project อื่นๆ

SavingNEPAL: ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

เนปาลเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 80 ปี (ระดับ 7.8) มีผู้เสียชีวิตกว่า 6,204 คน มาช่วยกันปันน้ำใจไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ทุกจังหวัด

ยอดบริจาคขณะนี้

1,738,631 บาท

เป้าหมาย

1,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 174%
จำนวนผู้บริจาค 350

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

Namaste and Greetings from NRCD Nepal !

7 กรกฎาคม 2015
Thank you very much for your kind and generous support to Nepal and Nepalese people with disabilities. NRCD Nepal and Nepalese people with disabilities are always thankful with the generous hearted Thai people, Thai people with disabilities and especially with Redemptorist Foundation for People with Disabilities and Workability Thailand. Just 3 days earlier we received 2490 US $ for the support of people with disabilities in Nepal  from the side of Thai people with disabilities and yesterday and the day before yesterday we all the family of NRCD Nepal were very much busy to make a  permanent shelter for 5 people with disabilities nearby Kathmandu district and rest of the members were busy to purchase consumer items like rice, pulse, cooking oil, noodles, soaps, biscuits,salt and wheat floor for the neediest PWDs at Kabhresthali, Manamaiju and sitapaila VDCs in Kathmandu district where they were in urgent need for their daily used consuming items. From the side of the most affected PWDs they have expressed their sincere thanks and extended their gratefulness from the core of their hearts to all those kind hearted Thai individuals who have kindly supported them for their fooding items and their permanent shelters. 
 
Sincerely yours,
Ram Prasad Dhungana,
 
President, NRCD Nepal.
 
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ :

เนปาลเกิดแผ่นดินไหวครั้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 80 ปี มาช่วยกันปันน้ำใจไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการนำเงินไปสร้างบ้านพักชั่วคราว ไฟฟ้า และเร่งให้เกิดการเพาะปลูกเพื่อชาวเนปาลกับมาช่วยเหลือตัวเองได้เร็วที่สุดกัน

25 เม.ย. เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 80 ปีที่เนปาล (ระดับ 7.8) มีผู้เสียชีวิตกว่า6,204 คน  ในเวลาเพียงหนึ่งวัน ประเทศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย ผู้คนไม่สามารถกลับเข้าไปในบ้านตัวเองได้ ต้องอยู่นอกบ้าน เพราะกังวลว่าความเสียหายเชิงโครงสร้างจะทำให้บ้านถล่มลงมา ทุกอย่างเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างยากลำบาก 

เว็บเทใจขอเป็นตัวกลางที่จะร่วมระดมทุนทรัพยากรความช่วยเหลือต่างๆเพื่อไปสนับสนุน ChangeFusion Nepal องค์กรสาธารณะกุศลที่ดำเนินงานในเนปาลมาตั้งแต่ปี 2008 เพื่อจะไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวนี้ให้สามารถพื้นตัวจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ได้  โดยจะมุ่งเน้นสนับสนุนในกลุ่มคนที่อาจจะเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือทั่วไป หรือในประเด็นที่มีความขาดแคลนมาก 

เป้าหมายของ ChangeFusion Nepal คือการเลือกหมู่บ้านห่างไกลในชนบทบางแห่งที่เสียหายอย่างหนัก หลายหมู่บ้านลักษณะนี้บ้านเรือนถล่มแทบทั้งหมู่บ้าน เนื่องจากสร้างไว้ไม่แข็งแรงพอที่จะรับแผ่นดินไหวระดับนี้ได้ และความช่วยเหลือไปยังพื้นที่เหล่านั้นก็มีน้อยมากเมื่อเทียบกับการเข้าถึงความช่วยเหลือในเมืองหลวง ดังนั้นจึงจะเข้าไปทำงานในการดูแลพื้นที่ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องการจัดการที่อยู่อาศัย ความปลอดภัย สุขภาวะ และฟื้นฟูให้สามารถดูแลตัวเองได้ โดยอาจดูความเป็นไปได้ในเรื่องอาชีพและการเกษตรต่างๆในพื้นที่ต่อไป 

***เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการพิเศษเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว  ทางเทใจ.com จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใดๆเพื่อให้เงินช่วยเหลือไปสู่องค์กรภาคีที่ประเทศเนปาลเต็มจำนวน 

(Images from The Guardian) 

 

IMAGE: http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/nepal-earthquake-halifax-dentist-watched-building-crumble-1.3050280

IMAGE: http://blogs.redcross.org.uk/international/2015/04/nepal-earthquake-in-pictures/

ประโยชน์ของโครงการ :

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถก้าวข้ามวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ไปได้ ด้วยการ

1.สร้างบ้านพักชั่วคราวจำนวน 110 หลัง  

2.ทำระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานโซล่าเซลล์แก่บ้านพัก 110 หลัง

3.เร่งรัดให้เกิดการเพาะปลูกเพื่อชาวเนปาลกับมาช่วยเหลือตัวเองได้เร็วที่สุดกัน เนื่องจากใกล้ช่วงหน้าฝน หากไม่เริ่มทำตอนนี้จะทำให้ปัญหาด้านอาหารเป็นปัญหาสะสมระยะยาวได้

หมายเหตุ เรายังได้ความอนุเคราะห์จากมูลนิธิพระมหาไถ่จัดโครงการ Pattaya Cares for Nepal ที่ระดมทุนและช่วยเหลือในโครงการนี้และยังเพิ่มการช่วยเหลือไปที่ National Rehabilitation Centre of the Disabled Nepal (NRCD Nepal) เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและประสบภัยในประเทศเนปาลอีกด้วย 

 

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ :

1. ระดมทุนและทรัพยากรต่างๆ 

2. ทำงานร่วมกับ ChangeFusion Nepal เพื่อค้นหาความต้องการของผู้ประสบภัยและงานการฟื้นฟูต่างๆ และสนับสนุนงบประมาณ

3. ติดตามดูแลความคืบหน้า 

 

 

สมาชิกภายในทีม :

ทีมงานเว็บเทใจ

 

ภาคี :

ChangeFusion Nepal

Thai Young Philanthropist Network

OYW Ambassador Thailand

รายงานล่าสุดจากเนปาล!!

28 เมษายน 2015

ลูน่า Luna Shrestha Thakur ผู้ก่อตั้ง ChangeFusion Nepal ได้เล่าให้ทีมงานฟังทางโทรศํพท์ และเราพยายามสรุปใจความได้ว่า ยังมีแผ่นดินไหวแบบ aftershock อยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้คนต่างหวาดกลัวเป็นอย่างมาก คนทั่วไปยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านตัวเองได้เป็นวันที่สามแล้ว ต้องอยู่และนอนในพื้นที่เปิด/ใต้ร่มผ้าใบ เพราะกลัวว่าบ้านจะถล่มลงมาจากโครงสร้างที่อาจเสียหายและหากมี aftershock หรือแผ่นดินไหวแรงๆอีกก็อาจจะถล่มลงมาได้ ไม่มีน้ำประปา ไฟฟ้าในหลายพื้นที่เพราะถูกตัดขาด และราว 1/4 ของตึกและบ้านเรือนในเมืองกาฏมันฑุนั้นได้รับความเสียหายไม่น้อย

(Images from The Guardian) 

ยังมีคนอีกมากติดอยู่ภายใต้ซากบ้านเรือน การพยายามช่วยเหลือคนเหล่านี้ออกมาทำได้อย่างยากลำบากทั้งการค้นหาและการเข้าไปช่วย ทรัพยากรที่ใช้ได้มีอย่างจำกัดมาก ยังต้องการยารักษาโรคอีกมากในพื้นที่ หลายๆพื้นที่เนื่องจากเข้าบ้านไม่ได้และมาอยู่กันแออัดก็เริ่มจะมีปัญหาเรื่องสุขอนามัยและความสามารถซึ่งเสี่ยงต่อโรคระบาดได้ในอนาคต

เธอกล่าวว่าทั้งเมืองหลวงและประเทศเนปาลจะไม่มีวันเหมือนเดิม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ผู้คนไม่เชื่อว่าแผ่นดินไหวในระดับนี้จะเกิดขึ้นได้ ผลทางจิตใจนั้นเลวร้ายอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันผู้คนก็ออกมาช่วยเหลือกัน สนับสนุนกันและกัน อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มีบรรยากาศของการเป็นชุมชนเดียวกัน เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมาก (เนปาลเพิ่งออกจากสงครามกลางเมืองมาไม่กี่ปีที่แล้ว)

หมู่บ้านห่างไกลในชนบทหลายแห่งแทบจะหายไปเลย เพราะบ้านเรือนถล่มลงมาเป็นจำนวนมากเนื่องจากสร้างไว้ไม่แข็งแรงพอที่จะรับแผ่นดินไหวระดับนี้ได้ และความช่วยเหลือไปยังพื้นที่เหล่านั้นก็มีน้อยมากเมื่อเทียบกับการเข้าถึงความช่วยเหลือในเมืองหลวง

พวกเขาหวังอย่างมากว่า aftershock จะหยุดลงเพื่อจะสามารถกลับเข้าบ้าน และดำเนินชีวิตต่อไปได้ อีกอย่างหนึ่งคือผู้คนดูจะเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ

ช่วยกันส่งต่อการระดมความช่วยเหลือนี้ และมาช่วยกันเชื่อมโยงหัวใจเพื่อนๆไปสู่เนปาลกันต่อไปได้ที่ http://goo.gl/A5Bx80

“Dharti” : Assessment of Bhattedandha and the measures ahead

4 พฤษภาคม 2015

The efforts of ChangeFusion Nepal for re-stabilization and restoration of the Bhattedandha village continues with a preliminary phase survey after the 25.4.2015 Nepal Greater Earthquake. Today, the local body of the Bhattedandha community sent us a report of their household and population details hoping for relief.
After quantifying the data, the summary of the survey report of Bhattedandha, Dhulikhel Municipality -1 is as follows:-
. Total No. of Sub. Areas (Tole) — 6
. Total No. of Household — 104
. Total Population — 475
. Total no. of children — Below 1 yrs (5) , Between 1–5 yrs (42)
. Total no. of old aged — 27
. Total no. of nursing mothers — 2
. Occupation in households — Agriculture — 100 , Tea Shop — 4
 
Hence, out of 104 households 84 are affected by the earthquake. Thus, 80.77 % of household of Bhattedandha are hit by the disaster.
In terms of land and property, 4 households have neither land nor house, 5have only houses and the remaining 95 households have land in their name.
They want Blankets, Mattress, Tent, Charging Light, Phenyl and Mask(at least 1 for each household) and a 300 m pipe for water immediately along with food and medical provisions.
In order to address to the requirements of the Bhattedandha locals, ChangeFusion Nepal team today had a meeting which included their supporters, social entrepreneur’s and volunteers. They have started making lists of the items along with purchasing the first lot which is to be distributed to the most affected areas of Bhattedandha tomorrow.
Also, as ChangeFusion Nepal works closely with the social entrepreneur’s the meeting was done as a part of mapping the social entrepreneurs and their present statuses in Nepal. They will then outline how the earthquake has affected their lives and ventures and how can they all corroborate to help each other at this difficult hour. The social entrepreneurs present were Sunita Nemaphuki, Sita Tamang and Shanti Dolma Shakya.
1 Sunita Nemaphuki ( R$D Innovative Solution): Sunita started an agriculture based magazine – Krishak ra Prabidhi, with the objective of improved information flow between the farmers and the market. The organization has also initiated Krishi Club, a practical information center and platform for farmers to share and network.
2 Sita Tamang (The Candlestick Women): Initiated by Sita Tamang who migrated from Rolpa in seek of better prospects, ‘The Candlestick Women’ now lights the household of many women through its scented candle making skills.
1 Shanti Dolma Shakya (Kakani Himalayan Natural Dyes): The venture addresses the health problems and environmental impact created by artificial dyes. Shanti has been running her venture for 3 years and has been delivering quality natural products.
 
This collective effort from the community and our team will be intensive focusing on achieving both short and long term goals. ChangeFusion Nepal is indebted to the efforts of ChangeFusion Thailand and the donors of the ongoing SavingNepal campaign. Taejai.com volunteers to be a center to raise fund and support to help ChangeFusion Nepal. Do show your support and solidarity at https://taejai.com/en/projects/savingnepal.

Namaste and Greetings from NRCD Nepal !

7 กรกฎาคม 2015

Thank you very much for your kind and generous support to Nepal and Nepalese people with disabilities. NRCD Nepal and Nepalese people with disabilities are always thankful with the generous hearted Thai people, Thai people with disabilities and especially with Redemptorist Foundation for People with Disabilities and Workability Thailand. Just 3 days earlier we received 2490 US $ for the support of people with disabilities in Nepal  from the side of Thai people with disabilities and yesterday and the day before yesterday we all the family of NRCD Nepal were very much busy to make a  permanent shelter for 5 people with disabilities nearby Kathmandu district and rest of the members were busy to purchase consumer items like rice, pulse, cooking oil, noodles, soaps, biscuits,salt and wheat floor for the neediest PWDs at Kabhresthali, Manamaiju and sitapaila VDCs in Kathmandu district where they were in urgent need for their daily used consuming items. From the side of the most affected PWDs they have expressed their sincere thanks and extended their gratefulness from the core of their hearts to all those kind hearted Thai individuals who have kindly supported them for their fooding items and their permanent shelters. 
 
Sincerely yours,
Ram Prasad Dhungana,
 
President, NRCD Nepal.
 

แผนการใช้เงิน

เงินช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวทั้งหมด