project เด็กและเยาวชน

กวักน้องมาเรียน-ส่งต่อชุดนักเรียนให้เด็กยากจน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ

ภาวะเศรษฐกิจทำให้หลายครอบครัวมีปัญหาด้านการเงิน หลายครอบครับที่เกิดภาวะยากจนเฉียบพลัน ช่วงเปิดเทอมยังต้องเผชิญกับค่า ชุดนักเรียน ที่ราคาสูงกว่าค่าแรง 1 วันของแรงงาน ชุดลูกเสือเนตรนารี มีค่าเท่ากับค่าแรงทั้งสัปดาห์ ไม่รับรวมอุปกรณ์ต่างๆ จึงทำให้เด็กหลายคนที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา ศูนย์แบ่งต่อ มูลนิธิกระจกเงาได้รับบริจาคชุดมาค่อนข้างมาก แต่เราขาดแรงงานและค่าส่งของ จึงต้องการระดมทุนคนไร้บ้านมาช่วยแพ็คอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งชุดและอุปกรณ์การเรียนไป 50 โรงเรียนทั้่วประเทศ

ระยะเวลาโครงการ 26 เม.ย. 2566 ถึง 26 ต.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

86,430 บาท

เป้าหมาย

390,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 22%
จำนวนผู้บริจาค 120

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งต่อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนในพื้นที่ต่างๆ

12 กุมภาพันธ์ 2024

ศูนย์แบ่งต่อ ในมูลนิธิกระจกเงาได้รับบริจาคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนเป็นจำนวนมาก มูลนิธิกระจกเงาจึงได้จ้างคนไร้บ้าน จำนวน 6 คนต่อวัน ในช่วงเวลา 1 เดือน มาช่วยคัดแยก เช็คสภาพ และบรรจุชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนใส่กล่องเพื่อเตรียมส่งต่อชุดนักเรียนไปยังสถานที่ต่างๆ ดังนี้

 • โรงเรียนบ้านพุเข็ม จ.เพชรบุรี จำนวน 10 ลัง
 • โรงเรียนหนองบง และโรงเรียนใกล้เคียง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 รถกระบะ
 • โรงเรียนสระพังวิทยาคม และโรงเรียนใกล้เคียง จ.ชัยภูมิ 1 รถกระบะ
 • โรงเรียนบ้านโจด และโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัดนครราชสีมา 1 รถกระบะ
 • โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง และโรงเรียนใกล้เคียง จ.ชัยภูมิ 1 รถกระบะ
 • โรงเรียนบ้านเสาเล้า และโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัดขอนแก่น 1 รถกระบะ
 • จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ลัง
 • จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 ลัง
 • จังหวัดนครพนม จำนวน 2 ลัง

จัดส่งชุดนักเรียนสำหรับงานถนนครูเดินที่มีคุณครูจำนวนมากมาเลือกชุดนักเรียนไปให้เด็กๆ และตลาดนัดต่างๆ อีก 4 ตลาด ที่ให้ผู้ปกครองได้มาเลือกชุดนักเรียนไปให้ลูกหลานด้วยตนเอง 

จากกิจกรรมทำให้เด็กๆ ได้มีชุดนักเรียนใส่เหมือนเพื่อน โดยหลายคนที่ได้รับชุดนักเรียนดีใจและทำให้กล้าที่จะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อน และช่วยให้เด็กที่อาจเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาได้กลับมาเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างมั่นใจ

ข้อเสนอแนะคือยังมีนักเรียนอีกจำนวนมากมายที่ต้องการชุดนักเรียนแต่เราก็ยังจัดส่งได้ไม่ทันและได้ยังไม่ทั่วถึง ในขณะที่ชุดนักเรียนของนักเรียนหลายคนมีกับภาพที่ใช้งานไม่ได้แล้วอาจจะต้องเพิ่มการจัดส่งหรือวิธีการที่จะทำให้ทรัพยากรนี้กระจายออกไปให้ได้มากกว่านี้และเร็วกว่านี้

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

“ นักเรียนที่โรงเรียนมีต้องเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กการเข้าค่ายจึงเป็นการรวมหลายโรงเรียนด้วยกัน ที่ค่ายต้องให้นักเรียนมีชุดลูกเสือเนตรนารีจึงจะเข้าร่วมได้และชุดราคาค่อนข้างแพงพันกว่าบาทต่อชุด ผู้ปกครองในโรงเรียนไม่ค่อยมีเงินจึงได้ขอมายังศูนย์แบ่งต่อ มูลนิธิกระจกเงา ดีใจมากที่ทางมูลนิธิกระจกเงาได้ส่งชุดลูกเสือเนตรนารีมาให้เด็กๆ กับ 20 คน ทำให้ได้ไปค่ายลูกเสือพร้อมกับเพื่อนๆ ขอขอบพระคุณมากเลยค่ะ ” ครูน้ำผึ้ง โรงเรียนบ้านพุเข็ม จ.เพชรบุรี

“ ตอนไปตลาดไม่คิดว่ามูลนิธิกระจกเงาจะนำชุดนักเรียนมาวางแจกแบบนี้ ชุดลูกเสือเนตรนารีราคาแพงมากกำลังคิดว่าจะหาเงินทางไหนมาซื้อชุดให้ลูก ได้มาเลือกชุดลูกเสือเนตรนารีไปให้ลูกครบชุดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากเลยค่ะ ขอบพระคุณมากๆ เลยนะคะ ” ผู้ปกครองนักเรียน

“ กระโปรงนักเรียนลูก สอยแล้วสอยอีกให้มันยาวขึ้น กว่าเขาจะเรียนจบประถม เชื่อไหม เสื้อนักเรียนแทบจะเป็นเอวลอย เพราะให้เขาใส่ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 เลย ” คุณแม่ที่มาเลือกชุดนักเรียนให้ลูก

 คุณแม่ท่านนี้เลือกชุดนักเรียนให้ลูกและหลาน เนตรนารี 2 ชุด ชุดนักเรียนอีก 3 ชุด รองเท้านักเรียน 2 คู่ เธอบอกว่าเลือกแบบมีแป๊กหนีบ และคู่ใหญ่หน่อย เอาไว้ใส่เผื่อโต

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศมากกว่า 500 คนเด็กนักเรียนได้ชุดนักเรียนใหม่เพื่อไปโรงเรียนเรียนเหมือนเพื่อน ลดการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา และสร้างความมั่นใจให้นักเรียนที่จะไปเรียน
รูปภาพการดำเนินกิจกรรมอ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ภาวะเศรษฐกิจทำให้หลายครอบครัวมีปัญหาด้านการเงิน หลายครอบครับที่เกิดภาวะยากจนเฉียบพลัน ช่วงเปิดเทอมยังต้องเผชิญกับค่า ชุดนักเรียน ที่ราคาสูงกว่าค่าแรง 1 วันของแรงงาน ชุดลูกเสือเนตรนารี มีค่าเท่ากับค่าแรงทั้งสัปดาห์ ไม่รับรวมอุปกรณ์ต่างๆ จึงทำให้เด็กหลายคนที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา ศูนย์แบ่งต่อ มูลนิธิกระจกเงาได้รับบริจาคชุดมาค่อนข้างมาก แต่เราขาดแรงงานและค่าส่งของ จึงต้องการระดมทุนคนไร้บ้านมาช่วยแพ็คอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งชุดและอุปกรณ์การเรียนไป 50 โรงเรียนทั้่วประเทศ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากภาวะเศรษฐกิจภายหลังโควิด และความซบเซาทางเศรษฐกิจ ทำให้มีหลายครอบครัวมีปัญหาด้านการเงิน โดยมีการวัดจากช่วงระยะหลังภาวะหนี้สินครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นมาก และมีหลายครอบครับที่เกิดภาวะยากจนเฉียบพลัน

ในช่วงเปิดเทอมค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานไปเรียนมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากโดยเฉพาะชุดนักเรียน ที่มีราคาสูงกว่าค่าแรง 1 วันของแรงงาน  ชุดลูกเสือเนตรนารี มีค่าเท่ากับค่าแรงทั้งสัปดาห์ของแรงงาน ซึ่งในครอบครัวที่ตอนนี้ในหนึ่งวันยังแทบไม่เพียงพอต่อความเป็นอยู่ประจำวัน จึงทำให้เด็กหลายคนที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาเพราะไม่มีอุปกรณ์การเรียนเหล่านี้

ที่ผ่านมามีการร้องขอชุดนักเรียนมาที่ศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาเป็นจำนวนมากจากทั่วประเทศ ซึ่งการส่งไปมีค่าส่งที่ค่อนข้างสูงมาก และทางศูนย์แบ่งต่อไม่มีงบในการจัดส่งสิ่งเหล่านี้ไปในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยทางศูนย์แบ่งต่อ มีทั้งส่งให้ทางผู้ปกครองเอง และมีการจัดส่งให้ครูที่โรงเรียน เพื่อกระจายชุดนักเรียนให้ถึงมือเด็ก ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดส่งไปแล้วเป็นจำนวนมากกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ 

ใกล้เปิดเทอมนี้มีการร้องขอชุดนักเรียนมามากทั้งทางโรงเรียน หน่วยงาน และเคสยากจนรายบุคคล ซึ่งเราได้ทยอยทำการจัดส่งไปแล้ว แต่ยังเหลืออีกจำนวนมากที่ยังรออยู่ และสุ่มเสี่ยงที่เด็กอาจไม่ได้ไปเรียนช่วงเปิดเทอมเนื่องจากไม่มีชุดนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่กล้าที่จะไปโรงเรียน

เราจึงต้องการระดมทุนเพื่อระดมคนไร้บ้านจากโครงการจ้างวานข้ามาช่วยแพ็คอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งชุดและอุปกรณ์การเรียนไป 50 โรงเรียนทั้่วประเทศ และอีกอีกจำนวนหนึ่งเป็นค่าขนส่ง 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. คัดแยกสภาพและประเภทของชุดนักเรียนบริจาคที่เข้ามาทางศูนย์แบ่งต่อ มูลนิธิกระจกเงา
2. จัดแพคส่งต่อให้นักเรียนทั้งทางโรงเรียน และรายเคส ตามการร้องขอมาจากทั่วประเทศ โดยค่าส่งปกติจะส่งพร้อมอุปกรณ์การเรียนอื่นๆด้วย อยู่ที่กล่องละประมาณ 100 - 120 บาท ถ้าเป็นโรงเรียนก็จะราคาสูงกว่าเพราะจะส่งทีเดียวประมาณ 20 คนต่อโรงเรียน
3. รายงานผลลัพท์โครงการ

***ตอนนี้มีขอมาจากทั่วประเทศจำนวนมาก ในโปรเจคระดมทุนค่าส่งนี้จะมีเป้าหมายที่ 40 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยทยอยส่งไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์แบ่งต่อ มูลนิธิกระจกเงา

ส่งต่อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนในพื้นที่ต่างๆ

12 กุมภาพันธ์ 2024

ศูนย์แบ่งต่อ ในมูลนิธิกระจกเงาได้รับบริจาคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนเป็นจำนวนมาก มูลนิธิกระจกเงาจึงได้จ้างคนไร้บ้าน จำนวน 6 คนต่อวัน ในช่วงเวลา 1 เดือน มาช่วยคัดแยก เช็คสภาพ และบรรจุชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนใส่กล่องเพื่อเตรียมส่งต่อชุดนักเรียนไปยังสถานที่ต่างๆ ดังนี้

 • โรงเรียนบ้านพุเข็ม จ.เพชรบุรี จำนวน 10 ลัง
 • โรงเรียนหนองบง และโรงเรียนใกล้เคียง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 รถกระบะ
 • โรงเรียนสระพังวิทยาคม และโรงเรียนใกล้เคียง จ.ชัยภูมิ 1 รถกระบะ
 • โรงเรียนบ้านโจด และโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัดนครราชสีมา 1 รถกระบะ
 • โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง และโรงเรียนใกล้เคียง จ.ชัยภูมิ 1 รถกระบะ
 • โรงเรียนบ้านเสาเล้า และโรงเรียนใกล้เคียง จังหวัดขอนแก่น 1 รถกระบะ
 • จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ลัง
 • จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 ลัง
 • จังหวัดนครพนม จำนวน 2 ลัง

