project เด็กและเยาวชน

กวักน้องมาเรียน-ส่งต่อชุดนักเรียนให้เด็กยากจน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ

ภาวะเศรษฐกิจทำให้หลายครอบครัวมีปัญหาด้านการเงิน หลายครอบครับที่เกิดภาวะยากจนเฉียบพลัน ช่วงเปิดเทอมยังต้องเผชิญกับค่า ชุดนักเรียน ที่ราคาสูงกว่าค่าแรง 1 วันของแรงงาน ชุดลูกเสือเนตรนารี มีค่าเท่ากับค่าแรงทั้งสัปดาห์ ไม่รับรวมอุปกรณ์ต่างๆ จึงทำให้เด็กหลายคนที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา ศูนย์แบ่งต่อ มูลนิธิกระจกเงาได้รับบริจาคชุดมาค่อนข้างมาก แต่เราขาดแรงงานและค่าส่งของ จึงต้องการระดมทุนคนไร้บ้านมาช่วยแพ็คอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งชุดและอุปกรณ์การเรียนไป 50 โรงเรียนทั้่วประเทศ

ระยะเวลาโครงการ 26 เม.ย. 2566 ถึง 26 ต.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

8,708 บาท

เป้าหมาย

390,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 2%
56 วัน จำนวนผู้บริจาค 16

ภาวะเศรษฐกิจทำให้หลายครอบครัวมีปัญหาด้านการเงิน หลายครอบครับที่เกิดภาวะยากจนเฉียบพลัน ช่วงเปิดเทอมยังต้องเผชิญกับค่า ชุดนักเรียน ที่ราคาสูงกว่าค่าแรง 1 วันของแรงงาน ชุดลูกเสือเนตรนารี มีค่าเท่ากับค่าแรงทั้งสัปดาห์ ไม่รับรวมอุปกรณ์ต่างๆ จึงทำให้เด็กหลายคนที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา ศูนย์แบ่งต่อ มูลนิธิกระจกเงาได้รับบริจาคชุดมาค่อนข้างมาก แต่เราขาดแรงงานและค่าส่งของ จึงต้องการระดมทุนคนไร้บ้านมาช่วยแพ็คอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งชุดและอุปกรณ์การเรียนไป 50 โรงเรียนทั้่วประเทศ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากภาวะเศรษฐกิจภายหลังโควิด และความซบเซาทางเศรษฐกิจ ทำให้มีหลายครอบครัวมีปัญหาด้านการเงิน โดยมีการวัดจากช่วงระยะหลังภาวะหนี้สินครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นมาก และมีหลายครอบครับที่เกิดภาวะยากจนเฉียบพลัน

ในช่วงเปิดเทอมค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานไปเรียนมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากโดยเฉพาะชุดนักเรียน ที่มีราคาสูงกว่าค่าแรง 1 วันของแรงงาน  ชุดลูกเสือเนตรนารี มีค่าเท่ากับค่าแรงทั้งสัปดาห์ของแรงงาน ซึ่งในครอบครัวที่ตอนนี้ในหนึ่งวันยังแทบไม่เพียงพอต่อความเป็นอยู่ประจำวัน จึงทำให้เด็กหลายคนที่เสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาเพราะไม่มีอุปกรณ์การเรียนเหล่านี้

ที่ผ่านมามีการร้องขอชุดนักเรียนมาที่ศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาเป็นจำนวนมากจากทั่วประเทศ ซึ่งการส่งไปมีค่าส่งที่ค่อนข้างสูงมาก และทางศูนย์แบ่งต่อไม่มีงบในการจัดส่งสิ่งเหล่านี้ไปในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยทางศูนย์แบ่งต่อ มีทั้งส่งให้ทางผู้ปกครองเอง และมีการจัดส่งให้ครูที่โรงเรียน เพื่อกระจายชุดนักเรียนให้ถึงมือเด็ก ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดส่งไปแล้วเป็นจำนวนมากกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ 

ใกล้เปิดเทอมนี้มีการร้องขอชุดนักเรียนมามากทั้งทางโรงเรียน หน่วยงาน และเคสยากจนรายบุคคล ซึ่งเราได้ทยอยทำการจัดส่งไปแล้ว แต่ยังเหลืออีกจำนวนมากที่ยังรออยู่ และสุ่มเสี่ยงที่เด็กอาจไม่ได้ไปเรียนช่วงเปิดเทอมเนื่องจากไม่มีชุดนักเรียน ทำให้นักเรียนไม่กล้าที่จะไปโรงเรียน

เราจึงต้องการระดมทุนเพื่อระดมคนไร้บ้านจากโครงการจ้างวานข้ามาช่วยแพ็คอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งชุดและอุปกรณ์การเรียนไป 50 โรงเรียนทั้่วประเทศ และอีกอีกจำนวนหนึ่งเป็นค่าขนส่ง 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. คัดแยกสภาพและประเภทของชุดนักเรียนบริจาคที่เข้ามาทางศูนย์แบ่งต่อ มูลนิธิกระจกเงา
2. จัดแพคส่งต่อให้นักเรียนทั้งทางโรงเรียน และรายเคส ตามการร้องขอมาจากทั่วประเทศ โดยค่าส่งปกติจะส่งพร้อมอุปกรณ์การเรียนอื่นๆด้วย อยู่ที่กล่องละประมาณ 100 - 120 บาท ถ้าเป็นโรงเรียนก็จะราคาสูงกว่าเพราะจะส่งทีเดียวประมาณ 20 คนต่อโรงเรียน
3. รายงานผลลัพท์โครงการ

***ตอนนี้มีขอมาจากทั่วประเทศจำนวนมาก ในโปรเจคระดมทุนค่าส่งนี้จะมีเป้าหมายที่ 40 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยทยอยส่งไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์แบ่งต่อ มูลนิธิกระจกเงา

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าการจัดการ จ้างกลุ่มคนไร้บ้านช่วยคัดแยกชุดนักเรียน และแพคชุดนักเรียน 6 คนต่อวัน 500บาท ต่อคน 180,000.00
2 ค่าขนส่งชุดนักเรียน ให้โรงเรียน 50 โรงเรียน โรงเรียนละ 30 ลัง 3500 บาท ต่อโรงเรียน 175,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
355,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
35,500.00

ยอดระดมทุน
390,500.00

บริจาคให้
กวักน้องมาเรียน-ส่งต่อชุดนักเรียนให้เด็กยากจน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน