project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

รถเส้นด้ายเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วย

ประเทศไทยรักษาฟรี แต่ค่ารถรับ-ส่ง ไม่ฟรี! โครงการรถเส้นด้ายเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงมีเป้าหมาย เพื่อให้บริการการขนส่งผู้ป่วยติดเตียงที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปพบแพทย์ แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้บริการรับส่งระหว่างบ้านกับสถานพยาบาลหรือสถานที่รักษาพยาบาลใกล้เคียง ในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ระยะเวลาโครงการ 01 ต.ค. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

169,834 บาท

เป้าหมาย

352,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 48%
56 วัน จำนวนผู้บริจาค 247

ประเทศไทยรักษาฟรี แต่ค่ารถรับ-ส่ง ไม่ฟรี! โครงการรถเส้นด้ายเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงมีเป้าหมาย เพื่อให้บริการการขนส่งผู้ป่วยติดเตียงที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปพบแพทย์ แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้บริการรับส่งระหว่างบ้านกับสถานพยาบาลหรือสถานที่รักษาพยาบาลใกล้เคียง ในพื้นที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่ให้การรักษาฟรีจริง แต่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง การเดินทางไปสถานพยาบาลตามแพทย์นัดนั้นมีต้นทุนในด้านค่าขนส่งผู้ป่วยสูงถึง 1500-2500 ต่อเที่ยว ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่สามารถเข้าถึงบริการรถขนส่งผู้ป่วยไปสถานพยาบาลได้ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน ปัญหานี้อาจส่งผลให้คนที่มีความจำเป็นต้องไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันเวลาและมีคุณภาพเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเดินทางด้วยรถขนส่งผู้ป่วย จนสุดท้ายต้องนอนทนความเจ็บป่วยอยู่ที่บ้าน หรือไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ตามอาการจนนำไปสู่การสูญเสียในที่สุด

มูลนิธิเส้นด้ายคือองค์กรที่เกิดจากกลุ่มอาสาสมัครในวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างพลเมืองเข้มแข็ง (Active Citizen) ที่จะร่วมมือในการทำงานกับทุกภาคส่วนของสังคมโดยยึดหลักทั่วถึง และเท่าเทียม ในทุกหมู่เหล่า เป็น “ได้ที่ไม่ใช้เส้น” ให้กับคนในสังคมที่เข้าไม่ถึงโอกาส

มูลนิธิเส้นด้าย จึงได้จัดโครงการรถเส้นด้าย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยเพื่อไปสถานพยาบาลได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตามที่แพทย์นัดหมาย สร้างโอกาสให้ได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งจะยังผลไปยังญาติผู้ดูแลในการลดภาระค่าใช้จ่าย ให้สามารถกลับไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพและดูแลครอบครัวต่อไปได้ 

ปัจจุบันเรามีรถผลัดใช้ 3 คัน โดยคันแรกใกล้หมดสัญญา ส่วนอีก  2 คันก็เก่ามากแล้ว จึงเป็นให้ระดมทุนเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

กำหนดงบประมาณ: กำหนดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับการซื้อรถขนส่งผู้ป่วยและการบำรุงรักษา (รถมือสองสภาพพร้อมใช้งาน)

การเลือกรถ: ค้นหาและเลือกรถขนส่งผู้ป่วยที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน (รถมือสองสภาพพร้อมใช้งาน)

การระดมทุน: กำหนดกลยุทธ์ระดมทุน รวมถึงการขอรับบริจาคจากบุคคลทั่วไป, บริษัท, หรือองค์กรต่าง ๆ

การสร้างความตระหนัก: สร้างความตระหนักในสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการและความสำคัญของการมีรถขนส่งผู้ป่วยในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดทุนทรัพย์

การดำเนินการซื้อ: ดำเนินการซื้อรถขนส่งผู้ป่วยตามแผนงานและการระดมทุนที่กำหนด

การบำรุงรักษาและดูแลรถ: จัดการแผนการบำรุงรักษาและดูแลรักษารถให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายนนทวัฒน์ บุญบา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน
(นางสาวภาวิณี สว่างสุภานน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฉุกเฉินการแพทย์
(นายนายอดิเทพ ตุ่นป่า) เจ้าหน้าที่ฝ่ายฉุกเฉินการแพทย์ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 จัดซื้อรถพยาบาล รับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง (มือสอง) รถเส้นด้าย 1 320,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
320,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
32,000.00

ยอดระดมทุน
352,000.00

บริจาคให้
รถเส้นด้ายเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน