขนมสำเร็จรูป
 • ผ้าอนามัย 1 แพ็ค
 • ผงซักฟอก 300 กรัม 1 ถุง
 • อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 
 • ถุงผ้า


*กรณีที่เงินบริจาคเกินกว่าเป้าหมาย ทางมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาและกิจกรรมสำหรับเด็กๆในโครงการ Side by Side ลิเวอร์พูล-ไทย ใจถึงกัน เมื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ประสานงานกับผู้นำชุมชนและเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายซึ่งอยู่ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาดรุนแรง

2. ประสานงานระดมทุน และประชาสัมพันธ์โครงการทุกช่องทางเพื่อระดมทุน

3. จัดซื้ออาหารแห้ง อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-10 เพื่อจัดชุดและ จัดทำอุปกรณ์การเรียนรู้ใน “ถุงยังเล่น” เมื่อได้รับเงินระดมทุน

4. จัดส่งถุงยังชีพและถุงยังเล่นให้กับครอบครัวในชุมชนเป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยร่วมกับผู้นำชุมชน โดยเน้นการนำส่งของถึงกลุ่มเป้าหมาย

5. ติดตามความพึงพอใจและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ สอบถามผู้ปกครองและน้องๆถึงกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการสู่ผู้สนับสนุนทุกฝ่าย


มั่นใจได้ว่า...การสนับสนุนของท่านจะแปรเปลี่ยนเป็น "ความอิ่มท้อง" และ "ความอิ่มใจ" ของทุกคนข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์


 • มูลนิธิสโมสรลิเวอร์พูล
 • มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
 • บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

“ถุงยังชีพ” และ “ถุงยังเล่น” ชุดแรก ได้เดินทางไปเติมพลังกายและพลังใจให้กับเด็กๆและครอบครัวในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 แล้ว

16 มิถุนายน 2021

 “โครงการลิเวอร์พูล-ไทย ร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน” ได้ส่งต่อ “ถุงยังชีพ” ที่ประกอบด้วยอาหารแห้งและสิ่งจำเป็น ในชุดแรก จำนวน 1,000 ถุง และ “ถุงยังเล่น” จำนวน 250 ถุง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวนมาก ให้กับเด็กๆและครอบครัว ในพื้นที่ชุมชนโรงหมู และชุมชนริมทางรถไฟ เขตคลองเตย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาด้วยพลังการสนับสนุนจากบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และองค์กรพันธมิตรต่างๆ รวมถึงผู้ใจดีทุกท่านทำให้เราได้ส่งต่อความสุขถึงมือทุกคนอย่างรวดเร็วและราบรื่น 

แต่สถานการณ์โควิดในครั้งนี้ยังไม่คลี่คลาย สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ที่ทำงานรายวันยังต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน และรายได้หดหาย เด็กๆ และครอบครัวในชุมชนจำนวนมากยังคงประสบปัญหาปากท้องและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และยังคงมีชุมชนมัสยิดฮารูณ และชุมชนมัสยิดสวนพลู ชุมชนมุสลิมเก่าแก่ในกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหานี้ เรายังต้องการการสนับสนุนจากทุกๆท่าน

ทีมไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย องค์กรพันธมิตรและ เทใจ จะส่งต่อความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ความคืบหน้า โครงการมอบ “ถุงยังเล่น” สู่เด็กๆชุมชนมัสยิดฮารูณ และชุมชนมัสยิดสวนพลู

27 กรกฎาคม 2021


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้ส่งมอบ “ถุงยังเล่น” เพิ่มเติม จำนวน 250 ชุดให้ถึงมือเด็กๆในชุมชนมัสยิดฮารูน และชุมชนมัสยิดสวนพลู กรุงเทพมหานครฯ ด้วยพลังการสนับสนุนจากทุกท่าน ทำให้น้องๆในชุมชนได้มีกิจกรรมสนุกๆทำร่วมกับครอบครัวในช่วงเวลานี้

 วิกฤตโควิดที่ต่อเนื่องยาวนานและไม่รู้ว่าจะคลี่คลายลงเมื่อใด ทำให้อีกหลายๆครอบครัวในชุมชนดังกล่าวยังต้องการ “ถุงยังชีพ” ข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นจำนวนมาก โดยมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ประเทศไทย องค์กรพันธมิตรและเว็บไซต์เทใจ ยังคงต้องการพลังสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เราทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันถุงยังชีพ 2,300 ถุง และ ถุงยังเล่น 500 ถุง ถึงมือ 4 ชุมชนแล้ว

15 ตุลาคม 2021

มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้รับเงินสนับสนุนจากเทใจ รวม 136,350 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมกับผลิตภัณฑ์ ถุงยังชีพที่ได้รับบริจาคจากบริษัทพันธมิตร และบริษัทฯ ห้างร้าน ฯลฯ จึงทำให้มูลนิธิฯ สามารถแจก แจก ‘ถุงยังชีพ’ และ ‘ถุงยังเล่น’ ที่ได้รับการบริจาคจากผู้สนับสนุน บริษัทฯ และเว็บไซต์เทใจ ให้กับเด็กๆ และครอบครัวใน 4 ชุมชนกรุงเทพฯ ที่ได้รับผล กระทบจากวิกฤตโควิด-19 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 – พื้นที่ชุมชนโรงหมู และชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย
ถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง และ ถุงยังเล่นจำนวน 250 ถุง


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 – พื้นที่ชุมชนมัสยิดฮารูณ และชุมชนมัสยิดสวนพลู
แจกถุงยังเล่นจำนวน 250 ถุงวันที่ 26 กันยายน 2564 - พื้นที่ชุมชนมัสยิดสวนพลู
แจกถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง


วันที่ 26 กันยายน 2564 - พื้นที่ชุมชนมัสยิดฮารูณ
แจกถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง


เสียงจากผู้ได้รับประโยชน์บางส่วนของโครงการ


ถุงยังเล่นที่ไร้ท์ ทู เพลย์ให้มามีประโยชน์มาก
ได้ระบายสีก็มีสมาธิมากขึ้น ส่วนลูกโป่งก็เอามาเล่นได้สนุกสนาน
คุณวิสิฐ ดาวุธ ผู้ปกครอง

ถุงยังเล่นของไร้ท์ ทู เพลย์ ทำให้มีกิจกรรมทำร่วมกันในครอบครัว
ถุงยังเล่นทำให้น้องมีสมาธิมากขึ้นเรามีกิจกรรมทำร่วมกันด้วยในครอบครัว

คุณลลิตา มะเตอรกี ผู้ปกครอง

ช่วงนี้เป็นช่วงโควิด ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือได้รับความเดือดร้อน
เราได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ เข้ามาช่วยในเรื่องถุงยังชีพให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง
ครอบครัวเกือบครึ่งชุมชนตกงาน และค่าอาหารต่างๆก็ไม่เพียงพอ การได้ของที่เข้ามาช่วยเหลือขอขอบพระคุณ

คุณปานชัย แก้วอัมพรดี รองประธานชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1

ถุงยังชีพ สำหรับครัวเรือนที่ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำมันพืช ซีอิ๊วขาว ผักกาดกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กระดาษชำระ ขนมสำเร็จรูป ผ้าอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันโควิดเช่น หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอลล์ มูลค่าชุดละ 800 บาท

875 ชุด 700,000.00
2

ถุงยังเล่น ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมสำหรับเด็กๆ มูลค่าชุดละ 100 บาท

550 ชุด 55,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด (Grand Total)
755,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (teajai Fee)  (10%)
75,500.00

ยอดระดมทุน
830,500.00