จัดส่งชุดนักเรียนสำหรับงานถนนครูเดินที่มีคุณครูจำนวนมากมาเลือกชุดนักเรียนไปให้เด็กๆ และตลาดนัดต่างๆ อีก 4 ตลาด ที่ให้ผู้ปกครองได้มาเลือกชุดนักเรียนไปให้ลูกหลานด้วยตนเอง 

จากกิจกรรมทำให้เด็กๆ ได้มีชุดนักเรียนใส่เหมือนเพื่อน โดยหลายคนที่ได้รับชุดนักเรียนดีใจและทำให้กล้าที่จะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อน และช่วยให้เด็กที่อาจเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาได้กลับมาเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างมั่นใจ

ข้อเสนอแนะคือยังมีนักเรียนอีกจำนวนมากมายที่ต้องการชุดนักเรียนแต่เราก็ยังจัดส่งได้ไม่ทันและได้ยังไม่ทั่วถึง ในขณะที่ชุดนักเรียนของนักเรียนหลายคนมีกับภาพที่ใช้งานไม่ได้แล้วอาจจะต้องเพิ่มการจัดส่งหรือวิธีการที่จะทำให้ทรัพยากรนี้กระจายออกไปให้ได้มากกว่านี้และเร็วกว่านี้

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

“ นักเรียนที่โรงเรียนมีต้องเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กการเข้าค่ายจึงเป็นการรวมหลายโรงเรียนด้วยกัน ที่ค่ายต้องให้นักเรียนมีชุดลูกเสือเนตรนารีจึงจะเข้าร่วมได้และชุดราคาค่อนข้างแพงพันกว่าบาทต่อชุด ผู้ปกครองในโรงเรียนไม่ค่อยมีเงินจึงได้ขอมายังศูนย์แบ่งต่อ มูลนิธิกระจกเงา ดีใจมากที่ทางมูลนิธิกระจกเงาได้ส่งชุดลูกเสือเนตรนารีมาให้เด็กๆ กับ 20 คน ทำให้ได้ไปค่ายลูกเสือพร้อมกับเพื่อนๆ ขอขอบพระคุณมากเลยค่ะ ” ครูน้ำผึ้ง โรงเรียนบ้านพุเข็ม จ.เพชรบุรี

“ ตอนไปตลาดไม่คิดว่ามูลนิธิกระจกเงาจะนำชุดนักเรียนมาวางแจกแบบนี้ ชุดลูกเสือเนตรนารีราคาแพงมากกำลังคิดว่าจะหาเงินทางไหนมาซื้อชุดให้ลูก ได้มาเลือกชุดลูกเสือเนตรนารีไปให้ลูกครบชุดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากเลยค่ะ ขอบพระคุณมากๆ เลยนะคะ ” ผู้ปกครองนักเรียน

“ กระโปรงนักเรียนลูก สอยแล้วสอยอีกให้มันยาวขึ้น กว่าเขาจะเรียนจบประถม เชื่อไหม เสื้อนักเรียนแทบจะเป็นเอวลอย เพราะให้เขาใส่ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.6 เลย ” คุณแม่ที่มาเลือกชุดนักเรียนให้ลูก

 คุณแม่ท่านนี้เลือกชุดนักเรียนให้ลูกและหลาน เนตรนารี 2 ชุด ชุดนักเรียนอีก 3 ชุด รองเท้านักเรียน 2 คู่ เธอบอกว่าเลือกแบบมีแป๊กหนีบ และคู่ใหญ่หน่อย เอาไว้ใส่เผื่อโต

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศมากกว่า 500 คนเด็กนักเรียนได้ชุดนักเรียนใหม่เพื่อไปโรงเรียนเรียนเหมือนเพื่อน ลดการเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา และสร้างความมั่นใจให้นักเรียนที่จะไปเรียน
รูปภาพการดำเนินกิจกรรมแผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าการจัดการ จ้างกลุ่มคนไร้บ้านช่วยคัดแยกชุดนักเรียน และแพคชุดนักเรียน 6 คนต่อวัน 500บาท ต่อคน 180,000.00
2 ค่าขนส่งชุดนักเรียน ให้โรงเรียน 50 โรงเรียน โรงเรียนละ 30 ลัง 3500 บาท ต่อโรงเรียน 175,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
355,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
35,500.00

ยอดระดมทุน
390,500.00